Ispunjeno manjim dijelom

Podsticanje javno-privatnog partnerstva u pružanju javnih usluga

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Zdravstvo

Povećanje uključenosti privatnog sektora i podsticanje javno-privatnog partnerstva u pružanju javnih usluga kroz prebacivanje djelomične ili potpune odgovornosti za pružanje kliničkih ili nekliničkih usluga na privatni sektor, a odgovornost finansiranja ostaje na javnom sektoru.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Vlada KS, predvođena premijerom Mariom Nenadićem, u resoru zdravstva kao ključne aktivnosti, navela je promocija zdravlja i prevencije bolesti sa posebnim naglaskom na provođenje preventivnih screening programa karcinoma dojke i colorectuma, jačanje i unapređenje zdravstveno-informacionog sistem, a između ostalog i otvaranje hospicija i hemodijaliznog centra kroz model javno-privatnog partnerstva, a što se nije dogodilo tokom mandata.

Početkom novembra 2020. godine vršiteljica dužnosti ministra zdravstva Kantona Sarajevo, Jasna Agić saopćila je da je “Zavod zdravstvenog osiguranja KS obezbijedio sredstva i proveo postupak za ugovaranje usluga PCR testiranja sa certificiranim privatnim laboratorijama, radi ubrzanja ove procedure u Kantonu, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i zaključcima sa zajedničke sjednice Vlade i Kriznog štaba KS”.

Zavod zdravstvenog osiguranja je, u skladu sa Zaključkom Vlade KS, u roku od pet dana uspio pripremiti i donijeti izmjene Plana nabavki za 2020. godinu, raspisati Javni poziv za usluge PCR testiranja, te su tokom vikenda zaključeni ugovori sa tri privatne laboratorije, i to: Privatni mikrobiološko-parazitološki laboratorij, PZU EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA i Privatna zdravstvena ustanova Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje ‘Nalaz’. Tokom dana očekuje se potpisivanje ugovora sa još jednom laboratorijom, ALEA dr. Kandić. Imajući u vidu da je Javni poziv otvoren 14 dana, pozvani su  i svi ostali koji ispunjavaju uslove da se prijave, dostave svoje ponude i zaključe ugovore sa Zavodom.

Jasna Agić, 3. 11. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!