U progresu

Investicije u putnu infrastruktru

Opštine: Gradačac

Izdvajanje dva miliona KM za izgradnju putne infrastrukture na godišnjem nivou.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Gradska uprava Gradačac poduzela je tokom 2021. godine niz aktivnosti u cilju realizacije predizbornog obećanje koje se odnosilo na investiranje u putnu infrastrukturu.

FOTO: Grad Gradačac
FOTO: Grad Gradačac

Krajem 2020. godine, javnost je obaviještena da su završeni radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Gradačac – MZ Požarike, MZ Biberovo Polje i MZ Jelovče Selo.

U narednom periodu očekuju se radovi i u ostalim mjesnim zajednicama, ovisno o vremenskim uslovima, koji će se odnositi na II tender za izgradnju i rekonstrukciju putnih pravaca koji iznosi cca. 1,74 milona KM bez PDV-a. Radovi iz drugog tendera odnosit će se na putne pravce u 26 mjesnih zajednica ( dužine 11. 590 m ) u Gradačcu čime će se znatno popraviti stanje lokalnih puteva i bezbjednost pješaka na području grada Gradačac.

Saopćenje, Grad Gradačac, 30. 12. 2021.

Tokom 2021. godine saopćeno je da se vrše radovi na rekonstrukciji lokalnog puta u naselju Gluhe, u mjesnoj zajednici Mionica III, gdje je početkom aprila u toku bilo postavljanje završnog sloja asfalta glavnog puta u dužini od 953 metara, a saopćeno je i da je asfaltirana dionica puta u mjesnoj zajednici Međiđa Gornja dužine 271,50 metara (radi se o putu u naselju Durakovići-Brdo).

U sklopu projekta „Izgradnje lokalnih puteva na području Gradačca“ u toku su radovi na nekoliko dionica. Radi se o lokalnim putevima u mjesnim zajednicama Međiđa Donja, Zelinja Donja, Biberovo Polje, Mionica Centar i dijelu regionalne cesta u Srnicama Gornjim. U mjesnoj zajednici Međiđa Donja u toku su radovi na glavnom putu, tj. na ulazu u ovu mjesnu zajednicu od strane Kerepa. Do sada su završeni radovi na pripremama na dvije dionice u ovoj mjesnoj zajednici i u narednom periodu se očekuje asfaltiranje istih. Radovi na izgradnji pješačke staze, tj. trotoara izvode se u Mionici Centar, naselje Alibašići. Dionica se odnosi na put od Centra prema školi. Izgradnjom ovog trotara poboljšat će se sigurnost pješaka budući da ovom dionicom djeca idu u obližnju osnovnu školu u Kamberima. U mjesnoj zajednici Zelinja Donja u završnoj fazi je plato ispred ambulante koji se priprema za asfaltiranje kao i dionica put prema mjesnoj zajednici Jasenica. U narednih nekoliko dana očekuje se početak radova na putevima u mjesnoj zajednici Jelovče selo kao i asfaltiranje dionice puta mjesnoj zajednici Kerep. Završetkom ovog projekta izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.

Saopćenje, Grad Gradačac, 30. 4. 2021.

U maju je saopćeno da su započeli radovi na rekonstrukciji i izgradnji novih putnih pravaca koji se odnose na mjesne zajednice Biberovo polje, Vučkovci i Mionica Centar.

Aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji putne infrastrukture nastavile su se i tokom juna ove godine.

Protekle sedmice završeni su radovi na asfaltiranju nekoliko lokalnih puteva na području grada Gradačac. U mjesnoj zajednici Međiđa Donja asfaltirane su dvije dionice u dužini od 486m, dok je u mjesnoj zajednici Jelovče Selo završen lokalni put u dužini od 238m. U mjesnoj zajednici Kerep asfaltirana je dionica glavnog puta od Kerepa prema Srnicama Donjim u dužini od 133m, a sklopu rekonstrukcije lokalnih saobraćajnica koje su oštećene tokom izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže rekonstruisana je raskrsnica u naselju Fazlići. U narednih nekoliko dana očekuje se asfaltiranje još nekoliko dionica koje se odnose na mjesne zajednice u Srnicama Donjim, Biberovo Polje, Mionica Centar ( Hećimi ), Vučkovci, Ledenice Donje i Ledenice Gornje. U MZ Zelinja Donja asfaltiran je prilazni put i plato ispred ambulante,, a u toku su radovi i na izgradnji trotoara u mjesnoj zajednici Mionica Centar-Alibašići. Završetkom projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva” izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.

