U progresu

Stvoriti uslove za razvijanje privatnog poduzetništva

Opštine: Banovići

U cilju bržeg privrednog razvoja stvoriti uslove za razvijanje privatnog poduzetništva kroz namjenske programe u budžetu Opštine. Na taj način osigurati i privlačenje domaćih i stranih investitora razvijajući poslovne zone što bliže potrebnoj infrastrukturi.

Obrazloženje

Zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Početkom marta 2021. godine, Općina Banovići objavila je Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti pravnih i fizičkih lica na području općine Banovići u 2021. godini.

Ovo je nastavak aktivnosti lokalne zajednice na obezbjeđenju boljih uslova i stvaranju pretpostavki za brži razvoj privrede. Javnim pozivom definisana je visina podsticaja iz lokalnoj budžeta i to: 500 konvertibilnih maraka biti će dodjeljeno fizičkim licima koja registruju obrtničku, ugostiteljsku ili trgovinsku djelatnost, a po 1.500 KM biti će dodjeljeno poduzetnicima koji osnuju preduzeće u obliku društva ograničene odgovornosti ili dioničkog društva. Podrška je namjenjena svim pravnim i fizičkim licima koji registruju djelatnost putem Službe za privredu, planiranje i lokalni razvoj, osim djelatnosti koje su vezane za klađanje, igre na sreću i slične djealntosti. Sredstva za ove namjene planirana su Budžetom Općine Banovići za 2021. godinu na budžetskoj stavki “Subvencije za obrt i poduzetništvo”, kojom je planirano 300.000 KM za razvoj poduzetništva i obrta.

Općina Banovići, 8.3.2021. 

Kako je još naglašeno, Javni poziv ostaje otvoren do 14. decembra 2021. godine. Javni poziv, Zahtjev i Pravilnik dostupni su na službenoj web stranici Općine.

Kako je 11.5.2021. godine potvrđeno, u prva četiri mjeseca na području općine Banovići registrovano je trinaest novih djelatnosti, od čega je dvanaest djelatnosti iz oblasti obrta, ugostiteljstva i trgovine te jedna djelatnosti u obliku društva ograničene odgovornosti. U odnosu na isti period prošle godine, kada je registrovano devet novih djelatnosti, ovo predstavlja pozitivan rast ali i veću opredjeljenju građana za bavljenje obrtom i poduzetništvom.

Sredstva za podsticaj kao vid finansijske podrške za svih trinaest novoregistrovanih djelatnosti poduzetnicima isplatio je načelnik Banovića dr. Bego Gutić, a po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti fizičkih i pravnih lica na području općine Banovići. Tako je po 500 konvertibilnih maraka dodjeljeno fizičkim licima koji su registrovali obrtničku, ugostiteljsku ili trgovinsku djelatnost, a 1.500 KM dodjeljeno je poduzetniku koji je osnovao preduzeće u obliku društva ograničene odgovornosti.

Finansijska podrška za registraciju djelatnosti obezbijeđena je iz općinskog budžeta za 2021. godinu za sva pravna i fizička lica koja u periodu od 1. januara do 14. decembra registruju djelatnost, osim djelatnosti koje su vezane za klađenje i igre na sreću.

Općina Banovići, 11.5.2021

Pored ovog podsticaja, navedeno je još, Općina Banovići kontinurano pruža podršku mladim poduzetnicima koji žele da pokrenu ili unaprijede biznis i zadrže postojeća ili otvore nova radna mjesta kroz program podrške inkubatoru poslovnih ideja koji se realizuje u saradnji sa fondacijom „Impakt“. Za ovaj projekat Općina je u ovoj godini planirala 15 hiljada KM.

Općina Banovići dijelila je i podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji. Tako je, 27.4.2021. godine u skladu sa planiranom dinamikom aktivnosti, općinski načelnik Gutić potpisao odluke o isplati novčanih podsticaja za 28 proizvođača svježeg mlijeka, koji su podsticaj ostvarili u skladu sa Javnim pozivom za obračunski period januar-mart 2021. godine.

Podsticaj za prva tri mjeseca isplaćen je u ukupnom iznosu od 13.963 KM. U ovom periodu proizvedeno je i ovlaštenom otkupljivaču isporučeno 139.630 litara mlijeka, što je više za oko 30.000 litara u odnosu na isti period prethodne godine.

Podsticaj za mlijeko iz budžeta Općine Banovići iznosi 0,10 KM po litri proizvedenog i isporučenog mlijeka ovlaštenom otkupljivaču.

