Državno uređenje

41

obećanja

Ispunjeno
2
U progresu
7
Ekonomija

146

obećanja

Ispunjeno
8
U progresu
11
Obrazovanje

77

obećanja

Ispunjeno
2
U progresu
3
Pravna država

42

obećanja

Ispunjeno
1
U progresu
9
Socijalna politika

65

obećanja

Ispunjeno
5
U progresu
5
Zdravstvo

33

obećanja

Ispunjeno
3
U progresu
1
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o šumama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Adaptivno upravljanje saobraćajem
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Transformacija Doma Bjelave
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Implementacija mjera energetske efikasnosti na javnim objektima
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Novi programi masovnog zapošljavanja
U progresu
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Reformske aktivnosti u okviru MUP-a KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Sistematska zaštita izvorišta pitke vode
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Revidiranje liste i obaveza istaknutih samostalnih umjetnika i umjetnica
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje legislative iz oblasti poticajne stanogradnje
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak sufinansiranja troškova plata u svrhu očuvanja radnih mjesta 
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kontinuirano sufinansiranje Roditeljske kuće
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Programi pomoći dugoročno nezaposlenim osobama
Nije započeto
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Implementacija reforme rada Službe za zapošljavanje
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak rada Vijeća za reformu tržišta rada KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Osnivanje fonda za mlade kao budžetske stavke ministarstva
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Iniciranje uspostave jedinstvene baze osoba sa invaliditetom
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Finalizacija programa zapošljavanja sve djece šehida i poginulih boraca u KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Jačanje kantonalnog stipendijskog Fonda „Ikre“
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite
Nije započeto
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Revizija Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Planski pristup obnovi spomen-obilježja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Koordinacija i saradnja s općinama u vezi s boračkim pitanjima
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Definiranje mreže socijalne zaštite i puta korisnika i korisnica
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja zgrade za socijalno stanovanje na Otesu
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika i pripadnica boračke populacije
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Zdravstveno osiguranje svoj djeci do 18. godina
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uvođenje hraniteljskog dodatka
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Implementacija odluke o održavanju spomenika civilnih žrtava rata
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Proaktivno djelovanje Centra za socijalni rad
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pravo na vodu za sve stanovnike KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uvođenje samohranih roditelja kao posebne kategorije u Zakon o socijalnoj zaštiti KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Preuzimanje održavanja spomenika historijskim ličnostima od značaja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Djelovanje tima za suočavanje sa migrantskom krizom
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Zatvaranje poglavlja interno raseljenih osoba u Kantonu Sarajevo
Nije započeto
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Razvoj usluge pomoći u kući
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Transformacija rada Gerontološkog centra
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje socijalnih naknada Kantona Sarajevo
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Isključivo programsko finansiranje boračkih udruženja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Podrška prekvalifikaciji i profesionalnoj edukaciji boračke populacije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kampanja borbe protiv prosjačenja i trgovine ljudima
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Redefiniranje cijena socijalnih usluga
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Osigurati radno iskustvo svima
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nove prostorije za Službu socijalne zaštite Novo Sarajevo
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kampanja promocije hraniteljstva u kući
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Osnaživanje i podrška hraniteljstvu
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje dostupnosti usluga Porodičnog savjetovališta
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pokretanje preventivnih programa socijalne zaštite
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja djece bez roditeljskog staranja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pokretanje mreže dnevnih centara za osobe s teškoćama u razvoju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostava novog prihvatilišta za beskućnike i beskućnice u KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostavljanje javnog restorana i uvezivanje u sistem javnih kuhinja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Završetak druge faze projekta “Socijalna mapa Kantona Sarajevo”
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje podzakonskih akata o novčanoj egzistencijalnoj naknadi
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Promjena reda i rasporeda linija i uvođenje novih linija JP u KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška pristupu kapitalu pod povoljnim uvjetima finansiranja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Formiranje agencije (direkcije) za JP KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Usvajanje Zakona o cestama u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Usvajanje Zakona o javnom prevozu KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Kreiranje uvjeta i programa za razvoj socijalnog poduzetništva
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analiza efekata dosadašnjih programa podrške privredi
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška razvoju centara za poduzetništvo
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Unapređenje industrijskih i poslovnih zona
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poticaj hotelskoj industriji putem Turističke zajednice
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Odabir projekata javnih radova u svrhu kreiranja privrednog zamaha
U progresu
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada “Studije budućnosti” KS
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Realizacija projekta urbanih šuma
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška plasiranju domaćih autorskih djela na strana tržišta
Neutemeljeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Registar javnih prostora
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Ukidanje i umanjenje kantonalnih parafiskalnih nameta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uvođenje videonadzora na atraktivnim turističkim lokacijama u Sarajevu
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Jačanje antikoruptivnih kapaciteta policije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revidiranje Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Povećanje broja i obima preventivnih programa Zavoda za javno zdravstvo
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Učiniti rad Direkcije za robne rezerve transparentnijim i efikasnijim
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Uspostava registara oboljelih od različitih oboljenja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Donošenje strategije razvoja zdravstvenog sistema 
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Korištenje revizorskih izvještaja u borbi protiv korupcije
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Proširenje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru u KS
Započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Donošenje etičkog zakona o prevenciji korupcije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Izjednačavanje standarda za javne i privatne zdravstvene ustanove
U progresu
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Revizija diploma u Kantonu Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Nalaženje adekvatnog prostora za smještaj privremeno oduzetih vozila i imovine
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Implementacija Zakona o policijskim službenicima KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uskladiti redovne izvještaje imenovanih i izabranih lica sa poreskim rokovima
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Ulaganje u bolju opremljenost policije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Centralizacija javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Sprovoditi aktivan nadzor rada Ljekarske komore KS
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada novog Zakona o mirnim okupljanjima
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada preporuka za kaznenu politiku
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Nadogradnja objekata I i IV Policijske uprave
Nije započeto
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Normiranje sukoba interesa u javnom sektoru Kantona Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revidiranje postupaka ugovaranja usluga zdravstvene zaštite
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Razvijanje javne svijesti o štetnosti korupcije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uvođenja antikoruptivnog ISO standarda 37001-2016
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Zdravstveno osiguranje za sve stanovnike i stanovnice Kantona Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Sufinansiranje edukacija i naučno-istraživačkog rada
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Revizija dokumenata/procedura o postupanju u vezi sa migracijama
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uspostavljanje baze nevladinih organizacija
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Jačanje kapaciteta redovnih sudova u KS za rješavanje privrednih sporova
Nije započeto
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Transparentno praćenje priliva sredstava u borbi protiv COVID-a
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Osnaživanje budžetske inspekcije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uspostava sistema brže razmjene informacija između policije i tužilaštva
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada studije potreba KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Priprema za prelazak na programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Pooštravanje nadzora na konkursima
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izgradnja zgrade Uprave policije/MUP-a KS
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Izrada strategije zadržavanja zdravstvenog kadra
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Osnivanje kantonalnog hospisa za terminalno oboljele osobe
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Propisivanje procedura za saradnju svih organa uprave i institucija
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Rješavanje pitanja nagomilanih sudskih komunalnih predmeta
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Projekti sistematskog skrininga oboljenja kod rizičnih grupa.
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Zaštita šuma na području KS
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Bolje informisanje boraca i borkinja o njihovim pravima
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Sistemske aktivnosti na projektu uspostavljanja helikopterske jedinice MUP-a KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poboljšanje vertikalne i horizontalne signalizacije u KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja punjača za električne automobile
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja novih biciklističkih staza
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja novih šetnica i pothodnika
Neutemeljeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada Plana mobilnosti za KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strategija javnog prevoza do 2030.
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Postavljanje sigurnosnih ograda na kantonalnim cestama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rekonstrukcija i sanacija lokalnih cesta od značaja za KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dijela Nulte transverzale
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja kružnog toka na Devetoj transverzali
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dijela južne longitudinale
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Implementacija pametnog parkinga
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Definisanje upravljanja i tarifnog sistema za parking prostore u KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja trolejbuske mreže do Vogošće
