Analize

Čelnici 15 općina i gradova provodili aktivnosti na ispunjavanju dvije trećine obećanja

Načelnici i gradonačelnici 15 općina i gradova u BiH, koji su obuhvaćeni Istinomjerovim monitoringom ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u mandatu od 2020. do 2024. godine, nakon prve godine provodili su aktivnosti na ispunjavanju 399 obećanja od ukupno 593 koliko ih je Istinomjer evidentirao tokom izborne kampanje u oktobru 2020. godine. Od tog broja, u potpunosti je ispunjeno 13 obećanja, od čega su po tri ispunjena u Općini Neum, Općini Novi Grad Sarajevo i Gradu Tuzla, dva obećanja su ispunjena u Općini Stari Grad Sarajevo, dok je tokom prve godine mandata u Općini Centar Sarajevo i u Gradačcu ispunjeno po jedno obećanje. U progresu je ispunjavanje 52 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju 334 obećanja, iz čega se vidi da su tokom prve godine mandata određene aktivnosti provođene na ispunjavanju oko dvije trećine datih obećanja u 15 lokalnih zajednica – 67%.

Monitoringom Istinomjera obuhvaćeni su načelnici i gradonačelnici Banje Luke, Banovića, Bihaća, Bijeljine, Goražda, Gračanice, Gradačca, Ilidže, Neuma, Tuzle, Zenice, Općine Centar Sarajevo, Općine Stari Grad Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo. Istinomjer prati i progres na ispunjavanju obećanja načelnika Općine Travnik, ali s obzirom na činjenicu da su izbori u ovom gradu ponovljeni u aprilu ove godine, rezultati za prvu godinu mandata načelnika ove općine Kenana Dautovića bit će predstavljeni u maju 2022. godine.

Istinomjer je iz predizbornog programa “Nova Banja Luka” gradonačelnika Draška Stanivukovića izdvojio deset obećanja, od čega su tri dobila ocjenu u progresu, pet obećanja je započeto, dok su dva obećanja nezapočeta. Tokom prve godine mandata, nisu provođene aktivnosti na ispunjavanju obećanja koja se odnose na izgradnju Opšte bolnice u Banjoj Luci i izgradnju amfiteatra na otvorenom, kod nekadašnjeg Kina Kozara. Tri obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, odnosno za koja su zabilježene značajnije aktivnosti tokom prve godine mandata, odnose se na transparentnost Gradske uprave, vrtić za svako dijete, te na besplatne udžbenike za učenike. Određene aktivnosti zabilježene su kada su u pitanju obećanja koja se odnose na jedan političar – jedna plata, ekspertsku Gradsku upravu, Banja Luka – Grad bez podjela, besplatan gradski prevoz za penzionere i učenike, te na neradnu nedjelju.

Iz sadržaja izbornog programa aktuelnog načelnika Općine Banovići Bege Gutića, Istinomjer je izdvojio ukupno 21 obećanje. Od tog broja, nakon prve godine mandata, ocjenom u progresu ocijenjene su aktivnosti na realizaciji četiri obećanja, na njih 15 su zabilježene određene aktivnosti te su takva obećanja ocijenjena kao započeta, dok na dva obećanja Istinomjer u skladu sa svojom metodologijom nije zabilježio značajnije aktivnosti, dajući im, s tim u vezi, ocjenu nije započeto. Ocjenu u progresu dobila su tako obećanja u vezi sa stvaranjem uslova za razvijanje privatnog poduzetništva, osiguravanjem redovnog snadbijevanja pitkom vodom u svim mjesnim zajednicama, ubrzanim radom na razvoju infrastrukture, te izgradnjom regionalne deponije. Određene aktivnosti zabilježene su i na obećanjima o privrednom razvoju Banovića, zatim socijalnoj sigurnosti i stabilnosti za sve građane, oživljavanju kulturnih aktivnosti, kao i povratku FK Budućnost u nogometnu Premijer ligu BiH.

Obećanja gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića Istinomjer je preuzeo iz programa “Pokret za modernu i aktivnu Krajinu – PoMAK: Izborni program”. Iz tog dokumenta, Istinomjer je izdvojio 17 obećanja, od kojeg je samo jedno ocijenjeno kao u progresu, a tiče se investicija u sektor poljoprivrede. Započete su aktivnosti na ispunjenju devet obećanja, dok za njih sedam nisu provođene aktivnosti.

