Započeto

Sanacija kompleksa Starog grada u Gradačcu

Opštine: Gradačac

Sanacija kompleksa Starog grada u Gradačcu.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Krajem novembra 2022. godine iz Gradske uprave Grada Gradačac skrenuli su pažnju da, uprkos nizu dopisa i dopuna projektne dokumentacije koje je Grad uputio nadležnom federalnom ministarstvu, još uvijek nije stigao nikakav odgovor u vezi s dobijanjem potrebne građevinske dozvole za rekonstrukciju najugroženijih dijelova u kompleksu Starog grada u Gradačcu.

Foto: Grad Gradačac

U budžetu Grada Gradačac za 2021. godinu za projektnu dokumentaciju za obnovu kule Zmaja od Bosne izdvojena su sredstva od 149.915 KM, a za obnovu i zaštitu ove kule u budžetu za 2022. godinu izdvojeno je 725.000 KM.

Krajem oktobra 2021. godine javnosti je saopćeno da, u skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, gradonačelnik  Gradačca “objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga koje namjerava da provede”.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci usluga provodi se za nabavku dodatnih i nepredviđenih usluga na izradi dodatne projektne dokumentacije za Stari grad po osnovnom ugovoru o izradi tehničke dokumentacije, broj: 02-14-2545/19, koji je zaključen 3.3.2020. godine, i glavnog/izvedbenog projekta sanacije bedema s fortifikacijskim kulama u gornjem gradu, sahat-kule u starom dijelu grada i tri ulazne kapi-kule u okviru kompleksa “Graditeljska cjelina Stari grad u Gradačcu”, koji je završen i predat investitoru 18.9.2020. godine.

S obzirom na to da se radi o dodatnim i nepredviđenim uslugama, koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat i ugovor, ali koje su usljed nepredviđenih okolnosti postale neophodne za izvršenje usluge, te budući da je riječ o uslugama koje se ni tehnički ni ekonomski ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora, predmetna nabavka izvršit će se primjenom člana 23. tačka b) i člana 21. Zakona o javnim nabavkama. Poziv za učešće će, u skladu s članom 28. stav (1) Zakona, biti dostavljen samo izvršiocu usluge s kojim je zaključen osnovni ugovor, i to AMBIJENT arhitektonski atelje d.o.o. Tuzla.
“U proteklih nekoliko dana mediji su prenijeli vijest o urušavanju dijelova zidina u sklopu kompleksa ‘Stari grad’ u Gradačcu”, navedeno je 24.11.2022. godine na zvaničnoj stranici Grada Gradačac te je javnosti skrenuta pažnja da je kompleks Starog grada 2004. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. 

Kako je dalje navedeno, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, u vezi s tim, dužna osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Ministarstvo turizma i okoliša Vlade FBiH je 2018. godine osiguralo početna sredstva za dio radova na zaštiti kompleksa Starog grada.

Grad Gradačac kao jedinica lokalne samouprave je, svjesna važnosti ovog nacionalnog spomenika, u proteklom period poduzela niz aktivnosti i mjera kako bi se projekat “ Obnova i zaštita Husein Gradaščevića kule Zmaja od Bosne” bio uspješno implementiran. Te aktivnosti se uglavnom odnose na pripremu projektnog zadatka, odabir projektanta, izradu i reviziju projektne dokumentacije, neophodna ispitivanja i pribavljanje saglasnosti Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, kao osnovnih uslova za dobivanje građevinske dozvole od strane Federalnog  ministarstva prostornog uređenja.

Grad Gradačac, 24.11.2022. 

Iz Grada su dalje dodali da, uprkos nizu dopisa i dopuna projektne dokumentacije koju je Grad Gradačac uputio nadležnom federalnom ministarstvu (iako su neke dopune i mišljena tražena od Ministarstva bila nepotrebna kao saglasnost od Pravobranilaštva BiH, koje se izjasnilo kao nenadležno ), još uvijek nije stigao nikakav odgovor u vezi s dobijanjem potrebne građevinske dozvole za rekonstrukciju najugroženijih dijelova u kompleksu Starog grada. 

Bez iste, nije moguće pristupiti raspisivanju tendera za izbor izvođača za sanaciju najugroženijih dijelova ovog nacionalnog spomenika. Ovim putem Grad Gradačac apeluje na Federalno ministarstvo prostornog uređenja  da ubrza proces donošenja Građevinske dozvole i samim tim deblokira cjelokupni proces implementacije projekta. Napominjemo da Grad Gradačac od 2018. godine ima osigurana sredstva u budžetu Grada za sanaciju dijela zidina u sklopu kompleksa “Stari grad” u Gradačcu a stanje i kontrolu istih uredno vrši Ministarstvo turizma i okoliša Vlade FBiH.”

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!