U progresu

Osigurati redovno snabdijevanje pitkom vodom u svim mjesnim zajednicama

Opštine: Banovići

Posebnu pažnju posvetiti razvoju komunalne infrastrukture. Nedopustivo je da u 21. vijeku građani većeg broja MZ opštine Banovići još uvijek nemaju riješene osnovne potrebe svakog čovjeka, vodu za piće, putnu infrastrukturu, uličnu rasvjetu, kanalizaciju itd. SDA Banovići će u četverogodišnjem mandatu 2020 – 2024. osigurati redovno snabdijevanje pitkom vodom u svim MZ i toplicirati dijelove grada koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja, planirajući sredstva u općinskom budžetu za ovu namjenu ne tražeći, kao što je do sada slučaj, da se kapitalna ulaganja isključivo finansiraju s drugih nivoa vlasti.

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja, poput radova na vodovodnoj mreži u mjesnoj zajednici Pribitkovići na vodovodu "Vučica", sanacije vodovoda u podružnici Durakovići u mjesnoj zajednici Omazići te privođenja kraju radova na vodosnabdijevanju stanovnika mjesnih zajednica Banovići Selo i Podgorje.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Kako je 2.11.2022. godine javnost obaviještena putem zvanične stranice Općine Banovići, u toku je privođenje kraju radova na dva projekta iz oblasti vodosnabdijevanja, čija je ukupna vrijednost 585.000 konvertibilnih maraka, a projekti se realiziraju u mjesnim zajednicama Banovići Selo (Odžak) i Podgorje (Bagremik, Čubrić i Mušići).

Foto: Općina Banovići

U okviru projekta dogradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže s priključcima u ulicama Radnička, Radinskih rudara i Breštica rekonstruisana je i dograđena vodovodna mreža dužine 3.700 metara, kao i svi drugi prateći radovi koji podrazumijevaju uspješno okončanje projekta. 

Također, kako je navedeno na zvaničnoj stranici Općine Banovići 26.7.2021. godine, postavljeni su kućni priključci, čime su uspostavljene bolja kontrola potrošnje vode i njena efikasnija naplata. Ukupna vrijednost projekta je 270.000 konvertibilnih maraka, od čega je 100.000 obezbijedio Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovo je nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koji se realizuje proteklih nekoliko godina, a sve kako bi se smanjili gubici vode u sekundarnoj mreži i obezbijedilo bolje snabdijevanje vodom s gradskog rezervoara. Da se aktivnosti na poboljšanju vodosnabdijevanja u kontinuitetu nastavljaju i dalje, potvrdio je pomoćnik općinskog načelnika Amir Mrkonjić:

Mi smo već pripremili nekoliko projekata, pored aktivnosti koje provodi JP Vodovod i kanalizacija, uradili smo dva projekat koji se odnose na dio prigradskih naselja, naselje Mušići i Grivice – Ekonomija, a također smo aplicirali prema višim nivoima vlasti. Nedavno smo u mjesnoj zajednici Banovići Selo, naselje Ramići, imali jednu intervenciju, gdje su građani imali problema sa vodosnabdijevanjem. Naime, radi se o prečnicima koji nisu odgovarali, mi smo zamijenili glavnu cijev, izvršili određenu sanaciju na samom rezervoaru i tamo je planirano da se uradi glavni projekat vodosnabdijeavnja u narednom periodu.

Amir Mrkonjić, 26.7.2021.

Implementacijom projekta “Obezbijeđivanje dodatnih količina pitke vode u Banovići Selu” Općina Banovići uradila je dvije bunarske bušotine te rekonstruisala centralni vodovod. Kako je još na zvaničnoj stranici Općine tim povodom rečeno, u međuvremenu je došlo do zamuljivanja bušotina i smanjenja kapaciteta vode, zbog čega je općinski načelnik Bego Gutić donio odluku da se ovaj problem riješi.  

Polovinom godine izvršeno je odmuljivanje, kompresovanje i klipovanje bunarske bušotine kod Jezera, a ovih dana je to isto urađeno i na bunarskoj bušotini u Selu II. Naredna aktivnost je dezinfekcija kompletnog sistema (pumpne stanice, potisnog cjevovoda i rezervoara na Sibovcu), obzirom da isti nije bio u upotrebi duži period. Nakon toga uradit će se analiza kvalitete vode i ona će se, ako bude zadovoljavajuće kvalitete, pustiti u upotrebu. Radove na čišćenju bunarskih bušotina u Banovići Selu izvela je firma „Geoservis“ d.o.o Živinice, a finansirani su iz budžeta Općine.

Općina Banovići, 15.11.2021. 

Nakon što je završena izgradnja novog vodovoda za naselja Delići i Handalići u mjesnoj zajednici Tulovići, za potrebe ovih naselja, krajem novembra 2021. godine, urađena je i bunarska bušotina u Šehića potoku, koja bi trebala biti dio sistema vodosnabdijevanja navedenih naselja. 

