Djelimično ispunjeno

Uključenost civilnog društva u planiranja budžeta i kapitalnih projekata

Opštine: Tuzla

Većoj uključenosti civilnog društva u planiranja budžeta i kapitalnih projekata i u javne rasprave o tome.

Obrazloženje

U toku mandata 2020-2022 obećanje je djelimično ispunjeno.

Izvor: Izborni program Gradske organizacije SDP BiH Tuzla za Lokalne izbore u BiH 2020. godine

U julu 2021. godine, objavljen je javni poziv za predaju prijedloga za investiranje u svrhu izrade Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2021 – 2025. godina

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu i služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla objavile su poziv za korisnike iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih,socijalne zaštite i druge neprofitne organizacije korisnike Budžeta Grada Tuzle da dostave primjedbe, prijedloge i sugestije za Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period od 1.1. do 31.12.2022. godine do 23.11.2021.

Ove dvije službe su i 2022. godine objavile poziv za Javnu raspravu i pozvale interesne grupe da dostave svoje primjedbe na Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2023. godinu.

I u prethodnom mandatu, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu je upućivala poziv za javnu raspravu. Poziv je u upućivao i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, ali samo za pismena mišljanja i primjedbe na Nacrt budžeta za 2020. godinu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!