U progresu

Ubrzani rad na razvoju infrastrukture

Opštine: Banovići

Zaostatak u razvoju infrastrukture Opštine Banovići nadoknaditi ubrzanim radom svake godine.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Krajem februara 2021. godine, od strane Tima za izradu Programa javnih investicija i upućen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, usvojen je Program javnih investicija (PJI) Općine Banovići za period 2021-2023. godine.

Kako je tada navedeno, Program obuhvata preko stotinu odobrenih projekata, koji će u skladu sa programskom orijentacijom, prioritetima i finansijskim mogućnostima biti implementirani na području cijele općine, te je za kapitalne projekte u ovoj godini izdvojeno skoro 2,5 miliona KM.

Riječ je o projektima iz oblasti uređenja putne i komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanja, izgradnje infrastrukture za potrebe sportskih, kulturnih, obrazovanih i zdravstvenih ustanova, ali i za sve druge potrebe kojima će se unaprijediti kvalitet života građana Banovića.

Općina Banovići, 25.2.2021.

Dva dana kasnije, na svojoj 4. sjednici, Opštinsko vijeća Banovića usvojilo je Program javnih investicija (PJI) Općine Banovići za period 2021-2023. godine.

Asfaltiranjem dionice puta Ćatići-Bare u Mjesnoj zajednici Brezovača, krajem septembra 2021. godine, realizovana je ukupno šesta investicija u obnovu putne infrastrukture na području općine Banovići u isto toliko mjesnih zajednica, a ukupna vrijednost investicije je oko 200.000 KM. Ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica prioriteti su kojima se rukovodi Općina Banovići, izjavio je tom s tim u vezi načelnik Gutić, te najavio nastavak aktivnosti u tom smislu za narednu godinu. 

Kada je o navedenim projektima u 2021. godini riječ, putem zvanične stranice Općine Banovići javnost je obaviještena da su, pored završenog asfaltiranja dionice puta Ćatići-Bare dugoj 1.018 metara, do sada okončani i projekti Seona-Orahovica, Čolići-MZ Omazići, Grabik-MZ Grivice, Hrvati 1-MZ Repnik i Mušići-MZ Podgorje.  Pored šest navedenih dionica, asfaltirana su i dva parking prostora u gradu, iza zgrade Biroa za zapošljavanje i zgrade Trgovačka, u ulici Litva. Za projekte uređenja putne infrastrukture općina Banovići je u Budžetu za 2021. godinu planirala oko milion i 300 hiljada maraka.

Pored otklanjanja kvarova i zamjene rasvjetnih tijela gdje to nalažu potrebe, u okviru redovnog održavanja, na teritoriji općine Banovići vršilo se i proširenje ulične rasvjete u skladu sa mogućnostima. Tako je početkom juna 2021. godine u toku bilo održavanje i proširenje ulične rasvjete u mjesnoj zajednici Tulovići koje će doprinijeti ukupnom poboljšanju uslova života mještana ali i većoj sigurnosti učesnika u saobraćaju.

Kako je tada rečeno, aktivnosti su u narednim danima nastavljene i u drugim mjesnim zajednicama kao što su Omazići, Grivice i Banovići Selo.

Javna rasvjeta poboljšana je u prethodnom periodu u gradskom području, gdje je izvršeno postavljanje reflektora na sportskom poligonu u Kulama. U narednom periodu, odnosno nakon završetka poslova na čišćenju i uređenju, planirano je izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na Vidikovcu.

Općina Banovići, 1.6.2021.

Nakon što je općinski načelnik dr. Bego Gutić, kako je navedeno 28.5.2021. godine, zajedno sa saradnicima i predstavnicima JP “Komunalno” d.o.o. Banovići donio odluku da se krene u realizaciju projekta uređenja Vidikovca, radovi su krajem maja zvanično i počeli u okviru kojih su radnici JP “Komunalno” pristupili čišćenju, uređenju krošnji drveća i krčenju putnog pojasa. 

