U progresu

Nastavak uređenja gradskih i prigradskih puteva

Opštine: Zenica

Nastaviti sa uređenjem gradskih i prigradskih puteva.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Fuad Kasumović, Facebook, 10. 11. 2020.

U Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu za izdatke za tekuće održavanje putne mreže predviđena su sredstva u iznosu od 900.000 KM, te 1.950.000 za projekta rekonstrukcije i investicionog održavanja putne mreže.

Krajem 2020. godine, u Gradskoj upravi Zenice potpisani su ugovori sa izvođačima radova za zimsko održavanje puteva i ulica. Prethodno je Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica izradila Program rada zimske službe za gradske ulice, lokalne i nekategorisane puteve Grada Zenice za sezonu 2020./2021.

U decembru 2020. godine započeti su radovi na rekonstrukciji četiri kraka lokalnog puta u mjesnoj zajednici Pehare. Vrijednost projekta je 48.309 KM. 

Stare, oštećene makadamske puteve zamijenit ćemo novim asfaltom. Građani zaslužuju da imaju normalne uvjete života kakvi dolikuju u 21. vijeku, te da svojim kućama ubuduće idu asfaltom, a ne po blatu što je bila njihova svakodnevnica proteklih dvadesetak godina. 

Fuad Kasumović, 7.12.2020.

U istom periodu vršeni su i radovi na rekonstrukciji i sanaciji udarnih rupa na cestovnoj i pratećoj infrastrukturi na području Zenice. Radovi su se izvodili prema nalogu Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica. Također, krajem godine započeti su i pripremni radovi za asfaltiranje puta za naselje Stjepanovići u mjesnoj zajednici Banlozi. Kako su naveli iz Gradske uprave, riječ je o projektu vrijednom 89.388 KM

U februaru 2021. Godine vršeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju kraka ulice Tetovska, a vrijednost ugovora iznosila je 57.356 KM, a krajem marta 2021. u ulici Bistua Nuova vršeni su završni radovi na asfaltiranju jedne dionice puta, u dužini od oko 700 metara počevši od preduzeća Termika.

U selu Gornji Smajići, Mjesna zajednica Bistričak, u aprilu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta. Radovi su nastavljeni u sklopu realizacije rekonstrukcije i investicionog održavanja putne mreže za 2020. godinu, a sredstva u iznosu oko 76.000,00 KM osigurana su iz Budžeta Grada Zenica. Asfaltiranje puta završeno je u mjesecu junu

U Mjesnoj zajednici Perin Han u aprilu ove godine su započeti pripremni radovi na asfaltiranju makadamskog puta za selo Palinovići. Kako su naveli iz Gradske uprave, planirana je sanacija i asfaltiranje makadamskog dijela puta u dužini 1315 metara, prosječne širine 3,50 metara. Istog mjeseca je završeno je asfaltiranje ulice Hamida i ulice Josipovića put u Mjesnoj zajednici Novo Radakovo. Ukupna dužina asfaltiranih ulica iznosi oko 1.700 metara. Iz Gradske uprave su naglasili da je na ovaj način u cijelosti izvršeno asfaltiranje navedenih ulica do spoja sa naseljem Kopilo.

Narednog mjeseca okončani su radovi i na rekonstrukciji puta za naselje Izgrtine u Mjesnoj zajednici Topčić Polje danas će biti okončani radovi, odnosno početka starog puta za MZ, a vrijednost radova iznosila je 57.209 KM. U maju su finalizirani radovi i na rekonstrukciji ulica Zmajevačka i Vrandučka.

U mjesecu junu 2021. godine započeti su radovi na asfaltiranju dijela puta dužine 2.150 metara u MZ Pepelari, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 441.868 KM. 

Kako sam više puta dosad ponovio Pepelari kao najudaljenija mjesna zajednica Grada Zenica i jedina čiji mještani u 21. vijeku nisu imali put, će biti povezani s gradom novom putnom komunikacijom. Evidentno je da mi mnogi spočitavaju što dio zajedničkog novca svih građana Zenice dajemo i tamo gdje se svojevremeno nije ništa ulagalo.

