U progresu

Uređenje izletišta relej Hum

Opštine: Novo Sarajevo

Uređenje infrastrukture izletišta brdo i relej Hum, kao nove lokacije susreta i izleta za građane i građanke Općine Novo Sarajevo, ali i drugih općina, uz organizovanje namjenskog prevoza do ovih lokacija.

Obrazloženje

U dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Delegacija Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske, početkom septembra ove godine, održala je sa zvaničnicima Općine Novo Sarajevo, Vlade KS, JP Sarajevo-šume i UNDP-a prvi zvanični radni sastanak povodom realizacije jednog od kapitalnih projekata u općini Novo Sarajevo, Sportsko-rekreacione zone “Park-šume Hum”. Na sastanku je objašnjeno da će inžinjeri iz Turske, zajedno sa stručnjacima iz BiH, krenuti u pripremu projektne dokumentacije i same implementacije projekta “Park-šume Hum”, s tim da će u prvoj fazi izrade i pripreme projektne dokumentacije učestvovati i predstavnici UNDP-a.

Početkom decembra 2021. godine, prezentirana je prva faza izrade investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacione zone “Park-šuma Hum”. Na ovom lokalitetu, planirana je izgradnja izletišta, odnosno sportsko-rekreacijske zone za sve građane/ke i posjetioce u Kantonu Sarajevo. Predstavljena su tri idejna rješenja koja su pripremili predstavnici IPSA Instituta Sarajevo i preduzeća Ecoplan Mostar. Općinski načelnik Hasan Tanović kazao je da je ovo kapitalni projekat, koji se nalazi i u integrisanoj strategiji razvoja ove lokalne zajednice do 2023. godine.

Nakon niza poduzetih aktivnosti posljednjih nekoliko mjeseci od strane Općinskog Tima koji smo odmah imenovali, danas ćemo imati priliku vidjeti tri idejna projekta i predstudiju izvodljivosti. Komisija i Općinski Tim odabrat će najbolju ideju koja će biti osnov za nastavak aktivnosti na izradi pojedinačnih izvedbenih projekata za određene objekte i sadržaje koji će biti izgrađeni na ovom lokalitetu.

Hasan Tanović, 1.12.2021.

Podršku realizaciji ovog projekta dali su i predstavnici Vlade KS, Javnog preduzeća Sarajevo-šume, kao i predstavnici UNDP-a.

Iz Općine Novo Sarajevo su u decembru 2022. godine za Istinomjer rekli da je u toku izrada i dopuna usvojenih idejnih rješenja za Zonu vidikovca u okviru idejnog projekta, koji će dati detaljnije smjernice za dalju razradu investiciono-tehničke dokumentacije. Nakon izrade i dopune idejnih rješenja, pristupit će se procedurama izmjene i dopune tri regulaciona plana (RP „Pofalići“, RP „Velešići“ i RP „Park-šuma Hum“) po skraćenom postupku. Po okončanju procedure izmjene regulacionih planova, podnijet će se zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za kompletan obuhvat. Na osnovu usvojenog idejnog projekta, ishodovane urbanističke saglasnosti pristupit će izradi detaljnih istražnih radova, izradi izvedbenih projekata po fazama (projekti infrastrukture, projekti za zonu vidikovca, projekti za zone igrališta). 

Osim planiranih aktivnosti, u toku je procedura JN za:

  • izvođenje radova nadogradnje javne rasvjete na predmetnom lokalitetu, 
  • Izgradnju pristupnih rampi i videonadzora u svrhu obezbjeđenja prostora od devastacija
  • Izradu projektne dokumentacije za sanaciju  klizišta na dijelu lokaliteta prema Općini Centar, iznad groblja Bare

Potpisan je ugovor za sanaciju klizišta K4, na dijelu lokaliteta brda Hum prema Općini Vogošća, čija realizacija se očekuje u toku naredne godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!