U progresu

Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju

Opštine: Centar Sarajevo

Direktno učešće građana i građanki u opštinskom odlučivanju, pogotovo kada je riječ o specifičnim skupinama na koje se odluke odnose;

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Općina Centar je tokom 2021. i 2022. godine građanima/kama omogućila da dostave prijedloge projekata iz oblasti zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i lokalno-ekonomskog razvoja putem online forme. Pokrenuta je inicijativa „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“ te digitalna platforma Urban Lab, koju provodi UNDP Accelerator Lab u partnerstvu s Općinom Centar Sarajevo, Univerzitetom u Sarajevu i Gradom Sarajevo.

Foto: Općina Centar
Foto: Općina Centar

Na web stranici Općine Centar 11.8.2021. godine objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i lokalno-ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar za 2022. godinu.

Stručne službe Općine Centar napravile su online formu putem koje su građani/ke mogli/e proslijediti svoje prijedloge. Online forma dostupna je na ovom linku.

Kako je tada navedeno u saopćenju Općine Centar, pravo predlaganja projekata imali/e su građani/ke, savjeti mjesnih zajednica, institucije i poduzetnici/e, “osim organizacija civilnog društva čiji su projekti predmet posebnih javnih poziva”.

Svi predloženi projekti moraju se odnositi  na poboljšanje kvaliteta života i imati opći značaj, da su namijenjeni za unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja općine Centar, te da unapređuju zaštitu okoliša, urbanog razvoja i komunalne infrastrukture.

Saopćenje Općine Centar, 11.8.2021.

Stanovnici/e Općine Centar prijavni obrazac mogli/e su pronaći i u nekoj od mjesnih zajednica općine. Javni poziv bio je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Inicijativa „Re-imagine my street“

U saradnji s UNDP-om, Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Gradom Sarajevo, Općina Centar je krajem jula 2021. godine pokrenula inicijativu pod nazivom „Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“. Cilj inicijative je da doprinese “inkluzivnoj i održivoj urbanoj transformaciji kroz kolektivno dijeljenje ideja za obnovu i unapređenje javnih površina od strane građana te realiziranje konkretnih akcija koje će rezultirati zelenim, živopisnim i za život ugodnim ulicama i javnim površinama u općini Centar”. U saopćenju Grada Sarajeva navodi se da projekat podrazumijeva i izradu digitalne platforme preko koje bi se prikupljale ideje građana/ki o transformaciji javnih površina u općini Centar. Planirano je da spomenuta platforma bude u funkciji od oktobra 2021. godine.

Prva diskusija ovakvog tipa održana je augustu 2021. godine, pod nazivom “Urban Lab Radićeva”.

Naredna radionica ovog tipa održana je 25.9.2021. u sklopu događaja pod nazivom „Hastahana summer break“, koji su organizirali Udruženje mladih umjetnika i Turistička zajednica KS. Načelnik Mandić je tom prilikom istakao da će ovakve radionice biti nastavljene i u budućnosti.

Hastahana je do sada bila političko pitanje, a ovim događajem ona postaje pitanje struke i javnosti sa ciljem boljeg kvaliteta života. Ovakve radionice ćemo organizovati i za druge prostore. Poenta je da struka, građani i građanke učestvuju u kreiranju životnog prostora. Mi u administraciji ne želimo da dolazimo sa gotovim rješenjima i ubjeđujemo građane zašto nešto treba ili ne treba. Stanovnici općine Centar se moraju navikavati da kroz učešće u procesima imaju mogućnost da odlučuju o svom životnom prostoru i načinu na koji se troši novac iz budžeta koji je zapravo novac svih građana i građanki. Ovo je način na koji želimo da organizujemo javne rasprave.

Srđan Mandić, 25.9.2021.

Treća po redu interaktivna radionica u sklopu inicijative “Re-imagine my street“ – „Moja mašta za moju ulicu“ održana je 2.10.2021, gdje su građani/ke davali/e prijedloge za uređenje prostora Musala te predlagali ideje za transformaciju u okruženje koje je “funkcionalno i uređeno u skladu sa željama stanovnika”.