Fuad Kasumović, 29.6.2021.

Radovi na asfaltiranju ovog puta završeni su u septembru iste godine.

U julu 2021. započeta je realizacija projekta „Sanacija puta u naselju Dolipolje“ u mjesnoj zajednici Lašva. Kako se navodi u saopćenju općine, saniran je put u dužini od 680 metara, a vrijednost radova iznosi 80.262 KM. Radovi su okončani krajem istog mjeseca.

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice Grada Zenica u okviru redovnog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta, izvršila je početkom septembra 2021. sanaciju i asfaltiranje degradiranog betonskog puta u Mjesnoj zajednici Crkvice.

Od početka ovog mandata Fuada Kasumovića, intenzivno su izvođeni radovi na asfaltiranju ulice Bistua Nuova, a prema podacima dostupnim na stranici Grada Zenica, do sada je asfaltirano oko 6,7 km [1, 2, 3].

U oktobru 2021. godine završena je sanacija dijela puta kroz naselje Gradac u dužini od 260 metara. 


Iz Gradske uprave Zenica obavijestili su 20.10.2021. godine javnost da su u toku završni radovi na asfaltiranju Gornjozeničke ulice, a za ove radove osigurano je 174.780 KM iz Budžeta Grada Zenica.

Istog dana iz Gradske uprave Zenica saopćili su da je izvršeno uvođenje izvođača radova na rekonstrukciji dijela ulice Masarykova, nakon što su završene aktivnosti na polaganju i rekonstrukciji kompletne mreže podzemnih instalacija, uključujući i primarnu liniju oborinske odvodnje. Iz Gradske uprave su dodoali da su ugovorom predviđeni završni radovi na 225 metara ulice, koji uključuju, između ostalog, i radove na saobraćajnoj signalizaciji i javnoj rasvjeti. Ukupno ugovorena investiciona vrijednost radova iznosi 261.337,28 KM.

U Budžetu Grada Zenica za 2022. godinu, predviđeno je 1.000.000 KM za stavku Izdaci za tekuće održavanje putne mreže, dok je za stavku Rekonstrukcija i investiciono održavanje putne mreže predviđeno 3.710.000 KM.

Krajem aprila 2022. javnost je obaviještena da radovi na rekonstrukciji ulice Masarykova ulaze u završnu fazu i dodali su da će biti osigurana i nova 23 parking mjesta i pet parking mjesta za skutere.

Krajem marta 2022. godine Gradska uprava je saopćila da su u MZ Orahovica u toku radovi na sanaciji lokalnog puta. 

Do oštećenja lokalne ceste za naselje Orahovica došlo je usljed katastrofalnih poplava koje su pogodile ovo područje u maju 2014. godine. Radovi na sanaciji teku planiranom dinamikom, a dosad je asfaltirano oko 700 metara od 1.351 metra koliko je predviđeno projektom. (…) Vrijednost ulaganja je 333.916,25 KM, a radovi se izvode u skladu sa potrebama i prioritetima koje su mještani ovog naselja iskazali prilikom posjete gradonačelnika Fuada Kasumovića MZ Orahovica.

Gradska uprava Zenica, 24.3.2022.

Polovinom aprila 2022. godine privodili su se kraju i radovi na izgradnji spoja lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M17 i kružnim tokom u Mjesnoj zajednici Perin Han, a vrijednost ovih radova bila je 159.373,89 KM.

Implementacijom projekta obezbijedit će se bolja saobraćajna povezanost naselja Perin Han, Mošćanica, Gorica, Klopče, Tišina i Putovići preko kružnog toka na magistralnoj cesti M17 sa centralnim dijelom grada Zenica, pojašnjeno je iz Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice.

Gradska uprava Zenica, 13.4.2022.

U drugoj polovini mjeseca aprila 2022. godine Gradska uprava je saopćila da će od maja mjeseca automobili saobraćati novim mostom u Drivuši kod Zenice. Ukupna vrijednost investicije mosta, dva kružna toka i podzemnog dalekovoda procjenjuje se na 5,5 miliona KM.