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Jedinstvena karta/kupon u JP uz mogućnost online kupovine
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Jasno definisanje trolejbuskih, autobuskih i minibuskih stajališta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja 24 tramvajska stajališta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena zakona o Turizmu
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Program podrške digitalizaciji poslovanja obrta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analiza efekata programa razvojne agencije SERDA
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Mapiranje sportskih i kulturnih manifestacija i infrastrukture
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje balansa u finansiranju sporta i kulture
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revidiranje uspješnosti rada pojedinih JU kulture
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analitički prikaz finansiranja projekata
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Registra finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Registra finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o upravljanju javnim sektorom u Kantonu Sarajevo
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Iniciranje rješavanja pitanja certificiranja tumača znakovnog jezika
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Izmjene bodovanja na konkursima za kantonalne institucije
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Jačanje kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Kreiranje pravnih pretpostavki za digitalizaciju javne uprave
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Poboljšane internet stranice Ministarstva kulture i sporta KS
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Strožija kontrola dodjele sredstava iz tekućih transfera
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Objedinjavanje procesa javnih nabavki kako Vlade, tako i Skupštine Kantona Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Nastavak započetih aktivnosti na uspostavi baza podataka
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Inicirati donošenje Zakona o Glavnom gradu Bosne i Hercegovine
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Podizanje javnih rasprava na viši nivo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Uvođenje sistema glasanja po imenima svih zastupnika
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Kreiranje modela finansiranja skupštinskih zastupnika
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Izmjene Poslovnika o radu Skupštine
Započeto
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Materijalna i kadrovska podrška ustanovama i institucijama KS
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Jačanje kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Provođenje Uredbe o kontroli javnih nabavki
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Unapređenje sistema edukacija i ocjenjivanja zaposlenih u javnom sektoru
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Mapiranje koraka potrebnih za ustavno-pravnu reformu Kantona Sarajevo
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje uredbe o radnim mjestima državnih službenika/službenica
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Ograničavanje beneficija zaposlenih u javnom sektoru
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Ukidanje naknada službenicima koje se obavljaju tokom radnog vremena
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Revizija zakonskog okvira za pokretanje javno-privatnog partnerstva
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Iniciranje donošenja novog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Transformacija Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Proširiti nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Vlade KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Napraviti prečišćene tekstove svih akata Kantona Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Zakon o lokalnoj samoupravi
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o platama Kantona Sarajevo
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti i spašavanju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o kulturi
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nabavka novih trolejbusa
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Završetak procesa registracije i formiranja galerije Collegium Artisticum
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Adaptacija kurikuluma i izvođenja nastavnog procesa u uvjetima pandemije
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Formiranje Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Puštanje u funkciju osnovne škole i vrtića na Šipu
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izrada programa prilagođavanja škola uvjetima pandemije
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Akcija izgradnje desetina sportskih igrališta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Efikasniji rad savjetodavnih tijela za mlade
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za potpunu realizaciju inkluzivne nastave
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje i standardizovanje oblasti odgoja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje
Započeto
Započeto
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Kontinuirana podrška kulturnim sadržajima i manifestacijama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Puna reforma nastavnih planova i programa s fokusom na dijete
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Optimiziranje standarda nastavničkih kompetencija
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pristupačna zdrava ishrana u odgojnim i obrazovnim ustanovama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Odgovarajući program partnerstva za djecu sa teškoćama u razvoju
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Nabavka nedostajuće informatičke opreme
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za primjenu Zakona o obrazovanju odraslih
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje propisa u vezi sa finansiranjem projekata iz kulture i sporta
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Strategija razvoja kulture u Kantonu Sarajevo 2022 – 2026
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje i modernizacija rada JU Biblioteka Sarajeva
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izgradnja, obnova i održavanje objekata od interesa za kulturu i sport
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Programi finansiranja vrhunskih individualnih sportista
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Modernizacija postojećih studentskih domova
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Lista nematerijalne kulturne baštine
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Podrška projektu ljevaonice Akademije likovne umjetnosti
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Podrška interdisciplinarnom modelu visokog obrazovanja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Potpuna digitalizacija procesa osnovnog i srednjeg obrazovanja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Kreiranje udžbeničke politike
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Strategija razvoja sporta u Kantonu Sarajevo 2022 – 2026
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Revizija statusa i uloge centara za obrazovanje djece s invaliditetom
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Revidiranje mreže osnovnih škola
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uvođenje eksperimentalnog programa u jedan vrtić u JU Djeca Sarajeva
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Omogućiti besplatan pristup internetu u bibliotekama
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Objediniti registar stipendija svih nivoa vlasti
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Donošenje odluke o klubovima od strateškog interesa za KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izrada spomenika značajnim historijskim ličnostima BiH
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Analiza upisne politike u srednje škole
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Optimizacije zimske i ljetne škole za dopunu znanja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Osigurati odgovarajući organizacijski oblik bibliotečke djelatnosti
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Potpuna digitalizacija procesa visokog obrazovanja
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Otklanjanje nedostataka u primjeni eksterne mature
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Ciljane promotivne aktivnosti JU Biblioteke Sarajeva
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Borba protiv šovinizma, rasne, etničke i vjerske mržnje kod mladih
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za otvaranje produženog boravka u svim osnovnim školama
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostavljanje održivog fonda za nauku
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostava COVID-19 edukativno-ekspertskog barometra
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Prepoznavanje kategorije slobodnih umjetnika
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Internet pristup kulturnoj baštini
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uvođenje standarda za finansiranje za besplatne udžbenike
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Projekat partnerstva u procesu prenosa znanja
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Analiza upisne politike u visokom obrazovanju
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Rješavanje problema smještaja Historijskog arhiva
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stipendiranje studenata nastavničkih fakulteta
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pokretanje besplatnih univerzalnih škola sporta
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostavljanje standarda i certificiranje restorana
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Prostore u vlasništvu Kantona Sarajevo pretvoriti u umjetničke centre
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pooštravanje interne kontrole u oblasti kulture i sporta
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Postavljenje procjene rizika nastavnog procesa u srednjem obrazovanju
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Novi zakon o visokom obrazovanju i posebni zakon o UNSA
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Aktivnosti na pripremi za izgradnju muzeja Ars Aevi
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revitalizacija i izgradnja kampusa UNSA
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Dosljedno propisati i naplatiti korištenja prirodnih resursa
Nije započeto
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dodatne dvije trake u ulici Džemala Bijedića do Otoke
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva transverzala – po dionicama
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nabavka novih tramvaja
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rekonstrukcija tramvajske pruge Marijin Dvor-Ilidža
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Regulacija novih prevoznih sredstava
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja saobraćajnog centra za upravljanje JP u KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Kupovina vozila za presađivanje odraslih stabala drveća
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Širenje semaforske zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja podzemnih garaža sa fokusom na gradske zone
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nova vozila i nove linije u minibuskiom saobraćaju
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Hitni rebalans budžeta
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Jačanje punog kapaciteta zdravstvenih ustanova (COVID 19)
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena i dopuna Zakona o Taxi uslugama u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Formirati krizni štab za ekonomska i privredna pitanja
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Rebalans finansijskog plana ZZOKS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Obezbijediti nedostajući zdravstveni kadar prema iskazanim potrebama
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Definisati funkcionisanje referalnog sistema zdravstvene zaštite KS 
Započeto
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revizija rada kriznog štaba i formiranje novog kriznog štaba
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Unapređenje komunikacije sa pacijentima
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Hitna uspostava drive-in punktova za brza testiranja oboljelih
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Izvršiti reviziju registra istaknutih umjetnika i umjetnica
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Informisanje javnosti o vremenskom slijedu vozila JP
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Promjena tarifnog sistema naplate karata u JP
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pretvaranje lokaliteta Barice u turističko-sportsko-rekreativni centar
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

