U progresu

Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju

Opštine: Centar Sarajevo

Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju, pogotovo kada je riječ o specifičnim skupinama na koje se odluke odnose;

Obrazloženje

Tokom prve i druge godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Općina Centar je tokom 2021. i 2022. godine građanima/kama omogućila da dostave prijedloge projekata iz oblasti zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i lokalno-ekonomskog razvoja putem online forme. Pokrenuta je inicijativa „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“ te digitalna platforma Urban Lab, koju provodi UNDP Accelerator Lab u partnerstvu s Općinom Centar Sarajevo, Univerzitetom u Sarajevu i Gradom Sarajevo.

Foto: Općina Centar
Foto: Općina Centar

Na web stranici Općine Centar 11.8.2021. godine objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i lokalno-ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar za 2022. godinu.

Stručne službe Općine Centar napravile su online formu putem koje su građani/ke mogli/e proslijediti svoje prijedloge. Online forma dostupna je na ovom linku.

Kako je tada navedeno u saopćenju Općine Centar, pravo predlaganja projekata imali/e su građani/ke, savjeti mjesnih zajednica, institucije i poduzetnici/e, “osim organizacija civilnog društva čiji su projekti predmet posebnih javnih poziva”.

Svi predloženi projekti moraju se odnositi  na poboljšanje kvaliteta života i imati opći značaj, da su namijenjeni za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja općine Centar, te da unapređuju zaštitu okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture.

Saopćenje Općine Centar, 11.8.2021.

Stanovnici/e Općine Centar prijavni obrazac mogli/e su pronaći i u nekoj od mjesnih zajednica općine. Javni poziv bio je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Inicijativa „Re-imagine my street“

U saradnji s UNDP-om, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo, Općina Centar je krajem jula 2021. godine pokrenula inicijativu pod nazivom „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“. Cilj inicijative je da doprinese “inkluzivnoj i održivoj urbanoj transformaciji kroz kolektivno dijeljenje ideja za obnovu i unapređenje javnih površina od strane građana te realiziranje konkretnih akcija koje će rezultirati zelenim, živopisnim i za život ugodnim ulicama i javnim površinama u općini Centar”. U saopćenju Grada Sarajeva navodi se da projekat podrazumijeva i izradu digitalne platforme preko koje bi se prikupljale ideje građana/ki o transformaciji javnih površina u općini Centar. Planirano je da spomenuta platforma bude u funkciji od oktobra 2021. godine.

Prva diskusija ovakvog tipa održana je augustu 2021. godine, pod nazivom “Urban Lab Radićeva”.

Naredna radionica ovog tipa održana je 25.9.2021. u sklopu događaja pod nazivom „Hastahana summer break“, koji su organizirali Udruženje mladih umjetnika i Turistička zajednica KS. Načelnik Mandić je tom prilikom istakao da će ovakve radionice biti nastavljene i u budućnosti.

Hastahana je do sada bila političko pitanje, a ovim događajem ona postaje pitanje struke i javnosti sa ciljem boljeg kvaliteta života. Ovakve radionice ćemo organizovati i za druge prostore. Poenta je da struka, građani i građanke učestvuju u kreiranju životnog prostora. Mi u administraciji ne želimo da dolazimo sa gotovim rješenjima i ubjeđujemo građane zašto nešto treba ili ne treba. Stanovnici općine Centar se moraju navikavati da kroz učešće u procesima imaju mogućnost da odlučuju o svom životnom prostoru i načinu na koji se troši novac iz budžeta koji je zapravo novac svih građana i građanki. Ovo je način na koji želimo da organizujemo javne rasprave.

Srđan Mandić, 25.9.2021.

Treća po redu interaktivna radionica u sklopu inicijative “Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“ održana je 2.10.2021, gdje su građani/ke davali/e prijedloge za uređenje prostora Musala te predlagali ideje za transformaciju u okruženje koje je “funkcionalno i uređeno u skladu sa željama stanovnika”.

