Državno uređenje

41

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
4
Ekonomija

144

obećanja

Ispunjeno
13
Ispunjeno većim dijelom
19
Obrazovanje

77

obećanja

Ispunjeno
6
Ispunjeno većim dijelom
10
Pravna država

41

obećanja

Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
9
Socijalna politika

64

obećanja

Ispunjeno
8
Ispunjeno većim dijelom
13
Zdravstvo

33

obećanja

Ispunjeno
8
Ispunjeno većim dijelom
3
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Jačanje kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o kulturi
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Provođenje Uredbe o kontroli javnih nabavki
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Ukidanje naknada službenicima koje se obavljaju tokom radnog vremena
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Podizanje javnih rasprava na viši nivo
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Novi programi masovnog zapošljavanja
Ispunjeno manjim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Ukidanje i umanjenje kantonalnih parafiskalnih nameta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dijela južne longitudinale
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nova vozila i nove linije u minibuskiom saobraćaju
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Implementacija pametnog parkinga
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Definisanje upravljanja i tarifnog sistema za parking prostore u KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja trolejbuske mreže do Vogošće
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Jedinstvena karta/kupon u JP uz mogućnost online kupovine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Jasno definisanje trolejbuskih, autobuskih i minibuskih stajališta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja 24 tramvajska stajališta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena zakona o Turizmu
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Program podrške digitalizaciji poslovanja obrta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analiza efekata programa razvojne agencije SERDA
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška razvoju centara za poduzetništvo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Realizacija projekta urbanih šuma
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Zaštita šuma na području KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška plasiranju domaćih autorskih djela na strana tržišta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Mapiranje sportskih i kulturnih manifestacija i infrastrukture
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje balansa u finansiranju sporta i kulture
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revidiranje uspješnosti rada pojedinih JU kulture
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analitički prikaz finansiranja projekata
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Registra finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Registra finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada “Studije budućnosti” KS
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nabavka novih trolejbusa
Ispunjeno
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Materijalna i kadrovska podrška ustanovama i institucijama KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o upravljanju javnim sektorom u Kantonu Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Revizija zakonskog okvira za pokretanje javno-privatnog partnerstva
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje uredbe o radnim mjestima državnih službenika/službenica
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Kreiranje pravnih pretpostavki za digitalizaciju javne uprave
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Strožija kontrola dodjele sredstava iz tekućih transfera
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Nastavak započetih aktivnosti na uspostavi baza podataka
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Transformacija Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Jačanje kapaciteta Uprave za inspekcijske poslove
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Izmjene Poslovnika o radu Skupštine
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Ograničavanje beneficija zaposlenih u javnom sektoru
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Zakon o lokalnoj samoupravi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Kreiranje modela finansiranja skupštinskih zastupnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Napraviti prečišćene tekstove svih akata Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Iniciranje rješavanja pitanja certificiranja tumača znakovnog jezika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje jedinstvenog računa za komunalne usluge
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Poboljšane internet stranice Ministarstva kulture i sporta KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Proširiti nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Vlade KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje Zakona o platama Kantona Sarajevo
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Uvođenje sistema glasanja po imenima svih zastupnika
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Mapiranje koraka potrebnih za ustavno-pravnu reformu Kantona Sarajevo
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pokretanje generacijskog projekta novog sarajevskog vodovoda
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Izmjene bodovanja na konkursima za kantonalne institucije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

