Započeto

Ravnopravno dodjeljivanje poljoprivrednog zemljišta i podsticaja za preduzetnike

Opštine: Bijeljina

Moguće je da se hirurški precizno mjeri svaka marka iz budžeta, da se ravnopravno dodjeljuje poljoprivredno zemljište i podsticaji za preduzetnike.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Gradske uprave Banja Luke učinjene su određene aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: https://archive.ph/MjGDK

Gradonačelnik Ljubiša Petrović potpisao je 9.4.2021. godine sa predstavnicima Investicijske fondacije IMPAKT iz Sarajeva Ugovor o partnerstvu na realizaciji programa podrške preduzetništvu kroz Projekat zapošljavanja mladih – Inkubator poslovnih ideja na području Grada Bijeljina.

“Odabraćemo deset samostalnih preduzetnika kojima će Fondacija IMPAKT i Grad Bijeljina kroz partnerski odnos dati priliku za razvijanje sopstvenog biznisa” rekao je tom prilikom Petrović, podsjećajući da će Fondacija IMPAKT izdvojiti za ovaj projekat do 50.000 konvertibilnih maraka, a Gradska uprava Bijeljine 40.000. 

Kako je tom prilikom naglašeno, cilj lokalne uprave je razvijanje samostalnog preduzetništva, da bi se smanjila nezaposlenost, povećao bruto društveni proizvod i ublažile posljedice izazvane virusom korona.

Iz budžeta Grada Bijeljina biće usmjereno 200.000 KM preduzetnicima kojima je tokom pandemije korona virusa najduže bilo onemogućeno da rade, bio je najvažniji zaključak sjednice Privrednog savjeta Grada Bijeljina održane krajem maja 2021. godine.

Direktor Gradskog preduzetničko-zanatskog udruženja “Preduzetnik“ Milorad Stević tom prilikom je procijenio da će ovaj iznos biti raspoređen na oko 500 preduzetnika.

Za žetvu pšenice poljoprivrednim proizvođačima u Semberiji iz budžeta Grada Bijeljina biće izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka,  – dogovoreno je na sastanku gradonačelnika Petrovića sa predstavnicima Odjeljenja za poljoprivredu i Agrarnog fonda održanog 31.5.2021.

Premija će iznositi 2 feninga po kilogramu pšenice. Finansijska sredstva biće isplaćena u skladu sa pravilnikom, na transparentan način.

Ljubiša Petrović, 31.5.2021.

U prostorijama Gradske uprave Bijeljine, 22.6.2021. godine, održana je druga javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o podsticajima u poljoprivredi za 2021. godinu, na kojoj su učestvovali predstavnici udruženja poljoprivrednika, Gradske uprave i Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

Dogovorom između Gradske uprave i Agrarnog fonda je usaglašeno da komisije za dodjelu podsticaja u ovoj godini, zbog veće transparentnosti i smanjenja mogućnosti zloupotreba, budu mješovitog sastava, tj. da članovi komisije budu birani na prijedlog obje institucije. Tom prilikom, gradonačelnik Petrović je izjavio:

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je da do kraja ovog mjeseca, svi zajedno, razgovaramo sa Ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, na kome ćemo saznati konačnu cijenu pšenice za ovu godinu. Dogovoreno je i da ljudi koji su prošle godine ispunili uslove za pomoć u kalcifikaciji zemljišta, a nisu dobili kalcifikate od Agrarnog fonda, ove godine to pravo ostvare. U svakoj sferi koju reguliše Pravilnik, trudili smo se da sve mjere budu transparentne, ravnomjerne i pravične.

Ljubiša Petrović, 22.6.2021.

Nakon, kako je na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina navedeno 24.6.2021. godine, provjere načina dodjele podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji tokom 2020. godine, gradsko Odjeljenje za inspekcijske poslove, u saradnji sa Odjeljenjem za privredni kriminal Policijske uprave Bijeljina, utvrdilo je niz nepravilnosti, odnosno, nepoštovanja odredaba Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji.

