U progresu

Održavanje putne infrastrukture

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za redovno i potrebno, te preventivno održavanje cjelokupne putne komunikacije na lokaciji općine Novo Sarajevo.

Izvor: Hasan Tanović program

Sanacija Triglavske ulice započela je u martu 2023. godine. Općina Novo Sarajevo za ove je potrebe izdvojila skoro 400.000 KM

Sanacija dijela saobraćajnice u Radničkoj ulici na Kovačićima je u toku, naveli su iz Općine Novo Sarajevo 29.8.2023. godine. Kako je saopćeno, vrši se ugradnja novog asfaltnog sloja u dužini oko 479 metara, a za ove potrebe Općina Novo Sarajevo izdvojila je 424.000 KM, saopćeno je na zvaničnoj stranici Općine. 

Krajem septembra 2023. godine započeli su radovi na cesti prema naselju Velešići. Radovi su okončani 2.10.2023. godine nakon zamjene šina i pragova te asfaltiranja ceste.

Početkom novembra 2023. godine na zvaničnoj web stranici Općine Novo Sarajevo saopćeno je da je završena sanacija saobraćajnice u ulici Humska, u ulici Varaždinska, u ulicama Bugojanska, Saliha Udžvarlića i Zenička, u ulici 10. maja i Mahmuta Mahmutovića kao i sanacija parkinga i pristupne saobraćajnice u ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2. Pored toga, u septembru 2023. godine završena je i sanacija dijela ulice Halida Kajtaza, a radovi na kompletnoj sanaciji izvodili su se u dužini od 150 metara od raskrsnice na Željezničkoj stanici do skretanja za ulicu Tešanjska.

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirale tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

Početkom marta 2021. godine nastavljeni su radovi na sanaciji saobraćajnice u ulicama Trebevićka i Ljubljanska na području Općine Novo Sarajevo. Krajem 2020. godine izveden je dio radova na sanaciji saobraćajnice od granice sa Općinom Centar u dužini oko 550 metara, te je zbog nadolazećeg zimskog perioda preostala dionica dužine od oko 210 metara, koja se završava na spoju ulica Ljubljanska i Put Mladih Muslimana.

Radovi na preostaloj dionici podrazumijevaju kompletno uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije sa tamponskim slojem i ugradnja novog asfaltnog kolovoza sa nivelacijom postojećih poklopaca slivnika i revizionih okana postojećih instalacija u trupu saobraćajnice.

Na području novosarajevskih mjesnih zajednica Vraca i Hrasno brdo u ulici Novopazarska početkom juna 2021. godine izvršeni su radovi na asfaltiranju kolovoza na prvoj dionici dužine oko 350 metra. Ovim radovima ozvaničen je početak realizacije projekta sanacije saobraćajnice u dužini oko 1300 metara, ulice Novopazarska od spoja sa ulicom Dobojska do neposredno iza raskrsnice sa ulicom Posavska. Izvođač radova je KJKP „Rad“, a vrijednost kompletnog projekta je oko 618.500,00KM.

Sredinom juna 2021. godine okončani su radovi na sanaciji prokopa i ugradnji završnog sloja asfalta u ulici Humska od broja 160 do broja 174. Radovi su obuhvatili sanaciju i poboljšane kanalizacione mreže, ugradnju novih ivičnjaka, pripremi podloge, te ugradnja asfaltnih slojeva. Potom su krajem juna 2021. godine izvođeni radovi na preostalih 600 metara saobraćajnice u ulici Humska.

Izvođač radova je firma “BOSMAN” d.o.o. Sarajevo, a navedeni projekat zajedničkim sredstvima u iznosu od oko 451.000 KM finansiraju Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općina Novo Sarajevo.

Nakon što je završena rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 170 metara i izgradnja kućnih priključaka vode na novu mrežu krajem juna 2021. godine radnici preduzeća Sarajevo putevi vršili su radove na ugradnji asfaltnog zastora na kolovoznoj konstrukciji u ulici Kupreška.

