U progresu

Uređeni mjesni vodotoci

Opštine: Gračanica

Uređeni mjesni vodotoci.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanice održanoj 30.6.2021.godine, primljena je k znanju Informacija o stanju vodotoka rijeke Spreče. Na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, 6.8.2021. godine, javnost je obaviještena da je Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 3.8.2021. godine, donijela odluku o izdvajanju  878.232,09 KM, a u okviru Programa utroška sredstava vodnih naknada iz oblasti vodoprivrede za 2021.godinu.

Projekti koje je Vlada TK odobrila su :

– Izgradnja regulacije korita rijeke Sokoluše na dionici Most Lido – Most Etivaža u Gračanici – Faza III, grad Gračanica 200.000,oo KM;

– Izvođenje radova na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenja sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja, grad Gračanica 253.004,97 KM (završen projekat);

– Sanacija i rekonstrukcija rezervoara u MZ Soko (Izgradnja rezervoara), grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Snabdijevanje vodom MZ Škahovica sa vodovodnog sistema Babići- Malešići, grad Gračanica 109.000,oo KM;

– Izgradnja rezervoara Gornji Bajići MZ Donja Orahovica, grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Izgradja vodovoda u MZ Rašljeva – faza III u Gračanici, grad Gračanica 99.600,oo KM;

– Izvođenje radova na obezbjeđenju dodatnih količina vode sa bunara IHBM3 za MZ-e: Malešići, Babići i Škahovica, grad Gračanica (faza I), 90.000,oo KM;

– Izvođenje radova na izgradnji dovodnog cjevovoda Rezervoar Srnice G. – PS Točak u MZ Buk, grad Gračanica 26.627,12 KM.

Grad Gračanica, 6.8.2021.

U Budžetu Grada Gračanica za 2022. godine u stavci Čišćenje vodotoka – Javni radovi (Sokoluša i dr.) izdvojeno je 58.000 KM, dok je na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice potvrđeno da su u 2022. godini planirana sredstva za čišćenje i uređenje korita Sokoluše i Drijenče.

Na Istinomjerov upit krajem 2023. godine o pravcu ispunjenja ovog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice naveli su da je Grad Gračanica, u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava na vodotocima II kategorije, 05.01.2023. godine provela aktivnosti za izvođenje radova čišćenja vodotoka u ukupnoj dužini od 2.470 m od sitnog rastinja, nanosa i drugog materijala. Tako se pristupilo čišćenju sljedećih lokacija, navode iz Uprave:

  • Korito rijeke Sokoluše, most kod Etivaže – ukupno 600,00 m
  • Čišćenje dijela korita rijeke Sokoluše od Srednjoškolskog centra (most kod Sportske dvorane) do mosta na Malti (Sportski poligon) – ukupno 850,00 m
  • Čišćenje dijela korita rijeke Sokoluše, od mosta za Babiće do mosta u naselju Pašalići – ukupno 400,0 m
  • Čišćenje  regulisanog korita rijeke Drijenča, od mosta kod “GRIN”-a do ušća u rijeku Sokolušu – ukupno 170,0 m
  • Čišćenje prirodnog korita rijeke Drijenča, od mosta kod “GRIN”-a – ukupno 450,0 m.       

Radovi su završeni 31.01.2023. godine, a vrijednost radova iznosi 28.665 KM, navode iz Uprave. U 2023. godini pokrenuta je procedura javne nabavke za sanaciju oštećenja regulisanog korita rijeke Sokoluše na dvije lokacije u Gradu Gračanica, procijenjene vrijednosti 63.000 KM, saopšteno je Istinomjeru. Budžetom su obezbijeđena sredstva za regulaciju korita rijeke Spreče (150.000 KM).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!