Kako je tom prilikom još naglašeno, testno bušenje pokazalo je da je izdašnost bušotine jedan litar u sekundi, što je sasvim dovoljno da se obezbijede nedostajuće količine vode za Deliće i Handaliće. Radove su izveli radnici firme “Geoservis” d.o.o Živinice, a sredstva za ovu namjenu osigurana su iz budžeta Općine.

Naredni korak je utvrđivanje stvarnog kapaciteta bušotine i analiza kvalitete vode. Ukoliko voda svojom kvalitetom zadovolji propisane standarde, Općina će nabaviti pumpu koja će biti pripojena na lokalni vodovod. U Općini Banovići planirali su da u narednom periodu urade još jednu bušotinu u MZ Tulovići kako bi se obezbijedile dodatne količine pitke vode za potrebe mještana/ki naselja Mecić.

Početkom 2022. godine iz Općine Banovići saopćeno je da se u Mjesnoj zajednici Tulovići izvode hidrogeološki istražni radovi u cilju obezbjeđivanja dodatnih količina vode za naselje Mecići. Radi se bunarska bušotina koja će pokazati sa kojim količinama vode se raspolaže i kakvog je ona kvalitete. Kroz ovaj projekat trebale bi se osigurati dovoljne količine vode za 60 domaćinstava Mecića. Istražni radovi finansiraju se iz budžeta Općine.

Polovinom marta 2022. godine potpisani su ugovori za projekte unapređenja kvalitete vodosnabdijevanja u tri banovićke mjesne zajednice. Ugovori se odnose na dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže – sa izgradnjom rezervoara u MZ Pribitkovići i rekonstrukciju vodovoda „Kunina“ – sa kojeg se vodom snabdijevaju mjesne zajednice Podgorje i Stražbenica.

U Pribitkovićima je planirano da se izgraditi novi rezervoar i izvrši rekonstrukcija kompletne primarne mreže, čime će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja oko 1.000 stanovnika ove mjesne zajednice. Vrijednost radova je 148 hiljada maraka. Na vodovodu „Kunina“ uradit će se rekonstrukcija zastarjelih vodozahvata (brana), na kojima je dolazilo do zamućenja vode (nakon obilnih padavina) pa ovaj vodovod često nije bio u funkciji. Na ovaj način riješit će se problem zamućivanja vode, a samim tim popravit će se i njen kvalitet i količina. Ovaj projekat koštat će 164 hiljade KM.

Saopćenje Općine Banovići, 16.3.2022.

U junu 2022. godine započeli su radovi na vodovodu “Vučica”. Kako je saopćeno iz Općine, u naredna četiri mjeseca izgradit će se novi rezervoar zapremine 100 m3 i izvršit će se rekonstrukcija kompletne primarne mreže čime će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja oko 1.000 stanovnika. Vrijednost radova je 175 hiljada konvertibilnih maraka, a radi se o zajedničkom projektu općine Banovići i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Iz Općine je u junu 2022. također saopćeno da će Vlada TK sufinansirati šest projekata iz oblasti vodosnadbijevanja na području Općine Banovići: „Regulacija korita rijeke Litve, dionica od Zanatskog centra do TK Borac – I faza“ (318.547,38 KM), „Sanacija kaptaža, izgradnja rezervoara i distribucione mreže u naselju Odžak“ (83.274,88 KM), „Izgrada Glavnog projekta regulacije rijeke Litve, dionica od pružnog prelaza do Litvatransa“ (7.000,00 KM), „Izrada Glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Grad II, u ulicama ZANOBIH, ORB i Jelah I – djelu ulice Jezero“ (7.000,00 KM) i „Izrada idejnog i glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Oskova, u naseljima Oskova i Brioni i dijelu naselja Odorovići“ (7.000,00 KM).

Kako je 6.7.2022. godine navedeno na zvaničnoj stranici Općine Banovići, u mjesnoj zajednici Pribitkovići izvođeni su radovi na vodovodu “Vučica” na dogradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže s izgradnjom rezervoara zapremine 100 metara kubnih. Vrijednost radova je 175.000 konvertibilnih maraka, a radi se o zajedničkom projektu Općine Banovići i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Radovi koje izvode radnici firme DŽEVKOMERC INŽINJERING d.o.o. Zavidovići počeli su početkom juna i trajat će četiri mjeseca, a kroz ovaj projekat trebalo bi se riješiti pitanje vodosnabdijevanja oko 1.000 stanovnika/ca MZ Pribitkovići.

