U progresu

Programi socijalne pomoći zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama

Opštine: Centar Sarajevo

Programi socijalne pomoći biće zasnovani na stvarnim korisničkim potrebama;

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Tokom prve dvije godine mandata načelnika Srđana Mandića, Općina Centar je kontiunirano provodila aktivnosti s ciljem pružanja pomoći najugroženijim kategorijama. Ovo se prvenstveno odnosi na porodilje, učenike/ce, stariju populaciju, osobe s invaliditetom i druge kategorije.

Općina Centar je tokom 2021, godine kontinuirano pružala novčanu podršku porodiljama. Tako su porodilje koje su postale majke prvi put dobile po 200 KM, one koje su rodile drugo dijete 300 KM i 400 KM po osnovu rođenja trećeg i svakog narednog djeteta. Prema posljednjem Pregledu realizacije budžeta za 2021. godinu, za ovaj program je do 1.12.2021. izdvojeno 100.300 KM. 

Također, Općina je kontinuirano provodila program pomoći za penzionere/ke kroz participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Ovaj program je obuhvatao najugroženije osobe iz ove kategorije, koje su svaki mjesec dobijale po 50 KM. U posljednjem Pregledu realizacije budžeta navedeno je da je za ovaj program do 1.12.2021. bilo izdvojeno 267.500 KM.

U 2021. godini, Općina Centar realizirala je i projekat “Pomoć u plaćanju užine učenicima osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo”, za koji su u budžetu predviđena sredstva u iznosu od 60.000 KM.

U junu iste godine, Općina je izdvojila dodatnih 30.000 maraka za pomoć u radu javnih kuhinja. Narodnoj kuhinji Stari Grad izdvojeno je 10.000 maraka, a po 5.000 maraka humanitarnoj organizaciji Merhamet, humanitarnoj karitativnoj organizaciji Franjevačke provincije Bosne srebrene Kruh svetog Ante, humanitarnoj pastoralnoj organizaciji Caritas i srpskom humanitarnom udruženju Dobrotvor.

Humanitarna organizacija Hilfswerk International, u okviru projekta „Hilfswerk Kuća podrške – Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini“, pokrenula je u junu 2021. rad ustanove socijalne zaštite “Hilfswerk Kuća podrške“. Cilj projekta je da obučeni njegovatelji/ice obezbijede mobilnu njegu za starija i iznemogla lica. Općina Centar Sarajevo podržala je projekat kroz dodjelu kancelarijskog prostora za sjedište „Hilfswerk Kuće podrške“ i izraženu volju za subvencioniranjem troškova dnevne njege za nekoliko najugroženijih stanovnika/ca ove općine.

Izvor: Općina Centar

Početkom jula 2021, Općina Centar je objavila javni poziv za uslugu besplatne dostave lijekova građanima/kama općine Centar Sarajevo, koji zbog pandemije Covid-19, iz zdravstvenih i drugih razloga, nisu u mogućnosti lično preuzimati i podizati redovnu terapiju. Putem projekta, Općina Centar, u saradnji sa firmom eMedical, omogućila je starijim građanima/kama i hroničnim bolesnicima/ama besplatnu dostavu lijekova na njihovu adresu. Prethodno je Općina započela s podjelom paketa za najugroženije penzionere/ke, članove/ice Udruženja penzionera. Općina je u više navrata dijelila pakete najugroženijim penzionerima/kama [1, 2, 3].

