U progresu

Socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren

Opštine: Gradačac

CEB II (Socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren).

Obrazloženje

Tokom prve tri godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Tokom treće godine mandata gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića nastavljene su aktivnosti s ciljem zatvaranja kolektivnog naselja “Duren”. Između ostalog, započela je i gradnja novih stambenih jedinica za trajno zbrinjavanje raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe.

Izvor: Grad Gradačac

Kako je putem Facebook stranice Grada Gradačac objavljeno, u okviru projekta CEB II, krajem oktobra 2023. godine u toku su bili radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta s 36 stambenih jedinica u ulici Ibrahima Kapetanovića (Potok Mahala). 

S tim u vezi iz gradske uprave su za Radio Gradačac saopštili da je riječ o projektu čiji je cilj trajno zbrinjavanje raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koje nemaju riješeno stambeno pitanje.

Na pitanje Istinomjera šta je gradska uprava tokom 2023. godine radila na ispunjenju ovog obećanja, navedeno je da je protekle dvije godine intenzivno je rađeno na zatvaranju kolektivnog naselja “Duren”, te da su uklonjene  dotrajale kućice koje nisu bile uslovne za normalan život, pri čemu je Grad Gradačac učestvovao u pronalasku alternativnog smještaja za osobe koje su imale pravo na isti.

Iz gradske uprave su i podsjetili da je trenutno u izgradnji stambeno poslovni objekat s 36 stambenih jedinica u okviru CEB projekta koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara.

Govoreći o prve dvije godina mandata gradonačelnika Dervišagića, podsjećamo da je septembru 2021. godine javnosti saopćeno da je u sklopu projekta CEB II ( Council of Europe Development Bank ) – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” sanirano 10 stambenih jedinica kolektivnog centra “Kuće Holandske vlade” u Gradačcu.

Vrijednost projekta je 270.868,21 KM finansiran od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Odlukom Gradskog vijeća Grada Gradačac zatvoren je Kolektivni centar “Kuće Holandske vlade” Požarike. Sanirane stambene jedinice bit će dodijeljene na korištenje raseljenim i socijalno ugroženim licima uz obavezu plaćanja minimalne naknade-zakupnine ( 0,80 KM/m2). Tim povodom danas u Gradačcu će biti potpisani ugovori između korisnika stambenih jedinica socijalnog stanovanja i Grada Gradačac.

Saopćenje GU Gradačac, 1.9.2021.

Tom prilikom Dervišagić je istakao da je u okviru ovog projekta, osim ovih 10 stambenih jedinica, planirana gradnja još dva stambena objekta kolektivnog stanovanja sa ukupno još 76 stanova za šta je u toku priprema projektne dokumentacije.

Tako da će cjelokupan projekat koštati oko 7 miliona KM čime će se u potpunosti riješiti ovo pitanje kolektivnih, alternativnih centara i omogućiti kvalitetniji život svim osobama u stanju socojalne potrebe. Cilj ovog projekta jeste da se interno raseljenim osobama i drugim ugroženim osobama omogući da se presele iz prenatrpanih, oštećenih i navodno “privremenih” smještaja u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima gdje žive već godinama te da konačno ostvare svoje pravo na smještaj dostojan čovjeka.

Saopćenje GU Gradačac, 1.9.2021.

Na 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac održanoj 27.1.2022. godine gradski vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje. Kako je tom prilikom naglašeno, odlukom su utvrđeni kriteriji za subvencioniranje najamnine u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, pravo na subvenciju kao i izvori finansiranja prava na subvenciju.

(Istinomjer.ba) 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!