U progresu

Novčana naknada za porodilje

Opštine: Gradačac

Novčana naknada za porodilje.

Obrazloženje

Tokom prve tri godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

U Budžetu za 2021. godinu nije bilo planiranih sredstva za trudnice, niti je istu informaciju bilo moguće pronaći na zvaničoj web stranici grada.

Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, te u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac i Pravilnikom o dodjeli jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac, gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić 2.2.2022. godine objavio je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete sa područja grada Gradačac.

Kako je u pozivu precizirano, jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete u iznosu od 200,00 KM dodjeljuje se roditelju/staratelju, ukoliko jedan od roditelja/staratelja djeteta ima prijavljeno prebivalište na području grada Gradačac i to u trajanju od najmanje jedne godine do dana raspisivanja javnog poziva te da ja dijete rođeno od 01.01.do 31.12.2022. godine i upisano u matičnu knjigu rođenih na području grada Gradačac.

Na upit Istinomjera da li je Grad Gradačac u 2023. godini izdvojio sredstva za naknade za porodilje, te ako jeste, u kojem iznosu, iz gradske uprave je poručeno da je na području Gradačca u protekloj godini dodijeljeno je 240 naknada za porodilje u iznosu od 50.000 KM. 

U Budžetu Grada Gradačac za 2023. godinu pod stavkom Ostali grantovi pojedincima (novorodjena djeca i djeca sa dijabetesom) izdvojeno je 105.000 KM. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!