Budžetom Općine Centar za 2021. godinu bilo je predviđeno 30.000 KM za prevoz učenika/ca s poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Budžetom Općine za 2022. godinu, za ovu namjenu predviđeno je 35.000 KM. Sredstva za ovu namjenu bit će uplaćena za period februar – juni školske 2021/2022. godine. Iz Općine su istakli da ovu naknadu mogu koristiti učenici/e koji koriste javni linijski prevoz, ali i oni/e koji za dolazak ili odlazak iz škole koriste putnički automobil. Dodali su da se prevoz učenika/ca starosti od šest do 16 godina realizuje na osnovu sporazuma o zajedničkoj saradnji između Općine Centar i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Općina Centar je početkom februara 2022. godine osigurala “novi vid pomoći korisnicima socijalne zaštite”. Tom prilikom, objavljen je javni poziv za dodjelu novčane pomoći starijim osobama sa prebivalištem u općini Centar. Iz Općine su naglasili da je javni poziv trajnog karaktera te da građani/ke svoje zahtjeve mogu predavati tokom cijele kalendarske godine, “do utroška finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu za ovu godinu”. Spomenuto se odnosi na stalne novčane pomoći za penzionere/ke u stanju socijalne potrebe, stalne novčane pomoći za lica u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina i bez primanja, jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima/kama i licima starijim od 60 godina bez primanja te novčane pomoći za troškove kućne njege.

Pomoć korisnicima kućne njege za starije osobe je novi vid finansijske podrške socijalnim kategorijama. Za ovu namjenu je u ovogodišnjem općinskom budžetu obezbijeđen iznos od 10.000 KM, dok ukupna budžetska sredstva planirana za podršku starijim licima za 2022. godinu iznose 370.000 KM. Maksimalan iznos novčane pomoći za troškove kućne njege iznosi do 1.000 KM po podnosiocu zahtjeva u jednoj kalendarskoj godini.

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, 3.2.2022.

Polovinom februara 2022. godine objavljen je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila osobama s invaliditetom. Iz Općine su istakli da je ovaj javni poziv trajnog karaktera te da se svi zainteresirani korisnici/e mogu prijaviti tokom cijele kalendarske godine.

Također, Općina je u februaru 2022. objavila stalni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe. Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić istakla je da su iznosi jednokratnih pomoći licima u stanju socijalne potrebe uvećani u odnosu na prošlu godinu. S tim u vezi, minimalna jednokratna pomoć povećana je sa 200 na 300 KM, dok je maksimalna povećana sa 700 na 1.000 KM.

Općina je objavila i javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za djelimičnu sanaciju individualnih stambenih objekata. Pravo na ovu pomoć imaju osobe čija primanja porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos jedne prosječne plate ostvarene u Federaciji BiH, kao i osobe koje stanuju u legalno izgrađenim individualnim stambenim objektima neuslovnim za stanovanje.

Početkom marta 2022. godine objavljen je stalni javni poziv za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje i jednokratnu novčanu pomoć porodiljama. U ovu svrhu, Općina je u budžetu za 2022. godinu predvidjela sredstva u iznosu od 160.000 KM.

U martu 2022. godine, Općina Centar dodijelila je stan Senadu Veliću, sinu šehida i dobitnika Zlatnog ljiljana Nesiba Velića. Velić je kandidat za transplantaciju srca i nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji. Također, stan na privremeno rješenje dodijeljen je i demobilisanom borcu Elviru Gluhiću. Tom prilikom, načelnik Mandić ustvrdio je da je to minimum što Općina Centar može uraditi. Općina je također platila privremeni smještaj Mustafi Pehilju, čiji je dom uništen u požaru. Saopćeno je da će Općina pomoći i pri sanaciji štete.

Polovinom decembra 2021. godine iz Općine Centar je saopćeno da je Općina obezbijedila novogodišnje paketiće za štićenike Doma na Bjelavama, a tim povodom potpisan je protokol o realizaciji sredstava za nabavku paketića. Krajem decembra 2021. godine podjeljeni su novogodišnji paketići za 87 štićenika Doma na Bjelavama.

Krajem maja 2022. godine iz Općine je saopćeno da su iz općinskog budžeta izdvojena sredstva u iznosu od 20.000 KM za finansijsku pomoć JU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ na Bjelavama.