Početkom maja 2022. počela je izgradnja pješačke zone duž ulice Bistua Nuova od naselja Radakovo do skretanja za Klopče i završetak pješačke staze kroz naselje Perin Han. Iz Gradske uprave su saopćili da je vrijednost ovog projekta 139.977 KM. 

U mjesecu maju iste godine je počelo asfaltiranje prva dionice ulice Đerzelezova u Mjesnoj zajednici Klopče, u dužini 880 metara. Vrijednost ovih radova iznosi 233.545,46 KM sa PDV-om.

Krajem maja 2022. godine gradonačelnik Kasumović obišap je radove radove na rekonstrukciji ulice Dr. Safvet-bega Bašagića. Tom prilikom, Kasumović je izjavio da će, s ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi, od početka juna 2022. godine ova ulica biti dvosmjerna. 

Početkom augusta 2022. godine iz Gradske uprave je saopćeno da su radovi prokresa na lokalnim i nekategorisanim putevima na području Grada završeni, a njihova vrijednost iznosila je 50.384,41 KM sa PDV-om. Cilj radova bio je otvaranje preglednosti i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja.

Gradska uprava Zenica obavijestila je javnost 3.8.2022. godine da je su ranije završeni radovi na asfaltiranju pješačkih staza duž ulice Štrosmajerova te da su završeni radovi na ugradnji prvog sloja asfalta. Tom prilikom saopćili su i da je planirana ugradnja prvog sloja asfalta u ulici Gornjozenička. 

Polovinom augusta 2022. godine iz Gradske uprave je saopćeno da su završeni radovi na sanaciji puta za selo Gradina. Riječ je o 841. metru asfalta, a vrijednost projekta iznosila je 109.863 KM.

Također, polovinom augusta iste godine javnost je obaviještena da su u toku radovi na sanaciji ulice Visočla u MZ Drivuša. Radi se u dionici dužine 415 metara, a vrijednost radova je 52.912 KM sa PDV-om. Tada je iz Gradske uprave saopćeno i da su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova, čija je vrijednost bila 23.458 KM. 

U augstu 2022. godine završeno su i radovi na asfaltiranju ulice Mejdandžil. Kako je tada saopćeno iz Gradske uprave, građani su dobili 305 metara novog asfalta u centru grada. Vrijednost ovih radova bila je 198.912,78 KM.

Iz Gradske uprave saopćeno je 19.8.2022. da su započeti i radovi na sanciji ulice Aleja Šehida, čija je vrijednost 243.618,57 KM. Istog dana iz Gradske uprave je saopćeno da su završeni radovi na sanaciji starog i dotrajalog puta u mjestu Obrenovci, čija je vrijednost bila 69.482,43 KM.

Radovi na asfaltiranju ulice Aleja šehida počeli su krajem augusta. Tom prilikom iz GU Zenica su naglasili da će se, završetkom radova, značajno poboljšati infrastrukura u ovom dijelu grada, posebno uzimajući u obzir da se radi o vrlo prometnoj ulici.

Nakon što su završeni radovi na sanaciji asfalta u Štrosmajerovoj i Gornjozeničkoj ulici, u drugoj polovini augusta 2022. godine započeli su radovi na sanciji puta Armije BiH u naselju Meokošnice. Iz Gradske uprave su naglasili da ukupna vrijednost sanacije ove tri ulice iznosi 608.064,90 KM sa PDV-om.

Krajem augusta 2022. godine počeli su i radovi na sanaciji ulice Zacarina čija je vrijednost 136.928,84 KM sa PDV-om. Ovi radovi su obuhvatili i izgradnju parking prostora sa 30 parkirnih mjesta. Također, tada su počeli i radovi na sanaciji ulice Željeznička čija je vrijednost 140.516,12 KM sa PDV-om. Iz Gradske uprave su naglasili da je u naselju u kojem se nalazi ova ulica prethodno završena sanacija platoa i prilaza u ulici Zije Dizdarevića na broju 30.

Radovi na sanaciji ulice Zacarina okončani su polovinom septembra 2022. Godine, a završni radovi na sanaciji ulice Željeznička odvijali su se krajem septembra 2022. godine.