U zakonsku nomenklaturu ubaciti termin “zelena gradska površina”
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja javnih parkova
Nije započeto
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada Studije o porijeklu emisija
Zaustavljeno
Započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o javnim površinama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Edukaciono-rekreacioni Eko Kamp na Bijambarama
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Realizacija projekta “Nova Dariva”
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Razmotriti uspostavljanje novih zaštićenih prirodnih područja
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Donošenje Zakona o prostornom uređenju
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena regulative o zaštiti kvalitete zraka
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Centra za upravljanje kvalitetom zraka
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Prava porodilja u radnom odnosu uskladiti sa međunarodnom Konvencijom C103
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Sanacija objekata oštećenih uslijed ratnog dejstva
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Tehnološki park u naselju Šip
Započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revizija i implementacija Strategije razvoja kreativne industrije KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Osposobljavanje ledene dvorane u Sarajevu tokom cijele godine
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška projektima investitora i investitorki iz dijaspore
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Program podrške putem fonda za privlačenje investicija
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Intenzivirati turističku promociju Sarajeva unutar i van granica BiH
Nije započeto
Nije započeto
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o koncesijama
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Razvoj strategije za privlačenje direktnih investicija u KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje jedinstvenog računa za komunalne usluge
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pokretanje generacijskog projekta novog sarajevskog vodovoda
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva faza osnivanja sarajevskog holdinga
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rješavanje statusa preduzeća BAGS Energotehnika
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pooštravanje kazni za ekološke prekršaje
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje izdavanja elektronskih računa svih komunalnih usluga
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strateško rješavanje problema odvoza otpada i deponije Smiljevići
U progresu