Kako su naveli iz Komunalnog, čišćenje i krčenje bi moglo biti završeno već naredne sedmice, nakon čega će se pristupiti i postavljanju klupa te uređenju javne rasvjete. Ove aktivnosti već ranije su najavljene iz organa uprave u skladu sa kojima se i provode aktivnosti na terenu. Sredstva za implementaciju ovog projekta osigurana su iz općinskog budžeta, a aktivnosti na uređenju dodatne infrastrukture na Vidikovcu fazno će se provoditi u narednom periodu.

Općina Banovići, 28.5.2021. 

Od strane nadležne općinska službe, početkom septembra 2021. godine postavljene su dvije nove autobuske nadstrešnice u gradskom području, a radi se o autobuskim nadstrešnicama na lokacijama preko puta zgrade Općine i pored JZU “Dom zdravlja” Banovići.

Kako je još navedeno na zvaničnoj stranici Općine Banovići, u sklopu ovog projekta postavljene su i klupe.

Svečano otvorenje nove multimedijalne sale u prostorijama Zgrade kulture, umjetnosti i infomrisanja (BKC), upriličeno je 20.08.2021. godine. Nova multimedijalna sala opremljena je opremom za održavaje kulturnih manifestacija, održavanje sastanaka, konferencija, prezentacija, može koristiti i za održavanje sjednica, a sredstva za opremanje multimedijalne sale u iznosu od 15 hiljada konvertibilnih maraka obezbjeđena su iz općinskog budžeta.

Nismo imali adekvatan prostor sa multimedijalnom opremom za potrebe različitih kulturnih događaja, te će ova multimedijalna sala značajno doprinijeti poboljšanju uslova za provođenje kulturnih aktivnosti koje provodi Biblioteka ali i druge javne institucije sa područja naše općine kojima će ista biti na raspolaganju.

Bego Gutić, 18.8.2021. 

Kako je 4.8.2021. godine navedeno na zvaničnoj stranici Općine Banovići, načelnik ove lokalne zajednice Bego Gutić odobrio je izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Općine za 2021. godinu za dovršetak izgradnje novog objekta Osnovne škole u „Banovići Selu“ s ciljem pomoći obrazovanju iako ovaj sektor nije u nadležnosti lokalne zajednice.

Odobreno je 40 hiljada konvertibilnih maraka koja će biti isplaćena sa stavke „Transfer za obrazovanje“, a Gutić je tom prilikom istakao da se mora nastaviti zajedno raditi na obezbjeđenju boljih uslova života naših građana:

Iz JU OŠ Banovići Selo obratili su nam se zahtjevom za donaciju budžetskih sredstava neophodnih za provođenje završnih građevinskih radova, obezbjeđenje komunalnih i drugih priključaka te provođenje neophodnih procedura, te smo u skladu sa našim mogućnostima osigurali 40 hiljada konveritibilnih maraka. Ono što moram naglasiti jeste da oblast obrazovanja nije u nadležnosti lokalne zajednice ali da moramo svi zajedno raditi na obezbjeđenju boljih uslova života naših građana, te da se zajedno moramo potruditi i da sektor obrazovanja, u ovom slučaju izgradnja novog školskog objekta, bude završena do početka nove školske godine, kako bi naša djeca mogla nastaviti obrazovanje u adekvatnim uslovima.

Bego Gutić, 4.8.2021. 

U proces izgradnje novog objekta Osnovne škole „Banovići Selo“ krenulo se nakon eksproprijacije rudarskog zemljišta od strane Rudnika mrkog uglja “Banovići“ čije se eksploatacione polje nalazi stotinjak metara od objekta. Novi školski objekat, rečeno je još, gradi se na mnogo boljoj lokaciji, u sredini naseljenog mjesta Selo II u mjesnoj zajednici Banovići Selo, što je sigurnije za buduće generacije osnovaca iz Banovići Sela i Pribitkovića, koji bi trebali novu školsku godinu započeti u novom objektu ukoliko se obezbijedi potrebna nedostajuća finansijska sredstva za dovršetak izgradnje objekta.

