Ispunjeno većim dijelom

Novi programi masovnog zapošljavanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Ekonomija

Novi programi masovnog zapošljavanja u toku pandemijske krize s fokusom na reformirane programe, javne radove, zapošljavanje mladih i teže upošljivih radnica i radnika;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022.

Vlada Kantona Sarajevo je, sredinom marta 2022. godine, usvojila programe mjera za zapošljavanje putem kojih bi posao trebalo dobiti 2.276 osoba. 

Tokom februara 2021. godine JU Dom zdravlja raspisala je konkurse za prijem 17 logopeda te 16 doktora porodične medicine i 10 doktora specijalita.  

U zaključcima sjednice Vlade KS koja je održana početnkom marta naloženo je Općoj bolnici i JU Dom zdravlja zapošljavanjer medicinskog kadra sa JU Služba za zapošljavanje. 

-Nalaže se JU Dom zdravlja da sa evidencije JU “Služba za zapošljavanje” angažuje 15 ljekara, 15 medicinskih sestara i 20 higijeničara;

-Nalaže se Općoj bolnici da sa evidencije Službe za zapošljavanje angažuje 40 medicinskih sestara i tri inžinjera medicinske radiologije;

Sopštenje za javnost, 4. 3. 2021.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo početkom aprila 2021. godine, pokrenulo je aktivnosti za zapošljavanje najmanje 50 nezaposlenih pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, a koji se prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanja KS.

Kako stoji u saopštenju za javnost ministarstva, objavljen Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom za provođenje Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova.

Realizacija spomenutog Programa ima za cilj da, shodno mogućnostima, da doprinos za prevazilaženje novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, posebno u segmentu koji se odnosi na oblast boračke populacije.

Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja; 8. 4. 2021.

U izmjenama i dopunama Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u KS planirana su sredstva za povećanje broja zaposlenosti. 


Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović potpisao je 14.5.2021. ugovore sa poslodavcima o sufinansiranju provođenja Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanja već kvalifikovanih kadrova koji su na evidenciji nezaposlenih, a djeca su šehida, demobilisani borci ili članovi njihovih porodica.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, ukupno 50 osoba koje pripadaju navedenim kategorijama će biti obuhvaćeno ovim programom.

Angažovat će ih 31 poslodavac iz realnog sektora, koji je odabran nakon provedene procedure javnog poziva Ministarstva za boračka pitanja, a na osnovu potpisanog ugovora za provođenje ovog programa sa ministrom Osmanovićem.

Za realizaciju Programa, iz Budžeta KS izdvojeno je 300.000 KM.


U prvoj polovini decembra objavljena su dva javna poziva poslodavcima za učešće u realizaciji Programa mjera za podsticaj zapošljavanje i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2021. godini.

Ovim programima planirano je 180.378 KM za angažman 102 osobe u programu „Javni radovi PLUS“ i 1.048.800 KM za angažovanje 87 nezaposlenih osoba u programu „Program sufinansiranja zapošljavanja u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite“ sa evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo koja je održana 17.3.2022. godine, usvojeni su programi mjera za zapošljavanje Službe za zapošljavanje KS koji predviđaju zapošljavanje 2.276 osoba. Kako se navodi u saopštenju Vlade, za ove programe osigurana su sredstva u iznosu 19.773.372 KM, od čega je 13.674.338 KM iz rebalansa prošlogodišnjeg budžeta.

Tim povodom ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ivana Prvulović kazala je da su programi osmišljen na način da obezbijede trajno zapošljenje za učesnike programa.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice pripremilo je programe na osnovu stvarnih potreba osoba koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje KS, te poslodavaca i njihovih potreba za kvalitetnim kadrom. Programi su mjerljivi i cilj je da osiguraju zaposlenje različitih kategorija nezaposlenih osoba, od pripravnika u realnom i javnom sektoru, do teško zapošljivih kategorija. Program koji bih posebno istakla kao revolucionaran i koji predstavlja iskorak u politici zapošljavanja je Program sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja kojim su obezbijeđena sredstva za sufinansiranje zapošljavanja 300 osoba iz ove kategorije nezaposlenih lica. Obzirom da je program osmišljen na način da obezbijedi trajanje radnog odnosa od dvije, odnosno tri godine, za lica koja budu učestvovala u programu, očekujemo će doći do njihovog trajnog zapošljavanja. Ovim programom smo pokazali da realizujemo naša obećanja data građanima Kantona Sarajevo.

Ivana Prvulović, 17.3.2022.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je krajem jula 2022. godine i javne pozive za programe edukacije i zapošljavanja u IT i BPO sektoru koji podrazumijeva pružanje administrativnih usluga na daljinu, kao i javni poziv za podršku projektima promocije obrtništva.
Vlada KS provodila je i aktivnosti na implementaciji reforme rada Službe za zapošljavanje KS. Kako su za Istinomjer naveli iz Ministarstva za socijalni rad KS reforma rada JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, a na osnovu predloženih reformi iz Situacione analize pripremljene od strane Vijeća za reformu tržišta rada Kantona Sarajevo, odvija se kontinuirano. U svom odgovoru su naveli:
“Prioritetni ciljevi povezivanja obrazovanja sa poslovnim sektorom, kao što je usklađivanje upisne politike sa zahtjevima tržišta rada, kontinuirano se provode kroz intenziviranu saradnju JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, a definisane Memorandumom o saradnji sa obrazovnim ustanovama registrovanim za obrazovanje odraslih u Kantonu Sarajevo. Kontinuirano se vrše aktivnosti na jačanju funkcije posredovanja u zapošljavanju, te poboljšanju saradnje ustanove i poslodavaca kroz proces posredovanja zapošljavanja uz podjednako uvažavanje i realizaciju interesa nezaposlenih osoba i poslodavaca. S tim u vezi, poslodavcima se nude i usluge regrutacije i profesionalne selekcije kandidata. Ustanova je uključena i u projekat “Unapređenja istraživanja tržišta rada” finansiran od strane EU čiji se značajniji pozitivni rezultati i napredak očekuju u narednom periodu. Kroz prioritetne mjere iz akcionog plana kontinuirano se vrši jačanje funkcije posredovanja i izgradnja reputacijskog kapitala Službe, i povećava se učinkovitost aktivnih mjera zapošljavanja kroz vaučer šeme zapošljavanja.”
Prema podacima Službe za zapošljavanje KS u januaru 2021. godine u KS bilo je zaposleno 138.620 osoba, dok je prema posljednjim podacima iz maja 2022. godine u KS bilo zaposleno 143.172 osoba. U februaru 2020. godine, prije proglašenja pandemije COVID 19 u KS je bilo zaposleno 141.652 osoba.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!