Djelimično ispunjeno

Investicije u sektoru poljoprivrede

Opštine: Bihać

Veliki dio poljoprivrednog zemljišta je uknjižen kao opštenarodno dobro i na taj način zapravo zarobljen resurs kojeg ćemo osloboditi. Osigurati ćemo mogućnosti ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada, te pretvorbu „zarobljenog“ zemljišta i imovine kao opštenarodnog dobra – u vlasništvo grada s ciljem stvaranja većih cjelina za potencijalne investitore u oblasti poljoprivredne proizvodnje. (…)
Unaprijedit ćemo sistem stimulacije ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i obrađivanje poljoprivrednih površina kroz različite benefite, a destimulisati vlasnike neobrađenih poljoprivrednih površina.

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Pokret za modernu i aktivnu Krajinu - PoMAK: Izborni program

U Programu rada gradonačelnika Grada Bihaća za 2021. godinu među ciljevima navedeno je povećanje iskorištenosti napuštenog poljoprivrednog zemljišta za 30% u odnosu na postojeće stanje, zatim povećanje broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za 5% u odnosu na postojeće stanje, te povećanje broja komercijalnih farmi za 5%. 


U augustu 2021. godine na snagu je stupio Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava tekući grant za poljoprivredu u Gradu Bihaću čiji je primarni cilj definisanje kriterija, načina i postupka raspodjele sredstava “tekući grant za poljoprivredu”. Kako stoji u pravilniku, specifični ciljevi donošenja ovog Pravilnika su:
• jačanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
• intenziviranje postojeće poljoprivredne proizvodnje
• povećan % obrade poljoprivrednog zemljišta
• proizvodnja tržnih viškova
• smanjenje stope nezaposlenosti


U septembru 2021. godine raspisan je javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticajna sredstva u poljoprivredi za koje je u Budžetu Grada Bihaća za 2021. godinu predviđeno 100.000 KM, što je duplo više nego je osigurano u 2020. godini.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja raspisan je 22.9.2021. godine.


Za izradu i realizaciju projekta uređenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Bihaća u Budžetu za 2021. godinu predviđeno je 50.000 KM. Ova stavka nije postojala u budžetu za 2020. godinu.


Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Bihaća donešen je u aprilu 2022. godine.

U julu 2022. godine, raspisan je Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Bihać, a koje je uvršteno u Program gospodarenjem.

Previđeno je da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području grada daje u zakup na rok od 10 godina za ratarsku, stočarsku, povrtlarsku proizvodnju i pčelarstvo, odnosno na rok od 25 godina za podizanje zasada voćnjaka, vinograda i rasadnika.


Tokom 2022. godine raspisano je niz javnih poziva za podršku poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!