Polovinom marta 2022. godine Općina Centar raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike. Iz Općine su ovom prilikom dodali da će sredstva pomoći iz Programa održivog povrataka biti dodijeljena s ciljem rješavanja infrastrukturnih problema povratnika i sufinansiranja projekata pojedinaca povratnika.

U maju 2022. godine, iz Općine je saoćeno da je u skladu s Mišljenjem Komisije za odabir korisnika i raspodjelu novčanih sredstava za pomoć općinama, vjerskim institucijama i pojedincima u svrhu održivog povratka, općinski načelnik Srđan Mandić je donio Odluku o dodjeli novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 26.775,50 KM.

U junu 2022. godine načelnik Mandić potpisao je ugovore s dobitnicima novčanih sredstava iz Programa održivog povratka za pojedince povratnike u prijeratno mjesto življenja.

Općina Centar obavijestila je javnost u martu 2022. godine da su povećana sredstva za stalnu socijalnu pomoć licima preko 60 godina starosti bez primanja. Dodali su da iznos od 50 maraka, koji je definisan 2010. godine kada je započeo projekat Pomoć za kupovinu hljeba i mlijeka, nikada ranije nije povećan i da će od aprila iznositi 70 KM.

U Budžetu Općine Centar za 2022. godinu, za stavku Participacija za nabavku hljeba i mlijeka predviđeno je 300.000 KM. U Nacrtu Budžeta za 2023. godinu za istu stavku predviđeno je 360.000 KM. 

U aprilu 2022. potpisan je protokol o realizaciji transfera u iznosu od 6.000 KM za Službu socijalne zaštite Općine Centar, a iz budžeta Općine Centar. Ovom prilikom, iz općine Centar su naglasili da će pomenuta sredstva biti utrošena na ime finansijske pomoći za nabavku osnovnih sredstava za rad i nesmetano funkcionisanje Službe socijalne zaštite općine Centar.

Također, u aprilu 2022. je potpisan i protokol o donaciji finasnijskih sredstava u iznosu od 5.000 KM za JU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”. Ova sredstva će biti utrošena za nabavku neophodne opreme s ciljem pružanja boljih usluga korisnicima i unapređenju rada Odgojnog centra.

Iz Općine Centar saopćeno je 21.4.2022. da je Općina u budžetu za 2022. godinu obezbijedila 40 hiljada KM za pomoć u radu javnih kuhinja. S tim u vezi je organizirano potpisivanje ugovora o realizaciji sredstava sa predstavnicima šest karitativnih organizaciji na području Kantona Sarajevo.

Krajem aprila 2022. godine Općina Centar raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za finansiranje/sufinansiranje članarina u sportskim klubovima djece i mladih na području Općine. Poziv je namijenjen djeci i mladima starosne dobi od 7 do 15 godina čija ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 1.000 KM, a aktivni su članovi sportskog kluba. Riječ je o Javnom pozivu koji je otvoren tokom cijele godine, tj. do utroška sredstava.

U maju 2022. godine Općina Centar je saopćila da je raspisala Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije djece slabijeg imovnog stanja. Pravo prijavljivanja mogu ostvariti učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji redovno pohađaju školu, uz ispunjavanje i ostalih uslova navedenih u Javnom pozivu. Iz Općine su napomenuli da Javni poziv ostaje otvoren tokom cijele godine, tj. do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Također, Općina Centar obavijestila je javnost polovinom maja 2022. da su osigurane besplatne užine za 455 učenicima osnovnih škola koji su slabijeg imovinskog stanja. Općina je za ovu namjenu u budžetu predvidjela sredstva u iznosu od 60.000 KM.

U septembru i novembru 2022. godine osigurane su užine za 455, odnosno 486 učenika osnovnih škola, a iz Općine je saopćeno da budžetska sredstva za ovu namjenu iznose 85.000 KM.

Nacrtom Budžeta Općine Centar za 2023. godinu za ovu namjenu predviđeno je 70.000 KM.

