U progresu

Besplatan prevoz za đake

Opštine: Bijeljina

…da đaci imaju besplatan prevoz.

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor:

Na sjednici održanoj 23.2.2022. godine, Skupština grada Bijeljina donijela je Odluku o subvencionisanju prevoza učenika osnovnih škola kojom je obuhvaćeno oko 1.000 osnovaca.

Foto: Grad Bijeljina

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović potpisao je 14.5.2021. godine ugovore sa šest autoprevoznika o subvencionisanju prevoza 1070 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Bijeljina.

Učešće Grada u subvencionisanju je 30 konvertibilnih maraka po učeniku. Na ovaj način izbjegli smo povećanje cijene prevoza, roditeljima omogućili uštedu u kućnom budžetu, a autoprevoznicima ublažili posljedice štete koju trpe zbog epidemije virusa korona.

Ljubiša Petrović, 14.5.2021.

Autoprevoznik Milan Čuturić zahvalio je gradonačelniku i Gradskoj upravi na razumijevanju koje su iskazali povodom subvencionisanja, potvrdivši da cijena prevoza za učenike ostaje ista i iznosi od 45 do 75 KM, u zavisnosti od relacije.

Na sjednici održanoj 23.2.2022. godine, Skupština grada Bijeljina donijela je Odluku o subvencionisanju prevoza učenika osnovnih škola kojom je obuhvaćeno oko 1.000 osnovaca, a kojom se utvrđuju uslovi, način i visina subvencije troškova prevoza učenika osnovnih škola na području Grada Bijeljina za drugo polugodište školske 2021/2022. godine i prvo polugodište školske 2022/2023.  godine.

Kako je pored ostalog u Odluci precizirano, Grad Bijeljina će subvencionisati troškove prevoza učenika osnovnih škola na području Grada Bijeljina koji do škole putuju sa udaljenosti veće od četiri kilometra.

Subvencija troškova prevoza učenika iz stava (1) ovog člana se vrši za drugo polugodište školske 2021/2022. godine, srazmjerno broju radnih dana do kraja drugog polugodišta, kao i za prvo polugodište školske 2022/2023. godine srazmjerno broju radnih dana do kraja prvog polugodišta.

Sredstva za isplatu subvencija troškova prevoza učenika, neophodna za realizaciju ove Odluke, planirana su i obezbijeđena budžetom Grada Bijeljina za 2022. godinu.

Skupština grada Bijeljina, 23.2.2022. 

Pored toga, Odlukom je određeno da će se subvencionisanje troškova prevoza učenika osnovnih škola za navedeni vremenski period vršiti u iznosu od 25,00 KM sa PDV-om, po učeniku mjesečno, i to prevozniku sa kojim su osnovne škole zaključile ugovor o prevozu učenika i roditeljima učenika koji samostalno prevoze svoju djecu

Komentarišući navedenu odluku, predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević, izjavio je da je ona donijeta kako bi se spriječilo poskupljenje autobuskih karata i tako pomoglo roditeljima. 

Za ove namjene smo planirali u budžetu oko 220.000 KM, a potrebno je oko 240.000 KM pa ćemo izvršiti realokaciju sredstava. Planiramo da u idućoj godini ova sredstva povećamo da bi mogli da povećamo i subvenciju. Donijeli smo i zaljučak da se preispita način dodjele ovih sredstava i da se u obzir uzmu parametri kao što je broj kilometara od kuće do škole, da li su učenici iz višečlanih porodica, a pokušaćemo da nađemo način da osnovce i srednjoškolce sa odličnim uspjehom oslobodimo od plaćanja karte.

Aleksandar Đurđević, 14.3.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!