U progresu

Transparentnost Gradske uprave

Opštine: Banja Luka

Transparentna Gradska uprava znači da će svi podaci javnosti vrlo jednostavno biti dostupni. Prikazivaćemo svaki račun, svaki trošak, svaki ugovor koji Grad sklopi i time potpuno iskorijeniti korupciju i kriminal. Javnosti će biti prikazana imena zaposlenih u Gradskoj upravi i njihove diplome, što će dovesti do nepostojanja nepotizma, a što je mnoge ljude natjeralo da odu iz naše zemlje. Ako javnosti predočimo sve poslove, prihode i rashode koje ima Grad, onda neće biti mogućnosti za bilo kakve malverzacije. Sve to danas nije slučaj u Gradskoj upravi, zato ćemo mi to uraditi i napraviti potpuno transparentnu Gradsku upravu.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Gradske uprave Banje Luke učinjene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Draško Stanivuković - Nova Banja Luka

Osim što su na zvaničnoj web stranici Grada Banja Luka objavljena imena i prezimena zaposlenih u javnoj upravi s podacima iz njihovih diploma, objavljeni su i svi računi Gradske uprave, bez obzira na vrijednost, koje je moguće pronaći i na pojedinim gradskim reklamnim panelima. U međuvremenu je iz Gradske uprave Banja Luka saopšteno i da su ostvarene višemilionske uštede na platama, stručnim uslugama i telefonima. Odbornici u Skupštini Grada Banja Luka su tokom ljeta 2022. prošli obuku o upotrebi novog softverskog sistema e-skupština, što je prva faza potpune digitalizacije njenog rada, a po završetku ovog dijela planirana je nabavka hardvera i softvera za skupštinsku salu, odnosno opreme koja će omogućiti brži i efikasniji rad Skupštine.

FOTO: A. Čavić
FOTO: A. Čavić

Gostujući u emisiji “Telering” na RTRS krajem 2020. godine, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković govorio je o namjeri da tokom mandata radi na poboljšanju transparentnosti javne uprave, a kao jednu od aktivnosti najavio je i objavljivanje podataka iz diploma zaposlenih u javnoj upravi u roku 30 dana nakon preuzimanja funkcije.

Krajem decembra 2020. godine na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka objavljena su imena i prezimena zaposlenih u javnoj upravi s podacima iz njihovih diploma. Na dijelu stranice pod nazivom “Lična karta Gradske uprave” moguće je dobiti uvid o ličnim podacima, radnom mjestu, zanimanju te ustanovi i datumu sticanja svjedočanstva/diplome svakog zaposlenog/e.

Gradonačelnik Stanivuković je na dan objavljivanja navedenih podataka istakao da su ovim činom objavljeni podaci 788 uposlenika/ca Gradske uprave:

Trebalo nam je samo sedam dana za ovaj posao i zato je ovo poruka svim nivoima vlasti koliko se može. Dakle, na sajtu su imena svih 788 zaposlenih u Gradskoj upravi, sa podacima iz njihovih diploma. Prvim sagledavanjem, ustanovili smo da ima određenih odstupanja.

Draško Stanivuković, 31.12.2020.

U januaru 2021. godine Stanivuković je najavio da će se na zvaničnoj internet-stranici ovog grada u roku od dvadesetak dana moći dobiti uvid u sve račune koje Gradska uprava plaća.

Na internet-stranici Grada Banja Luka 22.2.2021. godine objavljena je vijest u kojoj se navodi da su “od danas svi računi Gradske uprave, bez obzira na vrijednost, dostupni na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka i na siti lajtovima u gradu”. Na pres-konferenciji upriličenoj ovim povodom Stanivuković je konstatovao da je putem ove stranice moguće dobiti uvid “u više od 300 računa ili pola miliona KM utrošenog novca” te dodao da će podaci o računima biti ažurirani svakog utorka. Računi Gradske uprave nalaze se u dijelu web stranice “Transparentna Gradska uprava“. Pored internet-prezentacije, računi su prikazani i na pojedinim gradskim reklamnim panelima.

