Ispunjeno

Novi zakon o visokom obrazovanju

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Obrazovanje

Razdvojiti Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o UNSA donošenjem novog zakona o visokom obrazovanju i posebnog zakona o UNSA.

Izvor: Ekspoze premijera Kantona Sarajevo Edina Forte

Nekoliko dana nakon imenovanja aktuelne Vlade Kantona Sarajevo, tadašnja ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović posjetila je Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje je sa rektorom i prorektorima, između ostalog, razgovarala i o izradi novog zakona o visokom obrazovanju, te naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Prioritet novoosnovanog ministarstva i Vlade KS jeste i donošenje Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Komisija za izradu ovih zakona trebala bi biti potvrđena na narednoj sjednici Vlade i odmah će početi sa radom. U njen sastav predloženi su akademici,  profesori UNSA, kao i tri privatna univerziteta u Sarajevu, te predstavnici studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS.

Saopćenje Vlade Kantona Sarajevo, 11.1.2021.

Mjesec kasnije, Husić-Mehmedović je, gostujući u programu BHRT-a, govorila o prioritetima rada novouspostavljenog ministarstva te je tom prilikom najavila i donošenje novog zakona o visokom obrazovanju do početka nove akademske godine. Istakla je kako je hitno potrebno donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, te kako novi zakonski okvir podrazumijeva “ozbiljno denormiranje”, smatrajući kako trenutni zakon ima previše detalja. 

Dakle ponavljam, tempo je zaista izazovan. Mi planiramo sljedeću akademsku godinu početi po novom zakonu, što znači da ćemo upise vršiti po novom zakonu.

Melika Husić-Mehmedović, 10.2.2021.

Prema riječima ministrice Husić-Mehmedović, cilj je da novi zakon bude usklađen sa evropskim zakonima, a svi članovi radne grupe su dobili austrijski zakon koji će predstavljati model na kojem će se zasnivati novi zakon.

Prethodno je javnosti saopćeno da Kanton Sarajevo počinje sa izradom zakona o visokom obrazovanju  i zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti KS-a te je Vlada KS-a 14.1.2021. godine imenovala Komisiju za izradu teksta ova dva važna zakona, na prijedlog novoosnovanog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Rok za izradu teksta Zakona o visokom  obrazovanju je 60 dana. Zadatak Komisije je da  kroz tekst budućeg zakona cjelovito i sveobuhvatno priredi i pravno uredi pitanja obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo, osnivanja, organizacije i rada visokoškolskih ustanova, kao i rukovođenja, finansiranja i upravljanja visokoškolskim ustanovama. Zakonom će biti regulisana i pitanja  obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničke djelatnosti visokoškolskih ustanova, organizacije studija, prava i obaveza studenata, uslova za sticanje diploma i drugih javnih isprava, načina osiguranja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, statusna pitanja akademskog osoblja. Po riječima resorne ministrice, prof.dr. Melike Husić-Mehmedović, cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Njegova implementacija  trebala bi početi od naredne akademske godine.

Saopćenje Vlade KS, 14.1.2021.

U maju 2021. godine javnosti je saopćeno da je predsjednik Komisije za izradu zakona o visokom obrazovanju, akademik, prof. dr. Miloš Trifković, predao ministrici Husić-Mehmedović finalnu verziju Prednacrta zakona o visokom obrazovanju. 

Pred sobom imamo drugačiji zakon, zakon koji je fokusiran na visoko obrazovanje. Imamo zakon koji će se moći primjenjivati duži vremenski period, a po potrebi modificirati podzakonskim aktima. Zakon koji je potekao od akademske zajednice, koji je savremeniji i može nas dovesti na nivo kvaliteta visokog obrazovanja u evropskim zemljama.

Melika Husić-Mehmedović, 6.5.2021.

Ministrica je tom prilikom istakla i kako je “u proces konsultativno uključen jedan od najvećih stručnjaka za oblast visokog obrazovanja na svijetu, dr. Achim Hopbach (nekadašnji predsjednik ENQA, AQA i CEEQA) koji je izrazio afirmativne stavove prema prijedlogu teksta i ponudio dodatna rješenje, kako bi Zakon bio adekvatno usaglašen sa EU standardima i normativima” te se raduje javnoj raspravi koja slijedi i koja je malo drugačije zamišljena, sa nizom tematskih diskusija, uključujući prvenstveno akademsku zajednicu i studente, a koja bi trebala trajati 30 dana nakon usvajanja nacrta zakona na Vladi, pa Skupštini KS-a.

