U progresu

Realizacija projekata toplifikacije i gasifikacije grada

Opštine: Zenica

Realizacija započetih projekata toplifikacije i gasifikacije grada.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Fuad Kasumović, Facebook, 17. 10. 2020.

Gradska uprava Grada Zenica je tokom 2021. i 2022. godine provodila aktivnosti na toplifikaciji i gasifikaciji grada, koje uključuju, između ostalog, sufinansiranje izrade termoizolacione fasade i izvođenje projekata energetske efikasnosti, u okviru kojih je izvedena izrada termoizolacione fasade. Također, u martu 2022. godine svečano je otvorena Toplana Zenica, a krajem 2022. godine započeta je građevinsko-mašinska izgradnja primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda.

Izvor: Grad Zenica

Kako se navodi u saopćenju Grada Zenica iz augusta 2021. godine, Grad je obezbijedio 333.021,16 KM za realizaciju 16 ugovora o sufinansiranju izrade termoizolacione fasade – utopljavanje stambenih objekata kolektivnog stanovanja i zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča. Ugovori o sufinansiranju projekata potpisali su Grad Zenica i predstavnik upravitelja, odnosno Odbora etažnih vlasnika. Riječ je o Javnom pozivu etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u cilju sufinansiranja projekata sanacije zajedničkih dijelova zgrada u oblasti energetske efikasnosti, i to u maksimalnom iznosu do 50% od ukupne investicije.

S obzirom da je Zenica dio porodice zelenih gradova poduzeli smo brojne korake da imamo manju emisiju štetnih gasova. U tom cilju pokrenuli smo projekte sufinansiranja izrade termo-izolacione fasade i zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča. U planu je da javnim pozivom budu obuhvaćeni i individualni stambeni objekti.

Fuad Kasumović, 5.8.2021.


Gradska uprava Zenica je 21.10.2021. godine saopćila da su Grad Zenica i Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice nastavili s realizacijom projekta poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada.

U sklopu posljednjeg javnog poziva etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za sufinansiranje projekata, završene su aktivnosti zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča na objektima kolektivnog stanovanja na adresama: Crkvice br. 1A,1B i 1C, Odmut br. 3A i 3B, Zacarina br. 4C, Mehmeda Spahe br. 18A, 18B i 18C, Fakultetska 10, Prve Zeničke brigade 11D, dr. Čire Truhelke br. 10D i Čurukovića put br. 1.

Trenutno su u završnim ili pripremnim fazama zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča stambeni objekti na adresama: Sejmenska br. 7A i 7B, dr Ćire Truhelke br. 8B, dr Ćire Truhelke 10C i Crkvice br. 15. Istim javnim pozivom sufinansirane su i aktivnosti izrade termoizolacione fasade na objektima kolektivnog stanovanja na adresama: Dr Abdulaziza Aska Borića br. 32A i Zije Dizdarevića br. 24.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 21.10.2021.

U saopćenju Gradske uprave također se navodi da je, prema prethodnom javnom pozivu, Grad Zenica obezbijedio 333.021,16 KM za sufinansiranje izrade termoizolacione fasade – utopljavanje stambenih objekata kolektivnog stanovanja i zamjene krovova izrađenih od azbesta.

Cilj projekta je pružanje sistemske pomoći građanima Zenice u poboljšanju energetske efikasnosti njihovih stambenih zgrada, kao i uklanjanje opasnog azbestnog otpada, što radimo već četvrtu godinu. Iskustva sugrađana su izuzetno pozitivna, stanovi su mnogo topliji ,a postigli smo i željeni efekat da uljepšamo izgled grada. Oronule, surnorne fasade zamijenile su nove boje, što je samo jedan od naših pokušaja da pozitivno promijenimo sliku našeg grada. Veliki broj građana je iskazao interes za projekat i sa njegovom realizacijom nastavit ćemo i u narednom periodu.

Fuad Kasumović, 21.10.2021.

Početkom decembra 2021. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je u Zenici ozvaničen završetak projekta izgradnje nove toplane te je na taj način riješen problem sistema daljinskog zagrijavanja grada. Iz Gradske uprave dodali su da se radi o projektu vrijednom oko 53 miliona eura, koji je realizovan u partnerstvu kompanije ArcelorMittal Zenica, Grada Zenica, KPA Unicon i FinnFund iz Finske.

Kreditna sredstva u iznosu 41 milion eura obezbijeđena su od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a kredit je osiguran garancijom koju u potpunosti obezbjeđuje ArcelorMittal Grupa. Preostalih 12 miliona eura je obezbijeđeno direktnim ulaganjem partnera u zajedničkoj kompaniji. Omjer vlasničkih udjela u zajedničkoj kompaniji Toplana Zenica je 50% u korist ArcelorMittal, 20% u korist Grada Zenica i po 15% za finske partnere KPA Unicon i FinnFund.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 1.12.2021.