Početkom novembra 2021. godine počela je i izgradnja objekta za društvene djelatnosti Medžlisa Islamske zajednice Banovići. 

Radi se o poslovnoj zgradi sa obdaništem, koja se gradi u sklopu Islamskog centra. Vrijednost projekta je oko 168 hiljada konvertibilnih maraka, od čega je općina Banovići osigurala 50 hiljada, a ostatak sredstava Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Radove izvode: Konzorcij „HUNES“ d.o.o. Žepče i „GRAĐEVINAR“ d.o.o. Travnik, dok je nadzorni organ „SMAJIĆ-INŽENJERING“ d.o.o. Goražde. Vrijeme izgradnje je oktobar/novembar 2021. godine.

Općina Banovići, 5.11.2021. 

Pored navedenog, iz kabineta načelnika Bege Gutića za Istinomjre je potvrđeno da je okončana i izgradnja potpornih zidova u naseljima Hrvati, Banović Selo i Mrgan u MZ Brezovača, zatim proširen poligon u MZ Stražbenica, te uređen plato ispred džamije u MZ Brezovača.


I u drugoj godini mandata načelnika Bege Gutića, nastavljene su aktivnosti na razvoju infrastrukture.

To se prvenstveno odnosi na sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta u Općini Banovići, ali i druge projekte. 

Početkom januara 2022. godine, u JU “Sportsko-kulturni centar” Banovići vršeni su radovi na zamjeni stolarije. Vrijednost započetih radova bila je 65 hiljada KM bez PDV-a, a Općina je izdvojila 20 hiljada KM, dok je ostatak izdovjila ustanova iz vlastitih prihoda. 

Iz Općine je u aprilu 2022. saopćeno da je načelnik Bego Gutić potpisao ugovore o implementaciji dva važna projekta u užem gradskom području, a riječ je o sanaciji stepeništa i izgradnji pješačke staze koje vode prema JU “Dječje obdanište” Banovići. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 122 hiljade KM, a iz Općine su dodali da će sredstva biti osigurana iz općinskog budžeta. 

Radovi na izgradnji pješačke staze pored Dječijeg obdaništa započeli su polovinom maja 2022. godine, a radove su izvodili radnici firme GPP “Banovići” d.o.o. Banovići. Projekat izgradnje pješačke staze i stepeništa, kao i postavljanje ograde i rasvjete, okončan je početkom augusta 2022 godine. 

Izgradnjom pješačke staze i stepeništa pored dječijeg obdaništa osigurana je bolja povezanost donjeg i gornjeg dijela grada. Nešto ranije sanirano je stepenište koje povezuje ulicu Alije Izetbegovića sa ulicom Patriotske lige – isto pored obdaništa. 

Saopćenje Općine Banovići, 3.8.2022.

Krajem marta 2022. godine otvoren je park između Doma zdravlja i zgrade “Samačka” u Banovićima. Park su uredili volonteri Udruženja mladih “BaUM”, a projekat je realiziran uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice i Općine Banovići.

U aprilu 2022. godine završeni su radovi na proširenju javne rasvjete u naseljima Hrvati i Ramići, u mjesnim zajednicama Repnik i Banovići Selo. U Hrvatima je postavljeno novih 12 svjetiljki na postojeće stubove, u dužini od 512 metara. U Ramićima 4 nova stuba i 4 svjetiljke, na liniji dugoj 250 metara. Radovi su finansirani iz budžeta Općine.

Krajem septembra 2022. godine asfaltirana je dionica puta “Hrvati-Lanište” u MZ Repnik, ukupne dužine 500 metara. Radovi su koštali 80.000 KM i finansirani su iz budžeta Općine.

