Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Rekonstrukcija i izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Intenzivirati aktivnosti na rekonstrukciji i izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema radi osiguranja redovne isporuke pitke vode, kao i smanjenja gubitaka u mreži.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi obećanja su djelimično ispunjeni.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

U rebalansu Budžeta za 2020. godinu predviđena je stavka koja se odnosi na Projekat sanacije vodovodnog sistema KS, a koja za tekuću godinu iznosi 20.558.300 KM. Od toga je milion KM planirano iz Budžeta, dok će ostatak finansiranja biti putem kredita EBRD. 

Prema informacijama sa stranice Vlade KS, u maju 2020. godine Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS potpisalo je sporazume za izgradnju i rekonstrukciju vodovodnog i kanalizacionog sistema sa općinama Novo Sarajevo i Novi Grad, a vrijednost ovih radova je 1.340.000 KM. 

Sredstva u iznosu od 690.000 KM namijenjena su za sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže u dijelu ulica Ruđera Boškovića-Humska, kao i sufinansiranje nastavka izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića u Općini Novo Sarajevo. Ostalih 650.000 KM je namijenjeno za sufinansiranje izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulicama Smaila Šikala i dijelovima ulica Kodžina i Vejsila Ćurćića u Novom Gradu

Ministrica komunalne privrede i infrastrukture, Nihada Glamoč, 8. maj 2020.

U maju je potpisan je Sporazum, u vrijednosti od 530.000 KM, za rekonstrukciju kanalizacionih i vodovodnih mreža u šest starogradskih ulica, na lokalitetu ulica Bistrik basamaci, Kurtin sokak, Begovac, Paje i Paje sokak u iznosu od 330.000 KM, te za izgradnju separatne kanalizacione mreže u dijelu ulica Kamenica i Paje preostalih 200.000 KM.

Iz Vlade KS saopćili su da su “ranije ovakvi sporazumi potpisani sa općinama Trnovo, Hadžići, Ilidža, Vogošća, Ilijaš, Novo Sarajevo i Novi Grad”.

Sredinom juna potpisan Ugovor za rekonstrukciju vodovodne mreže u Vogošći sredstvima od oko 1,3 miliona eura, a ministrica Glamoč najavila je “kako će radovi na ovoj rekonstrukciji krenuti u narednih 20-ak dana, čime će do kraja godine biti vidljivi konkretni rezultati, kada je u pitanju ovaj ugovor”.

U pitanju je prva tranša, a druga faza EBRD ugovora u ukupnom iznosu od oko 1,3 miliona EUR-a, koja se tiče rekonstrukcije cjevovoda u dužni od oko 4,9 kilometara. Konkretno, u pitanju je trasa Dumača-Barice-Ugorsko, zatim ulica Hasana Bibera, te Lepenička. Radi se o transportnom distributivnom vodu, o cijevima različitog profila, čijom zamjenom će se bitno smanjiti gubici na sistemu.

Direktor KJKP “Vodovod i kanalizacija”, Enver Hažiahmetović, 17. juni 2020.

Ministrica Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, na konferenciji za medije održanoj 11. novembra navela je kako je završena je rekonstrukcija cjevovoda u dužini od pet kilometara u ulici Dumače i Hasana Bibera. Tada je najavljeno da bi do kraja 2020. godine trebalo biti položeno još dva kilometra cjevovoda u Lepeničkoj. Sve je finansirano kreditnim sredstvima EBRD.

Prema informacijama KJKP Vodovoda i kanalizacije, tokom decembra vršena su prebacivanja priključaka na novopoloženi cjevovod u Lepeničkoj.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!