Na području novosarajevskih mjesnih zajednica Vraca i Hrasno brdo početkom jula 2021. godine završeni su radovi na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Novopazarska na dionici dugoj oko 1300 metara, tačnije od spoja sa ulicom Dobojska do neposredno iza raskrsnice sa ulicom Posavska. Pomenuti radovi podrazumijevali su sanaciju tamponskog sloja, zamjenu nosivog asfaltnog sloja i nivelaciju postojećih slivnika, šahtova, te vodomjernih poklopaca.

Sredinom jula 2021. godine okonačni su radovi u ulici Humska u okviru vanrednog održavanja cesta i prema tehničkoj dokumentaciji koja se odnosi samo na glavni krak ulice. Navedeni projekat je finansiran zajedničkim sredstvima Direkcije za pute KS i Općine Novo Sarajevo u iznosu oko 451.000 KM. Ovim radovima u potpunosti je sanirana glavna saobraćajnica koja predstavlja ulaz u naselje Pofalići u dužini od 1500 metara. U istom periodu na području MZ “Hrasno brdo” u ulici Posavska pokrenuti su radovi na sanaciji kolovoza koji se izvode na osnovu ugovora za vanredno održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu u okviru kojeg je predviđena sanacija ulice Posavska od spoja sa ulicom Olovska do spoja sa ulicom Novopazarska u dužini oko 600 metara. 

Početkom augusta 2021. godine izvođeni su radovi u Humskoj ulici od broja 100 do 174 jer je saobraćanje vozila otežano većih oštećenja i loše saniranih prokopa a radovi su obuhvatali  zamjenu postojeće kolovozne konstrukcije sa sanacijom nosivog sloja, te ugradnju novog tamponskog i asfaltnog sloja. Sredinom istog mjeseca 2021. godine vršena je rekonstrukcija ulice od OŠ “Malta” do Ložioničke u dužini oko 350 metara koja je predviđena u skladu sa dogovorenim aktivnostima između predstavnika Općine Novo Sarajevo i Direkcije za puteve KS.

Na području mjesne zajednice „Trg heroja“ početkom septembra 2021. godine završni su radovi na sanaciji saobraćajnice u ulici Trga heroja kod broja 12. Radovi su podrazumijevali asfaltiranje dijela saobraćajnice, obilježavanje parking mjesta na navedenoj saobraćajnoj površini. 

Krajem septembra 2021. godine izvršeno je asfaltiranje kolovozne konstrukcije u ulici Banjalučka, a radovi se izvode na osnovu dugogodišnjeg zahtjeva građana i Savjeta MZ “Vraca”.

Nakon završetka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Velešići, krajem septembra 2021. godine  izvršeni su radovi na sanaciji prokopa u dužini od 870 metara u dijelu ulica Mustafe Behmena i Velešići.

U ulici Grbavička od broja 97 do 109 je sredinom oktobra 2021. godine rekonstruisana postojeća kolovozne konstrukcija ite su izvođeni radovi na rješavanju odvodnje vode sa kolovoza.

Na području Mjesne zajednice “Hrasno brdo” 7.6.2022. godine su počeli radovi na sanaciji ulice Varaždinska. Radovi su podrazumijevali zamjenu kolovozne konstrukcije zamjenom oštećenih slojeva, poboljšanje i čišćenje sistema odvodnje, odnosno dijela koji se odnosi na ulične slivnike, te zamjenu oštećenih ivičnjaka. Izvođač radova je bila firma “Sarajevoputevi”, a investitor je Općina Novo Sarajevo. Radovi su izvedeni na osnovu potpisanog Ugovora za obnavljanja, zamjene i ojačanja kolovoza na području Općine Novo Sarajevo. Nadzor nad radovima vrši firma “Smajić inženjenring”.

U ulicama Bugojanska, Saliha Udžvarlića i Zenička na području MZ Dolac, 5.9.2022. godine su završeni radovi na sanaciji saobraćajnica. Vrijednost ovih radova je iznosila oko 170.000 KM, a izvođač radova je bila kompanija “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo.

U ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2 u neposrednoj blizini OŠ “Hrasno”, 29.11.2022. godine su okončani radovi na sanaciji parking prostora i pristupne saobraćajnice.

Radovi su se izvodili u okviru tekućeg održavanja cesta na području općine Novo Sarajevo. Izvođač radova je firma Sarajevoputevi, a investitor Općina Novo Sarajevo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!