Ispunjeno

Hitni rebalans budžeta

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Ekonomija

Hitno pristupanje izradi rebalansa budžeta u skladu s ekonomskim uvjetima izazvanim pandemijom bolesti COVID-19, sa fokusom na racionalizaciju svih izdataka izuzev onih koji služe očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u privredi;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022.

Vlada KS u prethodnom mandatu nije dostavila Skupštini KS Nacrt Budžeta KS za 2021. godinu u zakonski predviđenom roku, odnosno do novembra 2020. godine. U decembru 2020. godine donesena Odluka o privremenom finansiranju.  

Na osnovu prijedloga novog saziva Vlade KS, 3. februara 2021. godine Skupština KS usvojila je Budžet KS za 2021. godinu.

Poredeći ukupne planirane prihode i primitke, manji je za 14,19% u odnosu na usvojene Izmjene i dopune Budžeta KS za 2020. godinu i iznosi 974.200.500 KM.

Ministar finansija Davor Čičić je u svom obrazlaganju Budžeta, u februaru 2021. godine, istakao da je prihodovna strana planirana je u manjem iznosu u odnosu na Budžet 2020. godine, zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19. Ostali porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Kantonu su planirani na osnovu trenda ostvarenja u protekloj godini u kojoj je priliv prihoda bio izuzetno umanjen, usljed pandemije COVID-19. 

S obzirom na to da Budžet 2021. nije usvojen u zakonskom roku, aktuelna vlada nije radila rebalans, već samo Budžet za 2021.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!