Sredstva za podsticaj proizvođača mlijeka predviđena su općinskim budžetom za 2021. godinu u okviru budžetske stavke “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na kojoj je planirano 200 hiljada konvertibilnih maraka za podsticaj poljoprivrednih proizvođača. U okviru ove stavke planiran je podsticaj za proizvođače svježeg mlijeka, podsticaj proljetne sjetve kukuruza i krastavaca kornišona, izdvajanja za podsticaj proljetne i jesenske sjetve kao i drugim poljoprivrednim kulturama po ukazanim mogućnostima.

Kako se na kraju navodi, Javni poziv je otvoren do 20. decembra 2021. godine, do kada svi registrovani poljoprivredni proizvođači mogu izvršiti prijavu na Javni poziv. Prijave se dostavljaju Službi za privredu, planiranje i lokalni razvoj putem Centra za pružanje usluga građanima. Precizniji način i uslovi ostvarivanja podsticaja definisani su Javnim pozivom, a na osnovu ranije usvojenog Pravilnika i Odluke Općinskog vijeća.

Dva dana kasnije, javnost je obaviještena da će iz sredstava budžeta Oćine Banovići planiranih u 2021. godini za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji biti podržana i proljetna sjetva merkantilnog kukuruza i krastavca kornišona. Podsticaj za kukuruz iznosi 80 KM po dunumu zasijane površine, s tim da je moraju biti zasijana minimalno tri dunuma zemljišta, dok je podsticaj za krastavce kornišone 100 KM po dunumu, odnosno 0,10 po metru kvadratnom zasađene površine. Jedan proizvođač može aplicirati za sufinansiranje obje poljoprivredne kulture.

Pored navedenog, 25.10.2021. godine, potpisivanjem ugovora o dodijeli plastenika sa dodatnom opremom za 20 korisnika zvanično je počela realizacija Projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, u općini Banovići. 

Kako je na zvaničnoj stranici Općine Banovići tim povodom potvrđeno, ukupna vrijednost projekta je 57.520 konvertibilnih maraka od čega će Humanitarna organizacija “Muslim Aid“ i općina Banovići obezbijediti finansijska sredstva u iznosu od po 40 posto, dok će korisnici učestvovati sa 20 procenata. Korisnici će dobiti plastenike površine 100 metara kvadratnih, sistem za navodnjavanje, sadni materijal za jesenju sjetvu i edukativni materijal.

Među 20 lica koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika je i Jasmin Junuzović, 100 % ratni vojni invalid. Kako kaže želja mu je bila da se bavi plasteničkom proizvodnjom, da za sebe i svoju porodicu može proizvoditi zdravu hranu a samim tim i ostvariti dodatne prihode. Općina Banovići je u suradnji sa humanitarnim organizacijama: Muslim Aid i World Vision, u ovoj godini, obezbijedila plastenike za 60 korisnika. Planirana je nabavka još 20, o čemu se  pregovara sa organizacijom World Vision.

Općina Banovići, 25.10.2021. 

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići, 6.7.2021. godine, izdala je odobrenje za građenje objekta kolektivog stanovanja u ulici Armije BiH broj 36, a na zahtjev građevinske firme „GPP BANOVIĆI“ d.o.o. Banovići. Rješenje je uručila pomoćnica Općinskog načelnika Senada Dizdarević i ovom prilikom čestitala investitoru novi poslovni poduhvat.

Kako je tom prilikom pored ostalog naglašeno, izdavanjem Rješenja investitoru je omogućen početak izvođenja radova na izgradnji novog stambeno poslovnog objekta površine 525 m2 sa suterenom, prizemljem i četiri sprata. U objektu će biti smještena 44 stambene jedinice, jedan poslovni prostor, 10 garaža i veliki broj pomoćnih prostorija. Radovi će se obavljati u skladu sa revidovanom projektnom dokumentacijom a rok za okončanje radova je dvije godine.

Na zvaničoj stranici Općine Banovići, 15.9.2021. godine, javnost je obaviještena da je “općinska administracija brzo, profesionalno i u skladu sa svim zakonskim propisima odreagovala na zahtjev i prihvatila ponudu da se u Banovićima otvori prva medicinsko-biohemijske laboratorije In Lab”, a njeno zvanično otvaranje upriličeno je 10.9.2021. godine, na Dan Općine Banovići.

Laboratoriju je otvorio općinski načelnik dr. Bego Gutić, zajedno sa vlasnicom In Lab laboratorije Merimom Rakovac.

Ovom prilikom načelnik Gutić je izrazio zadovoljstvo što su Banovići dobili prvu, novu i savremenu medicinsko-biohemisjku laboratoriju u kojoj će se moći obavljati sve vrste laboratorijskih nalaza, počevši od COVID -19 analiza, koji su trenutno najaktuelniji i koji su priznati na prostoru Europske unije, pa do redovnih hemijskih analiza.

Općina Banovići, 15.9.2021. 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!