U progresu

Programi socijalne pomoći zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama

Opštine: Centar Sarajevo

Programi socijalne pomoći biće zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama;

Obrazloženje

U toku prve dvije godine mandata vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Općina Centar je u 2021. godini, kao i u prvom tromjesečju 2022. godine, nastavila s pružanjem pomoći najugroženijim kategorijama. Ovo se prvenstveno odnosi na porodilje, učenike/ce, stariju populaciju, osobe s invaliditetom i druge kategorije.

Općina Centar je tokom prošle godine kontinuirano pružala novčanu podršku porodiljama. Tako su porodilje koje su postale majke prvi put dobile po 200 KM, one koje su rodile drugo dijete 300 KM i 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta. Prema posljednjem Pregledu realizacije budžeta za 2021. godinu, za ovaj program je do 1.12.2021. izdvojeno 100.300 KM. 

Također, Općina je kontinuirano provodila program pomoći za penzionere/ke kroz participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Ovaj program je obuhvatao najugroženije osobe iz ove kategorije, koje su svaki mjesec dobijale po 50 KM. U posljednjem Pregledu realizacije budžeta navedeno je da je za ovaj program do 1.12.2021. bilo izdvojeno 267.500 KM.

U 2021. godini, Općina Centar realizirala je i projekat “Pomoć u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo”, za koji su u budžetu predviđena sredstva u iznosu od 60.000 KM.

U junu iste godine, Općina je izdvojila dodatnih 30.000 maraka za pomoć u radu javnih kuhinja. Narodnoj kuhinji Stari Grad izdvojeno je 10.000 maraka, a po 5.000 maraka humanitarnoj organizaciji Merhamet, humanitarnoj karitativnoj organizaciji Franjevačke provincije Bosne srebrene Kruh svetog Ante, humanitarnoj pastoralnoj organizaciji Caritas i srpskom humanitarnom udruženju Dobrotvor.

Humanitarna organizacija Hilfswerk International, u okviru projekta „Hilfswerk Kuća podrške – Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini“, pokrenula je u junu 2021. rad ustanove socijalne zaštite “Hilfswerk Kuća podrške“. Cilj projekta je da obučeni njegovatelji/ice obezbijede mobilnu njegu za starija i iznemogla lica. Općina Centar Sarajevo podržala je projekat kroz dodjelu kancelarijskog prostora za sjedište „Hilfswerk Kuće podrške“ i izraženu volju za subvencioniranjem troškova dnevne njege za nekoliko najugroženijih stanovnika/ca ove općine.

Izvor: Općina Centar

Početkom jula 2021, Općina Centar je objavila javni poziv za uslugu besplatne dostave lijekova građanima/kama općine Centar Sarajevo, koji zbog pandemije Covid-19, iz zdravstvenih i drugih razloga, nisu u mogućnosti lično preuzimati i podizati redovnu terapiju. Putem projekta, Općina Centar, u saradnji sa firmom eMedical, omogućila je starijim građanima/kama i hroničnim bolesnicima/ama besplatnu dostavu lijekova na njihovu adresu. Prethodno je Općina započela s podjelom paketa za najugroženije penzionere/ke, članove/ice Udruženja penzionera. Općina je u više navrata dijelila pakete najugroženijim penzionerima/kama [1, 2, 3].

Budžetom Općine Centar za 2021. godinu bilo je predviđeno 30.000 KM za prevoz učenika/ca s poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Budžetom Općine za 2022. godinu, za ovu namjenu predviđeno je 35.000 KM. Sredstva za ovu namjenu bit će uplaćena za period februar – juni školske 2021/2022. godine. Iz Općine su istakli da ovu naknadu mogu koristiti učenici/e koji koriste javni linijski prevoz, ali i oni/e koji za dolazak ili odlazak iz škole koriste putnički automobil. Dodali su da se prevoz učenika/ca starosti od šest do 16 godina realizuje na osnovu sporazuma o zajedničkoj saradnji između Općine Centar i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Općina Centar je početkom februara 2022. godine osigurala “novi vid pomoći korisnicima socijalne zaštite”. Tom prilikom, objavljen je javni poziv za dodjelu novčane pomoći starijim osobama sa prebivalištem u općini Centar. Iz Općine su naglasili da je javni poziv trajnog karaktera te da građani/ke svoje zahtjeve mogu predavati tokom cijele kalendarske godine, “do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu za ovu godinu”. Spomenuto se odnosi na stalne novčane pomoći za penzionere/ke u stanju socijalne potrebe, stalne novčane pomoći za lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina i bez primanja, jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima/kama i licima starijim od 60 godina bez primanja te novčane pomoći za troškove kućne njege.

Pomoć korisnicima kućne njege za starije osobe je novi vid finansijske podrške socijalnim kategorijama. Za ovu namjenu je u ovogodišnjem općinskom budžetu obezbijeđen iznos od 10.000 KM, dok ukupna budžetska sredstva planirana za podršku starijim licima za 2022. godinu iznose 370.000 KM. Maksimalan iznos novčane pomoći za troškove kućne njege iznosi do 1.000 KM po podnosiocu zahtjeva u jednoj kalendarskoj godini.

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, 3.2.2022.

Polovinom februara 2022. godine objavljen je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila osobama s invaliditetom. Iz Općine su istakli da je ovaj javni poziv trajnog karaktera te da se svi zainteresirani korisnici/e mogu prijaviti tokom cijele kalendarske godine.

Također, Općina je u februaru 2022. objavila stalni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić istakla je da su iznosi jednokratnih pomoći licima u stanju socijalne potrebe uvećani u odnosu na prošlu godinu. S tim u vezi, minimalna jednokratna pomoć povećana je sa 200 na 300 KM, dok je maksimalna povećana sa 700 na 1.000 KM.

Općina je objavila i javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata. Pravo na ovu pomoć imaju osobe čija primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plate ostvarene u Federaciji BiH, kao i osobe koje stanuju u legalno izgrađenim individualnim stambenim objektima neuslovnim za stanovanje.

Početkom marta 2022. godine objavljen je stalni javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i jednokratnu novčanu pomoć porodiljama. U ovu svrhu, Općina je u budžetu za 2022. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 160.000 KM.

U martu 2022. godine, Općina Centar dodijelila je stan Senadu Veliću, sinu šehida i dobitnika Zlatnog ljiljana Nesiba Velića. Velić je kandidat za transplantaciju srca i nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji. Također, stan na privremeno rješenje dodijeljen je i demobilisanom borcu Elviru Gluhiću. Tom prilikom, načelnik Mandić ustvrdio je da je to minimum što Općina Centar može uraditi. Općina je također platila privremeni smještaj Mustafi Pehilju, čiji je dom uništen u požaru. Saopćeno je da će Općina pomoći i pri sanaciji štete.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!