U progresu

Pošumljavanje i održavanje stabala

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za pošumljavanje perspektivno zelenih površina i pravovremenu zamjenu oštećenih stabala i biljaka.

Izvor: Hasan Tanović program

U okviru ReLOaD2 programa podržano je unapređenje zelenih površina u urbanim sredinama. Jedna od njih je Opština Novo Sarajevo u kojoj su uređeni zeleni parkovi zahvaljujući projektu „Urbane šume – znanje i učešće svih“ koji je započeo u februaru 2023. godine. U sklopu 20 radionica mještani/ke ove općine su obučeni o pravilnom odabiru sadnica, procesu sadnje i uređenja parkova, te načinima rješavanja problema zagađenosti vazduha. 

U oktobru 2023. godine u okviru projekta “Čuvajmo naš okoliš”, na području Općine Novo Sarajevo, pored “Dječije kuće” na Grbavici, članovi Udruženja “Oaza” posadili su 5 sadnica ukrasnog drveća uz prisustvo načelnika Općine Novo Sarajevo Hasana Tanovića kao znak podrške ovom ekološkom činu. 

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor KJKP “Park” Adis Bešlić potpisali su sporazum o uređenju parkovskih površina na području Novog Sarajeva u 2023. godini za koje je Općina Novo Sarajevo izdvojila značajna sredstva. Između ostalog, navedene aktivnosti podrazumijevaju nabavku i sadnju odraslih autohtonih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja na zelenim i parkovskim površinama, sadnju novih ruža, lukovica i sezonskog cvijeća. 

U avgustu 2023. godine započela je realizacija projekata izgradnje Centra za sport i rekreaciju „Vinko Šamarlić“, a u okviru pripremnih radova, između ostaloga, izvršena je i sadnja novih sadnica drveća i ukrasnog grmlja.

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirane tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

Početkom maja 2021. godine Ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, Sukhrob Khoshmukhamedov simbolično su posadili sadnice crvenolisnog javora kako bi obilježili svoju predanost „Inicijativi za zeleniju i održivu budućnost“ (GoGreen Initiative). Tom prilikom načelnik Tanović najavio je aktivnosti na sadnji i održavanju stabala u 2021. godini.

“Ove godine ćemo zasaditi više od 8.000 sadnica žive ograde i 1.600 sadnica ukrasnog bilja u okviru naših redovnih aktivnosti.“

Hasan Tanović 5.5.2021.

Na Dan Općine Novo Sarajevo, 16. maja 2021. godine zvaničnici ove lokalne zajednice posadili su  nove sadnice stabala u naselju Čengić Vila u ulici Džemala Bijedića – ispred zgrade “Stometarka”.

U maju 2021. godine, Općina Novo Sarajevo pokrenula je akciju “Posadi jedno, Općina će dva.” Kako je navedeno na službenoj internet-stranici Općine, cilj akcije je motivacija građana i građanki općine Novo Sarajevo da daju svoj doprinos u ozelenjavanju općine i naselja u kojem žive. KJKP Park realizirao je aktivnosti na ovom projektu. Ova akcija urađena je na inicijativu vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Elvedine Vugić, koja je i sama posadila jedno drvo.

Drvo prijateljstva sarajevskih i istanbulskih srednjoškolaca zasađeno je krajem oktobra 2021. godine u naselju Grbavica, u blizini Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Početkom novembra 2021. godine, Misija OSCE-a u BiH odlučila je, povodom 25 godina rada, u svakom od svojih devet terenskih ureda u našoj zemlji, uključujući i sarajevsku regiju, zasaditi 25 stabala. Jedna od tih lokacija je u općini Novo Sarajevo, gdje su stabla zasađena u Ulici Put života.

Kako je na Facebooku saopćila dogradonačelnica Sarajeva Anja Margetić, na brdu Grdonj je početkom novembra 2021. godine, u organizaciji EBRD-a i EU, zasađeno 300 mladica stabla bijelog bora.