Građani/ke Općine Centar su u 2021. godini imali/e priliku u više navrata da sudjeluju u javnim raspravama i da daju svoje prijedloge. Tako je 10.11.2021. godine na zvaničnoj stranici Općine Centar objavljen javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu. Općina je prethodno raspisala javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar za 2022. Godinu. Također, nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt odluke o komunalnom redu na području općine Centar u oktobru 2021. godine, Nacrt je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Općina Centar je, zajedno s još 12 lokalnih jedinica iz BiH, pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2. U vezi s tim, 7.10.2021. godine održana je javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti javnog poziva za predaju prijedloga projekata za finansiranje. Nakon što je Općinsko vijeće Centar na 10. redovnoj sjednici, održanoj 28.10.2021. godine, usvojilo Nacrt odluke o komunalnom redu na području općine Centar Sarajevo, Nacrt je objavljen na web stranici Općine i poslan u javnu raspravu u trajanju od 21 dan.

Aktivnosti Općine Centar nastavljene su tokom 2022. godine, pa su 4.5.2022. godine, putem službene i FB stranice, građani/ke pozvani/e da do 15.5.2022. godine glasaju za jedno od tri idejna rješenja koja je međunarodni žiri, od ukupno 79 prijava na Međunarodnom pozivu za podnošenje idejnih rješenja: inovacijski izazov Hastahana, koji je organizovao UNDP u saradnji s Općinom Centar, izabrao kao najbolje rangirana.

Jedan od primjera nove prakse i uključivanja građana u donošenje odluka je i odabir idejnog rješenja za uređenje javnog prostora „Hastahana“. S tim u vezi, pozivaju se građani središnje sarajevske općine da glasaju za jedno od tri pobjednička rješenja pristigla na internacionalni javni poziv za dostavljanje idejnog rješenja javnog prostora „Hastahana“ koji je Općina Centar raspisala u partnerstvu sa UNDP-em.

Saopćenje Općine Centar, 4.5.2022.

Načelnik Općine Srđan Mandić je putem privatne FB stranice isto učinio 5.5.2022. godine te 6.5.2022. godine u gostovanju na TVSA.

Pored online glasanja putem platforme Urban Lab, glasanje je 13.5.2022. godine organizovano i uživo, na štandu u samom parku Hastahana.

Kako bi se što više sugrađana uključilo u ovaj demokratski proces za osobe starije životne dobi ili osobe u stanju socijalne potrebe koji nemaju mogućnosti da na ovaj način daju svoj glas za najbolje idejno rješenje parka Hastahana, u petak 13. maja 2022. godine u samom parku će biti postavljen štand na kome će raditi volonteri Općine Centar. U periodu od 11 do 14 sati svi zainteresovani će dolaskom u park Hastahana prvo moći pogledati sva tri idejna prijedloga nakon čega će moći dati svoj glas za najbolji po njihovom mišljenju. Također će od predstavnika Općine Centar dobiti sve relevantne informacija o ovom projektu.

Saopćenje Općine Centar, 10.5.2022.

Javno glasanje kojim je Općina Centar Sarajevo pozvala građane/ke da izaberu idejno rješenje za budući izgled javnog parka Hastahana u Sarajevu zatvoreno je u nedjelju, 15. maja 2022. godine, u ponoć. Općina Centar je 17.5.2022. godine na službenoj stranici Općine, kao i na Facebook stranici, obavijestila građane/ke da je glasanje završeno te da je koncept s najvećim brojem osvojenih glasova „Žalfija: Prostor za ozdravljenje i regeneraciju grada Sarajeva“ autora Jose Isturaín i Nadine Sam iz Isturaín+Sam Architecture arhitektonskog studija sa sjedištem u Panami. U glasanju je učestvovalo 977 građana/ki.

Naredni korak u procesu je izrada detaljnog projektnog zadatka „Žalfija: Prostor za ozdravljenje i regeneraciju grada Sarajeva” čime će općina Centar nastaviti transformaciju ovog javnog prostora vođenog vizijom i željama građana. Prepoznavajući iskazani interes građana za učešće u (re)dizajniranju javnih prostora, općina Centar namjerava nastaviti primjenu ovakvog inkluzivnog i transparentnog procesa za održivu i „zelenu“ regeneraciju ulica, parkova, trgova i drugih javnih površina.

Saopćenje Općine Centar, 17.5.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!