Ispunjeno manjim dijelom

Unaprijeđenje rada javnih kuhinja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Socijalna politika

Jačanje saradnje sa Koordinacionim tijelom za koordinaciju rada javnih kuhinja oko pitanja koja se tiču ostvarivanja prava na obrok građanima Kantona Sarajevo

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice krajem marta 2020. godine, zbog epidemijološke situacije uzrokovane pandemijom novog korona virusa, donijela je odluku da se starijim korisnicima javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo hrana dostavlja na kućnu adresu

Briga o našim najugroženijim sugrađanima i sugrađankama, je prioritet svih nas u Ministarstvu. Ovim putem, još jednom apelujem na starije stanovnike da ostanu u svojim kućama, a mi ćemo se pobrinuti da im olakšamo vrijeme tokom vandredne situacije u Kantonu Sarajevo.

Jasna Agić, ministrica za socijalna pitanja KS, 20. 3. 2020.

Ova akcija sprovodi se u saradnji sa javnim kuhinjama u Kantonu Sarajevo: Centralnom javnom kuhinjom – Crveni križ Kantona Sarajevo, Javnom kuhinjom „Merhamet“, Pučkom kuhinjom „Kruh svetog Ante“, Narodnom kuhinjom „Stari Grad“, Pučkom kuhinjom „Jelo na kotačima“ i Javnom kuhinjom „Dobrotvor”.

Predstavnici javnih kuhinja u KS potvrdili su, krajem oktobra 2020. godine, za medije da od Vlade KS i Ministarstva za socijalnu politiku “redovnu primaju robu preko robinih rezervi” te da “kuhinje nisu oštećene” kao i da su subvencije redovne.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!