Saopćenje, Grad Gradačac, 7. 6. 2021.

U julu su na području mjesne zajednice Biberovo Polje u Gradačcu završeni radovi na asfaltiranju dionice glavnog puta u dužini od 643 m, a iz gradske uprave su istakli da su “radovi finansirani iz budžeta Grada Gradačac uz učešće od 20% mještana ove mjesne zajednice”, a najavljen je i početak radova asfaltiranja u MZ Hrgovi Donji i u MZ Mionica.

Završetkom projekta „ Izgradnja i rekonstrukcija puteva „ izgradit će se ili rekonstruisati 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica na području grada Gradačac ukupne dužine 11.590,30 m.
Saopćenje, Grad Gradačac, 1. 7. 2021.

U mjesnoj zajednici Mionica Centar završena je pješačka staza u dužini od 583m. Izgradnjom ove pješačke staze poboljšat će se sigurnost pješaka kao i đaka koji pohađaju obližnju osnovnu školu u Kamberima. U mjesnoj zajednici Hrgovi Donji završeno je asfaltiranje dionice puta u Gornjoj mahali u dužini od 268m. Nakon završetka radova na rekonstrukciji cement azbestnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže  u MZ Vida 2, tačnije u ulicama  6. Bataljona i Bosanskih gazija, počele su pripreme za asfaltiranje dionica puteva u  naselju Lipovci – Osmanovići i tri odvojka/sokaka na školskoj stazi.

Saopćenje, Grad Gradačac, 6. 7. 2021.

U septembru 2021. godine javnosti je saopćeno da su završena i asfaltirana 39 putna pravca na području grada Gradačac.

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja i rekonstrukcija 39 putnih pravaca u 26 mjesnih zajednica u Gradačcu. Ukupna dužina svih dionica iznosi 11.590,30m. Vrijednost radova je 2.043.276,30 KM a finansirani su iz Budžeta Grada Gradačac uz učešće građana od 20%.

Saopćenje GU Gradačac, 6.9.2021.

U novembru 2021. godine svečano je otvorena regionalna cesta R-460 u Gradačcu.

U sklopu Sporazuma o saradnji u realizaciji Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije ) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, 15.3.2022, godine započeti su radovi na sanaciji lokalnih cesta u Gradačcu. Sporazum je potpisan između Grada Gradačac i Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta TK. 

Kako je tim povodom još naglašeno, ovim sporazumom za područje grada Gradačac odobrena su tri putna pravca ukupne vrijednosti  187.270,61 KM dužine oko 950m.

Trenutno se izvode radovi na sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača (dužina 577m). U narednom periodu počet će radovi i na sanaciji dijela gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7 bataljona do izlaza iz ul. Šehida ( dužina 242,50m) i rehabilitacija lokalne putne mreže u Mionici I, naselje Hanići ( dužine 130m ). Za ovu godinu u Budžetu Grada Gradačac planirano je milion KM za rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica na području Gradačca.

Grad Gradačac, 15.3.2022.

U okviru navedenog sporazuma, polovinom aprila u toku su bili završni radovi asfaltiranja na dijelu gradske ulice Hasana Durmiševića, dionica od izlaza iz ul. 7. bataljona do izlaza iz ul. Šehida, dužine 242,50 m. 

Vrijednost ove dionice je 49.963,02 KM, a za sledeću sedmicu planirano je asfaltiranje i dijela lokalne ceste za Bagdale, dionica od iz ul. Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača, dužina 577m a ukupne vrijednosti 116.122,71 KM, navedeno je tim povodom na zvaničnoj stranici Grada Gradačac. 

Da su u toku su završni radovi na pripremama za asfaltiranje saobraćajnice u ul. Siniše Mlinarevića, te da se narednih nekoliko dana očekuje se početak asfaltiranja, javnost je obaviještena 14.11.2022. godine, uz podsjećanje da su “u proteklom periodu završeni radovi na asfaltiranju parking mjesta u krugu Osnovne škole Hasan Kikić kao i dio trotoara u mjesnoj zajednici Vida 1.”

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!