U progresu

Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Opštine: Gradačac

Rekonstrukcija 40 km azbest-cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada (osigurana grant sredstva WBIF-a u iznosu dva miliona eura).

Obrazloženje

Tokom druge godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na ispunjenju datog obećanja.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Direkcija za evropske integracije (DEI), uz finansijsku podršku Švedske, 13.9.2022. godine održala je edukaciju za novinare/ke o finansijskoj pomoći Evropske unije (EU). Cilj edukacije bio je na jednostavan način upoznati novinare/ke s osnovnim informacijama o instrumentima pomoći EU koji stoje na raspolaganju BiH te im dati konkretan primjer kroz odabrane projekte, i to tako da polaznici/e edukacije od samih korisnika/ca čuju iskustva i  vide rezultat(e) tog projekta. Kao primjer dobre prakse i konkretnih i uspješno implementiranih projekata odabran je Grad Gradačac s projekat “Vodosnabdijevanje Gradačca”.

Foto: Grad Gradačac

U martu 2021. godine Gradska uprava Gradačca obavijestila je javnost o planiranim radovima na izmjeni azbest-cementnih cijevi u užem dijelu grada, dok je nešto više od godinu kasnije saopćeno da je u junu 2022. godine završena posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Rekonstrukcija azbest cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže, kao jedna od četiri komponente “Projekta vodosnabdjevanja Gradačac”, odnosi se na zamjenu cijevi u dužini od nekih 40-tak km, koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine. Radove izvodi konzorcij izvođača BUK PROMET d.o.o. Bijeljina i Balegem d.o.o. Gradačac kroz četiri sekcije.

Saopćenje Gradske uprave Gradačac, 12.3.2021.

Nekoliko dana kasnije saopćeno je i da su nakon otvaranja dijela južnog vodovoda “Domažić” u toku i završni radovi na rezervoaru za vodu KR-4 u mjesnoj zajednici Zelinja Donja, kao i na rezervoarima u mjesnim zajednicama Međiđa Donja i Zelinja Srednja.

Zaključno s julom 2021. godine, urađeno je oko 7,7 km primarne i sekundarne mreže na području Gradačca.

Početkom septembra saopćeno je da je započelo proširenje vodovodnog sistema na području mjesne zajednice Rajska, iz naselja Lukavac Gornji prema Rajskoj, te da je ovo posljednja faza izgradnje vodovodne mreže koja će se realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca.

Obzirom da smo ranije prethodna tri tendera izgradili sve neophodne vodovodne objekte (rezervoari, pumpne stanice…) i vodovodnu mrežu u dužini od 77 km, završetkom ovih radova bit će izgrađeno oko 90 km nove vodovodne mreže na području grada Gradačac. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen i smatram da je ovo veoma važan momenat za stanovništvo Rajske.
Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić, 7.9.2021.
Više detalja o aktivnostima poduzetim u toku 2021. godine moguće je pronaći na ovom linku, a Gradska uprava je krajem 2021. i početkom 2022. godine obavijestila javnost o toku radova.

U julu 2022. godine saopćeno je da je u junu završena posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se također realizovati u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca, te da je u mjesnoj zajednici Rajska izgrađeno cca 14 km vodovodne mreže i jedna pumpna stanica za više dijelove naselja u vrijednosti 496.937,05 eura (bez PDV-a).

Vodovodna mreža u Rajskoj je priključena na ranije izgrađeni sistem vodosnabdijevanja  u južnom dijelu Gradačca i na novoizgrađenu vodovodnu mrežu moći će se priključiti oko 1.000 stanovnika. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen za stanovništvo Rajske. Zaključno sa ovom dionicom, svi ugovoreni radovi izvedeni su u južnom dijelu Gradačca. Važno je naglasiti da je do sada izgrađeno oko 100 km vodovodne mreže, a u sklopu ovog projekta rješava se i pitanje azbest-cementne mreže u gradu, što predstavlja izgradnju još 40 km vodovodne mreže u užem dijelu gradskog područja tako da je obim projekta zaista impresivan. Donatori i finansijeri navedenih radova su Švedska međunarodna agencija za saradnju i razvoj (SIDA), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Saopćenje Gradske uprave Gradačac, 20.7.2022.

Krajem jula iz gradačačke gradske uprave obavijestili su javnost o planiranom izvođenju radova u ulicama Sarajevska i 25. novembar, a saopćeno je i da je u sklopu projekta vodosnabdijevanja Gradačca u toku rekonstrukcija pješačkih staza u užem dijelu grada.

