Ispunjeno manjim dijelom

Jačanje i unapređenje zdravstveno-informacionog sistema

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (SDA, SBB, DF) | Oblasti: Zdravstvo

1. Noveliranje softwarea

2. Izrada nedostajućih modula

3. Informatičko uvezivanje svih zdravstvenih ustanova

4. Generiranje svih podataka prema Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenoga osiguranja Kantona Sarajevo u cilju kontinuiranoga praćenja, izvještavanja i razvoja indikatora

5. Potpuno finaliziranje informatizacije u zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo

Obrazloženje

U toku mandata Vlade KS obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Ekspoze Mario Nenadić

Aplikacije je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama.

ZZO KS, 20. 10. 2020.

Također, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u saradnji sa GDi Sarajevo je uspostavio web aplikaciju za praćenje prisutnosti koronavirusa (Covid-19) na području Kantona Sarajevo.

Aplikacija je sastavni dio projekta izrade digitalne platforme za Kanton Sarajevo koju je Zavod za informatiku i statistiku KS ranije pokrenuo. Aplikacija sadrži detaljne podatke o osobama i njihovim lokacijama koji su u sistemu nadzora na osnovu podataka Zavoda za javno zdravstvo KS.

Vlada KS, 18. 3. 2020.

Na ovaj način, građanima su dostupni samo statistički podaci po općinama u Kantonu Sarajevo, s tim da aplikacija trenutno nije prilagođena za mobilne uređaje.

Navedenu aplikaciju možete pogledati na sljedećem linku: https://arcg.is/1OGT5j

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!