Općinski načelnik Gutić je s predstavnicima Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Banovići 6.8.2022. godine obišao dio vodovodne mreže kojom upravlja ovo preduzeće, a koja je izvan gradskog područja. Upriličen je obilazak rezervoara na Rudeniku, pumpne stanice u Grivicima, rezervoara na Stražbenici i novog vodovoda, a sve s ciljem sagledavanja stanja u kojem se nalaze navedeni vodoopskrbni objekti. 

Tokom obilaska konstatovano je da su pomenuti objekti zapušteni i da se nalaze u iznimno lošem stanju, prije svega zbog višegodišnje nebrige i neodržavanja, te ih je potrebno sanirati. S tim u vezi, načelnik Gutić i prvi ljudi Vodovoda i kanalizacije dogovorili su se da se za narednu godinu pripremi plan sanacije najkritičnijih tačaka u sistemu vodosnabdijevanja.

Općina Banovići, 6.8.2022. 

Polovinom augusta 2022. godine iz Općine je saopćeno da se u MZ Podgorje radi rekonstrukcija i dogradnja kompletne primarne vodovodne mreže sa priključcima. Radovi se izvode u naseljima: Bagremik, Čubrić i Mušići i trajat će naredna dva mjeseca. Njihova vrijednost je oko 350 hiljada konvertibilnih maraka, a finansiraju ih: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i općina Banovići. Projekat ima za cilj: smanjenje gubitaka vode u vodovodnom sistemu, sprečavanje njenog miješanja sa vodom iz vodovoda „Kunina“ i uklanjanje nelegalnih priključaka.

Po završetku navedenih radova planira se raditi rekonstrukcija zastarjelih vodozahvata (brana) na vodovodu „Kunina“. Na njima dolazi do zamućenja vode (nakon obilnih padavina) pa ovaj vodovod često nije u funkciji. Kroz ovaj projekat riješit će se problem zamućivanja vode, a samim tim popravit će se njen kvalitet i količina. Njegova vrijednost je 164 hiljade KM.

Saopćenje Općine Banovići, 16.8.2022.

Načelnik Gutić je 13.9.2022. godine potpisao ugovor o sanaciji vodovoda u podružnici Durakovići, MZ Omazići, a ukupna cijena za obavljanje radova je 28.500 konvertibilnih maraka (bez PDV-a) i bit će finansirati iz budžeta Općine. 

Radove će izvoditi firma GPP Banovići d.o.o, a rok za njihov završetak je 120 dana.

Iz Općine je 23.9.2022. godine najavljena rekonstrukcija i dogradnja vodovoda “Kunina” koji je izgrađen za potrebe vodosnabdijevanja stanovnika mjesnih zajednica Stražbenica i Podgorje. Projekat je vrijedan 192 hiljade konvertibilnih maraka i finansirat će ga općina Banovići i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Krajem septembra 2022. iz Općine su saopćili da je u toku realizacija prve faze radova na vodovodu „Durakovići“ u Mjesnoj zajednici Omazići. U okviru prve faze, koja će se realizirati u ovoj godini, izvršit će se opremanje pumpne stanice te uraditi rekonstrukcija potisnog cjevovoda i distributivnih cjevovoda. Time bi se trebale stvoriti pretpostavke za kvalitetnije snabdijevanje vodom stanovnika Durakovića. Za ovu namjenu je iz općinskog budžeta izdvojeno 34.000,00 konvertibilnih maraka.

Iz Općine Banovići obavijestili su javnost početkom novembra 2022. godine da se privode kraju radovi na dva projekta iz oblasti vodosnabdijevanja čija je ukupna vrijednost 585 hiljada konvertibilnih maraka. Projekti se realiziraju u mjesnim zajednicama Banovići Selo (Odžak) i Podgorje (Bagremik, Čubrić i Mušići). U naselju Odžak radi se sanacija kaptaža, izgradnja rezervoara i distributivne mreže, a u Bagremiku, Čubriću i Mušićima rekonstrukcija i dogradnja primarne vodovodne mreže sa priključcima. Vrijednost radova u mjesnoj zajednici Podgorje je oko 350 hiljada KM, a finansira ih Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i općina Banovići.

Kako je 2.11.2022. godine javnost obaviještena putem zvanične stranice Općine Banovići, u toku je privođenje kraju radova na dva projekta iz oblasti vodosnabdijevanja, čija je ukupna vrijednost 585.000 konvertibilnih maraka. Projekti se realiziraju u mjesnim zajednicama Banovići Selo (Odžak) i Podgorje (Bagremik, Čubrić i Mušići). 

U naselju Odžak radi se sanacija kaptaža, izgradnja rezervoara i distributivne mreže, a u Bagremiku, Čubriću i Mušićima rekonstrukcija i dogradnja primarne vodovodne mreže sa priključcima. Vrijednost radova u Odžaku je 235 hiljada konvertibilnih maraka i iste sufinansiraju Općina Banovići i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Izvođač je firma „GRADNJA I“ d.o.o. Tešanj.

Općina Banovići, 2.11.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!