Na kraju je naglašeno kako već od sutra kreću desetodnevne javne konsultacije, objava teksta zakona na službenoj web stranici Ministarstva. Poslije su planirani odgovori i kratka usaglašavanja, usvajanje teksta nacrta ovog dokumenta na Vladi KS, određivanje dužine javne rasprave, njeno interaktivno i direktno provođenje, te dvostepeno skupštinsko razmatranje i usvajanje. Zaključeno je kako bi se ovaj značajni dokument trebalo donijeti tokom ljeta.

Saopćenje, Vlada KS-a, 6.5.2021.

Iz nadležnog ministarstva saopćili su 7.5.2021. godine da se ovim zakonom utvrđuju sistem, djelatnost, vrste i principi visokog obrazovanja; opća pitanja u vezi s vrstama i ciklusima studija i diplomama koje se izdaju; položaj, organizacija i djelovanje visokoškolskih ustanova; strategija razvoja i finansiranje visokog obrazovanja; status, prava i obaveze studenata; status, prava i obaveze akademskog osoblja i drugih zaposlenih na visokoškolskim ustanovama; akademski integritet; Vijeće za visoko obrazovanje i nauku u Kantonu Sarajevo; obaveze i prava Kantona Sarajevo u visokom obrazovanju; nadzor organa Kantona Sarajevo nad radom visokoškolskih ustanova i druga pitanja od značaja za visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo. Prijedlog nacrta zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo dostupan je na ovom LINKU.

Početkom juna 2021. godine saopćeno je da je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga proslijedila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da javna rasprava traje 30 dana.

Nakon što su studenti putem svog predstavnika iskazali nezadovoljstvo Nacrtom zakona o visokom obrazovanju KS-a, negodovali su i profesori i asistenti Univerziteta u Sarajevu. Oni u saopćenju ukazuju na “kritična mjesta usvojenog nacrta zakona”. Stava su da predlagač Nacrta zakona “neprestano dezavuira javnost iznoseći neargumentovane i netačne tvrdnje o značaju i neupitnim prednostima novih zakonskih rješenja”.

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju KS-a nije podržao ni SDP, a iz ove stranke smatraju da se predloženim nacrtom zakona želi “komercijalizirati obrazovanje”.

Prava profesora i studenata nisu zaštićena. Profesori u drugim kantonima mogu puno lakše postati profesori i doći u Sarajevo te raditi kao profesori. (…) Ovo je izuzetno loš zakon kojim se komercijalizira obrazovanje.

Igor Stojanović, 6.7.2021.

Zastupnica u kantonalnoj skupštini i profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA Jasna Duraković dodatno je obrazložila zbog čega SDP neće podržati novi zakon.

Detaljno smo analizirali i prečešljali zakon od prednacrta do aktuelnog prijedloga zakona. Suštinske izmjene se nisu desile. Na nedostatke ukazujemo transparentno, zbog želje da konačno dobijemo kvalitetno visoko obrazovanje. Nadam se da će resorno ministarstvo uvažiti naše primjedbe”, navela je. (…) Ovakva rješenja su vrlo retrogradna. Apsolutno se diskriminišu studenti, jer se pooštravaju uslovi studiranja, a čime se pogoršava njihov status. Time će skuplje plaćati obrazovanje. (…) Ne možemo sebi priuštiti skuplje obrazovanje. Povećava se ljestvica napredovanja profesora, dok uslovi napredovanja u drugim kantonima ostaju isti. Tako ćemo imati više redovnih profesora iz Travnika i Kiseljaka.

Jasna Duraković, 6.7.2021.

Duraković je ustvrdila da bi zakonom planirano formiranje vijeća za obrazovanje i nauku moglo učvrstiti političku kontrolu nad UNSA. Istakla je da bi vijeće “preuzelo ingerencije tek oformljenog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade”, te da bi se omogućila “privatizacija obrazovanja”.

I Klub zastupnika SDA u Skupštini KS-a saopćio je da je Nacrt zakona o visokom obrazovanju degradirajući. Smatraju da bi novi zakon omogućio “lošim privatnim univerzitetima da preuzmu mjesto Univerziteta u Sarajevu”. U saopćenju navode kako je Nacrt zakona pogrešno koncipiran i struktuiran, te da se kroz cijeli zakon provlače “loše i veoma opasne namjere onih koji zapravo stoje iza ovakvog rješenja”.

Klub SDA zahtijeva od Vlade KS da povuče Nacrt zakona i izvini se akademskoj javnosti, studentima i njihovih roditeljima za sami pokušaj usvajanja ovakvog Nacrta zakona. U suprotnom, očekujemo da će skupštinski zastupnici ipak zaustaviti ovaj opasni Nacrt zakona, a s tim u vezi pozdravljamo i stav Kluba SDP-a koji se, uprkos činjenici da su njihovi ministri glasali na Vladi za Nacrt zakona, hrabro ogradio od istog.

Saopćenje SDA, 7.7.2021.