Početkom septembra 2022. iz GU Zenica je saopćeno da će projekat sanacije i asfaltiranja puta u naselju Klanac uskoro biti realiziran. Vrijednost ovih radova bila je 38.899 KM, a izvodili su ih radnici firme „MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA“ d.o.o. Visoko.

Gradonačelnik Fuad Kasumović prisustvovao je 5.9.2022. godine svećanosti u povodu završetka asfaltiranja 1.200 metara novog puta na dionici Gradišće-Strnokosi. Kako je saopćeno iz Gradske uprave, pomenuta dionice spaja 8.000 stanovnika, a za realizaciju ovog projekta izdvojeno je 147.420 KM. 

Put su tražile dvije mjesne zajednice, Stranjani i Gradišće. Prošle godine smo asfaltirali jedan dio, sada smo ih spojili. Po prisustvu građana ovih mjesnih zajednica vidimo da su ljudi zadovoljni, ali i ja kao njihov gradonačelnik.

Fuad Kasumović, 5.9.2022.

U septembru 2022. je realiziran i projekat sanacije i asfaltiranja puta kroz naselje Otoka u MZ Arnauti. Riječ je o dionici dužine 810 metara, za čiju je realizaciju izdvojeno 90.441 KM. 

U drugoj polovini septembra započeti su radovi na asfaltiranju dvije dionice puta u MZ Dobriljeno dužine oko 300 metara, a iz Gradske uprave je saopćeno da je vrijednost radova cca 45.000 KM. Tom prilikom, iz GU Zenica su najavljeni i radovi na sanaciji puta u naselju Džanani – Stare Lokvine (MZ Lokvine).

U oktobru 2022. godine Gradska uprava Zenica obavijestila je javnost da su završeni radovi sanacije i asfaltiranja puta u naselju Orah Polje – MZ Nemila. Vrijednost ovih radova bile je 49.429,22 KM sa PDV-om. U drugoj polovini oktobra završena su i radovi na asfaltiranju 331 metra puta u Mjesnoj zajednici Vražale, za šta je izdvojeno 60.000 KM.

Gradska uprava Zenica započela je 24.10.2022. godine realizaciju projekta rekonstrukcije dijela ulice Ivana Gundulića. a ugovor za realizaciju radova potpisan je mjesec dana ranije. Iz Gradske uprave su naglasili da će, u okviru rekonstrukcije dijela ulice, biti izvršena i rekonstrukcije dijela vodovodne linije koju finansira JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica. 

Vrijednost radova koje finansira JP “ViK” iznosi  61.992,65 KM sa PDV-om, dok vrijednost rekonstrukcije koju finansira Grad Zenica iznosi 376.158,30 KM sa PDV-om.

Krajem oktobra 2022. godine završena su i radovi na sanaciji i asfaltiranju 250 metara puta u MZ Gornja Zenica. Vrijednost radova iznosila je oko 38.000 KM.

U novembru 2022. godine započeti su radovi na sanaciji ulice Vojvodića put. Iz GU Zenica je saopćeno da je predviđena sanacija kompletne ulice, a radi se o dionici dugoj 270 metara. Dodali su da ugovorena vrijednost radova, koje izvodi društvo „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica iznosi 160.917,35 KM sa PDV-om. Iz Gradske uprave su dodali da je u sklopu sanacije ulice planirana je i zamjena vodovodnih instalacija.

Početkom decembra 2022. godine završena je izgradnja saobraćajnice 8, koja se nalazi u Poslovnoj zoni Zenica 1. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 363.414,75 KM, a realizovan je sredstvima Grada Zenica u iznosu od 213.414,75 KM i Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 150.000,00 KM. Radovi su obuhvatili izgradnju nove saobraćajnice 8 sa pješačkim trotoarom, za teška teretna vozila i dvosmjerni saobraćaj u dužini od 135 metara. Također,  povezane su saobraćajnice 1 i 5, izgrađena oborinska odvodnja duž saobraćajnice i oborinski kolektor u dužini 256 metara, kao i javna rasvjeta.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 2.12.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!