U progresu

Stvoriti uslove za razvijanje privatnog poduzetništva

Opštine: Banovići

U cilju bržeg privrednog razvoja stvoriti uslove za razvijanje privatnog poduzetništva kroz namjenske programe u budžetu Opštine. Na taj način osigurati i privlačenje domaćih i stranih investitora razvijajući poslovne zone što bliže potrebnoj infrastrukturi.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Početkom marta 2021. godine, Općina Banovići objavila je Javni poziv za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti pravnih i fizičkih lica na području općine Banovići u 2021. godini.

Ovo je nastavak aktivnosti lokalne zajednice na obezbjeđenju boljih uslova i stvaranju pretpostavki za brži razvoj privrede. Javnim pozivom definisana je visina podsticaja iz lokalnoj budžeta i to: 500 konvertibilnih maraka biti će dodjeljeno fizičkim licima koja registruju obrtničku, ugostiteljsku ili trgovinsku djelatnost, a po 1.500 KM biti će dodjeljeno poduzetnicima koji osnuju preduzeće u obliku društva ograničene odgovornosti ili dioničkog društva. Podrška je namjenjena svim pravnim i fizičkim licima koji registruju djelatnost putem Službe za privredu, planiranje i lokalni razvoj, osim djelatnosti koje su vezane za klađanje, igre na sreću i slične djealntosti. Sredstva za ove namjene planirana su Budžetom Općine Banovići za 2021. godinu na budžetskoj stavki “Subvencije za obrt i poduzetništvo”, kojom je planirano 300.000 KM za razvoj poduzetništva i obrta.

Općina Banovići, 8.3.2021. 

Kako je još naglašeno, Javni poziv ostaje otvoren do 14. decembra 2021. godine. Javni poziv, Zahtjev i Pravilnik dostupni su na službenoj web stranici Općine.

Kako je 11.5.2021. godine potvrđeno, u prva četiri mjeseca na području općine Banovići registrovano je trinaest novih djelatnosti, od čega je dvanaest djelatnosti iz oblasti obrta, ugostiteljstva i trgovine te jedna djelatnosti u obliku društva ograničene odgovornosti. U odnosu na isti period prošle godine, kada je registrovano devet novih djelatnosti, ovo predstavlja pozitivan rast ali i veću opredjeljenju građana za bavljenje obrtom i poduzetništvom.

Sredstva za podsticaj kao vid finansijske podrške za svih trinaest novoregistrovanih djelatnosti poduzetnicima isplatio je načelnik Banovića dr. Bego Gutić, a po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti fizičkih i pravnih lica na području općine Banovići. Tako je po 500 konvertibilnih maraka dodjeljeno fizičkim licima koji su registrovali obrtničku, ugostiteljsku ili trgovinsku djelatnost, a 1.500 KM dodjeljeno je poduzetniku koji je osnovao preduzeće u obliku društva ograničene odgovornosti.

Finansijska podrška za registraciju djelatnosti obezbijeđena je iz općinskog budžeta za 2021. godinu za sva pravna i fizička lica koja u periodu od 1. januara do 14. decembra registruju djelatnost, osim djelatnosti koje su vezane za klađenje i igre na sreću.

Općina Banovići, 11.5.2021

Pored ovog podsticaja, navedeno je još, Općina Banovići kontinurano pruža podršku mladim poduzetnicima koji žele da pokrenu ili unaprijede biznis i zadrže postojeća ili otvore nova radna mjesta kroz program podrške inkubatoru poslovnih ideja koji se realizuje u saradnji sa fondacijom „Impakt“. Za ovaj projekat Općina je u ovoj godini planirala 15 hiljada KM.

Općina Banovići dijelila je i podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji. Tako je, 27.4.2021. godine u skladu sa planiranom dinamikom aktivnosti, općinski načelnik Gutić potpisao odluke o isplati novčanih podsticaja za 28 proizvođača svježeg mlijeka, koji su podsticaj ostvarili u skladu sa Javnim pozivom za obračunski period januar-mart 2021. godine.

Podsticaj za prva tri mjeseca isplaćen je u ukupnom iznosu od 13.963 KM. U ovom periodu proizvedeno je i ovlaštenom otkupljivaču isporučeno 139.630 litara mlijeka, što je više za oko 30.000 litara u odnosu na isti period prethodne godine.