Općina Banovići i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK potpisali su krajem jula 2022. ugovore o sufinansiranju dva projekta u ukupnoj vrijednosti od 412 hiljada KM, a riječ je o projektima „Izgradnja energetski efikasne rasvjete u ulici Branilaca Banovića i ulici Armije BiH – prvi dio od kružnog toka (kod sportske dvorane) do pružnog prelaza prema B.P.E Petrol Banovići“ i „Rekonstrukcija toplovodne mreže, dionica Toplana – Sportsko-kulturni centar Banovići“. Projekat izgradnje energetski efikasne rasvjete Ministarstvo će sufinansirati sa 82 hiljade i 500 maraka, dok će za projekat toplifikacije osigurati 330 hiljada KM. Ukupna vrijednost projekta „Izgradnja energetski efikasne rasvjete u ulici Branilaca Banovića i ulici Armije BiH – prvi dio“ je 110 hiljada, a projekta „Rekonstrukcija toplovodne mreže, dionica Toplana – Sportsko-kulturni centar“ oko 400 hiljada maraka.

U septembru 2022. godine završena je sanacija vatrogasnog doma PVJ Banovići. Na objektu je zamijenjena stolarija, saniran je krov i urađena je termofasada. Vrijednost radova iznosila je 54.000 KM i finansirani su iz Budžeta Općine.

U augustu 2022. godine iz Općine je saopćeno kako se realiziraju “manje intervencije” po mjesnim zajednicama na zahtjev građana. One podrazumijevaju ograđivanje sportskih poligona u MZ Brezovača, Omazići i Stražbenica, sanaciju drvenog mosta u naselju Podostrić, i izgradnju potpornog zida i sanaciju cjevastog propusta u naselju Odžak. 

U oktobru 2022. godine završena su radovi na izgradnji sportskog poligona u naselju Nasubašići – MZ Repnik. Radovi su koštali 25 hiljada konvertibilnih maraka i finansirani su iz budžeta Općine. Projekat su realizirali radnici firme „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok. Poligon je izgrađen na rudničkoj zemlji i dimenzija je 29 x 19 metara.

Krajem septembra 2022. godine predstavnici Rudnika mrkog uglja Banovići i Općine Banovići najavili su izgradnju sportskog poligona u naslju Odžak. Sredstva su obezbijeđena u općinskom budžetu, a najavljeno je da će projekat biti realiziran do kraja godine. Tada je urađen i projekat rasvjete za ovo naselje koji će se implementirati u narednoj godini.

Početkom decembra 2022. postavljene su dvjie nove nadstrešice na autobuskim stajalištima u MZ Oskova, a njihova izgradnja finansirana je iz budžeta Općine. Radovi su koštali 14 hiljada KM. 

Solarna elektrana

Početkom 2022. godine, iz Općine Banovići saopćeno je da bi Banovići uskoro mogli dobiti prvu solarnu elektranu koja bi se gradila na lokalitetu Selo II – MZ Banovići selo, na prostoru površine 100 hiljada kvadratnih metara. Riječ je o projektu preduzeća “Elektroprivreda BiH” d.o.o. Sarajevo. Na sastanku održanom početkom 2022. godine obje strane su iskazale zainteresiranost za imolementaciju projekta.

Krajem jula 2022. godine Općina je obavijestila javnost da su usaglašeni svi detalji oko realizacije projekta “Izgradnja fotonaponske stanice (solarne elektrane) u Banovićima”. Tada su Općina i Elektroprivreda BiH dogovorili visinu zakupa zemljišta i vremenski period zakupa, te su utvrđeni i rokovi daljnjih aktivnosti na ovom projektu. Iz Općine je tom prilikom saopćeno i da bi racdovi na izgradnji trebali početi tokom 2022. godine i trebali bi trajati 18 mjeseci. 

Općina Banovići i JP Elektroprivreda BiH potpisali su u septembru 2022. godine Ugovor o saradnji i zakupu zemljišta u svrhu izgradnje “FNE Banovići Selo”. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je oko 15 miliona KM. 

