Moje dijete koristi usluge asistenta u nastavi i izuzetno sam zadovoljan sa njegovim rezultatima. Siguran sam da su roditelji sve djece koja koriste usluge asistenta istog mišljenja. To praktično znači da asistent ima ugovor za rad do kraja ovog polugodišta. Trebalo bi da se ponovo u januaru raspiše konkurs za asistente. Međutim, ovo polugodište zbog koronavirusa Ministarstvo je samo donijelo odluko o broju asistenata potrebnih za rad sa djecom. Smatraju da je to opterećenje za budžet pa su to srezali. Prošle godine, pod “normalnim” okolnostima konkursna procedura je završila sredinom maja i od toga djeca nisu imala ništa – kazao je jedan od roditelja djeteta sa teškoćama u razvoju.

Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH (KOKS) govoreći o ovoj temi, rekao je sljedeće:

Nije bitna priča da li će asistenti, ljudi različitih profila, stručnosti i kompetencija, nastaviti raditi poslije 31. decembra, nego je pitanje šta se ponovo dešava sa djecom u inkluzivnom obrazovanju. Evo maćehinski odnos je bio prema raznim projektima, poput EDUS-a koji je jednostavno zamro, vratio se 10 godina unazad i to se evo dešava zahvaljujući svakom ministru i svakoj Vladi i greškama onih koji su htjeli da naprave institut i da djeluju kao neka parainstitucija i da dobijaju novac, a da su svrha sami sebi.

Saudin Sivro, 15. 12. 2020