Općina Centar nastavila je i u 2022. godini s realizacijom projekta sufinansiranja troškova vantjelsne oplodnje, saopćeno je 26.7.2022. godine iz Općine. Tom prilikom su dodali da su u 2022. godini odobrena 34 zahtjeva za ovu vrstu pomoći.

Potrebno je istači da je općina je tokom 2022. godine redovno isplaćivala jednokratnu pomoć za porodilje [1, 2, 3, 4]. Za ovu namjenu je u Budžetu za 2022. godinu predviđeno 120.000 KM, a isti iznos predviđen je i Nacrtom Budžeta za 2023. godinu.

Polovinom augusta 2022. godine načelnik Mandić potpisao je zaključak kojim se odoberava isplata sredstava za potrebe liječenja Ramiza Nurkića. Na inicijativu Emira Suljagića, direktora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, načelnik Mandić je obavezao Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Centar da provede potrebnu proceduru za isplatu sredstava za liječenje Ramiza Nukića.

Početkom školske 2022/2023 godine, iz Općine Centar je saopćeno da je Općina raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova nabavke udžbenika učenicima II, III i IV razreda osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo. 

U drugoj polovini oktobra 2022. godine, Općina je obavijestila javnost da je 30.9.2022. godine istekao rok za predaju zahtjeva po ovom javnom poziva te da je općina zaprimila 1287 zahtjeva za refundaciju troškova nabavke udžbenika. Tom prilikom su dodali da je za ovu namjenu osigurano gotovo 125.000 KM u općinskom budžetu.

U septembru 2022. također je počela isporuka ruksaka za 690 prvačića u Općini Centar. 

U Budžetu sa 2022. godinu Općina Centar osigurala je finansijska sredstva s ciljem podrške redovnom školovanju romske djece, saopćeno je iz Općine 15.9.2022. godine. 

Sredstva će biti iskorištena za nabavku školskog pribora za Rome koji pohađaju nastavu u šest osnovnih škola u Centru, Javnoj ustanovi „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“, kao i za Rome iz Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo“ na Bjelavama. Općina Centar je u budžetu za 2022. godinu obezbijedila 10.000 KM za ovu namjenu.

Saopćenje Općine Centar, 15.9.2022.

U novembru 2022. godine iz Općine je saopćeno da je Humanitarna organizacija Hilfswerk International, u okviru projekta „Hilfswerk Kuća podrške – Održivo pružanje usluga za starije osobe u kući u Bosni i Hercegovini“, tokom 2022. godine pokrenula rad Ustanove socijalne zaštite „Hilfswerk Kuća podrške“ kao prve ovakvog karaktera u ovom dijelu Evrope.

Osobe kojima je rješenjem nadležnih organa utvrđeno pravo na tuđu njegu i pomoć mogu ostvariti ovo pravo po osnovu Pravilnika o kriterijima i raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći starijim osobama za troškove kućne njege. Svjesni smo činjenice da postoje sugrađani kojima je potrebno pružati usluge kućne njege, a koji sada nisu u mogućnosti ostvariti pravo na tuđu njegu i pomoć. Stoga smo u Općini Centar organizovali sastanak sa učesnicima ovog projekta kako bismo pokrenuli potrebne procedure da se i tim licima omogući ovo pravo na kućnu njegu. U Nacrtu budžeta Općine Centar za 2023. godinu za ovu namjenu je predviđen iznos od 50.000 KM.

Amra Sabrihafizović-Hajdarević, šefica Odsjeka za socijalnu zaštitu, 17.11.2022.

Krajem novembra 2022. godine načelnik Mandić i v.d. direktorice Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe Lejla Khattab potpisali su ugovor o dodjeli granta u iznosu od 400.000 KM.

Ova sredstva osigurana su u budžetu Općine za 2022. godinu, a namijenjena su za sufinansiranje izvođenja radova na vanjskom uređenju objekta kolektivnog stanovanja za trajno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!