Podsticaj za mlijeko iz budžeta Općine Banovići iznosi 0,10 KM po litri proizvedenog i isporučenog mlijeka ovlaštenom otkupljivaču.

Sredstva za podsticaj proizvođača mlijeka predviđena su općinskim budžetom za 2021. godinu u okviru budžetske stavke “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na kojoj je planirano 200 hiljada konvertibilnih maraka za podsticaj poljoprivrednih proizvođača. U okviru ove stavke planiran je podsticaj za proizvođače svježeg mlijeka, podsticaj proljetne sjetve kukuruza i krastavaca kornišona, izdvajanja za podsticaj proljetne i jesenske sjetve kao i drugim poljoprivrednim kulturama po ukazanim mogućnostima.

Kako se na kraju navodi, Javni poziv je otvoren do 20. decembra 2021. godine, do kada svi registrovani poljoprivredni proizvođači mogu izvršiti prijavu na Javni poziv. Prijave se dostavljaju Službi za privredu, planiranje i lokalni razvoj putem Centra za pružanje usluga građanima. Precizniji način i uslovi ostvarivanja podsticaja definisani su Javnim pozivom, a na osnovu ranije usvojenog Pravilnika i Odluke Općinskog vijeća.

Dva dana kasnije, javnost je obaviještena da će iz sredstava budžeta Oćine Banovići planiranih u 2021. godini za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji biti podržana i proljetna sjetva merkantilnog kukuruza i krastavca kornišona. Podsticaj za kukuruz iznosi 80 KM po dunumu zasijane površine, s tim da je moraju biti zasijana minimalno tri dunuma zemljišta, dok je podsticaj za krastavce kornišone 100 KM po dunumu, odnosno 0,10 po metru kvadratnom zasađene površine. Jedan proizvođač može aplicirati za sufinansiranje obje poljoprivredne kulture.

Pored navedenog, 25.10.2021. godine, potpisivanjem ugovora o dodijeli plastenika sa dodatnom opremom za 20 korisnika zvanično je počela realizacija Projekta “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, u općini Banovići. 

Kako je na zvaničnoj stranici Općine Banovići tim povodom potvrđeno, ukupna vrijednost projekta je 57.520 konvertibilnih maraka od čega će Humanitarna organizacija “Muslim Aid“ i općina Banovići obezbijediti finansijska sredstva u iznosu od po 40 posto, dok će korisnici učestvovati sa 20 procenata. Korisnici će dobiti plastenike površine 100 metara kvadratnih, sistem za navodnjavanje, sadni materijal za jesenju sjetvu i edukativni materijal.

Među 20 lica koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika je i Jasmin Junuzović, 100 % ratni vojni invalid. Kako kaže želja mu je bila da se bavi plasteničkom proizvodnjom, da za sebe i svoju porodicu može proizvoditi zdravu hranu a samim tim i ostvariti dodatne prihode. Općina Banovići je u suradnji sa humanitarnim organizacijama: Muslim Aid i World Vision, u ovoj godini, obezbijedila plastenike za 60 korisnika. Planirana je nabavka još 20, o čemu se  pregovara sa organizacijom World Vision.

Općina Banovići, 25.10.2021. 

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići, 6.7.2021. godine, izdala je odobrenje za građenje objekta kolektivog stanovanja u ulici Armije BiH broj 36, a na zahtjev građevinske firme „GPP BANOVIĆI“ d.o.o. Banovići. Rješenje je uručila pomoćnica Općinskog načelnika Senada Dizdarević i ovom prilikom čestitala investitoru novi poslovni poduhvat.

Kako je tom prilikom pored ostalog naglašeno, izdavanjem Rješenja investitoru je omogućen početak izvođenja radova na izgradnji novog stambeno poslovnog objekta površine 525 m2 sa suterenom, prizemljem i četiri sprata. U objektu će biti smještena 44 stambene jedinice, jedan poslovni prostor, 10 garaža i veliki broj pomoćnih prostorija. Radovi će se obavljati u skladu sa revidovanom projektnom dokumentacijom a rok za okončanje radova je dvije godine.

Na zvaničoj stranici Općine Banovići, 15.9.2021. godine, javnost je obaviještena da je “općinska administracija brzo, profesionalno i u skladu sa svim zakonskim propisima odreagovala na zahtjev i prihvatila ponudu da se u Banovićima otvori prva medicinsko-biohemijske laboratorije In Lab”, a njeno zvanično otvaranje upriličeno je 10.9.2021. godine, na Dan Općine Banovići.

