Ispunjeno manjim dijelom

Donošenje Zakona o socijalnom poduzetništvu u Kantonu Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

Donošenje Zakona o socijalnom poduzetništvu u Kantonu Sarajevo u okvirima koncepta humanog razvoja kao važnog instrumenta za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Sredinom oktobra 2020. godine započele su pripreme na izradi prednacrta Zakona o socijalnom poduzetništvu KS.

Kako je pojašnjeno, riječ je o dokumentu, planiranom strategijom razvoja KS, a čiji je cilj podsticaj zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva, među kojima osoba sa invaliditetom, osoba iznad 50 godina koje su dugo vremena na biroima za zapošljavanje, žena, mladih nezaposlenih ljudi, boračke populacije, itd.

Prema riječima Rade Lukić, stručne savjetnice u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, novi zakon obezbijedit će sistemsko rješenje i nadogradnju kompletnog pravnog okvira za lakše zapošljavanje navedenih kategorija stanovništva, kao i primjenu prava u segmentu socijalnog poduzetništva.

Tekst zakona predviđa jasno definisanje socijalnog preduzeća, kao i formiranje registra socijalnih poduzetnika na području KS, kao baze za kreiranje programa podrške i mjera olakšica za ta preduzeća, u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Predviđeno je, između ostalog, i formiranje Centra za socijalno poduzetništvo u KS-u, gdje će se pružati stručna i savjetodavna podrška za pokretanje biznisa, prekvalifikacije i dokvalifikaciju.

Rada Lukić, 15. 10. 2020.

Tokom mandata Vlade KS na čelu sa premijerom Mariom Nenadićem nije usvojen ovaj zakon.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!