Ispunjeno manjim dijelom

Jačanje kapaciteta i uloge Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Pravna država

Jačati kapacitete i ulogu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Obrazlažući potrebu za ukidanjem Moratorija na zapošljavanje u javnim institucijama u KS, krajem marta 2020. godine, kantonalni premijer Mario Nenadić u Skupštini KS je rekao da Vlada predlaže stavljanje moratorija van snage i zbog „alarmantne situacije i potrebe za novim uposlenicima naročito u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove”. Zaključak kojim su zaključci od 25. februara i 11. marta 2020. godine, a koji se odnose na moratorij na zapošljavanje u javnim kantonalnim institucijama, usvojen je na sjednici Skupštine KS 23. marta.

U junu 2020. godine iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove saopšteno je kako je broj inspekcija od marta do juna 2020. godine bio i do pet puta veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Inspekcije su, kako je navedeno u saopćenju, vršili sanitarni inspektori (2.379 inspekcijskih nadzora), tržišno-turistički inspektori (879 inspekcijskih nadzora), inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite (kršenje odredaba Zakona o radu utvrđeno je kod 19 poslodavaca u Kantonu Sarajevo, uglavnom kod ugostitelja i hotelijera).

Krajem istog mjeseca saopćeno je kako je zbog nepoštivanja mjera zaštite propisanih za putnike i firme koje vrše usluge javnog prijevoza u Kantonu Sarajevu, usljed epidemije koronavirusa, pojačan inspekcijski nadzor.

Na konferenciji za štampu održanoj 25. 9. 2020. godine, sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Izet Smajić pored ostalog je istakao da su od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i KS, te dodao:

Kako Uprava nema dovoljan broj sanitarnih inspektora koji bi, s obziom na broj subjekata nadzora u KS, mogao adekvatno odgovoriti zadatim potrebama u uslovima pandemije, da bi se prevazišao problem nedostatka kadra, izvršeno je preraspoređivanje inspektora iz drugih oblasti koji djeluju u sastavu Uprave. To je urađeno na način da su im data ovlaštenja za obavljanje poslova sanitarnog inspektora, čiji je referat da vrše kontrolu provođenja mjera iz donesenih naredbi, te se na taj način obezbijedilo da nadzor nad provođenjem istih u KS svakodnevno prati između 15-20 inspektora. Od mjeseca marta pa sve do danas inspekcijski nadzori provode se svakodnevno sa organizacijom rada u dvije smjene, uključujući i noćne sate kada se kontrole vrše u ugostiteljskim objektima uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS.

Izet Smajić, 25. 9. 2020. 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!