Započeto

Socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren

Opštine: Gradačac

CEB II (Socijalno stanovanje i zatvaranje kolektivnog naselja Duren).

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

U septembru 2021. godine javnosti je saopćeno da je u sklopu projekta CEB II ( Council of Europe Development Bank ) – “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” sanirano je 10 stambenih jedinica kolektivnog centra “Kuće Holandske vlade” u Gradačcu.

Vrijednost projekta je 270.868,21 KM finansiran od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Odlukom Gradskog vijeća Grada Gradačac zatvoren je Kolektivni centar “Kuće Holandske vlade” Požarike. Sanirane stambene jedinice bit će dodijeljene na korištenje raseljenim i socijalno ugroženim licima uz obavezu plaćanja minimalne naknade-zakupnine ( 0,80 KM/m2). Tim povodom danas u Gradačcu će biti potpisani ugovori između korisnika stambenih jedinica socijalnog stanovanja i Grada Gradačac.

Saopćenje GU Gradačac, 1.9.2021.

Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić istakao je da je “u okviru ovog projekta, osim ovih 10 stambenih jedinica, planirana gradnja još dva stambena objekta kolektivnog stanovanja sa ukupno još 76 stanova za šta je u toku priprema projektne dokumentacije”.

Tako da će cjelokupan projekat koštati oko 7 miliona KM čime će se u potpunosti riješiti ovo pitanje kolektivnih, alternativnih centara i omogućiti kvalitetniji život svim osobama u stanju socojalne potrebe. Cilj ovog projekta jeste da se interno raseljenim osobama i drugim ugroženim osobama omogući da se presele iz prenatrpanih, oštećenih i navodno “privremenih” smještaja u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima gdje žive već godinama te da konačno ostvare svoje pravo na smještaj dostojan čovjeka.

Saopćenje GU Gradačac, 1.9.2021.

Na 12. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gradačac održanoj 27.1.2022. godine gradski vijećnici usvojili su Prijedlog odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namijenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje. Kako je tom prilikom naglašeno, odlukom se utvrđuje kriteriji za subvencioniranje najamnine u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanje, pravo na subvenciju kao i izvori finansiranja prava na subvenciju.

Stambenim zbrinjavanjem primjenom principa socijalno-neprofitnog stanovanja smatra se stanovanje odgovarajućeg standard koje se obezbjeđuje licima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da riješi pitanje stanovanja na zadovoljavajući način primjenom postojećih tržišnih uslova. Primjena principa socijalnog stanovanja podrazumjeva osiguranje stanovanja po cijeni ispod tržišne za socijalno ugrožena domaćinstva ili pojedince, podizanje kvaliteta života korisnika, smanjenja socijalne segregacije i diskriminicije, doprinos realizacije socijalno-ekonomskih politika i propisa usvojenih na svim nivoima vlasti, finansijsku održivost socijalnih stambenih jedinica i ekonomsko jačanje lokalne zajednice.

Grad Gradačac, 27.1.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!