Na osnovu sugestija građana na konsultativnom događaju organizovanom u Ulici “Musala”, priprmljenea su četiri idejna rješenja, a građani su u decembru 2022. godine pozvani da glasaju među predloženim rješenjima.

Također, 23. decembra 2022. godine održana je interaktivna prezentacija projekta transformacij ulice Musala na kojoj su prisutni mogli dati svoje komentare na predložena idejna rješenja.

Građani/ke Općine Centar su u 2021. godini imali/e priliku u više navrata da sudjeluju u javnim raspravama i da daju svoje prijedloge. Tako je 10.11.2021. godine na zvaničnoj stranici Općine Centar objavljen javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu. Općina je prethodno raspisala javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja za Nacrt budžeta Općine Centar za 2022. Godinu. Također, nakon što je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt odluke o komunalnom redu na području općine Centar u oktobru 2021. godine, Nacrt je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Općina Centar je, zajedno s još 12 lokalnih jedinica iz BiH, pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2. U vezi s tim, 7.10.2021. godine održana je javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti javnog poziva za predaju prijedloga projekata za finansiranje. Nakon što je Općinsko vijeće Centar na 10. redovnoj sjednici, održanoj 28.10.2021. godine, usvojilo Nacrt odluke o komunalnom redu na području općine Centar Sarajevo, Nacrt je objavljen na web stranici Općine i poslan u javnu raspravu u trajanju od 21 dan.

Općina Centar je krajem 2021. godine [1, 2] objavila poziv za članove/ice organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u općini Centar Sarajevo. Poziv se odnosi na učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Centar Sarajevo.

U januaru 2022. godine u rad je puštena online platforma za učešće građana u osmišljavanju javnih prostora u Bosni i Hercegovini – urbanlab.ba, a prve konsultacije u kojima su građani/ke učestovovali ticale su se budućeg izgleda javnog prostora Hastahana u općini Centar.

Platformu je razvio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini s ciljem pomoći lokalnim vlastima da prikupe ideje građana za obnovu javnih prostora, poput ulica, parkova, trgova ili zapuštenih lokacija.

Građanima se na ovaj način daje snažniji glas prilikom kreiranja životne sredine. Sva mišljenja, ideje i prijedlozi bit će uključeni prilikom izrade idejnog rješenja prostora Hastahana.

Srđan Mandić, 26.1.2022.

Kada je riječ o Hastahani, 4.5.2022. godine, putem službene i FB stranice, građani/ke pozvani/e da do 15.5.2022. godine glasaju za jedno od tri idejna rješenja koja je međunarodni žiri, od ukupno 79 prijava na Međunarodnom pozivu za podnošenje idejnih rješenja: inovacijski izazov Hastahana, koji je organizovao UNDP u saradnji s Općinom Centar, izabrao kao najbolje rangirana.

Jedan od primjera nove prakse i uključivanja građana u donošenje odluka je i odabir idejnog rješenja za uređenje javnog prostora „Hastahana“. S tim u vezi, pozivaju se građani središnje sarajevske općine da glasaju za jedno od tri pobjednička rješenja pristigla na internacionalni javni poziv za dostavljanje idejnog rješenja javnog prostora „Hastahana“ koji je Općina Centar raspisala u partnerstvu sa UNDP-em.

Saopćenje Općine Centar, 4.5.2022.

Načelnik Općine Srđan Mandić je putem privatne FB stranice isto učinio 5.5.2022. godine te 6.5.2022. godine u gostovanju na TVSA.

Pored online glasanja putem platforme Urban Lab, glasanje je 13.5.2022. godine organizovano i uživo, na štandu u samom parku Hastahana.