U okviru projekta “Ozelenjavanje javnih zelenih površina u Kantona Sarajevo”, kojeg je omogućila Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, zaštite okoliša i građenja ovog kantona, a koje je implementiralo Kantonalno javno komunalno preduzeće Park, na području općine Novo Sarajevo  je sredinom novembra 2021. godine zasađeno 20 stabala. Pet stabala jasena i pet stabala lipe zasađeno je u Parku mladenaca na Čengić-Vili, a deset novih sadnica zasađeno je na zelenom pojasu uz saobraćajnicu u Bulevaru Meše Selimovića, u blizini s raskrsnicom Ulice Bihaćka.

U novembru 2021. godine Biljana i Perla Ovadija zasadile su lipe na Trgu heroja. One su učesnice projekta “Tvoj Co2” u kojem je do početka novembra 2021. godine zasađeno 25. stabla u aranžmanu preduzeća Park otkako je pokrenuta online platforma www.tvojco2.ba

Usljed jakih udara vjetra pripadnici Vatrogasnog društva “Novo Sarajevo-1934” su početkom novembra 2021. godine uklonili polomljena stabala ispred OŠ “Grbavica II” i u parku ispred Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Također, nadležne ekipe KJKP “Park” intervenisale su u ulici Kemala Kapetanovića gdje se veliko stablo breze obrušilo na zelenu površinu i saobraćajnicu.

Krajem novembra 2021. godine zasađena je živa ograda na IV transferzali i u ulici Zagrebačka, a sezonsko cvijeće je posađeno kod Dječije kuće. Novi cvjetni aranžman od sezonskog dvogodišnjeg cvijeća izrađen je i na Spomen obilježju u blizini objekta Zavoda za hitnu pomoć u Novom Sarajevu.

U okviru Sporazuma između KJKP “Park” i Općine Novo Sarajevo na uređenju i rekonstrukciji manjih i zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem sredinom decembra 2021. godine zasađeno je osam stabala i to u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića i Džemala Bijedića. U ulici Džemala Bijedića u blizini V transferzale na zelenoj površini zasađena su dva mlada stabala sorbusa, dok je javna zelena površina u ulici Dr. Fetaha Bećirbegovića bogatija za šest novih mladih sadnica.

U okviru projekta “Ozelenjavanje javnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo” kojeg implementira KJKP “Park”, a finansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS 5.9.2022. godine su izvedeni radovi na sadnji novih stabala na području općine Novo Sarajevo. Sadnja je izvršena u ulicama Kemala Kapetanovića, Hamdije Čemerlića, Paromlinska i u Bulevaru Meše Selimovića, a radi se o stablima ruja, jasena, bagrema, lipe i drugih sadnica koje će od sada rasti na zelenim površinama u ovim ulicama.

Krajem oktobra 2022. godine intenzivirano je čišćenje i uređenje Park-šume Hum, a podrazumijevalo je uklanjanje lisičarskog rastinja na cijeloj površini od 13,79 hektara, kao i uklanjanje organskog i neorganskog otpada.

U sklopu Projekta ambijentalnog uređenja brda Hum, kojeg Općina Novo Sarajevo realizuje u saradnji sa KJP „Sarajevo šume“, planirano je čišćenje terena od nepoželjne vegetacije, uklanjanje organskog i neorganskog otpada, popunjavanje (sadnja sadnica) na 30% površine šumskim sadnicama, ambijentalno uređenje – ugradnja drvenog mobilijara (klupe, stolovi, nadstrešnice), izgradnja novoprojektovanih pješačkih staza ukupne dužine oko 890 metara, rekonstrukcija postojećih pješačkih staza, izgradnja manjeg dječijeg igrališta, rekonstrukcija i postavljanje drvene panel ograde, ograđivanje kompletnog dijela žičanom ogradom u dužini oko 2400 metara.

Povodom obilježavanja 20 godina rada i postojanja Fondacije Mozaik, u Parku penzionera na Socijalnom je 27.10.2022. godine upriličena sadnja drveća, sa ciljem da u saradnji sa partnerskim Općinama, među kojima je i Općina Novo Sarajevo, ova Fondacija napravi trajno dobro za građane ove lokalne zajednice.

Tim povodom, Općinski načelnik dr. Hasan Tanović je, zajedno sa predstavnicima Fondacije Mozaik, te članovima Odbora Omladinske banke Novo Sarajevo posadio nove mlade sadnice, čime se simbolično obilježila i dosadašnja uspješna saradnja Fondacije Mozaik i Općine Novo Sarajevo, koja traje više od godinu dana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!