Započeto

Sanacija kompleksa Starog grada u Gradačcu

Opštine: Gradačac

Sanacija kompleksa Starog grada u Gradačcu.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

U Budžetu za 2021. godinu za projektnu dokumentaciju za obnovu kule Zmaja od Bosne izdvojena su sredstva u iznosu od 149.915 KM, a za obnovu i zatitu kule Zmaja od Bosne izdvojeno je 725.000 KM.

Krajem oktobra 2021. godine javnosti je saopćeno da “u skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Gradonačelnik Grada Gradačac, objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga koji namjerava da provede”.
Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluga provodi se za nabavku dodatnih  i nepredviđenih usluga na izradi dodatne projektne dokumentacije za Stari Grad, po osnovnom Ugovoru o izradi tehničke dokumentacije, broj: 02-14-2545/19 zaključen dana 03.03.2020. godine i Glavnog/izvedbenog projekta sanacije bedema s fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapi kule u okviru kompleksa „Graditeljska cjelina Stari Grad u Gradačcu“, završen i predat investitoru dana 18.09.2020. godine.

S obzirom da se radi o dodatnim i nepredviđenim uslugama, koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat   i ugovor, ali koje su usljed nepredviđenih okolnosti postale neophodne za izvršenje usluge, te da se radi o uslugama  koje se ni tehnički ni ekonomski ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora, predmetna nabavka će se izvršiti primjenom člana 23. tačka b) i člana 21. Zakona o javnim nabavkama. Poziv za učešće će, u skladu sa članom 28. stav (1) Zakona, biti dostavljen samo izvršiocu usluge  sa kojim je zaključen osnovni ugovor i to: „AMBIJENT“ Arhitektonski atelje d.o.o. Tuzla.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!