Ispunjeno većim dijelom

Ulaganje u bolju opremljenost policije

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Jačanje operativnih kapaciteta i ulaganje u bolju tehničku opremljenost policije.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica 1.2.2021. godine održao je sastanak sa stručnim konsultantom, inžinjerom vazduhoplovstva i instruktorom letenja Omerom Kulićem, koji će nastaviti predvoditi Radnu grupu zaduženu za realizaciju projekta uspostave helikopterske jedinice MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz Vlade KS nakon sastanke saopštili su da su dogovorene aktivnosti koje je potrebno realizovati po ovom pitanju kao i da će najprije biti izvršena obuka pilota koji će upravljati višenamjenskom letjelicom čija nabavka je planirana u narednom periodu.

Kako smo već i ranije isticali, za helikopterom postoji dugogodišnja potreba i on će se, osim za operativne poslove MUP-a KS, koristiti i za civilne potrebe odnosno za misije traganja i spašavanja, za pomoć stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, požara, poplava, zemljotresa, podršku za medicinske intervencije i u drugim teškim situacijama.

Admir Katica, 1. 2. 2021. 

U prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 24. 2. 2021. godine održan je radni sastanak kojem su prisustvovali dekan ove naučno-obrazovne ustanove prof.dr. Jasmin Ahić i policijski komesar Uprave policije Nusret Selimović sa saradnicima.

Na sastanku je pored ostalog naglašena potreba za saradnjom na polju specijalističke edukacije policijskih službenika, a posebno u oblasti novih pojavnih oblika kriminaliteta koji se odnose na specifične i osjetljive istrage određenih vrsta organiziranog kriminala. 

Saradnja na ovom polju, uz kvalitetne naučne  analize i istraživanja na polju sigurnosti, zasigurno mogu značajno doprinijeti donošenju ključnih strateških i operativnih odluka u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo i time značajno uticati na poboljšanje ukupne sigurnosne situacije, kako u Kantonu Sarajevo, tako i našem širem okruženju.

MUP KS, 24.2.2021. 


Policijski komesar Nusret Selimović i šef odjela INL-a Stephen Glaser održali su sastanak 26.2.2021. godine gdje je Upravi policije uručen dio ranije dogovorene visokosofisticirane opreme za poboljšanje efikasnosti rada kriminalističko-obavještajne jedinice, ali i drugih organizacionih jedinica. Na tom sastanku trebala je biti dogovorena isporuka ostatka planirane opreme.


U aprilu 2021. godine, Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je projekat Ministarstva unutrašnjih poslova KS o nabavci body kamera koje će nositi policijski službenici prilikom kontakta sa građanima, odnosno učesnicima u saobraćaju.

Početkom decembra 2021. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je Odluku kojom se određuje “pokretanje postupka nabavke mini videokamera s pripadajućom opremom neophodnom za funkcionisanje cjelokupnog sistema za potrebe Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo”. Prema ovoj odluci, procijenjena vrijednost nabavke kamera s opremom iznosi 418.804,42 KM, bez PDV-a.

Na upit Istinomjer o progresu u provođenju javne nabavke iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS odgovorili su: 

Tender za javnu nabavku mini videokamera objavljen je 10.12.2021. godine na Portalu javnih nabavki BiH. Do danas je završena II faza postupka javnih nabavki (odabir kvalifikovanih ponuđača), nakon koje će Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo provesti postupak odabira najkvalifikovanijeg ponuđača, te policijskom komesaru predložiti odabranu pravnu osobu sa kojom će se zaključiti ugovor o nabavci, a sve u skladu sa uslovima iz Tendera za javnu nabavku. Rok za isporuku tražene opreme je 90 dana od dana potpisivanja ugovora o nabavci.

Odjel za odnose s javnošću MUP KS, 10.8.2022.


Projekat kojim je videonadzorom pokriveno sedam ulaza/izlaza iz Opštine Stari Grad, a koja je isti i finansirala, realizovan je 7.5.2021. godineKako je navedeno, ukupno je postavljeno devet kamera, a sistem videonadzora uvezan je sa Prvom PU – PS Stari Grad, gdje se vrši 24-satna kontrola.

Tom prilikom načelnik Opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, u društvu šefa Ureda policijskog komesara Mustafe Bešića, načelnika Odjeljenja MUP-a KS za videonadzor Mirze Nikšića i načelnika Prve PU Safeta Šabovića, obilazeći lokaciju videonadzora na Lapišnici i kontrolnu sobu u Policijskoj stanici Logavina, potvrdio je da je videonadzorom pokriveno sedam ulaza u općinu Stari Grad, a samim tim i u Kanton Sarajevo, te istakao da se na ovaj način podiže se stepen sigurnosti građana i njihove imovine, a policiji omogućava pravovremena reakcija, saopćeno je iz Općine Stari Grad.