U zakonsku nomenklaturu ubaciti termin “zelena gradska površina”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Inicirati donošenje Zakona o Glavnom gradu Bosne i Hercegovine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Unapređenje sistema edukacija i ocjenjivanja zaposlenih u javnom sektoru
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostava jedinstvene baze boračkih udruženja
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti i spašavanju
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dodatne dvije trake u ulici Džemala Bijedića do Otoke
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva faza osnivanja sarajevskog holdinga
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Širenje semaforske zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja kružnog toka na Devetoj transverzali
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dijela Nulte transverzale
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Revidiranje liste i obaveza istaknutih samostalnih umjetnika i umjetnica
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje legislative iz oblasti poticajne stanogradnje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Iniciranje uspostave jedinstvene baze osoba sa invaliditetom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Utvrditi mjere ekonomskog osnaživanja pripadnika i pripadnica boračke populacije
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pravo na vodu za sve stanovnike KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Preuzimanje održavanja spomenika historijskim ličnostima od značaja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Zatvaranje poglavlja interno raseljenih osoba u Kantonu Sarajevo
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Razvoj usluge pomoći u kući
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Transformacija rada Gerontološkog centra
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pokretanje preventivnih programa socijalne zaštite
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja djece bez roditeljskog staranja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Jačanje antikoruptivnih kapaciteta policije
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Promjena reda i rasporeda linija i uvođenje novih linija JP u KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Formiranje agencije (direkcije) za JP KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Analiza efekata dosadašnjih programa podrške privredi
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Unapređenje industrijskih i poslovnih zona
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Odabir projekata javnih radova u svrhu kreiranja privrednog zamaha
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Adaptacija kurikuluma i izvođenja nastavnog procesa u uvjetima pandemije
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izrada programa prilagođavanja škola uvjetima pandemije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Efikasniji rad savjetodavnih tijela za mlade
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za potpunu realizaciju inkluzivne nastave
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje i standardizovanje oblasti odgoja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Optimiziranje standarda nastavničkih kompetencija
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Odgovarajući program partnerstva za djecu sa teškoćama u razvoju
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje propisa u vezi sa finansiranjem projekata iz kulture i sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Potpuna digitalizacija procesa osnovnog i srednjeg obrazovanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Revidiranje mreže osnovnih škola
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Objediniti registar stipendija svih nivoa vlasti
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izrada spomenika značajnim historijskim ličnostima BiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostava COVID-19 edukativno-ekspertskog barometra
Ispunjeno većim dijelom
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostavljanje standarda i certificiranje restorana
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pooštravanje interne kontrole u oblasti kulture i sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Postavljenje procjene rizika nastavnog procesa u srednjem obrazovanju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uvođenje videonadzora na atraktivnim turističkim lokacijama u Sarajevu
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Korištenje revizorskih izvještaja u borbi protiv korupcije
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Proširenje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru u KS
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Donošenje etičkog zakona o prevenciji korupcije
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Revizija diploma u Kantonu Sarajevo
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Implementacija Zakona o policijskim službenicima KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uskladiti redovne izvještaje imenovanih i izabranih lica sa poreskim rokovima
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uklanjanje arhitektonskih barijera
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja osnovne škole Stup II
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Obnove vrtića, povećanje i poboljšanje smještajnih kapaciteta
Neispunjeno
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška projektima uređenja i razvoja područja Vrela Bosne
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva faza projekta uređenja područja Stojčevac
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Odabir lokacije i gradnja postrojenja u cilju smanjenja otpada
Ispunjeno većim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revitalizacija i izgradnja kampusa UNSA
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Finalizacija programa zapošljavanja sve djece šehida i poginulih boraca u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Završetak procesa registracije i formiranja galerije Collegium Artisticum
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Formiranje Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Puštanje u funkciju osnovne škole i vrtića na Šipu
