U progresu

Transparentnost gradske uprave

Opštine: Banja Luka

Transparentna Gradska uprava znači da će svi podaci javnosti vrlo jednostavno biri dostupni. Prikazivaćemo svaki račun, svaki trošak, svaki ugovor koji Grad sklopi i time potpuno iskorijeniti korupciju i kriminal. Javnosti će biti prikazana imena zaposlenih u Gradskoj upravi i njihove diplome, što će dovesti do nepostojanja nepotizma, a što je mnoge ljude natjeralo da odu iz naše zemlje. Ako javnosti predočimo sve poslove, prihode i rashode koje ima Grad, onda neće biti mogućnosti za bilo kakave malverzacije. Sve to danas nije slučaj u Gradskoj upravi, zato ćemo mi to uraditi i napraviti potpuno transparentnu Gradsku upravu.

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Gradske uprave Banja Luke učinjene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Draško Stanivuković - Nova Banja Luka

Osim što su na zvaničnoj web stranici Grada Banja Luka objavljena imena i prezimena zaposlenih u javnoj upravi sa podacima iz njihovih diploma, objavljeni su i svi računi Gradske uprave, bez obzira na vrijednost, a iste je moguće pronaći i na pojedinim gradskim reklamnim panelima. U međuvremenu je iz Gradske uprave Banja Luke saopćeno i da su ostvarene višemilionske uštede na platama, stručnim uslugama, telefonima.

FOTO: A. Čavić
FOTO: A. Čavić

Gostujući u emisiji “Telering” na RTRS-u, krajem 2020. godine, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković govorio je o namjeri da tokom mandata radi na poboljšanju transparentnosti javne uprave, a kao jednu od aktivnosti najavio je i objavljivanje podataka iz diploma zaposlenih u javnoj upravi u roku od 30 dana nakon preuzimanja funkcije.

Krajem decembra 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luke objavljena su imena i prezimena zaposlenih u javnoj upravi sa podacima iz njihovih diploma. Na dijelu stranice nazvanom “Lična karta Gradske uprave”, moguće je dobiti uvid o ličnim podacima, radnom mjestu, zanimanju, te ustanovi i datumu sticanja svjedočanstva/diplome svakog od zaposlenih.

Gradonačelnik Stanivuković je u popratnoj izjavi na dan objavljivanja navedenih podataka istakao da su ovim činom objavljeni podaci 788 uposlenika Gradske uprave:

Trebalo nam je samo sedam dana za ovaj posao i zato je ovo poruka svim nivoima vlasti koliko se može. Dakle, na sajtu su imena svih 788 zaposlenih u Gradskoj upravi, sa podacima iz njihovih diploma. Prvim sagledavanjem, ustanovili smo da ima određenih odstupanja.

Draško Stanivuković, 31.12.2020.

U januaru 2021. godine Stanivuković je najavio da će se na zvaničnoj internet-stranici ovog grada, u roku od dvadesetak dana, moći dobiti uvid u sve račune koje Gradska uprava plaća.

Na internet-stranici Grada Banja Luka je 22.2.2021. godine objavljena vijest u kojoj se navodi da su “od danas svi računi Gradske uprave, bez obzira na vrijednost, dostupni na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka i na siti lajtovima u gradu”. Na pres-konferenciji upriličenoj ovim povodom, Stanivuković je konstatovao da je putem ove stranice moguće dobiti uvid “u više od 300 računa ili pola miliona KM utrošenog novca” te dodao da će podaci o računima biti ažurirani svakog utorka. Računi Gradske uprave nalaze se u dijelu stranice nazvanom “Transparentna Gradska uprava”. Pored internet-prezentacije, računi su prikazani i na pojedinim gradskim reklamnim panelima.

FOTO: A. Čavić
FOTO: A. Čavić

Sredinom augusta 2021. godine iz Gradske uprave Banja Luke saopćeno je da su ostvarene višemilionske uštede na platama, stručnim uslugama, telefonima.

Gradska uprava ostvarila je višemilionske uštede za prvih šest mjeseci tekuće godine. Tako je u odnosu na isti period prošle godine ostvareno više od 500.000 KM ušteda na platama. Velike uštede ostvarene su i po osnovu korištenja stručnih usluga, za koje je izdvojeno čak 300.000 KM manje u odnosu na 2020. i 2019. godinu. Prema izvještaju, manji troškovi zabilježeni su i na telefonskim računima, pa je u prvih šest mjeseci na tim stavkama utrošeno oko 25.000 KM manje, u odnosu na prethodni period. Uštedama Gradske uprave doprinijeli su i manji rashodi po osnovu službenih putovanja, pa je u odnosu na isti period 2020. godine ušteđeno oko 50.000 KM, dok u poređenju sa 2019. uštede po ovom osnovu iznose 85.000 KM. Pored ovih ostvarene su brojne uštede i na drugim stavkama. Inače, nova gradska administracija opredijeljena je da kroz racionalizaciju troškova napravi uštede, koje će se u konačnici direktno odraziti na naše građane i uticati na njihov budžet.

Saopćenje, GU Banja Luka, 13.8.2021.

Na zvaničnoj web stranici Grada Banja Luke, u sekciji “Transparentna Gradska uprava”, moguće je pronaći informacije o budžetu ovog grada, javnim nabavkama, zaposlenima u Gradskoj upravi, institucijama, ustanovama i preduzećima, kao i informacije o oglasima, pozivima i konkursima.

Izvor: Grad Banja Luka
Izvor: Grad Banja Luka

U odgovoru na upit iz Gradske uprave Banja Luke naveli su sljedeće:

Sva imena zaposlanih u Gradskoj upravi, kao i imena zaposlenih u gradskim preduzećima i ustzanovama su objavljena na zvaničnom sajtu Grada, a objavljani su i podaci iz njihovih diploma. Takođe, po prvi put na sajtu Grada Banjaluka objavljuju se i svi računi koje Grad Banjaluka isplati, a računi se objavljuju i na siti lajtovima u centru grada. U samom centru Grada postavljena su dva dodatna siti lajta na kojima su građani mogli vidjeti informacije iz Gradske uprva poput konkursa, pomenutih računa, najava rasprava o regulacionim planoiva kao i ostale informacije… Grad je radio na transparentnosti i kada su u pitanju regulacioni planovi. Rasprave o regulacionim plnovima od sada se zakazuju poslije 16 časova, odnosno mino radnog vremena kako bi što više građana moglo da prisustvuje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!