Nije započeto

Gradska garaža

Opštine: Gradačac

Izgradnja gradske garaže s poslovnim sadržajem u centru grada.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Iako je početkom 2020. godine javnost obaviještena da su započeli pripremni radovi na lokaciji na kojoj će biti izgrađena moderna gradska garaža i tržni centar sa nizom sadržaja u Gradačcu tokom 2021. godine nisu zabilježene aktivnosti kada je realizacija ovog projekta u pitanju iako su u Budžetu za 2021. godinu planirala sredstva u iznosu od 1.000.000 KM.

Iako se više informacije nije moglo pronaći na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac, na nekoliko lokalnih portala moguće je pronaći informacije iz druge polovine 2021. godine da je u septembru na redovnoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojen sporazum o raskidu ugovora između Grada Gradačac i Belamionix d.o.o.

Nakon održane 15. sjednice Gradskog vijeća Gradačac održane 17.5.2022. godine, kako je navedeno u prilogu Radio Gradačca, posebnu pažnju vijećnika izazvala je predložena odluka o prodaji nekretnine zemljišta na kojem se trebala graditi gradska garaža i tržni centar. 

S tim u vezi gradonačelnik Edis Dervišagić potvrdio je da investicija nije uspjela zbog problema u samoj realizaciji te se Grad Gradačac odlučio na osnovu odluke gradskog vijeća da u narednom periodu uđe u licitaciju i da pokuša privatnog investitora dobiti za izgradnju jednog objekt u samom centru grada koji bi zadovoljio interese svih građana.  

S druge strane prihode koje bi eventualno Grad Gradačac ostvario prodajom tog zemljišta spremni smo da investiramo u izgradnju jednog multifunkcionalnog objekta koji bi bio na prostoru, danas je to zove školsko dvorište, znači u samom centru grada.

Edis Dervišagić, 17.5.2022.

Na pitanje Istinomjera da li je u 2023. godini bilo aktivnosti na pokretanju izgradnja gradske garaže s poslovnim sadržajem u centru Gradačca, gradske administracije nama je odgovoreno da će se završetkom i usvajanjem Urbanističkog plana stvoriti preduslovi za izradu projektne dokumentacije koji će definisati buduću namjenu i izgled gradske garaže s sajamskim i drugim poslovnim sadržajem. 

U Budžetu Grada Gradačac za 2023. godinu nisu izdvojena sredstva za izgradnja gradske garaže s poslovnim sadržajem u centru grada.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!