U progresu

Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Opštine: Gradačac

Rekonstrukcija 40 km azbest-cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada (osigurana grant sredstva WBIF u iznosu od dva miliona eura).

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na ispunjenju datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

U martu 2021. godine Gradska uprava Gradačca obavijestila je javnost o planiranim radovima na izmjeni azbest-cementnih cijevi u užem dijelu grada, dok je nešto više od godinu kasnije saopćeno da je u junu 2022. godine završena posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Foto: Grad Gradačac
Foto: Grad Gradačac

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže, kao jedna od četiri komponente “Projekta vodosnabdjevanja Gradačac”, odnosi se na zamjenu cijevi u dužini od nekih 40-tak km, koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine. Radove izvodi konzorcij izvođača BUK PROMET d.o.o. Bijeljina i Balegem d.o.o. Gradačac kroz četiri sekcije.

Saopćenje GU Gradačac, 12.3.2021.

Nekoliko dana kasnije saopćeno je i da su nakon otvaranja dijela južnog vodovoda “Domažić” u toku i završni radovi na rezervoaru za vodu KR-4 u mjesnoj zajednici Zelinja Donja, kao i na rezervoarima u mjesnim zajednicama Međiđa Donja i Zelinja Srednja.

Zaključno s julom 2021. godine, bilo je urađeno oko 7,7 km primarne i sekundarne mreže na području Gradačca.

Početkom septembra saopćeno je da su započeli radovi na proširenju vodovodnog sistema na području mjesne zajednice Rajska, iz naselja Lukavac Gornji prema Rajskoj, te da je ovo posljednja faza izgradnje vodovodne mreže koja će se realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Obzirom da smo ranije prethodna tri tendera izgradili sve neophodne vodovodne objekte (rezervoari, pumpne stanice…) i vodovodnu mrežu u dužini od 77 km, završetkom ovih radova bit će izgrađeno oko 90 km nove vodovodne mreže na području grada Gradačac. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen i smatram da je ovo veoma važan momenat za stanovništvo Rajske.
Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić, 7.9.2021.
Više detalja o aktivnostima poduzetim u toku 2021. godine moguće je pronaći na ovom linku, a Gradska uprava je krajem 2021. i početkom 2022. godine obavijestila javnost o toku radova.

U julu 2022. godine saopćeno je da je u junu završena posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se također realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca, te da je u mjesnoj zajednici Rajska izgrađeno cca 14 km vodovodne mreže i jedna pumpna stanica za više dijelove naselja, u vrijednosti od 496.937,05 (bez PDV-a) eura.

Vodovodna mreža u Rajskoj je priključena na ranije izgrađeni sistem vodosnabdijevanja  u južnom dijelu Gradačca i na novoizgrađenu vodovodnu mrežu moći će se priključiti oko 1.000 stanovnika. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen za stanovništvo Rajske. Zaključno sa ovom dionicom, svi ugovoreni radovi izvedeni su u južnom dijelu Gradačca. Važno je naglasiti da je do sada izgrađeno oko 100 km vodovodne mreže, a u sklopu ovog projekta rješava se i pitanje azbest-cementne mreže u gradu, što predstavlja izgradnju još 40 km vodovodne mreže u užem dijelu gradskog područja tako da je obim projekta zaista impresivan. Donatori i finansijeri navedenih radova su Švedska međunarodna agencija za saradnju i razvoj (SIDA), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Saopćenje GU Gradačac, 20.7.2022.

Krajem jula iz gradačačke gradske uprave obavijestili su javnost o planiranom izvođenju radova u ulicama Sarajevska i 25. novembar, a javnosti je saopćeno i da su “u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca u toku radovi na rekonstrukciji pješačkih staza u užem dijelu grada”.

Nakon završenih radova u MZ Svirac na rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji pješačke staze. Napominjemo da je do sada rekonstruisano oko 2,5 km pješačke staze, između ostalih, tu su i pješačke staze od parka „Stara banja“ do kružnog toka kod „ BP Energopetrol“, od kružnog toka pored zgrade „Inspekcija“ do kružnog toka na magistralnoj cesti  M-14.1. i pješačke staze kroz mjesnu zajednicu Svirac.

Saopćenje GU Gradačac, 29.7.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!