U progresu

Uređenje izletišta relej Hum

Opštine: Novo Sarajevo

Uređenje infrastrukture izletišta brdo i relej Hum, kao nove lokacije susreta i izleta za građane i građanke Općine Novo Sarajevo, ali i drugih općina, uz organizovanje namjenskog prevoza do ovih lokacija.

Obrazloženje

U dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Tokom mandata načelnika Općine Novo Sarajevo Hasana Tanovića zabilježene su brojne aktivnosti na uređenju brda Hum. Posljednji projekat, započet u septembru 2023. godine, jeste izgradnja drenažnog sistema na klizištu na brdu Hum.

Screenshot: YouTube

U septembru 2023. godine iz Općine Novo Sarajevo istaknuto je da je u toku sanacija klizišta K4 na lokalitetu Hum. Radovi se izvode na izgradnji drenažnog sistema i čišćenju Humskog potoka, kako bi se obezbijedila kvalitetnija odvodnja te sniženje nivoa podzemnih voda u zoni aktivnih klizišta.

Kako je navedeno iz Općine Novo Sarajevo, klizište K4 nalazi se na lokalnom putu Bušća – Pofalići na području općine Novo Sarajevo i jednim manjim dijelom na teritoriji općine Vogošća. Jedno je od najvećih klizišta na teritoriji općine i obuhvata površinu od oko 10 hektara, a dužina klizišta je oko 800 metara. Dužina planirane drenaže iznosi približno 1.500 metara, a prosječna dubina drenaže je 4,5 metara.

Sanacija ovog klizišta jedan je od osnovnih preduslova za drugi i puno veći, značajniji kapitalni projekat Općine Novo Sarajevo dugo najavljivani Park-šuma Hum kojem smo ozbiljno pristupili. Kako bi se taj Sportsko-rekreativni sadržaj mogao razvijati jedan od preduslova je bilo saniranje nekoliko manjih i sanacija ovog velikog klizišta.

Hasan Tanović, septembar 2023.

Ovaj projekat Općina Novo Sarajevo izvodi uz podršku Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za izgradnju KS i Civilne zaštite KS, a vrijednost projekta je oko 885.000 KM, od čega je Općina Novo Sarajevo izdvojila sredstva od 350.000 KM, Federalno ministarstvo prostornog uređenja 200.000 KM, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 102.000 KM i Kantonalna uprava civilne zaštite 98.000 KM.

Ugovor za sanaciju klizišta K4 na dijelu lokaliteta brda Hum prema općini Vogošća potpisan je krajem 2022. godine.

Početkom septembra 2021. godine delegacija Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske održala je sa zvaničnicima Općine Novo Sarajevo, Vlade KS, JP Sarajevo-šume i UNDP-a prvi zvanični radni sastanak povodom realizacije jednog od kapitalnih projekata u općini Novo Sarajevo – Sportsko-rekreacione zone “Park-šume Hum”. Na sastanku je objašnjeno da će inžinjeri iz Turske, zajedno sa stručnjacima iz BiH, krenuti u pripremu projektne dokumentacije i same implementacije projekta “Park-šume Hum”, s tim da će u prvoj fazi izrade i pripreme projektne dokumentacije učestvovati i predstavnici UNDP-a.

Početkom decembra 2021. godine prezentovana je prva faza izrade investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacione zone “Park-šuma Hum”. Tada su predstavljena tri idejna rješenja koja su pripremili predstavnici IPSA Instituta Sarajevo i preduzeća “Ecoplan” Mostar. Općinski načelnik Hasan Tanović kazao je da je ovo kapitalni projekat, koji se nalazi i u integrisanoj strategiji razvoja ove lokalne zajednice do 2023. godine.

Podršku realizaciji ovog projekta dali su i predstavnici Vlade KS, Javnog preduzeća Sarajevo-šume, kao i predstavnici UNDP-a.

Iz Općine Novo Sarajevo u decembru 2022. godine za Istinomjer su rekli da je tada u toku bila izrada i dopuna usvojenih idejnih rješenja za zonu vidikovca u okviru idejnog projekta, koji bi trebao dati detaljnije smjernice za dalju razradu investiciono-tehničke dokumentacije. Nakon izrade i dopune idejnih rješenja, trebalo bi se pristupiti procedurama izmjene i dopune tri regulaciona plana (RP “Pofalići”, RP “Velešići” i RP “Park-šuma Hum”).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!