Općina Banovići je sa svoje strane osigurala parcelu odnosno zemljište (100.050 m2), izvršila usklađivanje prostorno-planske dokumentacije i izdala urbanističku suglasnost za projekat. JP „Elektroprivreda BiH“ pripremilo je javni poziv za izgradnju koji će, kako je najavljeno, biti objavljen početkom naredne sedmice. Predviđeno je da izgradnja traje 15 mjeseci.

Saopćenje Općine Banovići, 3.11.2022.

Sanacija lokalnih puteva

Krajem februara 2022. godine završeni su radovi na asfaltiranju 230 metara lokalnog puta Gnječkovac – MZ Tulovići. Kako se navodi u saopćenju Općine Banovići, radovi su koštali oko 50.000 KM i izvodili su ih radnici firme “Rial-Šped” d.o.o. Doboj Istok. Riječ je o zajedničkom proektu Općine Banovići i Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta TK”, a asfaltiranjem pomenutog puta “riješen je problem prilaza područnoj školi u Tulovićima star skoro tri decenije”.

Ovo je nešto što smo mi obećali prošle godine mještanima Mjesne zajednice Tulovići  – rješavanje jednog dugogodišnjeg problema, a to je asfaltiranje dionice koja vodi sa regionalnog puta prema osnovnoj školi u Gnječkovcu. Na ovaj način učenici škole, zaposlenici  dobili su jedan kvalitetan pristupni put.

Bego Gutić, 25.2.2022.

U Tulovićima je 30.3.2022. završeno i asfaltiranje putne dionice dužine 120 metara u naselju Delići – MZ Tulovići, a za šta je iz Budžeta Općine izdvojeno 21 hiljada KM.

Krajem augusta 2022. godine u MZ Tulovići asfaltirano je i oko 500 metara puta. Riječ je o dvije dionice u naselju Draganja duge 230 i 260 metara. Iz općinskog budžeta je za ovaj projekat izdvojeno 79 hiljada KM, a radove na obje dionice obavili su radnici firme “Rial-Šped” d.o.o. Doboj Istok. 

U naselju Mrljevići, koje pripada MZ Repnik, krajem aprila 2022. godine završeno su radovi na rekonstrukciji i uređenju putne dionice Idrizovići. Asfaltirano je 400 metara lokalnog puta za šta je iz Budžeta Općine izdvojeno oko 80 hiljada KM. U maju 2022. godine, u MZ Repnik su završeni radovi na asfaltiranju putne dionice dužine 350 metara lokalnog makadamskog puta u ulici Radnička II, a općina je za ovaj projekat izdvojila 91 hiljadu KM. U septembru 2022. godine iz Općine su najavljena i tri nova projekta u MZ Repnik koji će biti realizirani u podružnici Nasubašići. Riječ je o uređenju dvije preostale putne dionice i izgradnji sportskog poligona. 

U junu 2022. godine asfaltirana je dionica “Stare kuće – Husanovići” u mjesnoj zajednici Omazići. Pomenuta dionica je duga 675 metara, a njenu sanaciju Općina je izdovjila oko 143 hiljade KM. U istom mjesecu u MZ Grivice asfaltirana je dionica “Centar” dužine 300 KM te je uređen plato ispred mekteba, za što je ukupno izdvojeno oko 55 hiljada KM. U drugoj polovini juna, u mjesnoj zajednici Podgorje asfaltiran je putna dionica “Mušići III” dužine 150 metara i dionica “Savići” dužine 80 metara, a za oba projekta općina je izdvojila oko 41.000 KM. I u mjesnoj zajednici Pribitkovići 25. juna 2022 završeno je asfaltiranje dionice duge oko 210 metara (cca 35.000 KM). U naselju Levići (MZ Ba Banovići selo) asfaltirana je dionica dužine oko 250 metara, za šta je Općina izdvojila 42.000 KM. 