Istinomjer prati 16 obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, a nakon prve godine mandata, u vezi sa tri obećanja, zabilježene su značajne aktivnosti kada su u pitanju njihove realizacije te su ona dobila ocjenu u progresu. U progresu je i ispunjavanje obećanja koje se odnosi na mjere za oporavak realnog sektora i pravljenje boljih uslova za poljoprivrednike, zatim ravnopravno dodjeljivanje poljoprivrednog zemljišta i podsticaja za preduzetnike i besplatan prevoz za đake. Ocjenu započeto u prvoj godini mandata aktuelnog gradonačelnika Bijeljine dobilo je osam obećanja, a među njima su i ona u vezi s pokretanjem projekata za razvoj domaće proizvodnje i samozapošljavanja mladih, postavljanjem semafora i ležećih policajaca u Patkovači, plaćenim pripravničkim stažom, te kvalitetnijim uslovima za život u selima.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović nije imao predizborni program te je Istinomjer prikupio 19 obećanja iz njegovih predizbornih materijala kreiranih za promociju aktivnosti i prioriteta u ovoj lokalnoj zajednici. Imamović je tokom prve godine mandata započeo rad na više od polovine datih obećanja, pa je tako jedno dobilo ocjenu u progresu, dok su aktivnosti na deset obećanja započele. U progresu je ocijenjeno obećanje koje se odnosi na funkcionalno vodosnadbijevanje. U Gradskoj upravi Goražde, 16. 6. 2021. godine potpisan je ugovor o ustupanju radova na rekonstrukciji cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara u Rasadniku. Realizacijom ovog ugovora započelo bi rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnabdijevanja Goražda. Obećanja čija realizacija nije započela odnose se na osnivanje turističke zajednice, atletsku stazu, izgradnju bazena itd.

Nakon prve godine mandata gradonačelnika Gračanice Nusreta Helića, koji je u svom izbornom programu dao 72 obećanja, ocjenu u progresu dobila su četiri obećanja, na 38 obećanja zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija, te su ona dobila ocjenu započeto, dok na 30 obećanja Istinomjer nije registrovao značajnije aktivnosti na njihovom ispunjavanju te su, s tim u vezi, nakon prve godine mandata, dobila ocjenu nije započeto. Od 38 obećanja na kojima su zabilježene određene aktivnosti kada je u pitanju njihova realizacija, između ostalih, nalazi se i ono koje se odnosi na finansijsku podršku učeničkom poduzetništvu, ali i uređenje mjesnih vodotoka, kao i zdravstveno osiguranje za sve građane. Iz grupe obećanja na kojima su registrovane značajne aktivnosti u cilju realizacije izdvajamo ono koje se odnosilo na stavljanje u upotrebu sportske dvorane “Bazen”, a ocjenu u progresu, pored ostalih, dobilo je i ono koje se odnosi na projekte poticaja mladim poduzetnicima i ženama.

Istinomjer je iz izbornog programa gradonačelnika Gradačca izdvojio 26 obećanja, od kojih je jedno ispunjeno tokom prve godine mandata i odnosilo se na otvorenje vatrogasnog doma u ovom gradu. U vezi sa četiri obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, zabilježene su značajnije aktivnosti tokom prve godine mandata, a obećanja se odnose na investicije u putnu infrastrukturu, rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije, izgradnju gradskog kina, kao i na unapređenje kulturno-zabavnih sadržaja u Gradačcu. Deset obećanja ocijenjena su kao započeta, a odnose se na razvoj industrijskih zona i sportske infrastrukture, poboljšanje javne rasvjete, na socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren, investicije u poljoprivredi, podršku sportskim kolektivima, unapređenje usluga u Domu zdravlja Gradačac, sanaciju kompleksa Starog grada u Gradačcu, jačanje uloge mjesnih zajednica, te na podršku boračkoj populaciji. Među 11 obećanja na kojima nisu zabilježene aktivnosti tokom prve godine mandata su i ona o pokretanju TV Gradačac, subvenciji prevoza đaka, novčanim naknadama za porodilje, izgradnji gradske garaže, ali i druga.

