U progresu

Poboljšanje uslova života u svim mjesnim zajednicama grada Zenica

Opštine: Zenica

Poboljšanje uslova života u svim mjesnim zajednicama grada Zenica prioritet je na kojem ću istrajati i u narednom periodu.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Fuad Kasumović, Grad Zenica, 4. 11. 2020.

Tokom prve dvije godine mandata u većem broju mjesnih zajednica na području grada Zenica provođene su aktivnosti s ciljem poboljšanja uslova života građana/ki, a koje uključuju adaptaciju zajedničkih društvenih prostora, sanaciju i gradnju vodovodnih sistema i kanalizacija, regulaciju potoka, ugradnju javne rasvjete, održavanje javne infrastrukture i druge projekte.

Izvor: Grad Zenica

Početkom marta 2021. nastavljeni su radovi na regulaciji Starinske rijeke u naselju Topčić-Polje. Realizacija projekta planirana je u više faza, a prethodno je izgrađeno pravougano betonsko korito. Kako se navodi u saopćenju Grada Zenica, ovaj dio naselja pretrpio je veliku materijalnu štetu tokom poplava i klizišta 2014. godine. Projekat je finansiran iz budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica realizovala je početkom 2021. godine projekat “Rekonstrukcija vodovoda u naselju Kovačići, mjesna zajednica Babino”. Vrijednost projekta bila je 108.462,82 KM, a njegovom realizacijom osigurano je uredno vodosnabdijevanje u ovom naselju.

Povodom realizacije projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, u kojem učestvuje pet mjesnih zajednica, u velikoj sali Grada Zenica 22.4.2021. održan je prvi radni sastanak s predstavnicima savjeta partnerskih mjesnih zajednica Janjići, Briznik, Gorica, Stranjani i Donje Babino. Ovom sastanku prisustvovali su koordinatorica projekta iz UNDP-a i članovi operativnog tima Grada Zenica. Razgovarano je o viziji mjesnih zajednica u BiH i njihovoj lokalizaciji u Zenici, kao i o projektnim aktivnostima koje će biti realizovane. Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s lokalnim zajednicama u BiH. U sklopu ovog projekta predstavnicima pet mjesnih zajednica grada Zenica 16.11.2021. uručena je računarska oprema.

U mjesnoj zajednici Klopče krajem aprila 2021. započela je izgradnja dijela fekalne kanalizacije. Kako se navodi u saopćenju Grada Zenica, ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 dana, a realizacija ugovora trebala je biti završena do početka jula 2021. godine.

Krajem maja 2021. godine vršeni su završni radovi na adaptaciji objekta porodične ambulante i društvenog doma u mjesnoj zajednici Janjići, vrijednog oko 300.000 KM s PDV-om. Kroz projektne aktivnosti Vlade Federacije BiH za realizaciju ovog projekta obezbijeđeno je 156.000 KM, dok je Grad Zenica osigurao 144.413 KM.

Osim toga, ovdje pravimo kancelarije za potrebe društvenog doma gdje će mjesna zajednica imati svoje urede. Također, ovih dana počeli smo i radove na porodičnoj ambulanti u Lukovom polju. Jednostavno, želimo da svaki dio grada ima adekvatnu zdravstvenu zaštitu i prostor za društvene aktivnosti. 

Fuad Kasumović, 26.5.2021.

Ambulanta je puštena u rad u septembru 2021. godine.

U mjesnoj zajednici Vukotići polovinom juna 2021. godine počela je izgradnja dovodnog cjevovoda i vodovodne mreže. Ugovorom je predviđena izgradnja kompletne razvodne mreže kroz Vukotiće, odnosno 1.940 metara razvodne mreže i 12 vodomjernih okana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 121.446 KM. Također, u istom periodu započeta je i rekonstrukcijia vodovoda “Kršćanac” u mjesnoj zajednici Gornja Gračanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 115.226,19 KM.

