Djelimično ispunjeno

Rad policije u zajednici

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Pravna država

Poseban akcent rada policijskih službenika mora biti usmjeren i fokusiran na radu policije u zajednici… Kriminalitet, javni red i mir i uopćeno siguran i kvalitetan život zajednice nije i ne može biti samo zadatak policije, već učinkovitog rada i što kvalitetnije saradnje policije sa lokalniom zajednicom i građanima, u smislu unapjeđenja međusobne komunikacije, jačanja povjerenja, povećanja subjektivnog osjećaja sigurnosti građana i njihove imovine, te stvaranja partnerskog odnosa. Drugim riječima, građani moraju upoznati i prepoznati „svog“ policajca, a policajac se mora identifcirati sa „svojom“ sredinom. (…) Dalje, samo policija koja uživa povjerenje javnosti i koja radi shodno ciljevima koji su definisani u saradnji sa zajednicom može imati pozitivne rezultate u radu. Shodno tome jedan od prioriteta je i povećanje povjerenja u rad policije i poboljšanje odnosa sa zajednicom.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS ciljevi obećanja su djelimično ispunjeni.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) 9. 3. 2020. godine objavilo je Aktivnosti i djelovanje policije u zajednici od početka 2020. godine u sklopu kojeg je navedeno koje su aktivnosti i teme u prethodnom periodu, a na osnovu unaprijed sačinjenih planova rada realizirane. Pored ostalog, U dokumentu je i najavljeno i daljnje “institiranje na proaktivnom i preventivnom radu policijskih službenika, te otvorenoj komunikaciji sa građanima, sa posebnim akcentom na jačanju međusobnog povjerenja”:

Analizom prezentiranih aktivnosti može se konstatovati da saradnja policije sa zajednicom značajno napreduje, prije svega zahvaljujući profesionalnom i predanom radu policijskih službenika angažiranih na realizaciji planiranih zadataka, kao i pozitivnoj reakciji predstavnika lokalne zajednice i građana uopće . Da bi ovakav inovirani pristup rada policijskih službenika na terenu dao još bolje rezultate, neophodno je u narednom periodu institirati na proaktivnom i preventivnom radu policijskih službenika, te otvorenoj komunikaciji sa građanima, sa posebnim akcentom na jačanju međusobnog povjerenja.

MUP KS, 9. mart 2020.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ismir Jusko posjetio je operativni centar Tima volontera Sarajevo potvrdivši tom prilikom da MUP KS pruža konstantu podršku Timu volontera, a što je dogovoreno na prvom zajedničkom sastanku održanom u mjesecu martu.

Kako se još navodi u saopštenju MUP-a KS, “tokom posjete ministar Jusko je s volonterima razgovarao o aktivnostima koje Tim provodi, a koje se odnose na pomaganje svim građanima kojima je pomoć potrebna u vidu dostave lijekova, namirnica, terapija ili pomoć u bilo kojem drugom vidu koji bi iziskivao njihov izlazak iz kuće zbog čega su mobilne ekipe i timovi raspoređeni na cijelom području Kantona Sarajevo”.

Ovi mladi ljudi imaju veliku želju i volju da u ovim teškim vremenima daju svoj doprinos i pomognu građanima. S obzirom na veliki broj poziva koje im građani upućuju, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS i ja lično ćemo i ubuduće pružati podršku svim mobilnim ekipama i timovima na terenu kako bi njihov rad bio što efikasniji.”

Jusko Ismir,

Tokom pomenutog sastanka, kooradinator Tima volontera, Kenan Musić naglasio je da “veoma uspješna saradnja sa sarajevskom policijom uveliko olakšava rad timova volontera“.

Na svojoj zvaničnoj stranici, 23. 4. 2020. godine MUP KS obavijestio je javnost da “u danima kada su u našoj zemlji na snazi mjere ograničenog kretanje građana, a kretanje je u potpunosti zabranjeno osobama starijim od 65 godina, u želji da pomognu dijelu ove populacije policijski službenici Treće PU su tokom mjeseca aprila organizirali međusobno, dobrovoljno prikupljanje novčanih sredstava sa ciljem kupovine osnovnih životnih potrepština jednom broju naših sugrađana”.

Naime, u saradnji sa odgovornim osobama u mjesnim zajednicama na području općine Novo Sarajevo sačinjen je spisak od 70 građana koji žive u težim socijalno-ekonomskim uslovima, a zbog starosne dobi nisu u mogućnosti ići u nabavku prehrambenih i drugih artikala. Istovremeno, ostvaren je kontakt sa prodajnim centrima na području Općine i sačinjen je tipski paket sa najneophodnijim artiklima, tako da su policijski službenici već 17.04.2020.godine našim sugrađanima podijelili pakete na svih 70 adresa. Ovaj humani gest policijskih službenika Treće PU je samo još jedna u nizu aktivnosti pripadnika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, kojom je jasno iskazano opredjeljenje i spremnost da se na svaki način pomogne i olakša život građanima Kantona Sarajevo, jer je zajedničko djelovanje i saradnja jedini put da se uspješno prevaziđu  i savladaju teškoće u kojima se trenutno svi zajedno nalazimo.

MUP KS, 23. 4. 2020.

Pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su 27. 4. 2020. godine, a tokom vršenja nadzora nad poštivanjem mjera, građanima podijelili veći broj zaštitnih maski u cilju prevencije širenja koronavirusa. Maske su dobili građani koji tokom šetnje gradom nisu imali na sebi tu vrstu zaštite. Inicijativa je potekla od ministra Ismira Juske, nakon čega su ministar i policijski komesar donijeli zajedničku odluku o ovoj akciji.

Cilj ove akcije je da građani i policija ojačaju međusobnu saradnju i povjerenje i da pokažemo da represija nije jedini način na koji komuniciramo s građanima.

Jusko Ismir, 27. 4. 2020.

Sa početkom nove školske 2020/21 godine započele su intenzivnije aktivnosti policijskih službenika Uprave policije zaduženih za rad sa predstavnicima lokalnih zajednica na realizaciji tema predviđenih u okviru edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo, navedeno je 17. 10. 2020. godine na zvaničnoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

U skladu sa epidemiološkom situacijom, projekat “Rad policije u zajednici” prilagođen je datim uslovima, uz maksimalno poštivanje propisanih epidemioloških mjera zaštite:

U skladu sa pomenutim mjerama, nastava je uglavnom organizirana u on-line nastavnom modelu, a samo u slučajevima kada su to dopuštale vremenske prilike, jedan dio nastave je učenicima prezentiran i na školskim igralištima ili dvorištu škole. Na taj način su realizirane teme koje se tiču sigurnosti djece u saobraćaju, zloupotrebama društvenih mreža i sigurnosti na internetu, kao i različitim oblicima cyber kriminala, te zasebna tema o pravima i obavezama djece i mladih u sklopu PSP programa. Također, nastavljen je rad na realizaciji projekta “Lopov uvijek bude otkriven”. U prethodnom mjesecu navedene teme su realizirane  na području svih policijskih stanica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i to u 14 osnovnih i jednoj srednjoj školi. Također, policijski službenici  Uprave policije su prisustvovali i sastanku sa predstavnicima američke nevladine organizacije ”PH International” i predstavnicima osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, sa ciljem konačnog definiranja model za implementaciju projekta “Program socijalizacije s pravom” – PSP modul. Tom prilikom je odlučeno da se projekat nastaviti realizirati u školama kao i do sada putem on-line video platformi, što je u trenutnim uslovima sasvim primjereno i osigurava kvalitetno provođenje nastave.

MUP KS, 17. 10. 2020. 

S ciljem unapređenja efikasnosti, integriteta i profesionalizma institucija  u oblasti vladavine prava, kojim će biti poboljšana saradnja između tužilaštava i agencija za provedbu zakona, a time povećavati efikasnost istraga u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, kreirana je „Brošura o pravima oštećenih strana u krivičnom postupku“. Projekat pod nazivom „EU4Justice“ – Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, finansirana je od strane Evropske unije i implementirana od GIP Justice Cooperation Internationale (JCI), tijela Ministarstva pravde Republike Francuske.

“Treba naglasiti da su specifični ciljevi projekta unapređenje efikasnosti istrage i krivičnog gonjenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, jačanje integriteta, upravljanja ljudskim resursima i radnom uspješnošću, te odgovornosti institucija u oblasti zaštite i provođenja zakona, kao i institucija pravosudnog sektora”, navodi se na iz MUP-a KS, dok je sama Brošura od 12. 10. 2020. godine dostupna na zvaničnoj stranici MUP-a KS. 

Nastavljajući saradnju u oblasti prevencije maloljetničkog prijestupništva, a na osnovu potpisanog “Memoranduma o razumijevanju” između Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Ureda američke nevladine organizacije “PH International”, u periodu od 8. 10. -10. 10. 2020. godine, policijski službenici zaduženi za realizaciju  kampanje “Rad policije u zajednici”, su u okviru provođenja projekta “Program socijalizacije s pravom “ (PSP modul), učestvovali u radu radionice posebno organizirane za policijske službenike i nastavnike predviđene za voditelje – implementatore modula PSP u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Osnovni ciljevi ovog projekta su edukacija mladih u oblasti vladavine prava, značaju poštivanja zakona, kao i posljedicama nepoštivanja zakonskih propisa, te ulozi institucija za provođenje zakona i u tom smislu uspostavljanja pozitivnih odnosa i saradnje između mladih i institucija za zaštitu i provođenje zakona. U okviru programa radionice pripadnik Uprave policije MUP-a KS je održao predavanje na temu prevencije maloljetničkog prijestupništva,  sa posebnim akcentom na značaj saradnje i zajedničkog rada prosvjetnih radnika i policijskih službenika na sprečavanju svih oblika nedopuštenih ponašanja djece i maloljetnika u osnovnim i srednjim školama.  S obzirom da je krajnji cilj projekta poboljšanje saradnje sa predstavnicima lokalnih zajednica i obrazovnih ustanova, kao i jačanje povjerenja građana u policiju, uz obavezu pridržavanja važećih epidemioloških mjera i načina održavanja nastave u osnovnim i srednjim školama, nastavak realizacije projekta će biti dogovorena u narednom periodu.

MUP KS, 12. 10. 2020. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!