Djelimično ispunjeno

Stvaranje zakonskog okvira i pretpostavki za postupanje nakon završetka procesa revizije diploma u KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Stvaranje zakonskog okvira i pretpostavki za postupanje nakon završetka procesa revizije diploma u KS;

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Tokom sastanka glavnog federalnog tužioca Muniba Halilovića sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo Erduana Kafedžića te savjetnika pri navedenom uredu Erica Larsona održanog 24.2.2021. godine, pored ostalog je tretiran problem falsifikovanja diploma.

Sastanak je održan u prostorijama Federalnog tužilaštva FBiH, glavna tema bio je rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo u vezi s procesuiranjem krivičnih djela koja otkrije Ured te nadzor Federalnog tužilaštva nad tim predmetima.

Kao što je navedeno u izvještaju nakon razgovora, ono što je podstaklo ovaj sastanak jeste sve veći broj krivičnih prijava protiv zaposlenih osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, koje su posjedovale falsifikovane diplome.

Također, pomenuto pokretanje krivičnih prijava i protiv osoba koje nisu prijavile i provjerile podatke o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, a glavni federalni tužilac Halilović je na sastanku izrazio spremnost na pružanje svakog vida podrške u procesuiranju navedenih krivičnih djela.

Krajem avgusta 2021. godine, javnost je informisana da Tužilaštvo KS u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije aktivno radi na predmetima nezakonito stečenih diploma u Kantonu Sarajevo, te da su postupajući tužioci u protekla u prethodna tri mjeseca, uz potvrdu nadležnog suda, po prijavama Ureda za borbu protiv korupcije podigli pet optužnica protiv pet osoba zbog krivičnog djela krivotvorenje isprave, odnosno, upotrebe nezakonito stečene diplome za koje su optuženi uposlenici kantonalnih preduzeća i javnih ustanova.

Kako je navedeno., optužena su dva uposlenika GRAS-a, jedan Ministarstva obrazovanja, nauku i mlade KS, jedan uposlenik Kantonalnog javnog preduzeća Dom za djecu bez roditeljskog staranja i jedan uposlenik Kantonalne javne ustanove Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Jednako aktivno se i dalje radi po prijavama za ovu vrstu krivičnog djela i od strane pravnih i fizičkih osoba. Inače, Tužilaštvo KS prepoznalo je javni interes za ovu vrstu krivičnog djela te su ovi predmeti jedan od prioriteta u radu ove pravosudne institucije. Tužilaštvo KS i Ured za borbu protiv korupcije nastavljaju saradnju i rad kako na ovim tako i na predmetima za druga krivična djela.

Tužilaštvo KS, 25.8.2021. 

Na 41. sjednici Vlade KS održanoj 16.09.2021. godine usvojena je Informacija o inicijativi za izmjenu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (revizija diploma), broj: 02-05-43114-18/19 od 13.12.2019. godine. 

U Saopštenju za javnost u vezi revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru objavljenom 10.11.2021. godine, iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS navedeno je da se provodi postupak provjere/revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo. 

“Riječ je iznimno važnoj aktivnosti kojom se nastoje otkriti i procesuirati potencijalne zloupotrebe podataka o stručnoj spremi, vršene u cilju zapošljavanja i napredovanja u javnom sektoru KS”, rečeno je tom prilikom, uz podsjećanje da aktivnost provjere diploma inicirao je Ured, a Zaključkom naložila Vlada Kantona Sarajevo.

Postupak provjere diploma vrši se na osnovu prikupljanja podataka (diploma) o završenoj stručnoj spremi koje Uredu dostavljaju institucije javnog sektora za svoje zaposlenike, a koje potom Ured dostavlja na utvrđivanje vjerodostojnosti obrazovnim ustanovama koje su izdale te diplome. Obrazovne ustanove nisu mogle u svim slučajevima potvrditi vjerodostojnost diploma, a za jedan manji dio takvih slučajeva naknadno je utvrđeno da su poslodavci prvobitno dostavili pogrešne podatke o svojim zaposlenicima. Ovakva nepodudarnost podataka o diplomi zaposlenika može biti rezultat slučajnosti ili nenamjernog propusta lica koje je zaduženo za dostavu podataka Uredu. Međutim, ista može imati i obilježja namjernog, organizovanog prikrivanja podataka o diplomi određenog lica i u sebi sadržavati elemente disciplinske i krivične odgovornosti.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, 10.11.2021. 

Tom prilikom skrenuta je i pažnja institucijama javnog sektora KS da Uredu dostavljaju tačne i vjerodostojne podatke o diplomama/stručnoj spremi svojih zaposlenika, kako bi se ove aktivnosti zajedno proveli na najbolji način i kako bi dale željene rezultate. 

Kako je 28.1.2022. godine objavila Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH) Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je 12 optužnica na osnovu 79 krivičnih prijava koje je zbog nevjerodostojnih diploma podnio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo.

