U progresu

Uređenje parkova i trgova

Opštine: Centar Sarajevo

Uređeni parkovi i trgovi u kojima će se održavati kulturno-umjetnički događaji.

Obrazloženje

Tokom tri godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

U parku Hastahana 17.4.2021. godine započela je ekološka akcija, u kojoj su sudjelovali/e i vijećnici/e Općinskog vijeća, uposlenici/e općinskih službi i članovi/ice mjesnih štabova civilne zaštite Općine Centar.


Povodom Dana planete zemlje, 22.4.2021. godine, u parku ispred Druge gimnazije realizovana je akcija sadnje mladica drveća. U akciji su sudjelovali i predstavnici Općine Centar, dok je tehničku podršku pružilo Kantonalno javno komunalno preduzeće “Park”.


Uređenje parka “Mirza Delibašić i Davorin Popović” okončano je 28.6.2021. godine zahvaljujući saradnji Općine Centar i KJKP “Park”. Iz parka su uklonjeni otpad i korov, a tokom radova dekorisana je središnja fontana te obnovljen mobilijar. Također, zamijenjeni su i ofarbani svi polomljeni dijelovi klupa u parku te je rekonstruiran obodni kameni zid oko parka.


U decembru 2021. godine okončan je projekat izgradnje workout parka na Trgu Merhemića na Ciglanama.


U aprilu 2022. godine Općina Centar obavijestila je javnost da je u toku obnova prvog inkluzivnog parka na području općine Centar – parka “Jelena Vitas”. Za projekat obnove ovog parka izdvojeno je 180.330 KM. Na osnovu sporazuma o sufinansiranju ovog projekta, kojeg su potpisali načelnik Srđan Mandić i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, iz budžeta Općine Centar izdvojeno je 60.330 KM, dok je spomenuto ministarstvo obezbijedilo 120.000 KM. Park “Jelena Vitas” otvoren je u maju 2022. godine.


U julu 2022. godine sanirani su stepenište i staza u Velikom parku, a radove su izvodili radnici građevinske firme “Sela”. Sanaciju stepeništa u cijelosti je finansirala Općina Centar. 


U novembru 2022. godine postavljen je novi parkovski mobilijar u Radićevoj ulici. Radove su obavili radnici KJKP “Park”. Iz Općine su dodali da je iz općinskog budžeta izdvojeno 250.000 KM za uređenje manjih javnih i zelenih površina na području ove lokalne zajednice.


Postavljanjem kamena na šetalištu u martu 2023. godine započeta je rekonstrukcija šetališta “Sarajevski ćilim”, a prethodno je urađena kompletna podzemna infrastruktura i zamjena dotrajalih instalacija. U julu je započeto hortikulturno uređenje šetališta, a puštanjem u rad ambijentalne led-rasvjete krajem mjeseca, završena je rekonstrukcija šetališta “Pješačka zona – Sarajevski ćilim”. Općina Centar je za realizaciju ovog projekta obezbijedila 1.300.000 konvertibilnih maraka, a za izvođača radova odabrana je firma ITC d.o.o. Zenica.


Krajem juna 2023. godine započeto je uređenje gradskog parka Jezero – Betanija za koje je Općina Centar osigurala 896.973,25 KM. Park je otvoren 14.10.2023. godine


Radovi na platou ispred objekta “Sarajevo-šume” u ulici Kranjčevićeva, poznatom kao “trg ispred Bičakčića” završeni su u aprilu 2023. godine, dok je u novembru 2023. godine završeno i uređenje šetnice u nastavku u Ulici Maršala Tita. 


U aprilu 2023. godine Odsjek za javne nabavke Općine Centar pokrenuo je proceduru odabira najpovoljnijeg izvođača na tekućem održavanju dijela pješačke zone na Merhemića trgu na Ciglanama, a radovi su započeli 22. juna 2023. godine. Radove je izvodila građevinska firma Dinalsa d.o.o. a projekat je u potpunosti finansira Općina u iznosu 575.372 KM. Radovi su okončani u januaru 2024. godine.


U maju 2024. godine započeti su radovi na uređenju Trga Karla Paržika na Marijin dvoru. Za realizaciju ovog projekta iz budžeta Općine Centar izdvojeno je 527.145 KM. Projektom je planirana i ugradnja novih ivičnjaka kao i saobraćajnih stubića, odnosno fizičkih zapreka protiv nepropisnog parkiranja motornih vozila. Planirano je i postavljanje urbanog mobilijara i prateće opreme, hortikulturno uređenje platoa, što podrazumijeva dodatnu vegetaciju i hortikulturne elemente.


Istog mjeseca započeti su radovi i na uređenju arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije. Kako je navedeno iz općine, projektom su predviđene faze restauriranja i konzerviranja pronađenih ostataka džamije, mekteba, stambenog objekta i harema, te faza pejzažne arhitekture i iluminacije. Sredstva obezbijeđena za uređenje ovog lokaliteta iznose 1.000.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!