U progresu

Socijalna sigurnost i stabilnost za sve građane

Opštine: Banovići

Osigurati svim građanima socijalnu sigurnost i stabilnost koja se podrazumijeva za sve građane Banovića.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Kako je 2.11.2023. godine putem zvanične stranice opštine Banovići javnost obaviještena, na sastanku sa načelnikom opštine Banovići Begom Gutićem, direktor katarske dobrotvorne organizacije “QATAR CHARITY-a“ Mohamed Ouchen, izrazio je spremnost da organizacija na čijem je čelu finansira gradnju zgrade namijenjene za smještaj porodica iz kolektivnih centara na području općine Banovići. 

Izvor: Općina Banovići

U svrhu realizacije Projekta CEB II “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, 24.4.2021. godine tadašnji federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić u Banovićima je potpisao dva sporazuma s predstavnicima lokalne zajednice. Kako je tada saopćeno bila je planirana izgradnja dvije stambene zgrade po 15 stambenih jedinica kao i rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica koje koriste raseljene osobe, a čiji će vlasnik biti Općina Banovići. 

U aprilu 2022. godine Općina Banovići izdala je odobrenje za građenje dva stambena objekta za raseljena lica, a krajem marta naredne godine, počeli su radovi na izgradnji dva stambena objekta (zgrade „A“ i zgrade“B“) u Mjesnoj zajednici Oskova i naselju Brioni. Kako je 2.11.2023. godine putem zvanične stranice opštine Banovići javnost obaviještena, na sastanku sa načelnikom opštine Banovići Begom Gutićem, direktor katarske dobrotvorne organizacije “QATAR CHARITY-a“ Mohamed Ouchen, izrazio je spremnost da organizacija na čijem je čelu finansira gradnju zgrade namijenjene za smještaj porodica iz kolektivnih centara na području općine Banovići. Projektom je planirana izgradnja zgrade u Mjesnoj zajednici Oskova (Brioni), na istom lokalitetu gdje se već grade dvije zgrade u okviru projekta „CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“, a obaveze opštinske administracije su da pripremi projektnu dokumentaciju, potrebne dozvole, zemlju i komunalne priključke.

Prethodno je krajem juna 2023. godine načelnik Gutić izjavio je potvrdio je da je tokom posjete ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića dogovoren i ulazak Banovića u CEB III projekat u okviru kojeg bi se, po njegovim riječima, gradile još dvije zgrade sa po 15 stanova. 

Kada se radi o drugim aktivnostima na ispunjenu datog obećanja u protekle tri godine mandata načelnika Gutića, podsjećamo da je općina Banovići, 2.3.2021. godine potpisala Protokol o prevenciji i postupanju uslučaju prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Banovići. Uz načelnika Općine Banovići dokument su potpisali i predstavnici Policijske uprave Banovići, JU “Centar za socijalni rad” Banovići, predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola, JU „MSŠ Banovići“, JZU „Dom zdravlja“ Banovići i Udruženja „Zemlja djece u BiH“ Tuzla. Radna grupa za dobrobit djece održala je u maju 2022. godine radni sastanak na kome je prezentirana analiza stanja prosjačenja na području općine Banovići, te je zatraženo da Centar za socijalni rad i Policijska uprava Banovići u narednom periodu, u skladu sa svojim nadležnostima, pojačaju aktivnosti na suzbijanju navedenog problema. U saopćenju se također navodi da je Općina inicirala je izradu Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece te povećala finansijska izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije iz kojih dolaze djeca koja prose.

Pored ovih aktivnosti, krajem decembra 2021. godine načelnik Gutić potpisao je Odluku o kriterijima i načinu isplate novčanih sredstava za novorođeno dijete, kojom su uvećana sredstva za opremu novorođenčeta, a na osnovu koje se 2022. godine roditeljima isplaćivalo po 300,00 KM za novorođeno dijete, po 500,00 KM za novorođeno dijete 1. januara, a za treće i svako naredno novorođeno dijete u porodici također po 500,00 KM.

Zatim je u septembru 2022. godine načelnik Bego Gutić potpisao Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim penzionerima na području općine Banovići pri čemu je za tu namjenu Općina osigurala neophodna finansijska sredstva. U aprilu 2023. godine je saopćeno da je općinski načelnik potpisao Ugovor o transferu 20.000,00 KM  budžetskih sredstava Javnoj ustanovi “Centar za socijalni rad” Banovići koja će biti podijeljena banovićkim penzionerima kao jednokratna novčana pomoć. U saopćenju se navodi da “iako je na području općine Banovići registrirano oko 1.300 penzionera sa minimalnom penzijom, ovim vidom pomoći bit će obuhvaćeno 400 najugroženijih. Pomoć se isplaćuje drugu godinu zaredom. U prošloj godini je za ovu namjenu izdvojeno nešto preko 12.000,00 KM.”

Općina Banovići i Američka agencija za razvoj (UNDP) potpisali su u julu 2022. godine ugovor o realizaciji projekta “Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“. Krajem januara 2023. godine potpisani su ugovori o dodijeli grant sredstava namijenjenih za pokretanje i razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena. Iz općinske uprave naveli su da će šest korisnica dobiti po 10.000,00 KM za registraciju djelatnosti. U julu je saopćeno da je u okviru ovog projekta šest korisnica dobilo po 10 hiljada KM za pokretanje biznisa. “Dva biznisa pokrenuta su u gradskom području (proizvodna i uslužna djelatnost), a četiri u ruralnom (plastenička proizvodnja, proizvodnja konzumnih jaja i uzgoj ovaca). Svi biznisi su trenutno aktivni, zaposleno je ukupno 7 osoba te postoje indicije da bi se broj zaposlenih u idućem periodu mogao i povećati”, saopćeno je iz općinske uprave Banovići.

U augustu 2022. godine potpisan je tripartitni sporazum o dodjeli građevinskog materijala za obnovu prijeratnih domova povratnicima na području općine Banovići. Kako je saopćeno tada iz Općine, dva korisnika iz Banovića dobit će građevinski materijal za izgradnju (sanaciju) svojih prijeratnih stambenih objekata kako bi se mogli vratiti u iste. Građevinski materijal bit će im dodijeljen od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a na temelju Javnog poziva za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!