U progresu

Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Opštine: Gradačac

Rekonstrukcija 40 km azbest-cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada (osigurana grant sredstva WBIF-a u iznosu dva miliona eura).

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

U prve tri godine mandata gradonačelnika Gradačca Edisa Dervišagića gradska uprava poduzela je niz aktivnosti u pravcu ispunjavanja ovog obećanja, pored ostalog, i  implementacijom projekta “Vodosnabdijevanje Gradačca”.

Foto: Grad Gradačac 

Krajem marta 2021. godine Gradska uprava Gradačca obavijestila je javnost o planiranim radovima na izmjeni azbest-cementnih cijevi u užem dijelu grada,a nekoliko dana kasnije saopćeno je i da su nakon otvaranja dijela južnog vodovoda “Domažić” u toku i završni radovi na rezervoaru za vodu KR-4 u mjesnoj zajednici Zelinja Donja, kao i na rezervoarima u mjesnim zajednicama Međiđa Donja i Zelinja Srednja.

Zaključno s julom 2021. godine, urađeno je oko 7,7 km primarne i sekundarne mreže na području Gradačca.

Početkom septembra saopćeno je da je započelo proširenje vodovodnog sistema na području mjesne zajednice Rajska, iz naselja Lukavac Gornji prema Rajskoj, te da je ovo posljednja faza izgradnje vodovodne mreže koja će se realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Više detalja o aktivnostima poduzetim u toku 2021. godine moguće je pronaći na ovom linku, a Gradska uprava je krajem 2021. i početkom 2022. godine obavijestila javnost o toku radova.

Početkom januara 2022. godine, putem zvanične stranice Grada Gradačac, javnost je obaviještena o početku radova u Ulici. 6. bataljon, pri čemu će se vršiti rekonstrukcija azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente projekta vodosnabdijevanja Gradačaca, koja se odnosi na zamjenu cijevi u dužini od cca 40 km i koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine.

Izvođač radova na spomenutom projektu je konzorcij BUK PROMET d.o.o. Bijeljina i BALEGEM d.o.o. Gradačac, dok će se radovi izvoditi kroz četiri sekcije. 

Nakon završene rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, na jednoj dionici u užem dijelu grada 21.2.2022. godine nastavljena je rekonstrukcija pješačke staze, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu.

U aprilu su građani/ke obaviješteni da je početak rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u ulicama Kadić-mahala, Varoška i Siniše Mlinarevića predviđen za 30.4.2022. godine. 

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini organizovala je 26.5.2022. godine javni događaj “Czech Water Days” posvećen vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, kao i prezentaciju know-how češke industrije u ovoj oblasti. 

Kako je tom prilikom navedeno, cilj je ovog događaja upoznavanje s razvojnim projektima i tehnologijom, kao i međusobno upoznavanje relevantnih aktera i partnera iz Bosne i Hercegovine i Republike Češke te predstavnika lokalnih vlasti i međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija.

Tim povodom u Gradačcu je tog dana organizovana prezentacija koja je bila fokusirana na predstavljanje rezultata češke razvojne saradnje u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda.

Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Gradačca ( lokacija 1. Ledenice Gonje, Kanal K1L2 ) okončana je 27.6.2022. godine.

U julu 2022. godine saopćeno je da je u junu završena posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se također realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca, te da je u mjesnoj zajednici Rajska izgrađeno cca 14 km vodovodne mreže i jedna pumpna stanica za više dijelove naselja u vrijednosti 496.937,05 eura (bez PDV-a).

Krajem jula iz gradačačke gradske uprave obavijestili su javnost o planiranom izvođenju radova u ulicama Sarajevska i 25. novembar, a saopćeno je i da je u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca u toku rekonstrukcija pješačkih staza u užem dijelu grada.

Kako je 20.7.2023. godine navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gradačac, u junu 2022. godine završena je i posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja se realizuje u sklopu projekta “Vodosnabdijevanja Gradačca”. U mjesnoj zajednici Rajska izgrađeno je cca 14 km vodovodne mreže i jedna pumpna stanica za više dijelove naselja. Vrijednost radova je 496.937,05 eura (bez PDV-a).

Vodovodna mreža u Rajskoj je priključena na ranije izgrađeni  sistem vodosnabdijevanja  u južnom dijelu Gradačca i na novoizgrađenu vodovodnu mrežu moći će se priključiti oko 1.000 stanovnika. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen za stanovništvo Rajske. Zaključno sa ovom dionicom svi ugovoreni radovi su izvedeni u južnom dijelu Gradačca.

Grad Gradačac, 20.7.2022

U sklopu istog projekta, 29.7.2022. godine saopćeno je da je u toku rekonstrukcija pješačkih staza u užem dijelu grada, a nakon završenih radova u mjesnoj zajednici Svirac na rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu, nastavljena je rekonstrukcija pješačke staze.

Direkcija za evropske integracije (DEI), uz finansijsku podršku Švedske, 13.9.2022. godine održala je edukaciju za novinare/ke o finansijskoj pomoći Evropske unije (EU). Cilj edukacije bio je na jednostavan način upoznati novinare/ke s osnovnim informacijama o instrumentima pomoći EU koji stoje na raspolaganju BiH te im dati konkretan primjer kroz odabrane projekte.

Kao primjer dobre prakse i konkretnih i uspješno implementiranih projekata odabran je Grad Gradačac s projektom “Vodosnabdijevanje Gradačca”, a tom prilikom gradonačelnik Dervišagić te šef projekta i direktor JP “Komunalac” dd Gradačac Damir Okanović podsjetili su šta je sve u okviru ovog projekta urađeno kada se radi o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže na području Gradačca.  

Polovinom septembra saopćeno je da je početak rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u ulicama Žrtava Srebrenice, Sarajevska, dio 1, te Škorići-industrija predviđen za 15, odnosno 16.9.2022. godine. 

Još jedna obavijest građanima/kama o radovima u Ulici 6. april objavljena je 4.11.2022. godine, u kojoj je, pored ostalog, navedeno da je, prema planiranoj dinamici radova, taj datum predviđen kao početak radova u spomenutoj ulici na dužini od 650 metara.  

Početkom 2023. godine, Grad Gradačac potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji distributivne  vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Vučkovci, Izvođač radova je Balegem d.o.o.o Gradačac a kako je još javnost informisana na zvaničnoj stranici Grada Gradačac, vrijednost radova iznosi 227.705,40 KM pri čemu će se biti izvršena rekonstrukcija  oko 3500 m distributivne mreže u vodovodnom sistemu “Domažić” u Vučkovcima.

U sklopu zadnje komponente projekta “Vodosnabdijevanja Gradačca”, u februaru iste godine intenzivirani su radovi na izmjeni postojećih azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila kao i dotrajale mreže u centralnom urbanom području Gradačca. Kako je pojašnjeno, završetkom ove komponente izgradit će se preko 40 km nove i savremene vodovodne mreže u užem dijelu grada s kojom će se riješiti problem redovnog vodosnabdijevanja kao i druga ekološka pitanja za dobrobit svih građana na području grada Gradačac.

U okviru istog projekta, javnost je 12.10. 2023. godine obaviještena da se izvode završni radovi u ul. Hasan Kikića i dijelu ulice Husein kapetan Gradaščevića.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!