FOTO: A. Čavić
FOTO: A. Čavić

Sredinom augusta 2021. godine iz Gradske uprave Banje Luke saopšteno je da su ostvarene višemilionske uštede na platama, stručnim uslugama i telefonima.

Gradska uprava ostvarila je višemilionske uštede za prvih šest mjeseci tekuće godine. Tako je u odnosu na isti period prošle godine ostvareno više od 500.000 KM ušteda na platama. Velike uštede ostvarene su i po osnovu korištenja stručnih usluga, za koje je izdvojeno čak 300.000 KM manje u odnosu na 2020. i 2019. godinu. Prema izvještaju, manji troškovi zabilježeni su i na telefonskim računima, pa je u prvih šest mjeseci na tim stavkama utrošeno oko 25.000 KM manje, u odnosu na prethodni period. Uštedama Gradske uprave doprinijeli su i manji rashodi po osnovu službenih putovanja, pa je u odnosu na isti period 2020. godine ušteđeno oko 50.000 KM, dok u poređenju sa 2019. uštede po ovom osnovu iznose 85.000 KM. Pored ovih ostvarene su brojne uštede i na drugim stavkama. Inače, nova gradska administracija opredijeljena je da kroz racionalizaciju troškova napravi uštede, koje će se u konačnici direktno odraziti na naše građane i uticati na njihov budžet.

Saopštenje Gradske uprave Banja Luka, 13.8.2021.

Na zvaničnoj web stranici Grada Banja Luka, u sekciji “Transparentna Gradska uprava”, moguće je pronaći informacije o budžetu ovog grada, javnim nabavkama, zaposlenima u Gradskoj upravi, institucijama, ustanovama i preduzećima, kao i informacije o oglasima, pozivima i konkursima.

Izvor: Grad Banja Luka
Izvor: Grad Banja Luka

U odgovoru na upit iz Gradske uprave Banje Luke naveli su sljedeće:

Sva imena zaposlenih u Gradskoj upravi, kao i imena zaposlenih u gradskim preduzećima i ustanovama, objavljena su na zvaničnom sajtu Grada, a objavljeni su i podaci iz njihovih diploma. Takođe, prvi put na sajtu Grada Banjaluka objavljuju se i svi računi koje Grad Banjaluka isplati, a računi se objavljuju i na siti lajtovima u centru grada. U samom centru Grada postavljena su dva dodatna siti lajta na kojima su građani mogli vidjeti informacije iz Gradske uprave, poput konkursa, pomenutih računa, najava rasprava o regulacionim planovima, kao i ostale informacije. Grad je radio na transparentnosti i kada su u pitanju regulacioni planovi. Rasprave o regulacionim planovima od sada se zakazuju poslije 16 časova, odnosno mino radnog vremena, kako bi što više građana moglo da prisustvuje.

U julu 2022. godine iz Gradske uprave Grada Banja Luka saopštili su da će do kraja ljetne pauze odbornici u Skupštini Grada proći obuku o upotrebi novog softverskog sistema e-skupština, što je prva faza potpune digitalizacije njenog rada. Obuka odbornika prva je faza ovog projekta, koji je, zbog nedostatka sredstava, podijeljen u dvije faze. Po završetku ovog dijela planirana je nabavka hardvera i softvera za skupštinsku salu, odnosno opreme koja će omogućiti brži i efikasniji rad Skupštine.

U toku prethodnih godina utvrđena je potreba da Skupština grada pređe na digitalni način rada, što bi omogućilo njenu potpunu transparentnost prema građanima i medijima. Biće nabavljene jedinice preko kojih se odbornici mogu javljati, a planirani su i veći LED displeji, kao i sistem koji će omogućiti brži i jednostavniji uvid u rezultate glasanja, što naročito interesuje javnost.

Gradska uprava Banje Luke, 16.7.2022.

Prema rezultatima projekta “Lokalni indeks otvorenosti“, koji prati i analizira otvorenost rada lokalnih samouprava, ukupni rezultat otvorenosti Grada Banja Luka za 2022. godinu iznosi 51,36%, dok ukupni open data rezultat iznosi 25,58%. Rezultati po domenama iznose: transparentnost 36,69%, pristupačnost 24,44%, učinkovitost 75,56% i integritet 30,00%.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!