Kako je tom prilikom navedeno, optužnice su podignute protiv više desetina osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo “krivotvorenje isprave”, na način što su prilikom prijema u radni odnos predali diplome za koje je naknadnim provjerama utvrđeno da nisu vjerodostojne.

Ured je Tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavio 50 prijava, s tim da je u nekima od njih prijavljeno više osoba zbog krivičnog djela krivotvorenje isprave, odnosno, upotrebe nezakonito stečene diplome, navedeno je tom povodom iz Tužilaštva Kantona Sarajevo na upit BIRN-a BiH, uz napomenu da su tužioci u 12 predmeta donijeli naredbe o obustavi, odnosno neprovođenju istrage, u dva predmeta su donesene uvjetne presude, dok je 26 predmeta u radu. 

U “Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2021. godinu”, koju je pripremio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, metodom provjere diploma obuhvaćeno je 22.831 zaposlenih lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Tokom 2021. godine provjeravane su diplome kod 7.300 zaposlenih, a neispravne diplome pronađene su kod zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo. 

Provođenje revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru je aktivnost od visokog javnog interesa i veoma važan korak šireg društvenog značaja, posebno u smislu jačanja integriteta javnog sektora i vraćanja povjerenja građana u državne institucije. U ovom procesu Ured je značajno angažovao svoje kapacitete i resurse, te će, uprkos opstrukcijama i pritiscima, nastaviti provoditi ove aktivnosti nesmanjenom dinamikom.

Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru KS za 2021. godinu

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS 31.1.2022. godine javnosti je prezentirao Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru za 2021. godinu, te je u njemu potvrđeno da je zapošljavanje i dalje gorući problem kada je u pitanju korupcija u javnom sektoru.

Tom prilikom, Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić izjavio je pored ostalog da je, da bi bilo moguće strateški planirati i jačati antikoruptivni sistem u Kantonu Sarajevo, potrebno napraviti sveobuhvatnu analizu i doći do pokazatelja problema, podvući crtu, napraviti inventuru i vidjeti koji su to strateški koraci koje trebamo napraviti u narednim aktivnostima. 

Ovu analizu možete posmatrati odvojeno jer je rasčlanjena na 18 međusobno nepovezanih oblasti, međutim, itekako ih treba posmatrati u cjelokupnom kontekstu. U okviru analize smo izolovali niz novih koruptivnih rizika koji su se javili. Također želim da izrazim zadovoljstvo što je prethodna analiza iz decembra 2020. godine izazvala zaista pozitivne efekte i polučila rezultate koje smo očekivali.

Erduan Kafedžić, 31.1.2022. 

Rečeno je tom prilikom i da će Ured inicirati prijedlog da se ukine institut supervizije, a da se poveća odgovornost nosilaca javnih funkcija i komisije pri zapošljavanju u javnom sektoru KS, te da su rezultati i dosadašnja dostignuća na polju izgradnje antikorupcijskog sistema u KS ostvareni u aktivnoj saradnji sa organizacijama međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 

U vezi s tim, i sama prezentacija organizovana je u saradnji sa programom INL Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a javnosti se tom prilikom obratio i savjetnik iz ambasade SAD-a Eric Larson.

“Sjedinjene Američke Države su ponosne što podržavaju rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo” istakao je Larson, podsjetivši i da je Bijela kuća  predstavila strategiju borbe protiv korupcije, te izjavio da je  ta pojava prijetnja nacionalnoj sigurnosti, razvoju, demokraciji i stabilnosti, dodajući da je borba protiv korupcije zato postala i ključni prioritet nacionalne sigurnosti SAD-a.

SAD je posvećen podršci pouzdanim antikorupcijskim partnerima, kao što je Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. I ova današnja analiza za 2021. godinu pokazuje da borba protiv korupcije iziskuje višestruki pristup. Prvo zahtijeva sistematski pristup i prati visokorizične sektore, poput urbanog planiranja i zdravstvene zaštite, da bi se vidjelo kako je takva korupcija organizirana, a vjerujte da je jako dobro organizirana. Drugo, traži integriranu istragu koja kombinira administrativne radnje sa krivičnim prijavama. Uposlenici i direktori koji nisu kvalifikovani, ili su počinili ozbiljne prekršaje, trebaju odmah biti administrativno uklonjeni sa pozicija čim se utvrde te radnje. One sa lažnim diplomama treba odmah administrativno ukloniti. Nezakonito dobijanje ugovora o nabavkama i urbanističke dozvole odmah treba poništiti. Treće i najvažnije, građani BiH trebaju ustati i reći dosta. SAD je spreman i dalje pomagati BiH u ovoj borbi. Ali, na kraju krajeva, ovo je vaša bitka.

Eric Larson, 31.1.2022. 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!