Ministrica Husić-Mehmedović podnijela je 8.7.2021. neopozivu ostavku na mjesto ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS-a.

Prethodnih nekoliko dana je bilo veoma turbulentno. Neki od vas su me javno pozvali na odgovornost, a obzirom da sam po prirodi zaista odgovorna osoba, prihvatila sam to. Informišem vas da sam jutros premijeru podnijela neopozivu ostavku.

Melika Husić-Mehmedović, 8.7.2021.

Nakon što je Husić-Mehmedović podnijela ostavku na ovu funkciju, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto povukao je Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS-a sa dnevnog reda Skupštine prije početka rasprave.

Žao mi je što se ova javna rasprava neće dogoditi, nego što je neka vrsta pritiska izvršena prije otvaranja 90-dnevne javne rasprave koju smo htjeli da imamo. Zbog nedostatka političke volje, povlačim ovaj nacrt zakona u nadi da ćemo u narednim mjesecima imati i smoći snage da povisimo standarde, da donesemo zakon kojim će biti zadovoljna akademska zajednica, ali koji će biti nedvojbeno korak za sve nas naprijed.

Edin Forto, 8.7.2021.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je krajem septembra Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku. Na prijedlog Vlade, ovim izmjenama omogućeno je uvođenje dodatnog septembarskog-oktobarskog ispitnog roka studentima, kao i prenos 15 ECTS bodova, odnosno najviše tri predmeta neovisno o vrednovanju u narednu akademsku godinu. Omogućeno je redovnim samofinansirajućim studentima s prosjekom ocjena osam i više, a koji su položili sve predmete iz prethodne godine, te koji su studij do tada plaćali, da budu oslobođeni od plaćanja školarine za narednu akademsku godinu. Ovo su bila tri ključna studentska zahtjeva.

Nakon što je Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS-a povučen u julu 2021. godine, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, na čelu s novom ministricom Aleksandrom Nikolić, uputilo je polovinom februara 2022. godine Prednacrt Zakona o visokom obrazovanju KS na javne konsultacije. Kako se navodi u saopćenju Ministarstva, Prednacrt je pripremljen na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

U maju 2022. godine saopćeno je da je Skupština Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Krajem istog mjeseca, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS Aleksandra Nikolić obratili su se studentima koji su zbog nezadovoljstva Nacrtom zakona o visokom obrazovanju protestirali ispred zgrade Vlade KS. Tom prilikom, potcrtali su da će u pripremi ovog zakonskog rješenja rado saslušati zahtjeve studenata, te ih pozvali da iznesu konkretne zahtjeve, učestvuju u javnoj raspravi, odnosno da svoje prijedloge dostave pismeno.

Prijedlog zakona o visokom obrazovanju utvrđen je 12.7.2022. godine na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, te u skladu sa propisanom procedurom upućen u skupštinsku proceduru.

Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da studenti,  na javnim visokoškolskim ustanovama, plaćaju školarinu obročno u toku studijske godine, posebno za svaki semestar. U svrhu zaštite studenata, propisana je i procedura zbrinjavanja studenata u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove. Također, ovim zakonom studentima su omogućeni razvnovrsni oblici nastave, kao i dualni studiji, gdje će studenti kroz aktivnu nastavu na ustanovi i praktičnu obuku, radom u poslovnom subjektu, sticati, usavršavati, odnosno izgrađivati znanja, vještine i kompetencije”, istakla je ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić na početku svog obrazlaganja članovima Vlade KS. Dodala je i kako će se sve diplome izdavati na BHS i engleskom jeziku, kao i da će studentima biti osigurano i niz drugih digitalnih usluga.  Ovaj zakon prepoznaje i certificirane programe cjeloživotnog učenja, kao i takozvanu „mikrokvalifikacija“, odnosno kratki-mikro integralni program sa ishodima učenja koji doprinose unapređenju vještina, kompetencija u svrhu  personalnog razvoja studenata, a sve u svrhu većeg zapošljavanja. “Zakon daje mogućnost zaključivanja studentskog ugovora o radu za redovne studente u vrijeme studiranja te osigurava diverzitet i dostupnost saradničkog osoblja, kao i veći kvalitet i unapređenje studijskih programa”, istakla je ministrica Nikolić. Osnovni cilj zakona o visokom obrazovanju je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizaciju visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja savremenog eko-sistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja.

Saopćenje Vlade KS, 12.7.2022.

Također, iz resornog ministarstva za Istinomjer su istakli sljedeće: “Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade je prije pripreme Zakona o visokom obrazoavnju organizovalo savjetovanje o budućnosti visokog obrazovanja i tom prilikom je zaključeno da je nesvrsishodno donositi poseban zakon o UNSA-i.”

Na drugom nastavku 54. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju sa 19 glasova ZA i 5 PROTIV.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!