Iz Gradske uprave su dodali da su u sklopu toplane izgrađena tri kotla od 50 t/h, koji će koristiti plinove koji se generišu tokom tehnološkog procesa ArcelorMittala – koksni i visokopećni plin. Proizvedena energija koristit će se za tehnološke potrebe ArcelorMittala Zenica, obezbijeđenje grijanja gradu, kao i proizvodnju električne energije.

Toplana Zenica svečano je otvorena u drugoj polovini marta 2022. godine.

Izvor: Grad Zenica

Početkom 2022. godine iz Gradske uprave saopćeno je da su Gradu Zenica, nakon Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa kojeg je proveo Fond za zaštitu okoliša FBiH, odobrena sredstva za tri projekta ukupne vrijednosti 180.000 KM. Jedan od projekata na koji je Grad ostvario prava korištenja sredstava jeste “Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad” iznosom do 70.000 KM.

Sredstva su također odobrena za projekte “Pametna autobuska stajališta” (70.000 KM) i “Kanalizacija sliva potoka Mokušnice MZ Vražale” (40.000 KM).

Početkom februara 2022. godine Gradska uprava saopćila je da je JP Zenicagas d.o.o. dobilo rješenje o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju složene građevine za gasifikaciju Zenice – polietilenski distributivni gasovod koji će se graditi na području katastarskih općina Zenica III, Ričice, Crkvice, Zenica I, Zenica II, Podbrježje, Gradišće, Banlozi, Raspotočje, Janjići, Perin Han i Klopče, grad Zenica.

Tom prilikom, direktor preduzeća Sandin Rizvanović izjavio je da ovo rješenje predstavlja prvi i najvažniji korak u legalnoj izgradnji primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda na području cijele Zenice.

Projekat izgradnje ovog primarnog distributivnog gasovoda jedan je od većih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini. Ukupna dužina primarnog distributivnog polietilenskog gasovoda iznosi 39.423,44 m P> 8 bar. Postupak dobijanja Rješenja o urbanističkoj saglasnosti za cijeli grad Zenicu bio je izuzetno težak zadatak za preduzeće jer se radi o složenoj građevini koju je potrebno radi ispunjenja osnovnih uslova predviđenih Zakonom o prostornom uređenju i građenju ZDK i ispunjenje posebnih uslova za dobijanje navedenog Rješenja. (…) Preduzeće “Zenicagas” u narednim mjesecima će pristupiti i izgradnji primarnog distributivnog gasovoda na području Zenice, nakon ispunjenja svih zakonskih uslova za početak građevinskih i mašinskih radova. Dakle, jedan od najvažnijih zakonskih uslova dobijanje Rješenja o urbanističkoj saglasnosti za cijelu mrežu primarnog gasovoda, koji predstavlja jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu, Javno preduzeće “Zenicagas” je uspješno ispunilo”.

Sandin Rizvanović, 7.2.2022.

Polovinom februara 2022. godine iz Gradske uprave Zenica saopćeno je da je Grad od 2017. godine, kroz javne pozive za sufinansiranje projekata utopljavanja, realizovao projekte ugradnje termoizolacione fasade na 18 stambenih zgrada i projekte zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča na 47 objekata. Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, za realizaciju navedenih projekata iz budžeta Grada Zenica izdvojeno je 1.140.000 KM.

Javni pozivi su imali za cilj pružiti sistemsku podršku građanima u poboljšanju energetske efikasnosti stambenih zgrada, što je doprinijelo ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata te manjoj emisiji štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta zraka. Zahvaljujući realizaciji ovih projekata, konkretno termo-izolacionih fasada, Zenica je dobila novo ruho. Realizaciju ovakvih i sličnih projekata ćemo nastaviti i u narednim godinama.

Fuad Kasumović, 16.2.2022.

U drugoj polovini februara 2022. godine završena je implementacija projekta energetske efikasnosti u okviru kojeg su izvedeni radovi na izradi termoizolacione fasade i zamjene fasadne stolarije na objektu Technopark, u vlasništvu Grada Zenica, a koji se nalazi u Poslovnoj zoni Zenica 1.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 215.417,88 KM, pri čemu je Fond za zaštitu okoliša osigurao 100.000 KM, a ostatak sredstava osiguran je iz budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Polovinom maja 2022. godine gradonačelnik Kasumović održao je radni sastanak s predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Zenica te konsultantske firme IC-CES iz Austrije. Tema sastanka bila je mogućnost implementacije projekta modernizacije sistema daljinskog grijanja u Zenici.

Tom prilikom iz Gradske uprave Zenica saopćeno je da su pokrenute aktivnosti na izradi studije izvodljivosti u dijelu zamjene vrelovoda i toplovoda, zamjene podstanica, kao i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Iz Gradske uprave su dodali da je vrijednost projekta izrade studije izvodljivosti 350.000 eura te da će biti proveden u narednih 28 sedmica.