Nakon završenih radova u MZ Svirac na rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji pješačke staze. Napominjemo da je do sada rekonstruisano oko 2,5 km pješačke staze, između ostalih, tu su i pješačke staze od parka „Stara banja“ do kružnog toka kod „ BP Energopetrol“, od kružnog toka pored zgrade „Inspekcija“ do kružnog toka na magistralnoj cesti  M-14.1. i pješačke staze kroz mjesnu zajednicu Svirac.

Saopćenje Gradske uprave Gradačac, 29.7.2022.

 

Početkom januara 2022. godine, putem zvanične stranice Grada Gradačac, javnost je obaviještena o početku radova u Ulici. 6. bataljon, pri čemu će se vršiti rekonstrukcija azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže kao jedna od četiri komponente projekta vodosnabdijevanja Gradačaca, koja se odnosi na zamjenu cijevi u dužini od cca 40 km i koja je planirana da traje tokom 2021. i 2022. godine.

Izvođač radova na spomenutom projektu je konzorcij BUK PROMET d.o.o. Bijeljina i BALEGEM d.o.o. Gradačac, dok će se radovi izvoditi kroz četiri sekcije. 

Nakon završene rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, na jednoj dionici u užem dijelu grada 21.2.2022. godine nastavljena je rekonstrukcija pješačke staze, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu.

Radi se o pješačkim stazama od parka „Stara banja“ do kružnog toka kod „ BP Energopetrol“ i od kružnog toka pored  zgrade „Inspekcija“  do kružnog toka na magistralnoj cesti  M-14.1. Pješačke staze se uređuju u skladu sa okolnim uređenjem tj. radi se kocka (betonskim opločnikom). Ovi  radovi doprinijet će većoj sigurnosti pješaka, kao i ljepšem izgledu samih šetnica.

Grad Gradačac, 21.2.2022.

Dva dana kasnije saopćeno je da se u sklopu projekta “Vodosnabdijevanje južnog dijela Gradačac (T-3 )” izvode izgradnja i rekonstrukcija vodovoda u mjesnoj zajednici Rajska te da je voda s izvorišta Domažić stigla i do ove mjesne zajednice, pri čemu je izvršeno i ispiranje dijela izgrađenog cjevovoda.

Do sada je urađeno oko 5.710 m cjevovoda od ukupnih 12,2 km, izvedeno i montirano 14 šahtova i vrše se pripreme za početak gradnje pumpne stanice 12 ( PS 12). Vrijednost ugovorenih radova je 519.776,42 EUR a izvođač radova je Konzorcij  JV “BUK PROMET” d.o.o. Bijeljina i “BALEGEM” d.o.o. Gradačac. Važno je naglasiti da pored ovih 90 km novoizgrađene vodovodne mreže u sklopu ovog projekta rješavamo i pitanje azbest-cementne mreže u gradu što predstavlja izgradnju još 40 km vodovodne mreže u užem dijelu gradskog područja tako da je obim projekta zaista impresivan.

Grad Gradačac, 23.2.2022. 

U aprilu su građani/ke obaviješteni da je početak rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u ulicama Kadić-mahala, Varoška i Siniše Mlinarevića predviđen za 30.4.2022. godine. 

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini organizovala je 26.5.2022. godine javni događaj “Czech Water Days” posvećen vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, kao i prezentaciju know-how češke industrije u ovoj oblasti. 

Kako je tom prilikom navedeno, cilj je ovog događaja upoznavanje s razvojnim projektima i tehnologijom, kao i međusobno upoznavanje relevantnih aktera i partnera iz Bosne i Hercegovine i Republike Češke te predstavnika lokalnih vlasti i međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija.

Tim povodom u Gradačcu je tog dana organizovana prezentacija koja je bila fokusirana na predstavljanje rezultata češke razvojne saradnje u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda.

Predstavnici gradske administracije i komunalnog preduzeća upoznali su učesnike o uspješno implementiranom projektu „Rekonstukcija prečistača otpadnih voda u Gradačcu“ ocjenjen kao jedan od najbolje implementiranih projekata u Bosni i Hercegovini.

Grad Gradačac, 26.5.2022.

Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu Gradačca ( lokacija 1. Ledenice Gonje, Kanal K1L2 ) okončana je 27.6.2022. godine.

Ukupna dužina nove kanalizacione mreže iznosi 1355m a ukupna vrijednost projekta je 231.740,26 KM. Ovaj projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 130.000 KM a ostatak sredstava je obezbijeđen iz budžeta Grada Gradačac. Ovim projektom će se doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša kao i razvoju inifrastrukture u poduzetničkoj zoni.

