Neispunjeno

Izrada Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Izrada Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Na 29. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo (KS) održanoj 28. 9. 2020. godine zastupnik Elvis Vreto uputio je inicijativu za donošenje Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. U obrazloženju inicijative navedeno je:

Ovim se Zakonom uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvata obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja, ograničenja i zabrane rasvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete, mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja.
Cilj Zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog emisijama svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti kojima su izloženi ljudi, biljni i životinjski svijet u zraku i vodi, druga prirodna dobra, noćno nebo i zvjezdarnice, uz korištenje energetski učinkovitije rasvjete. Zaštitom od svjetlosnog onečišćenja osigurava se zaštita ljudskog zdravlja, cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet javnog zdravstva, zdravlja i temelj koncepta održivog razvitka. Zaštita od svjetlosnog onečišćenja provodi se tijekom noći te danonoćno u prirodnim podzemnim
(speleološkim) objektima. Cilj Zakona u smislu energetske efikasnosti je smanjiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.
Tražim od Vlade KS i nadležnih ministarstava da u koliko nije pokrenut postupak izrade, pripreme Nacrt navedenog Zakona u što kraćem roku, kako bi isti bio predmetom razmatranja.

Elvis Vreto, 28. 9. 2020. 

U odgovoru na pomenutu zastupničku inicijativu, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je podsjetilo da trenutno “ne postoji pravni osnov za izradu Zakona o zaštiti od svjetlosnog zagađenja u Kantonu Sarajevo”:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ranije je odgovaralo na identičnu inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Tom prilikom smo naveli da ne postoji pravni osnov za izradu Zakona o zaštiti od svjetlosnog zagađenja u Kantonu Sarajevo. Naime, po Ustavu Federacije BiH nadležnost u oblasti zaštite okoliša je podijeljena između FBiH i kantona. U torn smislu, na nivou Federacije je donesen krovni Zakon o zaštiti okoliša, kao i posebni zakoni kojima se regulišu pitanja zaštite zraka, upravljanja otpadom, zaštita prirode i zaštita od buke. Važeći Zakon o zaštiti okoliša ne poznaje emisiju svjetlosti kao zagadivača okoliša. Pojam “emisija” je definisan kao direktno ili indirektno ispuštanje supstanci, vibracija, toplote, mirisa iii buke koje proizvodi jedan ili više izvora u postrojenju i ispusta u zrak, vodu, tlo.
Na inicijativu ovog Ministarstva u novom Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, unesen je pojam emisije svjetlosti iz vještačkih izvora, te je predviđeno da nadležna kantonalna ministarstva regulišu mjere zaštite od svjetlosnog zagadenja.
Na žalost, predmetni Zakon o zaštiti okoliša FBiH je usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBIH, ali i se neobjašnjivo dugo Dom naroda nije izjasnio o istom. Odmah po donošenju novog Federalnog Zakona i stvaranju pravnog osnova, ovo Ministarstvo će pristupiti izradi Zakona iz zastupničke inicijative.

Ministarstvo prostornog uredenja, građenja i zaštite okoliša, 13. 10. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!