Ispunjeno

Definisanje referalnoga puta pacijenta

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Zdravstvo

Jasno definisanje referalnoga puta pacijenta, od tima obiteljske medicine, preko odabranoga specijalističkoga tima do hospitalnih kapaciteta u Kantonu Sarajevo je neophodnost. Potrebno je usmjeriti i skratiti put pacijenta, kako bi se što prije došlo do dijagnostike i početka adekvatnoga liječenja i tretmana.

Obrazloženje

U prvoj godini mandata ovo obećanje je ispunjeno.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Iz Vlade Kantona Sarajevo saopćeno je 17. jula ove godine da je definisan novi referalni puta pacijenta kada je u pitanju primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. 

Usaglašavanje ovog dokumenta je počelo u maju 2020. godine, sa rokom od 60 dana (…) Vlada KS je Ministarstvu odobrila sve tražene resurse koji se odnose na uređenje ovog pitanja, a prije svega zapošljavanje novog neophodnog kadra, obnovu institucija, nabavku opreme i dr. Konkretno, u ovom periodu Vlada je odobrila zapošljavanje preko 150 radnika u zdravstvu, npr. Domu zdravlja 73, Općoj bolnici 46, Apotekama 25, Stomatološkom fakultetu 8, itd.

Vlada KS, Saopćenje 17. juli 2020.

Iz Vlade KS je naglašeno da “sadržaj ovog dokumenta pacijenti ne moraju znati” i da je ovaj dokument “ljekarski alat na osnovu kojeg se pacijenti upućuju u odgovarajuće zdravstvene ustanove”.

Put pacijenta objavljen je na službenoj veb stranici Opće bolnice.

Podsjećamo, Ministarstvo zdravstva KS je 15. 4. 2020. godine formiralo Radnu grupu za izradu dokumenta kojim će se usaglasiti organizacija rada zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite u KS.

U ovoj radnoj grupi su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravstva, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”, Doma zdravlja Kantona Sarajevo i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Dokument je usaglašen i predat Ministarstvu 14.05.2020. a dostavljen navedenim zdravstvenim institucijama 18.05.2020.g. sa rokom od 60 dana za usaglašavanje. Radi se o stručnom dokumentu u čijoj izradi su učestvovale sve institucije u sistemu zdravstva, a koji se oslanja na Zakon o zdravstvenoj zaštiti i tu nema prostora za javnu raspravu. Shodno zakonskim odredbama, i ovom dokumentu, novi režim rada je da se prijem oboljenja/stanja za sekundarni nivo vrši u Urgentnoj jedinici Opće bolnice “Prim. Dr. Abdulah Nakaš”, svaki dan od 0-24 sata. Radi se o vrlo važnom pitanju, jednom od onih koja u oblasti zdravstva nisu riješena tokom čitavog poslijeratnog perioda i to je pitanje visoko na listi prioriteta Ministarstva zdravstva KS.

Vlada KS, Saopćenje 17. juli 2020.

Podsjećamo, zbog nejasno definisanog referalnoga puta pacijenta, od tima obiteljske medicine, preko odabranoga specijalističkoga tima do hospitalnih kapaciteta premijer KS, Mario Nenadić 1. 4. 2020. godine najavio je da će Vlada na čijem je čelu smijeniti direktora Doma zdravlja Kantona Sarajevo, Mehmeda Kulića.

Direktor će biti smijenjen zbog činjenice da je Dom zdravlja, kao zdravstvena ustanova koja je prva u liniji zaštite građana i borbe protiv koronavirusa, u dobroj mjeri zakazao i nije odgovorio zadatku na pravi način. Na to su ukazali i građani.

Mario Nenadić, 01. april 2020.

Prvi korak u tom pravcu učinjen je 8. 4. 2020. godine na 13. vanrednoj sjednici Vlade KS na kojoj su imenovani vršioci dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja KS.

Za v.d. predsjednika ovog upravljačkog tijela imenovan je Abud Sarić, dok će njegovi članovi od danas biti Milan Mandilović, Saša Mandić, Dinko Remić i Aida Kikić.

Prethodno je Vlada KS donijela Rješenje o razrješenju dosadašnjeg Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove. Razlog ovom razrješenju i imenovanju je dodatno unapređenje pružanja primarne zdravstvene zaštite, a koja u vremenu intenzivne borbe protiv pandemije koronavirusa ima značajnu ulogu.

Vlada Kantona Sarajevo, 8. april 2020.

Novoimenovani Upravni odbor Doma zdravlja KS smijenio je Mehmeda Kulića sa pozicije direktora ove ustanove, a za novog direktora imenovan je Muhamed Ahmić, dok je istoga dana, 8. 4. 2020. godine, ministar zdravstva KS Rusmir Mesihović održao sastanak sa svim direktorima zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo na kojem je, kako se na stranici Vlade KS navodi, prisustvovao i novi v.d. direktor Javne ustanove “Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ dr. Muhamed Ahmić.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!