Neispunjeno

Usvajanje Zakona o prostornom uređenju i građenju KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Ekonomija

Zakon o prostornom uređenju i građenju Kantona Sarajevo i pratečih podzakonskih akata: Priprema i izrada novog Zakona o prostornom uređenju i građenju, što podrazumijeva formiranje stručne komisije od najviše 8 članova (1 pravnika, 2 arhitekta urbanista, 2 inženjera građevinske struke sa iskustvom u oblasti prostornog uređenja, 1 soabračajni stručnjak, 1 ing.ekoligije, 1 diplomirani prostorni i regionalni planer) i priprema i izrada pratečih podzakonskih akata (Uredba o jednistvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Normativa za građevinarstvo). Zakon treba da redefiniše procedure pokretanja inicijative, izrade i usvajanja dokumenata prostornog planiranja, donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, rješenja o odobrenju za građenje, rješenja o upotrebnoj dozvoli, usklađivanje zakonskih rješenja sa Zakonom o stvarnim pravima, transparentnost u svakoj fazi donošenja plana i upravnih akata, pitanje građenja i utvrđivanje kantonalnih podzakonskih akata iz oblasti građenja, klasifikaciju stambenih objekata kolektivnog stanovanja te obavezu donošenja i primjene posebnih zakonskih propisa iz oblasti zaštite okoliša ( zaštite od buke, zaštita od svjetlosnog onečišćenja, zaštita zelenila i zelenih površina, zaštita drveta – sve na nivou Kantona Sarajevo).

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!