Na osnovu toga, nadležni inspektori su izdali 31 rješenje o povratu novčanih sredstava koja su prošle godine dodijeljena iz budžeta Grada. Ukupan iznos traženih novčanih sredstava po osnovu izdatih rješenja je 337.500 konvertibilnih maraka, odnosno, pojedinačno od 1.500 do 15.000 KM. Gradska uprava podsjeća da su podsticaji bespovratna budžetska sredstva namijenjena javnim ili privatnim preduzećima, privrednicima i poljoprivrednicima, s ciljem podrške proizvodnje i smanjenja cijena po kojima se robe prodaju potrošačima na domaćem ili stranom tržištu. Kako bi podsticajna politika imala smisla i istinskog efekta, Gradska uprava će nastaviti da insistira na potpunom poštovanju pravilnika i zakonitosti prilikom dodjele podsticaja, jer će samo tako od ovih budžetskih izdvajanja koristi imati poljoprivrednici.

Grad Bijeljina, 24.6.2021.

Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova “Interagro” u Bijeljini, devetnaesti po redu, otvoren je 8.10.2021. godine. Kako je tom prilikom navedeno na zvaničnoj stranici Grada Bijeljina, Sajam se održava na 2.500 kvadratnih metara zatvorenog i 4.000 kvadratnih metara otvorenog prostora bijeljinskog Agrotržnog centra „Knez Ivo od Semberije“, uz učešće oko 120 izlagača, a pod pokroviteljstvom Gradske uprave Grada Bijeljina, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede Republike Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Tom prilikom je gradonačelnik Bijeljine  Ljubiša Petrović istakao pored ostalog da su najvažniji ciljevi ovog sajma ostvarenje novih i učvršćivanje starih poslovnih kontakata, kao i potpisivanje što više ugovora o poslovnoj saradnji:

 Gradu Bijeljina je velika čast da bude domaćin, a Gradskoj upravi da devetnaesti put za redom bude pokrovitelj jedne ovako kvalitetne manifestacije. Najvažniji ciljevi ovog sajma su ostvarenje novih i učvršćivanje starih poslovnih kontakata, kao i potpisivanje što više ugovora o poslovnoj saradnji. Ovakvi događaji su, takođe, odlična prilika da se predstave najnovija tehnološka dostignuća u agraru i primjena nauke u poljoprivredi, ali i da Semberija predstavi svoja dostignuća u ovoj oblasti. Vjerujem da će poljoprivrednicima, prerađivačima i drugim činiocima agrarnog sektora izuzetno korisni biti i razgovori i razmjena iskustava na panel diskusijama. Semberski poljoprivrednik zna svoj posao, da proizvede zdravu i kvalitetnu hranu. Ono što nam nedostaje su veći podsticaji, prevazilaženje barijera, kako bi poljoprivreda i prerađivački sektor lakše pronalazili tržišta, ali i bolja organizovanost samih poljoprivrednika. Trudićemo se da u direktnom razgovoru sa izlagačima i posjetiocima unaprijedimo naš pristup u podršci poljoprivrednoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.

Ljubiša Petrović, 8.10.2021.

U okviru projekta „Direktna socio-ekonomska pomoć izuzetno ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama u BiH za 2021. godinu“, u Gradskoj upravi Bijeljine 14.10.2021. godine potpisani su ugovori o dodjeli 13 plastenika, površine 75 i 100 kvadratnih metara, socijalno ugroženim porodicama koje žive na teritoriji Grada Bijeljina.

 Kako je naglašeno, ovaj projekat sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke, a provodi ga nevladina organizacija „ASB BiH”, a menadžer projekta Rusmir Hanić podsjetio je da se on provodi u 16 lokalnih zajednica u BiH:

Ovaj projekat provodi se u 16 lokalnih zajednica u BiH i trajaće do 31. decembra 2021. godine. Ugovore smo potpisali sa korisnicima, Gradskom upravom, koja sufinansira provođenje u Bijeljini, i Centrom za socijalni rad u Bijeljini, prema čijim procjenama su izabrani korisnici. Plastenici će u narednih 15 dana biti dostavljeni i montirani, a odmah će biti izvršena i sadnja jesenjih kultura. Ovo je peti po redu projekat dodjele plastenika koji provodi „ASB BiH“, a do sada je obuhvaćeno 314 korisnika u 22 lokalne zajednice BiH. Ukupna vrijednost sredstava koje je u tekućoj godini obezbijedilo Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke je oko 400.000 konvertibilnih maraka.