Također, krajem jula završena je druga faza izgradnje vodovodnog sistema “Margita” u okviru koje je izgrađeno dodatnih 450 metara vodovodne linije i sedam vodomjernih okana. Na taj način zaokružen je projekat koji će omogućiti snabdijevanje pitkom vodom potrošača iz visinskih dijelova Prvomajske te potrošača iz Kakanjske ulice.


Krajem oktobra 2021. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je u mjesnoj zajednici Vukotići u toku izgradnja razvodne mreže vodovoda. U saopćenju Gradske uprave navodi se da je za realizaciju ugovora o izgradnji dovodnog cjevovoda i razvodne mreže u MZ Vukotići izabrana firma Špic beton d.o.o. Zenica.

Istog mjeseca Gradska uprava informisala je javnost da je u MZ Topčić-Polje obilježen završetak projekta “Projektovanje i građevinski radovi na uređenju bujica na području Topčić-Polja”. Projekat je realizovan donatorskim sredstvima Republike Slovenije posredstvom Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) i Grada Zenica. Republika Slovenija obezbijedila je sredstva od 500.000 eura, dok je Grad Zenica u projektu učestvovao sa 1.039.000 KM.

Implementacija projekta obuhvatila je izradu studije za sprečavanje pojave bujica na području Topčić-Polja s glavnim projektom izgradnje pregrada na vodotocima i revizijom projektne dokumentacije, izgradnju tri nove pregrade na Starinskoj rijeci, izgradnju pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok i regulaciju dijela korita Starinskog potoka, sanaciju kanalizacije u naselju Topčić-Polje te provođenje usluge nadzora.

Krajem 2021. godine u zeničkom naselju Radakovo održana je svečanost povodom useljenja 62 porodice u novi stambeni objekat, izgrađen u okviru realizacije projekta CEB II – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja”. Stambene jedinice osigurane su po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja, a korisnici/e su porodice koje su koristile kolektivni ili alternativni smještaj iz kategorije socijalno osjetljivih porodica.

Kako se navodi u saopćenju Gradske uprave, za realizaciju projekta CEB II – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope za zatvaranje 121 kolektivnog centra na području Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost potprojekta u Gradu Zenica iznosila je 3.480.275 KM, od čega je 2.400.275 KM osigurano iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope, a 1.080.000 KM iz budžeta Grada Zenica.

Sretan sam što ste smještaj iz kolektivnih centara zamijenili novim stambenim jedinicama i dobili uslove za život dostojan čovjeka. Zahvaljujem se donatorima projekta. U planu je da zatvorimo sve kampove za smještaj u Zenici. Uskoro počinje izgradnja još jedne stambene zgrade ovakvog tipa.

Fuad Kasumović, 29.12.2021.

U januaru 2022. godine u Zenici su na 28 lokacija postavljenja tzv. metalna zvona s kukom za otpad. Kako se navodi u saopćenju Gradske uprave, radi se o posudama za odlaganje otpada izrađenim od pocinčanog lima, zaštićenim elektrostatičkom bojom i bojom otpornom na grafite, opremljenim nožnom papučicom za otvaranje poklopca za ubacivanje otpada. 

Postavljeno je ukupno 45 kontejnera, od čega je 13 namjenskih posuda za odlaganje papira i kartona, 12 za PET i 20 za miješani komunalni otpad na 28 lokacija. Ukupna vrijednost projekta je 133.965 KM, od čega je Grad Zenica osigurao 53.965 KM, a Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 80.000 KM.

Izvor: Grad Zenica

Polovinom februara 2022. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je u toku regulacija Ciganskog potoka, shodno ugovoru o regulaciji Ciganskog potoka u MZ Perin Han. Iz Gradske uprave saopćeno je da je u toku izgradnja betonskog sanduka iznad AB taložnika, koji će omogućiti uklanjanje postojećeg mosta te izgradnju regulacije potoka u dužini od 350 metara. Vrijednost ugovorenih radova je 252.720 KM, a izvođač radova je Špic beton d.o.o Zenica.