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak procesa stambenog zbrinjavanja boračke populacije
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostava jedinstvene baze boračkih udruženja
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Izgradnja nove zgrade Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Započeto
Započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja osnovne škole Stup II
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Ukidanje svih arhitektonskih barijera u školama
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Obnove vrtića, povećanje i poboljšanje smještajnih kapaciteta
Nije započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška projektima uređenja i razvoja područja Vrela Bosne
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva faze projekta uređenja područja Stojčevac
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Odabir lokacije i gradnja postrojenja u cilju smanjenja otpada
Nije započeto
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Osmisliti program za podizanje ekološke svijesti putem TVSA
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje prigradskih naselja u sistem kanalizacije KS
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja regionalnoga puta Dariva-Hreša
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Priprema projekta vertikalnog transporta Hrasnica-Igman
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja gradskog autoputa u saradnji sa FBiH
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dvije trake na Dvanaestoj transverzali
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Restrukturiranje GRAS-a
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strateško definisanje i pozicioniranje terminala javnog prevoza u KS
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poticati razvoj i unapređivanje zanata i srodnih djelatnosti
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Restrukturiranje javnih preduzeća
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada projekta izgradnje pozorišta
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja koncertne dvorane
Nije započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Proširenje jedinstvene baze korisnika i korisnica
Započeto
Započeto

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Osiguranje psihološke i savjetodavne podrške oboljelim
Pitajte Istinomjer!