Ispunjeno većim dijelom

Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Zdravstvo

Realizacija zaključaka 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo od 25. 8. 2020. na prijedlog klubova zastupnika NS, SDP, NiP, NBL i samostalnih zastupnika i zastupnica;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Jedan od zaključaka 28. radne sjednice Skupštine KS odnosi se na unapređenje postojećih call centara za komunikaciju sa pacijentima. Početkom marta 2021. godine uspostavljen je COVID pozivni centar koji omogućava  građanima Kantona Sarajevo koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom direktan kontakt sa ljekarima koji će im po potrebi dati uputstva o narednim koracima u liječenju novog koronavirusa. Također, u martu je uspostavljen i Call centar za psihološku pomoć za sve građane koji u uslovima pandemije COVID-19 imaju potrebu za ovom vrstom zdravstvene usluge. 

Također, Skupština je zadužila Vladu da angažuje sve raspoložive medicinske i laboratorijske kapacitete, uključujući angažovanje penzionisanog medicinskog osoblja i medicinara s biroa, s ciljem “uspostavljanja sistema prikupljanja i testiranja uzoraka koji će omogućiti saopštavanje rezultata pacijentu i nadležnom u roku od 8 sati”. U 2021. godini, Vlada KS je u više navrata radila na angažovanju dodatnog medicinskog kadra.Tako su krajem marta 2021. godine zaposlena 33 lica sa evidencije Službe za zapošljavanje KS, a radi se o medicinskom kadru. Prethodno je Vlada KS naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja da osigura sredstva za finansiranje dodatnog medicinskog osoblja za kojim se iskaže potreba. Vlada KS je u junu 2021. godine odobrila zapošljavanje 61 uposlenika u Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo na neodređeno vrijeme. Riječ je o dvoje specijalista pedijatrije, pet specijalista pneumofiziologije/pulmologije, 13 doktora medicine, sedam diplomiranih inžinjera medicinske radiologije – VSS, 14 medicinskih sestara/tehničara – SSS i 20 radnika na održavanju higijene. U septembru 2021. godine Vlada je u više navrata davala saglasnost za angažovanje dodatnog medicinskog kadra. Tako je 9.9.2021. Vlada KS dala saglasnost JU Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš” za prijem u radni odnos 10 ljekara, 30 medicinskih tehničara/ki, dva pneumatičara i  pet radnica na održavanju higijene. Sredinom septembra 2021. godine saglasnost za prijem  uradni odnos na neodređeno vrijeme data je i Javnoj ustanovi “Dom zdravlja Kantona Sarajevo”, a riječ Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme saglasnost je dobila i JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS”. Saglasnost se odnosi na zapšljavanje  sedam doktora medicine, pet medicinskih tehničara, tri RTG inžinjera i dvoje specijalista urgentne medicine. Također, i KCUS UNSA je dobio saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme tri anesteziologa, te 20 medicinskih tehničara/ki na period od tri do šest mjeseci. U Kantonu Sarajevo je sredinom februara 2021. godine sa radom počeo prvi drive-in punkt za testiranje na prisustvo bolesti COVID-19. Kasnije su otvoreni i drugi punktovi za drive-in testiranje na području sarajevskog kantona. 

Zahvaljujući postojanju informatičkog centra Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, svi oni koji se budu testirali, rezultate PSR testova dobit će putem Viber aplikacije. Planirano je da oni budu gotovi u roku od šest do osam sati. Oni koji budu pozitivni bit će na vrijeme informisani, kao i njihovi doktori porodične medicine, kako bi odmah krenuli s njihovim liječenjem.

Haris Vranić, 17.2.2021.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo raspisao je 8.3.2021. Javni poziv za usluge testiranja/PCR detekcije “SARS-CoV-2 virusa (COVID-19)”. Javni poziv je namijnjen svim laboratorijima verifikovanim za ovu vrstu usluge od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Kako je navedeno u Javnom pozivu, uslijed pogoršane epidemiološke situacije, javne zdravstvene ustanove nisu bili u mogućnosti da unutar raspoloživih kapacitet izvrše blagovremenu analizu svih prikupljenih uzoraka. Također, krajem novembra 2021. godine Ministarstvo zdravstva objavilo je smjernice za uvođenje brzog antigenskog testiranja u apotekama i zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Na taj način omogućena je brža detekcija prisustva virusa SARS-CoV-2.

Među zaljučcima Skupštine navodi se i da je poterbno jasno definisati protokol postupanja od prvog javljanja pacijenta u COVID-ambulantu i ustanoviti referalni put pacijenta ka višim nivoima zdravstvene zaštite. Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom usvojio je 15.2.2021. interni protokol za liječenja akutnih i post-covid pacijenata koji je pripremilo Ministarstvo za sve javne zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo.

Pomenuti protokoli su sinteza rada zdravstvenih radnika Doma zdravlja KS i Opće bolnice. U njima su sadržane sve detaljne informacije za zdravstvene ustanove, kao i jasan put pacijenta od Doma zdravlja do bolnica.