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Akcija izgradnje desetina sportskih igrališta
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Kontinuirana podrška kulturnim sadržajima i manifestacijama
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Intenziviranje kurikularne reforme
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pristupačna zdrava ishrana u odgojnim i obrazovnim ustanovama
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Nabavka nedostajuće informatičke opreme
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za primjenu Zakona o obrazovanju odraslih
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Strategija razvoja kulture u Kantonu Sarajevo 2022 – 2026
Ispunjeno većim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Unapređenje i modernizacija rada JU Biblioteka Sarajeva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Izgradnja, obnova i održavanje objekata od interesa za kulturu i sport
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Programi finansiranja vrhunskih individualnih sportista
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Modernizacija postojećih studentskih domova
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Lista nematerijalne kulturne baštine
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Podrška projektu ljevaonice Akademije likovne umjetnosti
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Podrška interdisciplinarnom modelu visokog obrazovanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Kreiranje udžbeničke politike
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Strategija razvoja sporta u Kantonu Sarajevo 2022 – 2026
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Revizija statusa i uloge centara za obrazovanje djece s invaliditetom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uvođenje eksperimentalnog programa u jedan vrtić u JU Djeca Sarajeva
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Omogućiti besplatan pristup internetu u bibliotekama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Donošenje odluke o klubovima od strateškog interesa za KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Analiza upisne politike u srednje škole
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Osigurati odgovarajući organizacijski oblik bibliotečke djelatnosti
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Potpuna digitalizacija procesa visokog obrazovanja
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Otklanjanje nedostataka u primjeni eksterne mature
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Ciljane promotivne aktivnosti JU Biblioteke Sarajeva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Borba protiv šovinizma, rasne, etničke i vjerske mržnje kod mladih
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stvaranje uvjeta za otvaranje produženog boravka u svim osnovnim školama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uspostavljanje održivog fonda za nauku
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Prepoznavanje kategorije slobodnih umjetnika
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Internet pristup kulturnoj baštini
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Uvođenje standarda za finansiranje za besplatne udžbenike
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Projekat partnerstva u procesu prenosa znanja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Analiza upisne politike u visokom obrazovanju
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Stipendiranje studenata nastavničkih fakulteta
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Pokretanje besplatnih univerzalnih škola sporta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Prostore u vlasništvu Kantona Sarajevo pretvoriti u umjetničke centre
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Novi zakon o visokom obrazovanju
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Programi pomoći dugoročno nezaposlenim osobama
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak procesa stambenog zbrinjavanja boračke populacije
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o šumama
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Adaptivno upravljanje saobraćajem
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Transformacija Doma Bjelave
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Implementacija mjera energetske efikasnosti na javnim objektima
Djelimično ispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Reformske aktivnosti u okviru MUP-a KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Sistematska zaštita izvorišta pitke vode
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak sufinansiranja troškova plata u svrhu očuvanja radnih mjesta 
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kontinuirano sufinansiranje Roditeljske kuće
Neispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Implementacija reforme rada Službe za zapošljavanje
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nastavak rada Vijeća za reformu tržišta rada KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Osnivanje fonda za mlade kao budžetske stavke ministarstva
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Jačanje kantonalnog stipendijskog Fonda „Ikre“
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje džeparca korisnika i korisnica ustanova socijalne zaštite
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Revizija Pravilnika za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Planski pristup obnovi spomen-obilježja
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Koordinacija i saradnja s općinama u vezi s boračkim pitanjima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Definiranje mreže socijalne zaštite i puta korisnika i korisnica
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Rješavanje imovinsko-pravnih pitanja zgrade za socijalno stanovanje na Otesu
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Zdravstveno osiguranje svoj djeci do 18. godina
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uvođenje hraniteljskog dodatka
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Jednokratna pomoć za socijalno ugrožene porodilje u iznosu od 1.000 KM
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Implementacija odluke o održavanju spomenika civilnih žrtava rata