Istinomjer je iz predizbornog programa načelnika Općine Ilidža Nermina Muzura izdvojio ukupno 84 obećanja, a nakon prve godine mandata, njih deset dobilo je ocjenu u progresu, 45 ocjenu započeto, a 29 obećanja nije započeto. Među onima na kojima su vršene značajne aktivnosti u realizaciji nalaze se, između ostalih, obećanja “Obnova i proširenje namjene terena Famosa u Hrasnici”, “Stipendiranje nadarenih studenata”, “Razvijanje inovativnog, kreativnog i hrabrog društva s mladima koji su spremni za poslove budućnosti”, “Uspostavljanje transparentnog i efikasnog sistema javnih nabavki”, te “Težnja nultoj stopi tolerancije na svaki oblik korupcije i nepotizma”. Ocjenu započeto u prvoj godini mandata načelnika Nermina Muzura dobio je najveći dio predizbornih obećanja, uključujući ona o sanaciji vrtića, poboljšanju javne rasvjete, proširenju šetališta, izgradnji osnovne škole na Stupu, primjeni sistema participativnog budžetiranja, digitalnoj transformaciji javne uprave i druga. Na obećanjima poput “Radovi na izgradnji žičare Hrasnica – Igman”, “Uspostavljanje Centra za zdravo starenje”, “Izgradnja nove sportske dvorane u Sokolović-Koloniji”, “Izgradnja novog saobraćajnog mosta koji će bolje povezati Butmir i Sokolović-Koloniju u blizini ‘Mosta spasa’”, “Izrada Strategije održivog razvoja turizma na području Općine Ilidža” i još nekoliko njih, Istinomjer nije zabilježio aktivnosti u provođenju.

U okviru predizbornog programa Dragana Jurkovića za načelnika Općine Neum, Istinomjer prati realizaciju 63 datih obećanja. Tokom prve godine mandata, započete su aktivnosti na realizaciji 23 obećanja, a tri obećanja su već ispunjena i odnose se na javni prenos sjednica Općinskog vijeća, organiziranje kulturno-zabavnog ljeta u Neumu i besplatne udžbenike. Od obećanja na kojima su započete aktivnosti na njihovoj realizaciji, izdvajaju se, između ostalih, izgradnja javne rasvjete, omogućavanje sticanja prvog radnog iskustva nakon završenog fakulteta u okviru prijema pripravnika u ovoj lokalnoj zajednici, a u okviru stipendija, posebna pažnja posvećena je deficitarnim zanimanjima matematike, fizike, medicine, arhitekture, građevine, geodezije, stomatologije i farmacije, gdje će studenti/ce navedenih fakulteta dobiti mjesečno po 250 KM.

Predizborni program gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića Istinomjer je preuzeo iz izbornog programa Gradske organizacije SDP-a BiH Tuzla za Lokalne izbore u BiH 2020. godine, a prikupljeno je ukupno 66 obećanja, od kojih su tri ispunjena i odnose se na objave javnih nabavki na stranici, završetak gradnje replike starog Radničkog doma, te insistiranje na adaptaciji zgrade Muzeja Istočne Bosne Tuzla, koja je započela u oktobru ove godine. Od deset obećanja čije je ispunjavanje u progresu, mogu se izdvojiti aktivnosti na uključenju civilnog društva u planiranja budžeta i kapitalnih projekata, obezbjeđivanju kvalitetnog predškolskog obrazovanja i dogradnju i unapređenje projekta e-uprave.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nije imao predizborni program te je Istinomjer prikupio 21 obećanje iz javnih istupa Fuada Kasumovića za vrijeme predizborne kampanje. Kasumović je u prvoj godini mandata radio na realizaciji većine obećanja, a četiri obećanja dobila su ocjenu u progresu, dok su na devet obećanja zabilježene određene aktivnosti na realizaciji. Obećanja na kojima su zabilježene značajne aktivnosti su “Poboljšanje uslova života u svim mjesnim zajednicama Grada Zenica”, “Izgradnja ambulante, apoteke i društvenih prostorija u mjesnoj zajednici Lukovo Polje”, “Podrška privredi i poljoprivredi” i “Nastavak uređenja gradskih i prigradskih puteva”. Jedno od obećanja na kojem su započete aktivnosti na realizaciji odnosi se na izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda. Provođene su i aktivnosti i na realizaciji projekata toplifikacije i gasifikacije grada.