Denaida Ovčina-Šabanović, članica Kriznog štaba, 15.2.2021.

Skupština KS zadužila je Vladu KS da hitno imenuje ministra zdravstva koji će rukovoditi ovim aktivnostima. Formiranjem aktuelne Vlade početkom 2021. godine, za ministra zdravstva Kantona Sarajevo imenovan je Haris Vranić.

Skupština je obavezala Vladu i da intenzivno radi na pitanju nabavke vakcina. Vlada Kantona Sarajevo započela je sa realizacijom nabavke 200.000 doza vakcina Sputnik V u januaru 2021. godine. Tada je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (KS) dobio zaključak Vlade KS kojim ga obavezuje da pokrene proceduru nabavke vakcina protiv COVIDA-19 u vrijednosti 2.000.000 KM. Krajem maja 2021. godine premijer KS Edin Forto izjavio je da Kanton Sarajevo nabavlja 200.000 Sputnik V vakcina u saradnji s Vladom FBiH, te da se prva isporuka očekuje u junu. Potrebno je naglaiti da vakcine nisu došle u BiH, a prema riječima Edina Forte, Vlada FBiH odbila je da potpiše ugovor o nabavci vakcina.

Shodno zaključcima Skupštine, Vlada je bila dužna optimizira funkcioniranje „MediT“ softvera i obezbijedi njegovo nesmetano korištenje od strane uposlenika 24 sata dnevno. Krajem marta 2021. godine građanima Kantona Sarajevo omogućena je online registracija za vakcinaciju putem stranice https://evakcina-registracija.ezoblak.ba/. Naknadno je putem platforme omogućena evidencija vakcinacije građanima koji su vakcinisani van Kantona Sarajevo, kao i preuzimanje pojedinih dokumenata (potvrda o vakcinaciji, potvrda o preležanom COVID-u i rješenje Ministarstva zdravstva o samoizolaciji).

Vlada je zadužena i da primjeni jasan, intenzivan i vidljiv model informiranja i edukacije građana Kantona Sarajevo o svim aspektima borbe protiv COVID-19. S ciljem promocije vakcinacije kao zaštite protiv koronavirusa, od kraja maja 2021. godine na web sajtu Zavoda za javno zdravstvo KS dostupan je edukativni tekst, kao i pitanja i odgovori vezani za vakcinaciju protiv bolesti COVID-19. Nakon što je krajem jula 2021. godine započela masovna imunizacija svih građana Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS pokrenulo je početkom augusta kampanju afirmacije i promocije vakcinacije s ciljem povećanja interesovanja za proces imunizacije. Podsjećamo, vakcinalni punkt u Zetri zatvoren je početkom novembra, a vakcinacija građana nastavljena je u organizacionim jedinicama Doma zdravlja KS. 

Ministarstvo zdravstva KS pokrenulo je i akciju “Vakcinacija prema građanima”. Akcija podrazumijeva otvaranje punktova za vakcinaciju u tržnim centrima. Kako su tada sapoćili iz Ministarstva, tržni centri su izabrani “jer se tu bilježi najveći broj okupljanja, posebno vikendom”. S tim u vezi, Vlada KS naložila je javnim ustanovama Dom zdravlja KS i Zavod za javno zdravstvo KS organizovanje vakcinalnih timova i punktova za provođenje vakcinacije u tržnim ccentrima. U narednim sedmicama vršena je vakcinacija u više tržnih centara na području Kantona Sarajevo, a u sklopu akcije vakcinisano je oko 5.000 građana do kraja godine. Iz Vlade su saopćili da će se akcija nastaviti i u 2022. godini.  

Kako je iz Vlade KS saopćeno polovinom januara 2022. godine, u okviru akcije “Vakcinacija prema građanima”, u tržnim centrima na području KS vakcinisano je oko 10.000 osoba. Ministarstvo zdravstva KS obavijestilo je građane 8.2.2022. godine da se pomenuta akcija neće nastavljati u narednom periodu. U saopćenju Vlade se navodi i da je tokom januara 2022. godine aplicirano ukupno 28.076 doza vakcina u KS, od čega je skoro 5.000 doza dato u okviru akcije “Vakcinacija prema građanima”.

Također, Skupština je zadužila Vladu i Ministarstvo zdravstva KS da izvrše rekonstrukciju saziva Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, kao i kadrovski kapacitira saziv Kriznoga štaba Vlade Kantona Sarajevo. Sredinom januara 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica novog kriznog štaba za praćenje i analizu situacije izazvane novim koronavirusom. Sredinom marta 2021. godine ministar zdravstva KS Haris Vranić imenovao je dodatne članove Kriznog štaba KS a to su: prim.dr. Željko Ler, epidemiolog i prof.soc. Arman Šarkić, zaposlenik JU Dom zdravlja KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!