Grad Gradačac, 27.6.2022

Kako je navedeno na zvaničnoj stranici Grada Gradačac, u junu 2022. godine završena je posljednja faza izgradnje vodovodne mreže, koja će se realizovati u sklopu projekta “Vodosnabdijevanja Gradačca”. U mjesnoj zajednici Rajska izgrađeno je cca 14 km vodovodne mreže i jedna pumpna stanica za više dijelove naselja. Vrijednost radova je 496.937,05 eura (bez PDV-a).

Vodovodna mreža u Rajskoj je priključena na ranije izgrađeni  sistem vodosnabdijevanja  u južnom dijelu Gradačca i na novoizgrađenu vodovodnu mrežu moći će se priključiti oko 1.000 stanovnika. Time će ovaj dio grada Gradačac dobiti mogućnost nesmetanog vodosnabdijevanja obzirom da je taj problem jako izražen za stanovništvo Rajske. Zaključno sa ovom dionicom svi ugovoreni radovi su izvedeni u južnom dijelu Gradačca.

Grad Gradačac, 20.7.2022

U sklopu istog projekta, 29.7.2022. godine saopćeno je da je u toku rekonstrukcija pješačkih staza u užem dijelu grada, a nakon završenih radova u mjesnoj zajednici Svirac na rekonstrukciji azbest-cementnih cijevi, gdje su položene nove cijevi za vodovodnu mrežu, nastavljena je rekonstrukcija pješačke staze.

Aktivnosti na izmjeni azbest-cementnih cijevi vodovodne mreže će biti nastavljene a s završetkom tih radova planirana je i sanacija pješačkih zona gdje radovi budu izvođeni

Grad Gradačac, 29.7.2022. 

Direkcija za evropske integracije (DEI), uz finansijsku podršku Švedske, 13.9.2022. godine održala je edukaciju za novinare/ke o finansijskoj pomoći Evropske unije (EU). Cilj edukacije bio je na jednostavan način upoznati novinare/ke s osnovnim informacijama o instrumentima pomoći EU koji stoje na raspolaganju BiH te im dati konkretan primjer kroz odabrane projekte, i to tako da polaznici/e edukacije od samih korisnika/ca čuju iskustva i vide rezultat(e) tog projekta.

Kao primjer dobre prakse i konkretnih i uspješno implementiranih projekata odabran je Grad Gradačac s projekat “Vodosnabdijevanje Gradačca”.

Novinarima su projekat vodosnabdijevanja predstavili gradonačelnik mr.sc Edis Dervišagić i Damir Okanović, šef projekta i direktor JP “Komunalac” dd Gradačac. Kroz ovaj projekat urađena je potpuna rekonstrukcija „Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, nova kanalizaciona mreža cca. 40 km, nova vodovodna mreža (južni dio Gradačca) cca. 100 km i rekonstrukcija cca. 40 km vodovodne mreže, zamjene azbest cementnih cijevi i cijevi nedovoljnog profila u užem dijelu grada. Vrijednost projekta je preko 30 miliona KM.

Grad Gradačac, 13.9.2022. 

Polovinom septembra saopćeno je da je početak rekonstrukcije azbest-cementnih cijevi, cijevi nedovoljnih profila i dotrajale mreže u ulicama Žrtava Srebrenice, Sarajevska, dio 1, te Škorići-industrija predviđen za 15, odnosno 16.9.2022. godine. 

Još jedna obavijest građanima/kama o radovima u Ulici 6. april objavljena je 4.11.2022. godine, u kojoj je, pored ostalog, navedeno da je, prema planiranoj dinamici radova, taj datum predviđen kao početak radova u spomenutoj ulici na dužini od 650 metara.  

U toku izvođenja radova dolazit će do privremenog prekida vodosnabdijevanja uzrokovanih radovima na zamjeni cjevovoda. Planirani prekid vodosnabdijevanja u toku dana je 12 sati. Prekidi će trajati od 07:00 do 19:00 svaki radni dan uključujući i subotu. Tokom vjerskih i državnih praznika, te nedjeljom nije planirano izvođenje radova i prekidi u vodosnabdijevanju. Ovim putem obavještavamo građane da se prilikom izvođenja radova u određenoj ulici, voda može koristiti kao tehnička (nije za piće) do završetka radova u datoj ulici. Nakon završetka radova u svakoj ulici, vršit će se ispitivanje i ispiranje cjevovoda, te dezinfekcija nakon čega će se voda ponovo moći koristiti za piće. O detaljima daljih radova, kao i ulica u kojima se voda neće moći koristiti za piće tokom izvođenja radova, blagovremeno ćemo obavještavati građane putem medija.

Grad Gradačac, 4.11.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!