U ovom mandatu, Istinomjer prati 28 obećanja načelnika Općine Centar Srđana Mandića. U prvoj godini mandata, ispunjeno je obećanje koje se odnosi na prenos uživo sjednica Općinskog vijeća, dok je obećanje “Programi socijalne pomoći zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama” dobilo ocjenu u progresu. Između ostalog, u 2021. godini, Općina Centar je u prvoj godini mandata kontinuirano pružala novčanu podršku porodiljama, kao i program pomoći za penzionere. Prema posljednjem Pregledu realizacije budžeta za 2021. godinu, za ove je programe izdvojeno 367.800 KM. U junu 2021. godine, Općina je izdvojila dodatnih 30.000 KM za pomoć u radu javnih kuhinja. Na većini obećanja iz predizbornog programa Srđana Mandića zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji, a ocjenu nije započeto dobilo je devet obećanja. Od obećanja na kojima su započete aktivnosti izdvajamo obećanja “Uređenje parkova i trgova”, “Uspostava kvalitetne saradnje sa kulturnim i umjetničkim institucijama”, te “Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju”.

Obećanja načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića preuzeli smo iz dokumenta “Program 13/4 – 13 najvažnijih projekata za period 2020-2024”. Istinomjer u mandatu 2020-2024. prati 13 obećanja načelnika Općine Stari Grad Sarajevo. U prvoj godini mandata, ispunjena su obećanja “Adaptacija vrtića Bulbul” i “Podrška samozapošljavanju mladih”. Pet obećanja dobilo je ocjenu započeto, dok na šest obećanja nisu zabilježene aktivnosti. Među obećanjima na čijem su ispunjavanju provođene aktivnosti mogu se izdvojiti ona koja se odnose na rekonstrukciju Apelovog puta, te na podsticaj razvoju poljoprivrede.

U okviru predizbornog programa Hasana Tanovića za načelnika Općine Novo Sarajevo, Istinomjer prati realizaciju 69 datih obećanja, od kojih su tokom prve godine mandata započete aktivnosti na realizaciji 55 obećanja. Što se tiče pošumljavanja i održavanja stabala, kao i održavanja putne infrastrukture, obećanja su na kojima se vršilo najviše aktivnosti tokom prve godine mandata načelnika Tanovića. Kao kapitalni projekat Općine Novo Sarajevo, na čijoj su realizaciji započete aktivnosti, jeste i uređenje izletišta relej Hum. U slučaju 14 obećanja Hasana Tanovića, Istinomjer nije evidentirao aktivnosti na njihovoj implementaciji.

Iz izbornog programa načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, Istinomjer je izdvojio 68 obećanja, od čega su tri obećanja ispunjena tokom prve godine mandata. Radi se o obećanjima koja su se odnosila na adaptaciju objekta i formiranje Centra za edukaciju i mlade u sklopu Centra “Safet Zajko”, izgradnju zatvorene dječije igraone u okviru spomenutog centra, te na izgradnju novih prostorija Centra za zdravo starenje na Alipašinom Polju. Značajnije aktivnosti zabilježene su za sedam obećanja koja su dobila ocjenu u progresu, a neka od obećanja tiču se novčanog mjesečnog dodatka za sve nezaposlene porodilje sa područja ove općine, dodjelu na korištenje zemljišta u državnom vlasništvu u svrhu poljoprivredne proizvodnje, program podrške održivom povratku, proširenje kapaciteta Doma oslobodilaca i izgradnju sportskog strelišta, stipendiranje učenika/ca, studenata/ica itd. Više od polovine obećanja, tačnije 43, dobila su ocjenu započeto tokom prve godine mandata. Tokom prve godine mandata načelnika Efendića, nisu zabilježene aktivnosti na 15 obećanja, među kojima su, između ostalog, i obećanja o izgradnji objekta policijske stanice na Dobrinji, izgradnji kompleksa sportskog i dječijeg igrališta u Ulici Avde Hodžića, izgradnji etažnih garaža na postojećim parkinzima, izgradnji objekata mjesne zajednice i ambulante u naselju Zabrđe itd.

Na kraju prve godine mandata načelnika i gradonačelnika u 15 općina i gradova u BiH može se zaključiti da su lokalne vlasti provodile aktivnosti koje bi mogle dovesti do ispunjenja većeg broja datih obećanja, s obzirom na to da su veće ili manje aktivnosti provođene na njih 67%, pa se i tokom ovog ciklusa monitoringa može reći da su lokalne vlasti i dalje aktivnije na ispunjavanju svojih predizbornih obećanja od viših nivoa vlasti.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!