U progresu

Jačanje uloge mjesnih zajednica

Opštine: Gradačac

Jačanje uloge mjesnih zajednica.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Grad Gradačac je još 2016. godine potpisao memorandum o razumijevanju s partnerskim jedinicama u okviru projekata “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”. Tada je navedeno da je cilj projekta povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica, te da će ovaj projekat doprinijeti poboljšanju kvalitete života 300.000 ljudi širom zemlje.

Foto: GU Gradačac

Javnost je u novembru 2021. godine obaviještena da je u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” održan Forum građana mještana MZ Vida II, na kojem su mještani konstruktivnom raspravom i prijedlozima odredili prioritetne oblasti, projekte i pravac djelovanja mjesne zajednice u narednom periodu.

Opći cilj ovog projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu. U okviru “Projektnog fonda za lokalne inicijative” predviđena su sredstva koja su namijenjena za finansijsku podršku projektima predloženim od strane mjesnih zajednica, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim mjesnim zajednicama – MZ u partnerskim Jedinicama lokalne samouprave – JLS. U sklopu druge faze ovog projekta učestvuje pet mjesnih zajednica s područja grada Gradačac. U narednom periodu forumi građana će se održati u MZ Varoš, MZ Zelinja Srednja, MZ Mionica III i MZ Kerep. Ovaj projekat sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Gradom Gradačac uz finansijsku podršku Vlada Švedske i Švicarske i budžeta Grada Gradačac.

Saopćenje GU Gradačac, 18.11.2021.

Početkom decembra 2021. godine u mjesnim zajednicama Kerep i Mionica III, u sklopu projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”, kojeg zajedno finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, održani su forumi građana.

Mještani Kerepa i Mionice III su na forumima, nakon identificiranja problema, diskutovali i o  potencijalnim rješenjima uočenih problema. Rezultati foruma su prioriteti koje su građani i građanke identificirali tokom diskusije i usaglasili se o njihovoj važnosti. Ovaj projekat na području grada Gradačac implementira se od 2016. i trenutno se realizuje II faza u kojoj učestvuje pet mjesnih zajednica s područja grada Gradačac.

Saopćenje GU Gradačac, 1.12.2021.

U okviru ovog projekta početkom februara 2022. godine u Gradačcu je održana dvodnevna obuka iz oblasti “Upravljanja projektnim ciklusom (PCM) za predstavnike mjesnih zajednica” učesnica projekta iz Gradačca i Modriče.

Tokom marta 2022. godine javnost je obaviještena da je u sklopu ovog projekta održana i svečana ceremonija dodjele IT opreme za 5 mjesnih zajednica. Jedan komplet IT opreme sadrži kompjuter sa perifernom opremom, multifunkcionalni uređaj (printer, skener, fax), te tablet kao mobilnu tehničku podršku. Pored navedene opreme, nabavljen je i projektor sa platnom i nosačima koji će se koristiti u prostorijama Grada Gradačac. Vrijednost donirane opreme je 12. 400 KM.

Saopćenje GU Gradačac, 7.3.2022.

U drugoj fazi ovog projekta, s područja grada Gradačac učestvuju MZ Varoš, MZ Vida II, MZ Mionica III, MZ Kerep i MZ Zelinja Srednja.

Sredinom jula 2022. godine saopćeno je da je u sklopu ovog projekta potpisan sporazum o implementaciji pet infrastrukturalnih projekata na području Gradačca.

Opći cilj druge faze projekta jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou. Nakon održanih “Foruma građana” na kojima su građanke i građani identificirali probleme u svojim mjesnim zajednicama, tokom diskusija su se usaglasili o njihovoj važnosti i potencijalnim rješenjima što je rezultiralo određenim konkretnim prijedlozima projekata.

Saopćenje GU Gradačac, 18.7.2022.

Kako su saopćili iz GU Gradačac, infrastrukturalni projekti koji će se realizovati na području mjesnih zajednica u Gradačcu su: “Radovi na dječijem igralištu, postavljanje videonadzora i ograde oko parcele područne osnovne škole u MZ Kerep”, “Radovi na sanaciji krova društvenog doma u MZ Mionica III”, “Građevinski radovi na teniskim terenima u MZ Varoš”, “Nabavka tehničke i sportske opreme, namještaja i didaktičkog materijala za multifunkcionalnu salu u društvenom domu u MZ Vida II” i “Građevinski radovi na drenaži i termoizolaciji u osnovnoj školi i nabavka opreme i namještaja za osnovnu školu u MZ Zelinja Srednja”.

Naveli su i da će ukupna vrijednost svih projekata koji će se realizovati iznositi oko 170.976,51 KM, od čega je 127.126,13 KM finansirao Grad Gradačac.

Na osnovu Statutarne Odluke o organizaciji Grada Gradačac te pored ostalog i Odluke o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Općine Gradačac za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica na području općine Gradačac, gradonačelnik Edis Dervišagić je 1.9.2022. godine objavio Javni poziv za odabir kapitalnih programa/projekata mjesnih zajednica koji će se finansirati/sufinansirati iz Budžeta Grada Gradačca za 2022. godinu.

Kako je precizirano, predmet javnog poziva je raspodjela sredstva sa ekonomske pozicije kapitalni transferi mjesnim zajednicama, u iznosu od 115.000,00 KM za finansiranje/sufinansiranje kapitalnih programa/projekta   mjesnih zajednica za sljedeće prioritetne oblasti:

– sanacija i održavanje objekata mjesne samouprave: društveni domovii drugi objekti koji se nalaze na teritoriji mjesne zajednice a služe u svrhu organizovanja društvenih sadržaja, nabavku opreme i imovine (zemljišta);

– održavanje objekata infrastrukture za razvoj sporta /poligoni, igrališta/ u MZ:  

– sanacija i održavanje vjerskih objekata na području mjesne zajednice;

– uređenje zelenih javnih površina, uređenje mjesnih mezarja/grobalja, sanacija mjesnih spomen obilježja.

Grad Gradačac, 1.9.2022. 

Kako je između ostalog u pozivu navedeno, prijavu programa/projekta  za dodjelu sredstava  iz Budžeta Grada Gradačca mogu podnijeti  mjesne zajednice  upisane u Registar mjesnih zajednica Grada Gradačac, a maksimalni iznos sredstava koja se mogu odobriti po javnom pozivu u slučaju da se projekat u 100% iznosu finansira iz Budžeta Grada Gradačca iznosi 10.000,00 KM po korisniku.

U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ 9.11.2022. godine započete su aktivnosti na implemetaciji projekata i prioriteta definisanih na forumima građana u 5 partnerskih mjesnih zajednica u Gradačcu.

Kako je tim povodom javnost obaviještena, u mjesnoj zajednici Kerep postavljen je video nadzor nakon čega se očekuju radovi na postavljanju ograde oko parcele područne osnovne škole u MZ Kerep kao i radovi na dječijem igralištu.

U mjesnoj zajednici Vida II izvršena je nabavka tehničke i sportske opreme, namještaja i didaktičkog materijala za multifunkcionalnu salu u društvenom domu a uskoro počinju radovi na sanaciji krova društvenog doma u MZ Mionica III. Za građevinske radove na teniskim terenima u MZ Varoš i  građevinski radovi na drenaži i termoizolaciji u osnovnoj školi i nabavka opreme i namještaja za osnovnu školu u MZ Zelinja Srednja u toku je postupak javne nabavke.

Grad Gradačac, 9.11.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!