Započeto

Socijalna sigurnost i stabilnost za sve građane

Opštine: Banovići

Osigurati svim građanima socijalnu sigurnost i stabilnost koja se podrazumijeva za sve građane Banovića.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Općine Banovići, 2.3.2021. godine, potpisan je Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Banovići.

Kako se navodi, uz načelnika Općine Banovići dr. Bege Gutića, dokument su potpisali predstavnici Policijske uprave Banovići, JU „Centar za socijalni rad” Banovići, predstavnici Aktiva direktora osnovnih škola, JU „MSŠ Banovići“, JZU „Dom zdravlja“ Banovići i Udruženja „Zemlja djece u BiH“ Tuzla.

Polazeći od činjenice da je prevencija prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece od opšteg društvenog interesa i najbolji način zaštite djeteta od svakog oblika nasilja i eksploatacije, lokalna zajednica je pristupila aktivnostima na uređenju protokola. Protokol se zasniva na osnovnim principima Konvencije o pravima djeteta kao što su pravo djeteta na život, opstanak, razvoj, najbolji interes djeteta, nediskriminacija, pravo djeteta na učešće-participaciju djeteta. Ovim Protokolom unaprijedit će se i ojačati međusobna saradnja svih aktera, odnosno profesionalaca (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, policija, pravosuđe, organizacije civilnog društva i dr.), koji djeluju u lokalnoj zajednici, te osigurati zaštita djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja. Da bi se prava djeteta na zaštitu od izrabljivanja, zlostavljanja i zanemarivanja ostvarila, neophodno je definisati jasne korake na lokalnom nivou sa namjerom izgradnje lokalnog sistema prevencije i zaštite, čime bi se omogućio daljni siguran razvoj djeteta, što je bio i osnovni cilj potpisivanja Protokola. Općina Banovići zajedno sa ostalim potpisnicima Protokola pokazala je svoju opredjeljenost i posvećenost stvaranju okruženja u kojem će svako dijete na teritoriji Banovića biti zaštićeno od svakog oblika nasilja, uključujući i prosjačenje, navedeno je prilikom potpisivanja. Općina Banovići jedna je od 30 lokalnih zajednica koje su pristupile izradi i potpisivanju Protokola.

Općina Banovići, 2.3.2021.

U svrhu realizacije Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“, 24.4.2021. godine, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić u Banovićima je potpisao sporazum s predstavnicima lokalne  zajednice.

Kako je s tim u vezi navedeno na zvaničnoj stranici federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, radi se o izgradnji dvije stambene zgrade po 15 stambenih jedinica te projektu rekonstrukcije individualnih stambenih jedinica koje koristiti raseljene osobe, a čiji će vlasnik biti Općina Banovići.

Sporazumom je predviđen nastavak izgradnje još jedne zgrade u Banovićima sa dodatnih 15 stanova. “Već je završena procedura i izabran izvođač radova za 15 stanova, a izabran je i izvođač radova za sanaciju 30 stanova, tzv.holandskih kuća”, izjavio je tom prilikom ministar Ramić, te dodao da će time biti realizirana sanacija 60 stanova kroz potprogram koji provodi Vlada FBiH.

Drugi sporazum, kako je još navedeno, odnosi se na realizaciju projekta značajnog za rubne dijelove Banovića i Lukavca na način da će povratnička naselja biti povezana putnom komunikacijom.

U tom kontekstu, načelnik Općine Banovići Bego Gutić izjavio je da im je jedan od ciljeva uspostava što kvalitetnije saradnje sa višim nivoima vlasti, najavivši da će se Općina kandidirati i za naredne projekte koje će raspisati Vlada FBiH, kao i za projekte Vlade TK.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!