Laboratoriju je otvorio općinski načelnik dr. Bego Gutić, zajedno sa vlasnicom In Lab laboratorije Merimom Rakovac.

Ovom prilikom načelnik Gutić je izrazio zadovoljstvo što su Banovići dobili prvu, novu i savremenu medicinsko-biohemisjku laboratoriju u kojoj će se moći obavljati sve vrste laboratorijskih nalaza, počevši od COVID -19 analiza, koji su trenutno najaktuelniji i koji su priznati na prostoru Europske unije, pa do redovnih hemijskih analiza.

Općina Banovići, 15.9.2021. 


Iz Općine Banovići je 29.3.2022. saopćeno da će Općina Banovići i Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD) i ove godine obezbijedit start-up pakete proizvođačima zainteresiranim za organiziranu proizvodnju krastavca kornišona. Vrijednost start-up paketa iznosi oko 2.000 KM, a finansira se po principu 40 posto IFAD, 10 procenta lokalna zajednica (općina) i 50 posto korisnik. Izuzetak su start-up paketi za žene i osobe starosne dobi do 35 godina – gdje IFAD finansira 60 posto, općina 10, a korisnik preostalih 30 procenata.

Početkom aprila 2022. godine potpisan je ugovor o saradnji između općine Banovići i Udruženja građana „Nešto Više“ iz Sarajeva čime je ozvaničen početak implementacije projekta „Partnerstvom do posla“ vrijednog 351.640,00 konvertibilnih maraka. Projekat se ralizuje u okviru programa podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II), te namjenjen je svim nezaposlenim osobama koje su registrovane u evidencijama službi za zapošljavanje. Ima za cilj nihovo zapošljavanje u lokalnim kompanijama ili samozapošljavanje kroz pokretanje sopstvenog biznisa.

U narednih 20 mjeseci općina Banovići i UG „Nešto Više“ (zajedno sa partnerima) radit će na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 80 nezaposlenih osoba. Također, planirano je otvaranje kancelarije „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje“ (LPZa), gdje će se besplatno pružati podrška građanima koji žele aplicirati za posao, pokrenuti sopstveni biznis ili aplicirati na neke od poziva podrške. Kroz ovaj projekat naša Općina dobit će i prvi sajam privrede na kome će se građani moći upoznati sa loklanim kompanijama, njihovim proizvodima i uslugama, ali i imati mogućnost da na licu mjesta apliciraju za posao. U okviru istog projektra 8 mjesnih zajednica dobit će digitalne info table putem kojih će se plasirati informacije od značaja za mještane, a za potrebe škola nabavit će se 3D printeri i elektro ispitni stolovi.

Saopćenje Općine Banovići, 5.4.2022.

Kako je saopćeno iz Općine Banovići 20.4.2022. Godine, Banovići su jedna od 10 lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona koje su ove godine uključene u program podrške poduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja za mlade. Potpisivanjem Ugovora o parnerstvu (BKC Tuzla) između ugovornih strana: Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK,  Službe za zapošljavanje TK, općina – gradova  i Fondacije IMPAKT,  ozvaničen je početak realizacije navedenog  programa.

Kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja za mlade u 2022. godini biće podržana 32 nova poslovna poduhvata  pokrenuta od strane mladih ljudi u dobi od 18 do 35 godina. Ta podrška  uključuje: program poduzetničke obuke, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za mlade poduzetnike. Jedinice lokalne samouprave za realizaciju ovog projekta izdvajaju oko 5000 KM, Fondacija Impakt 10.000 KM, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK 20.000 KM po jedinici lokalne samouprave, što je ukupno 200.000 KM.

Saopćenje Općine Banovići, 20.4.2022.

Istog dana Općina je obavijestila javnost da su Banovići jedna od 20 jedinica lokalne samouprave koje su dobile certifikat o dodjeli grant sredstava za projekat „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II). Projekat LEP II – nove prilike, nova radna mjesta najvećim dijelom finansira EU (89 %), implemenira ga MOR, a sa manjim dijelom sredstava (oko 11 %) učestvuju  lokalne zajednice. Naime, EU je za ovaj projekat osigurala oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost potisanog ugovora (projekta) za Banoviće je 351.640,00 konvertivbilnih maraka. Općina sufinansira 38.000,00 KM, a ostalo su grant sredstva Europske unije.

