U progresu

Programi socijalne pomoći zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama

Opštine: Centar Sarajevo

Programi socijalne pomoći biće zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama.

Obrazloženje

U toku prve dvije godine mandata vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Tokom prve tri godine mandata načelnika Srđana Mandića, Općina Centar je kontiunirano provodila aktivnosti s ciljem pružanja pomoći najugroženijim kategorijama. Ovo se prvenstveno odnosi na porodilje, stariju populaciju, osobe s invaliditetom i druge kategorije.

 

U novembru 2023. godine u Općini Centar Sarajevo održana je prezentacija „Vodiča za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite u lokalnoj zajednici“. Kako je prilikom prezentacije rekao načelnik Općine Centar Srđan Mandić putem ovog vodiča građani će imati uvid u prava i usluge koje mogu ostvariti u svojoj lokalnoj zajednici iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite.

Općina Centar je početkom februara 2022. godine osigurala “novi vid pomoći korisnicima socijalne zaštite”. Tom prilikom, objavljen je javni poziv za dodjelu novčane pomoći starijim osobama sa prebivalištem u općini Centar. Iz Općine su naglasili da je javni poziv trajnog karaktera te da građani/ke svoje zahtjeve mogu predavati tokom cijele kalendarske godine, “do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu za ovu godinu”. Spomenuto se odnosi na stalne novčane pomoći za penzionere/ke u stanju socijalne potrebe, stalne novčane pomoći za lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina i bez primanja, jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima/kama i licima starijim od 60 godina bez primanja te novčane pomoći za troškove kućne njege.

Polovinom februara 2022. godine objavljen je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila osobama s invaliditetom. Iz Općine su istakli da je ovaj javni poziv trajnog karaktera te da se svi zainteresirani korisnici/e mogu prijaviti tokom cijele kalendarske godine.

Također, Općina je u februaru 2022. objavila stalni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić istakla je da su iznosi jednokratnih pomoći licima u stanju socijalne potrebe uvećani u odnosu na prošlu godinu. S tim u vezi, minimalna jednokratna pomoć povećana je sa 200 na 300 KM, dok je maksimalna povećana sa 700 na 1.000 KM.

Općina je objavila i javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata. Pravo na ovu pomoć imaju osobe čija primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plate ostvarene u Federaciji BiH, kao i osobe koje stanuju u legalno izgrađenim individualnim stambenim objektima neuslovnim za stanovanje.

Općina Centar obavijestila je javnost u martu 2022. godine da su povećana sredstva za stalnu socijalnu pomoć licima preko 60 godina starosti bez primanja. Dodali su da iznos od 50 maraka, koji je definisan 2010. godine kada je započeo projekat Pomoć za kupovinu hljeba i mlijeka, nikada ranije nije povećan i da će od aprila iznositi 70 KM.

U Budžetu Općine Centar za 2022. godinu, za stavku Participacija za nabavku hljeba i mlijeka predviđeno je 300.000 KM. U Nacrtu Budžeta za 2023. godinu za istu stavku predviđeno je 360.000 KM. 

Općina Centar je tokom 2021, godine kontinuirano pružala novčanu podršku porodiljama. Tako su porodilje koje su postale majke prvi put dobile po 200 KM, one koje su rodile drugo dijete 300 KM i 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta. Općina je i tokom 2022. godine redovno isplaćivala jednokratnu pomoć za porodilje [1, 2, 3, 4]. Za ovu namjenu je u Budžetu za 2022. godinu predviđeno 120.000 KM, a isti iznos predviđen je i Budžetom za 2023. godinu.

Početkom marta 2022. godine objavljen je stalni javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje. U ovu svrhu, Općina je u Budžetu za 2022. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 52.000 KM, dok u Budžetu za 2023. godinu u tu svrhu izdvojeno 65.000 KM.

Osim ovih aktivnosti Općina vcentar provodila je i brojne druge aktivnosti kao što su dodjele sredstava pomoći javnim kuhinjama, dodjele školskog pribora učenicima, ali i druge.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!