Videonadzor je postavljen na lokacijama: Trebević (Prvi šumar), raskrsnica ulica Hambina carina – Šumarska, raskrsnica ulica Brajkovac – Šumarska, spajanje ulica Baruthana – Faletići, Ulica Pašino brdo, raskrsnica ulica Sarajevskih gazija – Mošćanica – Baruthana – Brusulje i magistralni put M-5 Sarajevo – Pale, lokalitet Lapišnica, a za uvođenje videonadzora na ulazima u opštinu Stari Grad izdvojeno je oko 165.000 KM. 

Projekat je realizovala opštinska Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednicama, a sve projektne lokacije su prethodno definisane u skladu sa prioritetima iz Akcionog plana za provođenje strategije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (2018. – 2021.).


Kako su iz MUP-a KS naveli 19.8.2022. godine, nabavljena je ili u procesu nabavke je sljedeća oprema:

1. Za nabavku vozila za posebne namjene – vodenog topa, zaključen je ugovor u vrijednosti od 988.650,00 KM dana 04.10.2021. godine. Očekuje se isporuka najdalje do kraja trećeg kvartala 2022. godine;
2. Za nabavku mini video kamera (body worn camera) sa pratećom opremom neophodnom za funkcionisanje cjelokupnog sistema, procijenjene vrijednosti 490.000,00 KM, u toku je postupak javne nabavke. Za ovu vrstu opreme provodi se ograničeni (dvofazni) postupak javne nabavke u međunarodnom vrijednosnom razredu. Imajući u vidu naprijed navedeno, te zbog žalbenog postupka, očekivano vrijeme završetka postupka javne nabavke je u trećem kvartalu 2022. godine;
3. Za nabavku specijalnog blindiranog vozila procijenjene vrijednosti 1.100.000,00 KM, provedeno je istraživanje tržišta u cilju pripreme kvalitetne tehničke specifikacije, koja će omogućiti da se nabavi oprema – vozilo koje će zadovoljiti potrebe korisnika, osigurati adekvatnu zaštitu, imati obezbijeđen servis, a sve u okviru projektom procijenjenih sredstava. Prema rezultatima izvršenog istraživanja, utvrđeno je da je na tržištu došlo do povećanja cijena, te da se u okviru procijenjene vrijednosti nabavke neće moći realizovati nabavka vozila sa kompletnom planiranom i potrebnom dodatnom opremom. Iz navedenog razloga, a imajući u vidu da je u 2022. godini planirana nabavka još 2 (dva) specijalna blindirana vozila, predviđen je postupak javne nabavke za ukupno 3 (tri) specijalna blindirana vozila, kako bi se iskoristile prednosti takve nabavke (mogući popusti, zajednički troškovi transporta i drugi zavisni troškovi i sl.);
4. Za nabavku proširenja sistema stacionarnih radarskih uređaja na autocestama u Kantonu Sarajevo, procijenjene vrijednosti 890.000,00 KM, u toku je postupak javne nabavke. Za ovu vrstu opreme provodi se ograničeni (dvofazni) postupak javne nabavke u međunarodnom vrijednosnom razredu. Postupak javne nabavke okončan je u julu 2022. godine;
5. Za nabavku proširenja Integrisanog balističkog identifikacijskog sistema (IBIS sistem), procijenjene vrijednosti 1.800.000,00 KM, koji predstavlja najsavremenije uređaje koji nude rješenja na polju forenzičke balistike, automatske i digitalne identifikacije tragova vatrenog oružja, te razmjenu baza podataka na regionalnom i internacionalnom nivou, pokrenute su aktivnosti na pripremi postupka javne nabavke;
6. Za nabavku specijalne vojne i policijske opreme, procijenjene vrijednosti 8.000.000,00 KM, koja će doprinijeti efikasnijem postupanju Uprave policije, kao i unapređenju sigurnosti građana i policijskih službenika, pokrenut je postupak javne nabavke za dio navedene opreme koji se odnosi na nabavku lakog naoružanja.
Svi navedeni projekti, osim projekta pod rednim brojem 2., su kandidovani u Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2022.-2024. godina, a za finansiranje većine pomenutih projekata obezbijeđena su kreditna sredstva putem dugoročnog zaduživanja kod domaćih banaka.

MUP KS, 19.8.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!