Djelimično ispunjeno

Analiza i revizija svih dokumenata/procedura u vezi sa postupanjem u stanju prirodne nesreće

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Izvršiti analizu i reviziju svih dokumenata/procedura u vezi sa postupanjem u stanju prirodne nesreće u cilju izrade odgovarajućih protokola i procedura za postupanje u kriznim situacijama (COVID-19 i druge krizne situacije koje se mogu pojaviti u budućnosti);

Obrazloženje

U toku madata Vlade KS, dato obećanje je djelimično ispunjeno.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Dana 24.3.2021. godine na zvaničnoj stranici Ministarstva zdravstva KS objavljen je Protokol za liječenje COVID 19, a koji je obuhvatao organizaciju COVID ambulanti, prevenciju i kontrolu zaraze, procjenu težine bolesti, dijagnostičku obradu, terapiju, praćenje pacijenta, kućnu izolaciju, psihološku potporu te fizikalnu rehabilitaciju.

Dana 24.9.2021. godine resorno ministarstvo usvojilo je Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije SARSCoV2 i oboljenja Covid 19 u predškolskim ustanovama Kantona Sarajevo, kao i Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije SARSCoV2 i oboljenja Covid 19 u osnovnim i srednjim školama u KS

Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području našeg kantona, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo 9.11.2021. godine donio je pet naredbi s ciljem uspješnije borbe s poplavama i saniranja njihovih posljedica.

Prvom Naredbom, pored ostalog, Štab je naredio službama zaštite i spašavanja da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, dok  je Drugom Naredbom Štab naredio općinskim štabovima civilne zaštite Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo da stave na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koji će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo. 

Trećom Naredbom naređeno je KJKP “Rad” da stavi na raspolaganje sve svoje snage i sredstva Štabu civilne zaštite KS, koje će se koristiti u poduzimanju mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava na području Kantona Sarajevo, dok se četvrta naredba odnosila na Javnu ustanovu „Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo” da svakodnevno vrši kontrolu i ispitivanje kvaliteta vode na lokalnim vodovodima na području Kantona Sarajevo. 

Na kraju, Petom Naredbom naređeno je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo da iz svojih rezervi izdvoji i stavi na raspolaganje 10 tona nafte za potrebe Štaba civilne zaštite KS. Izdvojene količine nafte koristit će se tokom upotrebe tehničkih sredstva KJKP “Rad”.

Krajem novembra 2021. godine Ministarstvo zdravstva KS donijelo je Smjernice za uvođenje brzog anitgenskog testiranja u apotekama-zdravstvenim ustanovama sa područja KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!