Građanima Zenice je poznato da smo riješili izvor grijanja. Izgrađena je najmodernija Toplana. Nažalost, vrelovod u gradu je iz šezdesetih, sedamdesetih godina koji stvara ogromne probleme u distribuciji grijanja. Zbog toga je naš naredni projekat usmjeren na zamjenu vrelovoda. Taj projekat planiramo realizovati u saradnji sa našim JP „Grijanje“ i uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Radi se o projektu vrijednosti cca 10 miliona eura, a implementacija bi ukoliko se sve aktivnosti završe planiranom dinamikom trebala početi u maju naredne godine. Cilj je da imamo stabilan izvor energije, kao i stabilnu distribuciju energije.

Fuad Kasumović, 13.5.2022.

Krajem maja 2022. godine iz Gradske uprave saopćeno je da je Javno preduzeće Zenicagas izvršilo nabavku idejnog i glavnog projekta sekundarne distributivne gasne mreže u okviru gasifikacije Grada Zenica – desna obala.

U saopćenju Gradske uprave navodi se da je ukupna dužina sekundarnog distributivnog gasovoda 117 kilometara te da je sekundarna gasna mreža podijeljena na devet reonsko-regulacionih stanica koje imaju mogućnost da zasebno jedinstveno funkcionišu.

Posebni efekti koji se očekuju od razvoja gasne mreže su smanjenje troškova za energente koji su manje konkurentni u odnosu na prirodni gas, eliminacija individualnih ložišta na ugalj, unapređenje zaštite okoline smanjenjem emisija zagađujućih materija i angažovanje privrednih kapaciteta na provedbi mjera prestrukturiranje potrošnje odnosno investicioni ciklus od procijenjenih 9.000.000,00 KM za infrastrukturne radove.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 30.5.2022.

Polovinom jula 2022. godine gradonačelnik Kasumović i direktor Javnog preduzeća Grijanje d.o.o. Zenica Vahdet Drino obišli su radove na izgradnji završne dionice novog magistralnog vrelovoda. Kako je saopćeno iz Gradske uprave, realizacijom ovog projekta obezbijedit će se spajanje novoizgrađenog vrelovoda na dionici GGM i objekta stare termoelektrane.

Iz Gradske uprave dodali su da je vrijednost ove investicije milion KM, a dužina cjevovoda je 240 km.

Polovinom jula 2022. godine započelo je i utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad Zenica. Kako se navodi u saopćenju Gradske uprave, projekat podrazumijeva provođenje mjera energetske efikasnosti, i to: zamjenu krova, ugradnju novih gromobranskih instalacija, termoizolaciju vanjskih zidova, zamjenu stolarije, zamjenu mašinskih instalacija, ugradnju termostatskih ventila, ugradnju kalorimetra te zamjenu postojeće unutrašnje rasvjete štednom LED rasvjetom.

Ukupna vrijednost projekta je 244.179 KM, a sufinansirao ga je Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 70.000 KM. Ostatak sredstava osiguran je u gradskom budžetu za 2022. godinu.

U augustu 2022. godine potpisano je 14 ugovora za zamjenu azbestnih krovova i pet ugovora za zamjenu stolarije na zajedničkim dijelovima zgrada, ukupne vrijednosti 235.351 KM. Tom prilikom gradonačelnik Kasumović najavio je da uskoro počinje i realizacija projekta zamjene kućnih ložišta za toplotne pumpe.

Polovinom septembra 2022. godine započeta je realizacija projekta “Unapređenje poslovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Zenica 1”. Kako je saopćeno iz Gradske uprave, projektom je planirano da se na principima energetske efikasnosti izvrši rekonstrukcija zgrade aneksa B – objekta Technoparka – i osigura 35 novih kancelarijskih, poslovnih prostora, namijenjenih poduzetnicima u oblastima IT, novih i inovativnih tehnologija.

Projekat je vrijedan 544.705,20 KM, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijeđena su iz vlastitih sredstava Grada Zenica te sredstava koja su Gradu odobrena od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 150.000,00 KM, a shodno Ugovoru o dodjeli sredstava u sklopu Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona“.

Saopćenje Gradske uprave Zenica, 16.9.2022.

Polovinom decembra 2022. započeta je građevinsko-mašinska izgradnja primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda u dužini od 2,8 kilometara. Iz Gradske uprave dodaju da radove izvodi firma “Fuel Boss”, a period izvođenja radova je od decembra 2022. do kraja juna 2023. godine.

Prema riječima direktora preduzeća Zenicagas, ovaj gasovod predstavlja prvu fazu izgradnje primarne distributivne gasne mreže u skladu s načelnim odobrenjem za građenje za složenu građevinu. Dodao je da načelno odobrenje predstavlja osnovni uslov za dalji postupak izgradnje primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda na području Zenice i samim tim garantuje gasifikaciju grada, koja je bila predviđena idejnim projektom gasifikacije Zenice iz decembra 2020. godine i Studijom izvodljivosti gasifikacije Zenice iz 2009. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!