Započeto

Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda

Opštine: Zenica

Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata, zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Zenička Inicijativa, Facebook, 17. 10. 2020.

Na lokaciji gdje je planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u septembru 2021. godine započeti su geološki istražni radovi. U februaru 2022. godine Gradska uprava je obavijestila javnost da je preduzeće Vodovod i kanalizacija raspisalo Javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju glavnog kolektora, a u oktobru 2022. godine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sistema kolektora između Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i društva Mibral d.o.o. Sarajevo. 

Izvor: Gradska uprava Zenica

Kako se navodi u saopćenju Gradske uprave Zenice, 13.9.2021. je objavljen pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima. 

Predkvalifikacioni tender podrazumijeva postupak odabira kompanija koje zadovoljavaju kriterije KfW banke za učešće u tenderu kako bi se formirala lista budućih ponuđača koji imaju pravo učešća na tenderu. Za izgradnju postrojenja je od strane KfW banke predviđeno da se radovi izvode po Žutom Fidic-u, odnosno po sistemu „ključ u ruke“.

Saopćenje Gradske uprave Zenice, 13.9.2021.

Također, u istom saopćenju je navedeno da su na lokaciji gdje je planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “u toku geološki istražni radovi koji su dio aktivnosti na Projektu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice. Izvođač radova je firma GEOAVAS d.o.o. Sarajevo koja je odabrana kao najpovoljniji ponuđač za ovu vrstu radova. Rok za izvođenje predmetnih radova je 50 dana”.

Nakon provedenih terenskih istraživanja ovlaštena laboratorija će na osnovu uzetih uzoraka izvršiti ispitivanja tla i pripremiti geološki elaborat o rezultatima ispitivanja i preporukama za gradnju planiranog postrojenja za tretman otpadnih voda grada Zenice, sve u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.

Saopćenje Gradske uprave Zenice, 13.9.2021.


U februaru 2022. godine iz Gradske uprave Zenica saopćeno je da je preduzeće Vodovod i kanalizacija raspisalo Javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju glavnog kolektora i povezanih radova Grada Zenice., a u okviru projekta „Prikupljanje i tretman otpadnih voda grada Zenica“, koji uključuje izgradnju novih kolektora, pumpnih stanica i postrojenja za tretman otpadnih voda.

Kako je tada saopćeno iz Gradske uprave, ukupna vrijednost pomenutog projekta iznosi 19.266.687 eura, a njegovo finansiranje je obezbijeđeno donatorskim sredstvima Vlade Savezne Republike Njemačke, putem  Razvojne banke KfW,  u iznosu od 13.516.697 eura, Vlade Švicarske, putem Državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u iznosu od 4.750.000 eura, te doprinosom Grada Zenice za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 eura. Iz GU Zenica su dodali da će JP “ViK” d.o.o Zenica dati vlastiti doprinos u iznosu od 800.000 eura kroz angažman sopstvenih kapaciteta na izvođenju određenih građevinskih radova.

U saopćenju Gradske uprave od 25.2.2022. godine navodi se da je Grad zenica u proteklom periodu pokrenuo nekoliko velikih razvojnih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda. Tom prilikom je najavljeno da se približava početak realizacije sljedećeg velikog razvojnog projekta ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”. Dodali su da se ovaj projekat sastoji od dvije kompomente i to: 1. Izgradnja sistema kolektora i 2. Izgradnja mehaničko – biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda.

U saopćenju se navodi da će se realizacijom ovog projekta poboljšati život građana Zenica kao i kvalitet Vode rijeke Bosne nizvodno od grada, a jedan od benefita se ogleda u obavezi velikih industrijskih zagađivača da na odgovarajući način tretiraju svoje otpadne vode.

Iz Gradske uprave su dodali da aktivnosti na rješavanju administrativnih pitanja traju od 2017. godine, te da se u toku 2022. godine očekuje početak realizacije radova na terenu.

U drugoj polovini februara održan je i predtenderski sastanak u prostorijama JO “ViK” d.o.o. Zenica s potencijalnim ponuđačima radova na realizaciji Komponente 1, u sklopu kojeg je obavljen i obilazak lokacija na kojima će se graditi planirani kanalizacioni kolektori. Sastanku je prisustvovalo 20 kompanija iz BiH, Austrije, Kine i Turske.

U sklopu realizacije Komponente 1 će biti izgrađeni kanalizacioni kolektori ukupne dužine 6.988 m, uključujući izgradnju 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice. Najznačajniji dio ove komponente pretstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima kao i odvajanje gradskih otpadnih voda od kanalizacionog sistema koji prolazi kroz Mittal. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša – Bojin vir. Naime, tu trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada. Rok za dostavu ponuda je 29.03.2022. godine nakon čega će se izvršiti njihova evaluacija i odabir najboljeg ponuđača.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 25.2.2022.

U oktobru 2022. godine u Gradskoj upravi Zenica potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sistema kolektora između Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i društva Mibral d.o.o. Sarajevo. Ugovor je potpisan za Komponentu 1 koja podrazumijeva izgradnju sistema kolektora, a u okviru velikog razvojnog projekta „Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici“. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.216.665,35 EUR, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.

Grad Zenica je dobio najveći grant u Bosni i Hercegovini za realizaciju ovog projekta u iznosu oko 36 miliona KM. Radi se o drugom ključnom problemu u gradu Zenica, poslije grijanja. Implementacijom projekta Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici sistemski ćemo riješiti ovaj problem i to od Drivuše do Banloza. I ovaj projekat rješavamo u skladu sa ekološki prihvatljivim standardima, što je u skladu s našim opredjeljenjem da postanemo „zeleni grad“ u svakom smislu.

Fuad Kasumović, 21.10.2022.

U sklopu realizacije Komponente 1 će biti izgrađeni kanalizacioni kolektori ukupne dužine 6.988 metara, uključujući izgradnju 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice.

Prilikom potpisivanja ugovora, na značaj projekta osvrnuo se i direktor JO “Vik” d.o.o. Zenica Emir Pašalić:

Najznačajniji dio ove komponente predstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima kao i odvajanje gradskih otpadnih voda od kanalizacionog sistema koji prolazi kroz Mittal. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša-Bojin vir. Naime, tu trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada.

Emir Pašalić, 21.10.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!