Rusmir Hanić, 14.10.2021.

Inače, finansijsko učešće Grada Bijeljina u ovom projektu je 10.400 konvertibilnih maraka.

U organizaciji Privredne komore i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, uz podršku Džender centra Vlade Srpske i projekta FIGAP dva, 14.10.2021. godine održana je Četvrta konferencija i Drugi sajam ženskog preduzetništva u Republici Srpskoj.

Tom prilikom, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović izjavio je da su konferencija i Sajam žena preduzetnika, kojih je tridesetak izložilo svoje proizvode, prilika da se razgovara o mjerama koje su do sada preduzete kada je riječ o ženskom preduzetništvu, ali i da se sagledaju mogućnosti za buduću podršku.

Grad Bijeljina ima više od 2.000 preduzetnika. Trend rasta broja preduzetnika nastavljen je i u ovoj godini, a grad je izdvajao budžetska sredstva za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona.

Ljubiša Petrović, 14.10.2021.

Petrović je i istakao da će raspodjela 200.000 KM početi nakon donošenja skupštinske odluke, od čega je 130.000 KM predviđeno za podsticaj samozapošljavanju, a ugovori će biti potpisani naredne sedmice.

Na osnovu Odluke o izmjenama odluke o budžetu Grada Bijeljina – Rebalansu Budžeta za 2021. godinu, od 04.11.2021. godine, na 9. sjednici Skupštine Grada Bijeljina održanoj 8.12.2021. godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava koji se usmjerava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje iznosi 1.580.000,00 KM.


Javna rasprava na temu Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu, održana je 28. aprila 2022. godine, na kojoj su, uz predstavnike Gradske uprave i Agrarnog fonda Grada Bijeljina, učestvovali predstavnici semberskih poljoprivrednih udruženja. Poljoprivrednicima je predstavljen Nacrt pravilnika na koji su oni davali svoje prijedloge i mišljenja o načinima na koji bi se mogli uvećati određeni podsticaji, naglašava Sreten Vučković iz gradskog Odjeljenja za poljoprivredu.

Ono što karakteriše ovaj Pravilnik su nove mjere koje su uvedene po prvi put, kao što su regres premije osiguranja (ponovo se vraća regres kako na komercijalne kredite, tako i na kredite IRB). Druge vrste podsticaja koje su bile ograničene za pojedine vrste proizvoda, povećane su po vrstama proizvodnje, a ograničene po korisniku. Takođe, novina je i stimulacija za mlađe poljoprivrednike do 40 godina, gdje će biti veći povrat sredstava na uloženo za plasteničku prozvodnju, navodnjavanje i organizovani otkup.

Sreten Vučković, 28.04.2022.

Kada je u pitanju raspisivanje Javnih poziva tokom 2022. godine, otvoreno ih je nekoliko, pa tako:

 

U odgovoru za Istinomjer u decembru 2022. godine iz Gradske uprave Bijeljina odgovoreno je:

“Grad je izvršio popis poljoprivrednog zemljišta i uputio nadležnom ministarstvu Inicijativu ispred jedinice lokalne samouprave za promjenu postojećeg Zakona, jer zakon trenutno dozvoljava samo zadrugama i pravnim licima ali ne i privatnim licima (za šta se Gradonačelnik zalaže) da apliciraju za dodjelu poljoprivrednog zemljišta. Nažalost još uvijek se čeka odgovor ministarstva. Podsticaji se dodjeljuju transparentno putem javnih poziva kandidatima koji ispunjavaju uslove.”

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!