Početkom jula 2022. godine Općina Banovići u JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ potpisali su sporazum o relizacii projekata: „Rehabilitacija i sanacija ceste Oskova – Beširovići, MZ Omazići“ i „Rehabilitacija i sanacija ceste – dionica Čubrić, MZ Podgorje“. Sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurala je Vlada TK, i to u ukupnom iznosu od 215 hiljada konvertibilnih maraka. Također, tada je iz Općine saopćeno i da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osiguralo je 200 hiljada konvertibilnih maraka za sufinansiranje dva projekta iz oblasti uređenja lokalne putne mreže na području općine Banovići. Radi se o projektima: „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta, dionica Karahodžići – I faza“, za šta će se izdvojiti 118 hiljada maraka i „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u MZ Treštenica (dionica krak I i II), za šta je osiguran iznos od 82 hiljade KM.

U julu su nastavljene aktivnosti na uređenju lokalnih puteva. Jedan o njih je i onaj u naselju Mušići (MZ Podgorje), gdje je asfaltirano oko 150 metara puta za šta je Općina izdvojila oko 55 hiljada KM. U mjesnoj zajednici Treštenica, u julu 2022. godine, završen je projekat asfaltiranja dionice pute od škole prema džamiji dužine 250 metara, a vrijednost radova bila je 49 hiljada KM. U ovoj mjesnoj zajednici asfaltiran je i put prema izletištu “Srnica” u dužini od 380 metara koji su koštali 60 hiljada KM. Vrijedi istaći da je Općina izdvojila i dodatnih 5.000 KM za uređenje samog izletišta i izgradnju prateće infrastrukture. Oba projekta su finansirana od strane Općine Banovići i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Krajem augusta 2022. godine asfaltirano je 550 metara puta na dionici “Banoviči Selo – Pribitkovići”. Ova dionicia prethodno je prekinuta uslijed aktivnosti Rudnika mrkog uglja “Banovići”, i njeno uređenje, vrijednosti 167 hiljada KM, finansirano je od strane Rudnika.

Krajem augusta 2022. također je završeno asfaltiranje dionice “Karahodžići – I faza” u MZ Pribitkovići dužine 510 metara. Projekat je koštao 118 hiljada KM, a sufinansiran je od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Početkom septembra 2022, u mjesnoj zajednici Grad III asfaltirana je dionica u naselju Brezici dužine 170 metara, za šta je Općina izdvojila 27.000 KM. U septembru 2022. asfaltirana je i dionica puta od podružnice Beširovići do Oskove dužine 760 metara. Cijena radova iznosila je 144 hiljade KM, a sredstva je osigurala Direkcija regionalnih cesta TK. U drugoj polovini septembra završeno je asfaltiranje dionice “Čubrić II” u MZ Podgorje dužine 250 metara i vrijednosti 71.000 KM, što je također finansirala Direkcija regionalnih cesta TK.

Krajem septembra asfaltirano je 270 metara puta u Bećićima, MZ Repnik. Cijena radova iznosila je 45 hiljada KM, a sredstva su izdvojena iz budžeta Općine Banovići.

Kako je iz Općine saopćeno krajem septembra 2022, uklonjen je dotrajali trotoar ispred Osnovne škole Treštenica te je proširen i izbetoniran plato površine 45 kvadratnih metara. Radovi su koštali 2.000 KM i finansirani su od strane Općine. Pored navedenog, općina Banovići je za potrebe područne škole u Tulovićima osigurala i materijal za sanaciju djela vodovodne mreže koja je prekinuta aktiviranjem klizišta, a kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje škole. Za ovu namjenu izdvojeno je 1.000 KM.

U novembru 2022. godine završeni su radovi na izgradnji 16 parking mijesta pored JU “Dječije obdanište” Banovići. Također, proširen je izlaz na magistralnu cestu. Radovi su koštali 83 hiljade KM, a finansirali su ih Općina Banovići i Vlada Federacije BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!