Djelimično ispunjeno

Obezbijediti nedostajući zdravstveni kadar prema iskazanim potrebama

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Zdravstvo

Planirati i obezbijediti nedostajući zdravstveni kadar prema iskazanim potrebama na osnovu stvarnih analitičkih pokazatelja.

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022.

Krajem marta 2021. godine, iz Vlade KS je saopćeno da je na osnovu zaključka Vlade, kojim je naloženo Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da internim raspodjelama osigura sredstva za finansiranje dodatnog medicinskog kadra za kojim iskažu potrebe zdravstvene ustanove KS, zaposleno ukupno 33 lica s evidencije Službe za zapošljavanje KS. Kako je tom prilikom saopćeno iz Ministarstva za boračka pitanja KS, od ukupnog navedenog broja novouposlenih, njih 18 dolazi iz boračke populacije (djeca RVI-a, djeca demobilisanih boraca), osmero je djece šehida, dok je jedno dijete bez oba roditelja.

U junu 2021. godine, Vlada KS je na sjednici dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za 61 radnika u Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Konkretno, radi se o dvoje specijalista pedijatrije, pet specijalista pneumofiziologije/pulmologije, 13 doktora medicine, sedam diplomiranih inžinjera medicinske radiologije, 14 medicinskih sestara/tehničara i 20 radnika na održavanju higijene.

Vlada KS je početkom septembra 2021. godine Javnoj ustanovi Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” dala dozvolu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do tri mjeseca, za deset doktora medicine, 30 medicinskih sestara-tehničara, dva pneumatičara i pet radnica na održavanju higijene.

Na sjednici Vlade KS, koja je također održana sredinom septembra 2021. godine, omogućeno je Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme pet doktora medicine, 15 medicinskih sestara i pet inžinjera radiološke dijagnostike.

Krajem septembra tekuće godine, Vlada KS dala je saglasnost JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sedam doktora medicine, pet medicinskih tehničara, tri RTG inžinjera i dvoje specijalista urgentne medicine. Također, Vlada je ovoj ustanovi dozvolila i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog rukovodioca Službe ekonomsko-finansijskih i računovodstvenih poslova, kao i jednog referenta računovodstvenog poslovanja. Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu Vlada KS je na istoj sjednici odobrila da u radni odnos na, neodređeno vrijeme, primi tri ljekara-specijalista anesteziologa, te 20 medicinskih sestara-tehničara, na period od tri do šest mjeseci.

Sredinom oktobra 2021, Vlada KS je odobrila prijem još 11 radnika na neodređeno vrijeme u tri zdravstvene ustanove u ovom kantonu. Kako je saopćeno, radi se prijemu osoblja za potrebe Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, Zavoda za bolesti ovisnosti KS, kao i Opće bolnice “Prim.dr Abdulah Nakaš”. Nakon što budu ispoštovani svi zakonski i podzakonski akti, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS bit će zaposlene tri medicinske sestre akušersko-ginekološkog smjera, dvije medicinske sestre opšteg smjera, jedan stručni saradnik za održavanje i razvoj ambulantnog informacionog sistema te jedna higijeničarka.

U Zavodu za bolesti ovisnosti KS, po odluci Vlade, biće zaposlen jedan diplomirani ekonomista, jedna medicinska sestra-tehničar i jedan informatičar-programer.

Nakon što je od 18. jula 2020. godine Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” počela  svakodnevno, tokom 24 sata, primati pacijente u urgentnom stanju, Vlada KS je dala saglasnost za prijem jednog ljekara specijaliste endokrinologije-dijabetologije.

Vlada KS je na sjednici održanoj 2.12.2021. godine odobrila zapošljavanje 49 osoba u zdravstvenom sektoru KS. Kako se navodi u saopćenju Vlade, više od polovine odnosi se na nemedicinski kadar, a novozaposleni će posao dobiti za stalno. Od ukupnog broja novih radnih mjesta, 21 se odnosi na medicinski kadar (pet specijalista pulmologa, tri specijalista pedijatra, 12 doktora medicine, jedan doktor specijalista medicinske biohemije i jedan medicinski tehničar).

U maju 2022. godine, Vlada KS dala je saglasnost Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS za zapošljavanje 29 ljekara – 27 doktora medicine i dva specijalista interne medicine. Ministar Vranić tom prilikom je istako da su ovi kadrovi neophodni za  funkcionalan rad JU Dom zdravlja, a bit će uposleni na sistematizirana radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog odlazaka ljekara u penziju, obavljanja specijalizacije i drugih razloga.

Vlada KS je u krajem maja 2022. godine dala saglasnost JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” da  primi u radni odnos na neodređeno vrijeme 28 radnika, na radna mjesta koja su ostala upražnjena u protekle dvije godine, uglavnom nakon penzionisanja radnika. Saglasnost je data na upošljavanje 11 medicinskih sestara – tehničara, četiri radnice na održavanju čistoće, dvije pomoćne radnice u kuhinji, dvije radnice na poslovima vešeraja, jedne diplomirane medicinske sestre, jedne više medicinske sestre, tri laboratorijska tehničara, jednog blagajnika, te jednog KVK instalera centralnog grijanja. Radi osiguranja nesmetanog rada Opće bolnice, Vlada je dala saglasnot i na upošljavanje jednog ljekara specijaliste ortopeda i jednog ljekara specijaliste mikrobiologa.

Ministar Vranić je 30.5.2022. godine dao saglasnost i za prijem u radni odnos 15 logopeda na određeno vrijeme do jedne godine. U okviru Dana otvorenih vrata Ministarstva zdravstva, ministar Vranić je nedavno održao i sastanak sa predstavnicima logopeda i roditelja korisnika njihovih usluga u Kantonu Sarajevo. Nakon tog sastanka, intenzivno se radilo na rješavanju ovog problema, te je saglasnost na ovaj period data s obzirom na to da je ovo ministarstvo svjesno potrebe roditelja i djece koji koriste ove tretmane i kojima su oni prijeko potrebni.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!