Kako bi se što više sugrađana uključilo u ovaj demokratski proces za osobe starije životne dobi ili osobe u stanju socijalne potrebe koji nemaju mogućnosti da na ovaj način daju svoj glas za najbolje idejno rješenje parka Hastahana, u petak 13. maja 2022. godine u samom parku će biti postavljen štand na kome će raditi volonteri Općine Centar. U periodu od 11 do 14 sati svi zainteresovani će dolaskom u park Hastahana prvo moći pogledati sva tri idejna prijedloga nakon čega će moći dati svoj glas za najbolji po njihovom mišljenju. Također će od predstavnika Općine Centar dobiti sve relevantne informacija o ovom projektu.

Saopćenje Općine Centar, 10.5.2022.

Javno glasanje kojim je Općina Centar Sarajevo pozvala građane/ke da izaberu idejno rješenje za budući izgled javnog parka Hastahana u Sarajevu zatvoreno je u nedjelju, 15. maja 2022. godine, u ponoć. Općina Centar je 17.5.2022. godine na službenoj stranici Općine, kao i na Facebook stranici, obavijestila građane/ke da je glasanje završeno te da je koncept s najvećim brojem osvojenih glasova „Žalfija: Prostor za ozdravljenje i regeneraciju grada Sarajeva“ autora Jose Isturaín i Nadine Sam iz Isturaín+Sam Architecture arhitektonskog studija sa sjedištem u Panami. U glasanju je učestvovalo 977 građana/ki.

Naredni korak u procesu je izrada detaljnog projektnog zadatka „Žalfija: Prostor za ozdravljenje i regeneraciju grada Sarajeva” čime će općina Centar nastaviti transformaciju ovog javnog prostora vođenog vizijom i željama građana. Prepoznavajući iskazani interes građana za učešće u (re)dizajniranju javnih prostora, općina Centar namjerava nastaviti primjenu ovakvog inkluzivnog i transparentnog procesa za održivu i „zelenu“ regeneraciju ulica, parkova, trgova i drugih javnih površina.

Saopćenje Općine Centar, 17.5.2022.

U okviru inicijative “Urban Lab Fracna Lehara”, krajem juna 2022. godine Općina Centar obavijestila je građane o održavanju anketiranja građana i razgovora s gradonačelnikom, gdje će svi zainteresirani građani imati priliku da iznesu ideje i prijedloge za urbanu transformaciju Bulevara Franca Lehara.

Također, u okviru pomenute inicijative, Općina je krajem jula 2022. godine pozvala građane da izraze svoje stavove i ideje putem online platforme.

U februaru 2022. godine, Općina Centar organizovala je radionicu pod nazivom „Dijalog mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima“. Radionica je održana u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Instituta za razvoj mladih KULT, a krajnji cilj radionice bio je izrada Strategije prema mladima.

Kroz razne projekte podržavamo mlade, ali želimo da u izradi ovog dokumenta upravo mladi kažu šta trebamo još da uradimo. Ne želimo da nam mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Naša domovina zaslužuje šansu i molim mlade da joj pruže priliku. Ne možemo reći da ne postoje uređeniji sistemi, ali nigdje nije savršeno. Hajde da mi našu Bosnu i Hercegovinu učinimo što boljom.

Srđan Mandić, 23.2.2022.

U aprilu 2022. godine Općina Centar je objavila poziv za učešće u forumu za građanske inicijative. Kako je tom prilikom saopćeno, Općina je u saradnji s Regionalnim programom lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) uspostavlja forum za građanske inicijiative s ciljem unaprijeđenja građanskog učešća i podsticanja građana da uzmu aktivniju ulogu u lokalnoj zajednici.

Prvi sastanak Foruma za građanske inicijative održan je u junu 2022. godine.

Početkom jula 2022. godine Općina je uputila Poziv mladima sa područja Općine Centar da učestvuju na na prvom u nizu sastanaka koji se organizuju kako bi se identifikovala pitanja i od vitalnog značaja za njih  lokalnim zajednicama. Također, cilj sastanka je i ohrabrivanje mladih da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju s lokalnim vlastima.

U saopćenju Općine se navodi da je Dijalog za mlade konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice, a provodi se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2.

Potrebno je istaći i da je načelnik tokom 2022. godine prisustvovao na više sastanaka u savjetima mjesnih zajednica u Općini Centar [1, 2, 3].

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!