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Proaktivno djelovanje Centra za socijalni rad
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uvođenje samohranih roditelja kao posebne kategorije u Zakon o socijalnoj zaštiti KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Djelovanje tima za suočavanje sa migrantskom krizom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje socijalnih naknada Kantona Sarajevo
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Isključivo programsko finansiranje boračkih udruženja
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Podrška prekvalifikaciji i profesionalnoj edukaciji boračke populacije
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kampanja borbe protiv prosjačenja i trgovine ljudima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Redefiniranje cijena socijalnih usluga
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Akreditacija svih institucija i donošenje planova za prijem volontera
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Nove prostorije za Službu socijalne zaštite Novo Sarajevo
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Kampanja promocije hraniteljstva u kući
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Osnaživanje i podrška hraniteljstvu
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Povećanje dostupnosti usluga Porodičnog savjetovališta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Pokretanje mreže dnevnih centara za osobe s teškoćama u razvoju
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostava novog prihvatilišta za beskućnike i beskućnice u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Uspostavljanje javnog restorana i uvezivanje u sistem javnih kuhinja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Završetak druge faze projekta “Socijalna mapa Kantona Sarajevo”
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Donošenje podzakonskih akata o novčanoj egzistencijalnoj naknadi
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška pristupu kapitalu pod povoljnim uvjetima finansiranja
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Usvajanje Zakona o cestama u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Usvajanje Zakona o javnom prevozu KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Kreiranje uvjeta i programa za razvoj socijalnog poduzetništva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poticaj hotelskoj industriji putem Turističke zajednice
Neutemeljeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Registar javnih prostora
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revidiranje Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava
Ispunjeno većim dijelom
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Učiniti rad Direkcije za robne rezerve transparentnijim i efikasnijim
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Uspostava registara oboljelih od različitih oboljenja
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Donošenje strategije razvoja zdravstvenog sistema 
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Izjednačavanje standarda za javne i privatne zdravstvene ustanove
Ispunjeno većim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Nalaženje adekvatnog prostora za smještaj privremeno oduzetih vozila i imovine
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Ulaganje u bolju opremljenost policije
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Centralizacija javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova
Ispunjeno većim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Sprovoditi aktivan nadzor rada Ljekarske komore KS
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada novog Zakona o mirnim okupljanjima
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada preporuka za kaznenu politiku
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Nadogradnja objekata I i IV Policijske uprave
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Normiranje sukoba interesa u javnom sektoru Kantona Sarajevo
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revidiranje postupaka ugovaranja usluga zdravstvene zaštite
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Razvijanje javne svijesti o štetnosti korupcije
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uvođenja antikoruptivnog ISO standarda 37001-2016
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Zdravstveno osiguranje za sve stanovnike i stanovnice Kantona Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Sufinansiranje edukacija i naučno-istraživačkog rada
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Revizija dokumenata/procedura o postupanju u vezi sa migracijama
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uspostavljanje baze nevladinih organizacija
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Jačanje kapaciteta redovnih sudova u KS za rješavanje privrednih sporova
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Transparentno praćenje priliva sredstava u borbi protiv COVID-a
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Osnaživanje budžetske inspekcije
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Uspostava sistema brže razmjene informacija između policije i tužilaštva
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izrada studije potreba KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Priprema za prelazak na programsko, rodno odgovorno i projektno budžetiranje
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Pooštravanje nadzora na konkursima
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Izgradnja zgrade Uprave policije/MUP-a KS
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Izrada strategije zadržavanja zdravstvenog kadra
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Osnivanje kantonalnog hospisa za terminalno oboljele osobe
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Propisivanje procedura za saradnju svih organa uprave i institucija
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Rješavanje pitanja nagomilanih sudskih komunalnih predmeta
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Projekti sistematskog skrininga oboljenja kod rizičnih grupa
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Bolje informisanje boraca i borkinja o njihovim pravima
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Pravna država