Krajem marta 2022. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je u toku i regulacija potoka Hrast u MZ Putovići. Riječ je o radovima čija je vrijednost 149.650 KM. Iz Gradske uprave su dodali da će radovi obuhvatiti regulisanje korita AB profilom svijetlog otvora 2x2m, u dužini od 90 metara, i to od ušća u rijeku Bosnu uzvodno prema lokalnoj saobraćajnici.

Kako se navodi u saopćenju Gradske uprave Zenica od 22.3.2022. godine, nakon više od dvije godine konačno je okončan postupak javne nabavke za realizaciju projekta “Proširenje i izgradnja javne rasvjete na području grada Zenica”, vrijedan 3.983.936,92 KM bez PDV-a. Izvođač radova se potpisivanjem ugovora obavezao da će ovaj značajan projekat za grad Zenicu implementirati u roku 12 mjeseci od dana preuzimanja posla.

Narednog dana iz Gradske uprave saopćeno je da Grad u proširenje i izgradnju javne rasvjete ulaže 4.661.206,2 KM, a taj se iznos planira potrošiti za proširenje i izgradnju javne rasvjete u 62 mjesne zajednice. Dodali su da će projekat obuhvatiti ugradnju 4.031 nove svjetiljke, postavljanje 2.510 novih stubova te 62 nova mjerno razvodna i upravljačka ormara.

Polovinom maja 2022. godine javnost je obaviještena da je počela izgradnja javne rasvjete u više mjesnih zajednica.

Krajem marta 2022. godine započete su aktivnosti na izgradnji zelenog otoka na lokalitetu Londža, a ugovor o radovima zaključen je s firmom SIGMA-SK d.o.o. Zenica. Projektom je planirano uređenje zelenog urbanog otoka u centru grada, gdje je većina prostora betonirana i bez prevelike količine zelenih površina, a vrijednost radova iznosi 185.064,75 KM s PDV-om. Realizaciju projekta sufinansirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH s 80.500 KM.

Izvor: Grad Zenica

U maju 2022. počela je i regulacija potoka Baretnjak, a vrijednost ugovora iznosila je 132.912 KM. Radove, koji su obuhvatili izgradnju armirano betonskog korita od postojeće regulacije u naselju i uzvodno u dužini od 100 metara, izvodila je firma ALMY d.o.o. iz Zenice. 

Krajem maja 2022. godine održano je svečano priključenje na gradsku vodovodnu mrežu mještana/ki naselja Grm, koji/e su dugi niz godina vodu u svoje kuće nosili/e u kantama. Kako je pojasnio Emir Pašalić, direktor JP ViK d.o.o. Zenica, projektu priključenja naselja Grm na gradski vodovodni sistem prethodilo je okončanje izgradnje vodovodne linije Čajdraš – Lokvine, što je uspješno realizovano početkom maja ove godine.

U MZ Vražale 30.5.2022. godine okončana je izgradnja dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice. Vrijednost radova bila je 202.410 KM, a obavila ih je firma Špic beton d.o.o. Zenica. Kako je tom prilikom saopćeno iz Gradske uprave, realizacijom ovog projekta nastojalo se doprinijeti izgradnji primarnih i sekundarnih trasa fekalne kanalizacije, čiji je konačni cilj da se s kompletnog područja sliva potoka Mokušnice prikupe otpadne fekalne vode i priključe u postojeći sistem prečišćavanja.

Početkom juna 2022. završena je izgradnja dijela fekalne kanalizacije u MZ Puturovići. Ovi radovi koštali su 305.446 KM. Iz Gradske uprave saopćeno je da je u toj fazi izgrađeno ukupno 1.665 metara trase, nakon čega se pristupilo saniranju asfaltnih i betonskih površina koje su oštećene prilikom izvođenja radova.

