Ispunjeno manjim dijelom

Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Vlada Kantona Sarajevo je svojim zaključkom usvojenim 18.2.2022. godine obavezala sve organe javnog sektora Kantona Sarajevo da do 01. aprila 2022. godine dostave Informaciju o broju osoba angažovanih po osnovu ugovora o djelu kao i poslovima koje obavljaju. Obaveza se odnosi na organe uprave, službe, zavode, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Kanton, te privredna društva u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

Kako je tom prilikom navela ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, cilj je jačanje transparentnosti u radu i uspostavi kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava, te nastavak aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije.

Radni angažman kroz ugovore o djelu je čest u kantonalnim institucijama i ovaj segment je identificiran kao jedno od podučja koje krije značajan koruptivni rizik. Također je u ovoj oblasti zatečeno neuređeno stanje i uočene su brojne anomalije u vidu dugogodišnjih ugovora o djelu, koje zahtjevaju djelovanje svih institucija kako bi se te nepravilnosti otklonile. Dostavljene informacije i njihova detaljna analiza čine pripremne radnje za izradu elektronskog Registra ugovora o djelu u organima javnog sektora u KS, pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, a koji će biti javno dostupan, po uzoru na sedam drugih već ranije uspostavljenih registara. Njihovim objavljivanjem javni sektor u Kantonu Sarajevo postao je najtransparentniji u Bosni i Hercegovini, ali i šire.

 Darja Softić Kadenić, 18.2.2022

Pored toga, ministrica je naglasila kako je intencija Vlade da se otklone sve uočene anomalije u zatečenoj dugogodišnjoj praksi angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu.

Bit će izvršena analiza zaključenih ugovora o djelu kako bi se stvorile pretpostavke za smanjenje izdataka za te namjene, ali i detektovali prikriveni radni odnosi i utvrdile eventualne potrebe za raspisivanjem konkursa za radna mjesta koja su predviđena pravilnicima o sistematizaciji, zbog čega ti poslovi ne mogu biti obavljani kroz ugovore o djelu, a sve u svrhu adekvatnijeg upravljanja ljudskim resursima na nivou Kantona ubuduće.

Darja Softić Kadenić, 18.2.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!