Općina Banovići i UG Nešto više iz Sarajeva će, zajedno će sa ostalim partnerima – članovima novoformiranog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZa) Banovići, narednih 20 mjeseci  raditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju 80 nezaposlenih osoba s ciljem njivog zapošljavanja u lokalnim kompanijama ili samozapošljavanja kroz pokretanje sopstvenog biznisa. Plan je da se za 20 mjeseci od 80 obučenih osoba zaposli ili samozaposli  minimalno njih 35. Za obuke nezaposlenih osoba obezbijeđeno je oko 100.000,00 KM, dok je dodatnih 50.000,00 maraka obebijeđeno za one koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Kroz ovaj projekat Općina će dobiti i prvi sajam privrede te kancelariju Lokalnog partnerstava za zapošljavanje, koja će pružati podršku građanima i privrednicima.

Saopćenje Općine Banovići, 20.4.2022.

U maju 2022. godine banovićkim privrednicima prezentiran je projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – Faza II“ u okviru kojeg će se zaposliti 35 osoba. Projekat provodi Međunarodna organizacija rada (MOR), a cilj mu je da se unaprijede vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. 

Istog mjeseca održana je i prezentacija programa podrške poduzetništvu kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja za mlade. Kako je saopćeno iz Općine, kroz ovaj program će na području Općine Banovići biti podržano ukupno 5 biznisa – 3 pokrenuta od strane mladih ljudi u dobi od 18 do 35 godina i 2 starijih od 35 godina. Za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvojit će se oko 5.000 konvertibilnih maraka, Fondacija IMPAKT osigurat će 10.000 KM, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK 20.000 maraka. Odabranim poduzetnicima, pored finansijske podrške, biće osigurana i poduzetnička obuka te stručna i mentorska podrška.

Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (UNDP) potpisali su u julu 2022. godine ugovor o realizaciji projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“. U okviru projekta Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (USAID) formirat će zajednički fond za žensko poduzetništvo u ukupnom iznosu od 60 hiljada konvertibilnih maraka. I jedna i druga strana osigurat će po 30 hiljada KM. Iz ovog fonda finansirat će se preduzetništvo žena koje su na neki način na margini društva – bilo da su žrtve nasilja, bilo da imaju neki oblik invaliditeta (u porodici nekog sa invaliditetom) , da su samohrane majke, dugoročno nezaposlene mlade žene ili  drugi oblik marginalizovanosti.

U okviru IMPAKT Inkubatora poslovnih ideja, 5.7.2022. godine u zgradi Općine Banovići održana je finalna prezentacija poslovnih ideja 7 mladih banovićkih poduzetnika. Kako je saopćeno iz Općine, oni su u prethodnom periodu radili na razradi svojih poslovnih ideja i planova te iste prezentirali članovima komisije. Pet najbolje ocijenjenih biznisa dobit će dodatnu stručnu, mentorsku i finansijsku podršku, a preostala dva stručnu podršku u naredne dvije godine.

Polovinom juna 2022. godine u Banovićima je počela s radom kancelarija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Kako se navodi u saopćenju Općine, kancelarija će svakodnevno pružati podršku građanima i privrednicima, odnosno sve potrebne informacije vezane za privredu. Kancelarija je otvorena u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza II“ koji općina Banovići realizira u suradnji sa Europskom unijom.

U okviru projekta „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“, u prostorijama JU „Javna biblioteka“ Banovići 14.10.2022. održan je prvi info sastanak predstavnika općine Banovići i Američke agencije za razvoj (USAID). Naime, općina Banovići i USAID će kroz navedeni projekat  finsijski podržati 6 žena sa po 10.000 KM za registraciju djelatnosti.

Polovinom novembra 2022. godine, iz Općine Banovići je saopćeno da je upriličena podjela certifikata osobama koje su prošle obuku za pokretanje sopstvenog biznisa u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje – faza II“. Certifikate su dobile tri osobe čije poslovne ideje su ocijenjene najboljim i biće podržane sa po 7.000,00 konvertibilnih maraka. Iz Općine su dodali da će se početkom naredne godine ponovo raspisati Javni poziv za obuku zainteresiranih građana, a za još pet odabranih projekata osigurat će se finansijska sredstva. Osim što će biti podržano ukupno 8 biznisa, tokom trajanja projekta (do kraja 2023. godine) planirano je da se obezbijedi prekvalifikacija za ukupno 80 osoba, odnosno da se zaposli ili samozaposli njih 35.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!