Ispunjeno

Obuka direktora i nastavnog osoblja za sticanje kompetencija za rad u uvjetima nesigurnosti i neizvjesnosti

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Obrazovanje

Obuka direktora/direktorica i nastavnika/nastavnica za sticanje kompetencija za rad u uvjetima nesigurnosti i neizvjesnosti.

Izvor: Ekspoze premijera Kantona Sarajevo Edina Forte

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu potporu u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo obavijestilo je javnost početkom februara 2021. godine da u saradnji sa UNICEF-om, nastavlja sa realizacijom novog ciklusa webinara.

Teme webinara su sljedeće:

Krajem oktobra 2021. godine, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, pokrenulo je niz webinara za školski menadžment, nastavnike, roditelje i učenike. Tema prvog webianra bila je Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Cilj webinara bio je da se detaljnije predstavi navedeno Uputstvo školskom menadžmentu, kako bi se uspješno riješile moguće nedoumice i izazovi sa kojima se škole susreću.

U okviru Regionalnog projekta za smanjenje posljedica pandemije COVID-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske održana je obuka za direktore i direktorice osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo na temu unapređenja digitalnog okruženja u školama s ciljem dodatnog unaprjeđenja kompetencija i vještina za rad u online okruženju. Tokom obuke, učesnici su imali priliku od stručnih predavača slušati o važnosti upotrebe asistivne tehnologije u odgojno-obrazvnom procesu, efikasnoj upotrebi digitalnog okruženja za unaprijeđenje školskih procesa te razvijanju efikasnih strategija suočavanja sa posljedicama pandemije COVID-19 i zlatnim standardima koji olakšavaju rad u školi u kriznim (post) kriznim situacijama.

Direktori i direktorice škola su pokazali spremnost da uz saradnju te zajedničkim radom, trudom i zalaganjem unaprijedimo procese integracije digitalne tehnologije u učenju i podučavanju i poslovanju škole.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, 06.06.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!