Krajem augusta 2022. godine završena je i realizacija projekta sanacije platoa i prilaza zgradi u Ulici Zije Dizdarevića broj 30 u naselju Blatuša. Vrijednost radova bila je 67.670,93 KM s PDV-om. Sanacija je obuhvatala pripremne radove, izradu donjeg i gornjeg stroja te rješavanje odvodnje.

U augustu 2022. upriličeno je i svečano otvaranje i puštanje na korištenje vodovoda mještanima/kama naselja Gornji Kozarci koji/e dugi niz godina nisu imali/e pitku vodu. Izgradnja vodovoda “Kozarci” započela je 2020. godine, a ukupna vrijednost projekta je 102.960 KM. Grad Zenica je iz budžeta snosio i 50 posto troškova priključka mještana/ki Gornjih Kozaraca na vodovodni sistem.

U tom periodu završeni su i radovi na stepeništu na Kamberovića polju, za koje je iz budžeta Grada izdvojeno 19.299 KM. Osim sanacije dotrajalog stepeništa, radovi su obuhvatili i postavljanje zaštitne ograde po sredini stepeništa.

U septembru 2022. godine završena je izgradnja javne rasvjete u MZ Mošćanica. Iz Gradske uprave tom prilikom saopćeno je da je u toku postavljanje rasvjetnih tijela u mjesnim zajednicama Šerići i Bistričak. U drugoj polovini septembra puštena je u rad i novoizgrađena javna rasvjeta u MZ Bistrica.

Gradska uprava saopćila u septembru 2022. godine da je u MZ Vražale u toku izgradnja dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice. Predviđena je izgradnja 470 metara trase. Radovi su vrijedni 99.567,00 KM s PDV-om, a izvodi ih firma Špic beton d.o.o. Zenica.

U mjesnoj zajednici Podbrežje krajem septembra 2022. okončana je izgradnja druge faze vodovodnog sistema. Radovi su obuhvatili izgradnju cca 1.500 metara nove vodovodne linije, kao i devet vodomjernih okana. Iz Gradske uprave su ovom prilikom naglasili da je realizacijom ovog projekta riješen dugogodišnji problem redukcije vode s kojima su se suočavali/e mještani/ke ovog dijela grada. Vrijednost radova izvedenih u okviru druge faze iznosi 80.000 KM, a ukupna vrijednost investicije iznosi 360.000 KM bez PDV-a. Projekat je finansiran iz vlastitih sredstava JP ViK d.o.o. Zenica.

Krajem septembra 2022. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je na području mjesnih zajednica Pehare, Sebuje, Janjići, Tetovo i Puhovac u toku postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima. Vrijednost ovih radova je 38.083,16 KM.

U mjesnoj zajednici Nemila krajem novembra 2022. rađena je regulacija rijeke Orahovičke. Tada je iz Gradske uprave saopćeno da se radovi izvode u dužini od 100 km, a njihova vrijednost je 217.388 KM.

Početkom decembra 2022. godine Gradska uprava saopćila je da je u Ulici sarajevska u toku postavljanje pametnog autobuskog stajališta. Ukupna vrijednost projekta je 132.240 KM bez PDV-a, od čega Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansira projekat iznosom 70.000 KM.

Početkom decembra 2022. realizovan je i ugovor o izgradnji prilaza za dva individualna objekta preko Starinske rijeke. Izgradnjom novog prilaza trajno je riješen problem prilaza individualnim objektima. Radove je izvela firma TKM d.o.o. Zenica, a njihova vrijednost je 10.647 KM s PDV-om.

Pored svih navedenih aktivnosti, gradonačelnik Kasumović je u više navrata bio u posjetama mjesnim zajednicama i razgovarao s građanima/kama, a održavni su i forumi građana/ki (1, 2, 3, 4, 5).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!