Sistemske aktivnosti na projektu uspostavljanja helikopterske jedinice MUP-a KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poboljšanje vertikalne i horizontalne signalizacije u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja punjača za električne automobile
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja novih biciklističkih staza
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja novih šetnica i pothodnika
Neutemeljeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada Plana mobilnosti za KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strategija javnog prevoza do 2030.
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Postavljanje sigurnosnih ograda na kantonalnim cestama
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rekonstrukcija i sanacija lokalnih cesta od značaja za KS
Neispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Objedinjavanje procesa javnih nabavki kako Vlade, tako i Skupštine Kantona Sarajevo
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Državno uređenje

Iniciranje donošenja novog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Aktivnosti na pripremi za izgradnju muzeja Ars Aevi
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Izgradnja nove zgrade Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Optimizacije zimske i ljetne škole za dopunu znanja
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Obrazovanje

Rješavanje problema smještaja Historijskog arhiva
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Dosljedno propisati i naplatiti korištenja prirodnih resursa
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Prva transverzala – po dionicama
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Nabavka novih tramvaja
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rekonstrukcija tramvajske pruge Marijin Dvor-Ilidža
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Regulacija novih prevoznih sredstava
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja saobraćajnog centra za upravljanje JP u KS
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Kupovina vozila za presađivanje odraslih stabala drveća
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja podzemnih garaža sa fokusom na gradske zone
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Hitni rebalans budžeta
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Jačanje punog kapaciteta zdravstvenih ustanova (COVID 19)
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena i dopuna Zakona o Taxi uslugama u KS
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Formirati krizni štab za ekonomska i privredna pitanja
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Rebalans finansijskog plana ZZOKS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Obezbijediti nedostajući zdravstveni kadar prema iskazanim potrebama
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Definisati funkcionisanje referalnog sistema zdravstvene zaštite KS 
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Revizija rada kriznog štaba i formiranje novog kriznog štaba
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Unapređenje komunikacije sa pacijentima
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Hitna uspostava drive-in punktova za brza testiranja oboljelih
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Izvršiti reviziju registra istaknutih umjetnika i umjetnica
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Informisanje javnosti o vremenskom slijedu vozila JP
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Promjena tarifnog sistema naplate karata u JP
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pretvaranje lokaliteta Barice u turističko-sportsko-rekreativni centar
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja javnih parkova
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada Studije o porijeklu emisija
Prekršeno
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o javnim površinama
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Edukaciono-rekreacioni Eko Kamp na Bijambarama
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Realizacija projekta “Nova Dariva”
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Razmotriti uspostavljanje novih zaštićenih prirodnih područja
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Donošenje Zakona o prostornom uređenju
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena regulative o zaštiti kvalitete zraka
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostava Centra za upravljanje kvalitetom zraka
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Prava porodilja u radnom odnosu uskladiti sa međunarodnom Konvencijom C103
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Sanacija objekata oštećenih uslijed ratnog dejstva
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Tehnološki park u naselju Šip
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Revizija i implementacija Strategije razvoja kreativne industrije KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Osposobljavanje ledene dvorane u Sarajevu tokom cijele godine
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Podrška projektima investitora i investitorki iz dijaspore
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Program podrške putem fonda za privlačenje investicija
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Intenzivirati turističku promociju Sarajeva unutar i van granica BiH
Neispunjeno
Ispunjeno manjim dijelom
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izmjena Zakona o koncesijama
Neispunjeno
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Razvoj strategije za privlačenje direktnih investicija u KS
Neispunjeno
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Rješavanje statusa preduzeća BAGS Energotehnika
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Pooštravanje kazni za ekološke prekršaje
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje izdavanja elektronskih računa svih komunalnih usluga
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u KS
Ispunjeno manjim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strateško rješavanje problema odvoza otpada i deponije Smiljevići
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Osmisliti program za podizanje ekološke svijesti
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Uvođenje prigradskih naselja u sistem kanalizacije KS
Ispunjeno većim dijelom

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja regionalnoga puta Dariva-Hreša
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Priprema projekta vertikalnog transporta Hrasnica-Igman
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja gradskog autoputa u saradnji sa FBiH
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja dvije trake na Dvanaestoj transverzali
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Restrukturiranje GRAS-a
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Strateško definisanje i pozicioniranje terminala javnog prevoza u KS
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Poticati razvoj i unapređivanje zanata i srodnih djelatnosti
Djelimično ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Restrukturiranje javnih preduzeća
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izrada projekta izgradnje pozorišta
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Ekonomija

Izgradnja koncertne dvorane
Ispunjeno manjim dijelom
Neispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Socijalna politika

Proširenje jedinstvene baze korisnika i korisnica
Djelimično ispunjeno
Ispunjeno
Ispunjeno

Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Zdravstvo

Osiguranje psihološke i savjetodavne podrške oboljelim
Pitajte Istinomjer!